Anda di halaman 1dari 2

PERANCANNGAN TAHUNAN 2013

PANITIA MATEMATIK
SEK. KEB. TASIK PUTERI 2,
RAWANG SELANGOR
PERLAKSANAAN
BIL PROGRAM OBJEKTIF/MATLAMAT
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT
●Perlantikan Jawatankuasa Panitia Matematik
●Merancang program kecemerlangan UPSR
Mesyuarat Panitia ●Merancang program kecemerlangan akademik bagi matepelajaran Matematik
1 Matematik ●Merancang perlaksanaan Bulan panitia Matematik

●Menerangkan kepada ibu bapa/penjaga program yang akan dirancang, kos dan tempoh perlaksanaan
Taklimat kepada seperti motivasi ibu bapa/penjaga, motivasi murid, teknik menjawab soalan, program kerohanian, kelas
2 ibu bapa/penjaga tambahan, lawatan sambil belajar dan lain-lain.

●Program ini disusun untuk mengembangkan minat pelajar dalam meningkatkan pemahaman mereka
terhadap Matematik. Seterusnya membudayakan Matematik dalam kehidupan seharian. Oleh itu pelbagai
aktiviti disusun ke arah mencapai matlamat tersebut.
Bulan Panitia
3 Matematik
●Mengaplikasikan segala ilmu dalam kelas bagi meningkatkan pemahaman dalam Matematik.
●Menimbulkan minat murid dalam Matematik.
●Menguji kemahiran murid dalam Matematik.
●Membudayakan Matematik dalam kehidupan seharian.

●Memberi penerangan dan pendedahan kepada nurid cara dan teknik menjawab soalan matematik dengan
Teknik Menjawab cepat dan tepat.
4 Soalan ●Memberi peluang kepada murid untuk mengetahui teknik menjawab soalan matematik dari guru sekolah
lain.

●Membantu murid-murid menggunakan masa lapang mereka dengan sebaik mungkin.


5 Kelas Tambahan ●Memupuk sikap dan sifat yang positif dalam kalangan murid-murid seperti menghargai masa, menepati
masa dan kerjasama.

●Memberi peluang kepada murid-murid berdiskusi dan mengulangkaji pelajaran bersama guru selepas
sesuatu sesi pembelajaran.
6 Cahaya Ilmu
●Memantapkan lagi pemahaman dan pengetahuan murid-murid terhadap segala konsep yang dipelajari
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.
PERANCANNGAN TAHUNAN 2013
PANITIA MATEMATIK
SEK. KEB. TASIK PUTERI 2,
RAWANG SELANGOR
PERLAKSANAAN
BIL PROGRAM OBJEKTIF/MATLAMAT
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT

Latih Tubi Soalan ●Memberi pendedahan kepada murid-murid tentang format soalan matematik dalam UPSR.
7 Matematik ●Mengurangkan tekanan kepada murid-murid sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan UPSR.

●Memberi bantuan serta dorongn kepada murid-murid yang lemah untuk menguasai konsep dan asas
Matematik terutama murid-murid LINUS.
8 Kelas Pemulihan
●Memberi peluang kepada murid -murid tersebut untuk mudah mempelajari asas Matematik dan
mengaplikasikannya di dalam peperiksaan dan kegunaan harian.

●Memberi penerangan dan pendedahan kepada murid tentang kata-kata kunci serta formula berkaitan
Key Words' dengan Matematik.
9 Matematik ●Memberi peluang kepada murid untuk mudah mengenalpasti fungsi setiap perkataan dalam Matematik
dan mengaplikasikannya di dalam peperiksaan dan kegunaan harian.

●menggalakkan hafalan dan penguasaan sifir 2 hingga 9 dengan teknik membina sifir dengan mudah
10 Bijak Sifir melalui kaedah magik sifir/petak sifir
●Memupuk semangat bersaing yang positif dalam kalangan murid.

●Memupuk semangat ingin tahu dalam kalangan murid-murid dengan soalan-soalan yang disediakan oleh
11 Bijak Matematik guru bagi mengembangkan potensi diri mereka.
●Memupuk semangat bersaing yang positif dalam kalangan murid.

●Menambahkan penguasaan konsep asas Matematik secara pantas dan lancar dalam kalangan murid
Tahap 1 dan 2
●Memupuk semangat ingin tahu melalui soalan-soalan yang tersedia.
13 Kuiz Akal Pintar
●Memupuk semangat bersaing yang positif di kalangan murid dan mengembangkan potensi diri
●Melahirkan model insan yang berjaya bukan sahaja dalam akademik tetapi membentuk sahsiah diri yang
positif

Disediakan oleh: Disemak oleh:

(ROSMARINA BINTI MISRUL) (PN ROZITA BT ALI @ OTHMNA)


PENGURUS PANITIA MATEMATIK PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
SK TASIK PUTERI 2 SK TASIK PUTERI 2