Anda di halaman 1dari 16

FORMAT IMPORT NILAI KETERAMPILAN KELAS X IPS 4

Mata Pelajaran : Muatan Lokal Bahasa Daerah


Kode Mata Pelajaran : 300311900
Kode Rombel : 2f26dd89-e680-4229-8f9f-93568d9e0292
No PD ID ID KD
f8d77e4a-d5de-4853-bcc7- 10e3171b-184e-482f-9dc3-
1 5856a55f1b5d
fb4f11ba-3d79-11e5-8c44- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
2 f34962f441a2
39e2a81c-4999-11e5-b65a- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
3 df06e4a16309
4d562938-ebe6-11e5-a956- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
4 230f89e9522b
64ebc7a0-46d3-11e5-b10e- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
5 2b0ac8a3d5d8
fffa6b7e-42f1-11e5-b1cc- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
6 5f34257a717c
4f59ddce-55c8-11e5-b0da- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
7 8fc2ad24bfd5
87bcbc18-4a88-11e5-95d8- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
8 a78162e511a4
ed879e04-3880-457b-86f9- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
9 1e724b499874
2835dbf1-1750-4145-8084- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
10 d26252180124
7a7c983a-5856-11e5-8e89- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
11 1befc44fb56f
52fb8d61-aaf3-4ca4-a2ef- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
12 404de8fd958f
2e0a47f2-3fc6-11e5-991e- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
13 c3754c8209e5
f55290e0-4a6f-11e5-aa42- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
14 87d265b92d1a
c03dbba6-f79f-4c7a-b69c- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
15 f3a73150249c
b8624368-4aee-11e5-9997- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
16 d33e0e981c06
670b1638-402c-11e5-bd28- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
17 4f3a0bbbac30
f18bc84e-4a71-11e5-a2c9- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
18 af5ad23628b2
5bc5fa4e-60da-45f7-85f5- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
19 a6b4d286c712
4a91b18c-4db1-11e5-b562- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
20 2fe25dcecf2d
5502d36a-557e-11e5-9167- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
21 5bfcd6baec8f
dc0f869c-52c1-11e5-9ceb- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
22 175b47e9cc0f
6ba3e1ac-4aef-11e5-89f9- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
23 b7d94615c001
91f4ece2-5842-11e5-b1ae- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
24 f311f10f6b96
162b9bea-4cdc-11e5-84ca- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
25 937cd8248b02
697d97da-4db3-11e5-af05- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
26 d722f656d1d4
38d2b6aa-52cd-11e5-bf88- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
27 a379b195d6b1
92f3fbd0-4035-11e5-b742- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
28 7b48ba13067f
b7d2b278-d5e3-e111-924b- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
29 238dad2e1b87
da566df2-58ac-11e5-8545- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
30 0ba6e10b36ad
27112e3c-4bd5-11e5-af5f- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
31 87e21b2b29c2
9e220b48-40a1-11e5-80da- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
32 dfeabc367ec5
e7b9f730-5abd-11e5-b722- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
33 dfce5e91d020
2aeb400c-3f0e-11e5-bf5c- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
34 6311e0c2eb9c
beafbfd2-3f10-11e5-a2e7- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
35 5b2b4e16ac25
4cf5061e-4a4a-11e5-bd7b- b21651bc612a
10e3171b-184e-482f-9dc3-
36 83a756eaefdd
f8d77e4a-d5de-4853-bcc7- b21651bc612a
1783775e-a78a-4c71-a976-
37 5856a55f1b5d
fb4f11ba-3d79-11e5-8c44- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
38 f34962f441a2
39e2a81c-4999-11e5-b65a- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
39 df06e4a16309
4d562938-ebe6-11e5-a956- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
40 230f89e9522b
64ebc7a0-46d3-11e5-b10e- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
41 2b0ac8a3d5d8 b78ce5427d2e
fffa6b7e-42f1-11e5-b1cc- 1783775e-a78a-4c71-a976-
42 5f34257a717c
4f59ddce-55c8-11e5-b0da- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
43 8fc2ad24bfd5
87bcbc18-4a88-11e5-95d8- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
44 a78162e511a4
ed879e04-3880-457b-86f9- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
45 1e724b499874
2835dbf1-1750-4145-8084- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
46 d26252180124
7a7c983a-5856-11e5-8e89- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
47 1befc44fb56f
52fb8d61-aaf3-4ca4-a2ef- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
48 404de8fd958f
2e0a47f2-3fc6-11e5-991e- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
49 c3754c8209e5
f55290e0-4a6f-11e5-aa42- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
50 87d265b92d1a
c03dbba6-f79f-4c7a-b69c- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
51 f3a73150249c
b8624368-4aee-11e5-9997- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
52 d33e0e981c06
670b1638-402c-11e5-bd28- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
53 4f3a0bbbac30
f18bc84e-4a71-11e5-a2c9- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
54 af5ad23628b2
5bc5fa4e-60da-45f7-85f5- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
55 a6b4d286c712
4a91b18c-4db1-11e5-b562- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
56 2fe25dcecf2d
5502d36a-557e-11e5-9167- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
57 5bfcd6baec8f
dc0f869c-52c1-11e5-9ceb- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
58 175b47e9cc0f
6ba3e1ac-4aef-11e5-89f9- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
59 b7d94615c001
91f4ece2-5842-11e5-b1ae- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
60 f311f10f6b96
162b9bea-4cdc-11e5-84ca- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
61 937cd8248b02
697d97da-4db3-11e5-af05- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
62 d722f656d1d4
38d2b6aa-52cd-11e5-bf88- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
63 a379b195d6b1
92f3fbd0-4035-11e5-b742- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
64 7b48ba13067f
b7d2b278-d5e3-e111-924b- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
65 238dad2e1b87
da566df2-58ac-11e5-8545- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
66 0ba6e10b36ad
27112e3c-4bd5-11e5-af5f- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
67 87e21b2b29c2
9e220b48-40a1-11e5-80da- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
68 dfeabc367ec5
e7b9f730-5abd-11e5-b722- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
69 dfce5e91d020
2aeb400c-3f0e-11e5-bf5c- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
70 6311e0c2eb9c
beafbfd2-3f10-11e5-a2e7- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
71 5b2b4e16ac25
4cf5061e-4a4a-11e5-bd7b- b78ce5427d2e
1783775e-a78a-4c71-a976-
72 83a756eaefdd
f8d77e4a-d5de-4853-bcc7- b78ce5427d2e
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
73 5856a55f1b5d
fb4f11ba-3d79-11e5-8c44- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
74 f34962f441a2
39e2a81c-4999-11e5-b65a- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
75 df06e4a16309
4d562938-ebe6-11e5-a956- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
76 230f89e9522b
64ebc7a0-46d3-11e5-b10e- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
77 2b0ac8a3d5d8
fffa6b7e-42f1-11e5-b1cc- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
78 5f34257a717c
4f59ddce-55c8-11e5-b0da- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
79 8fc2ad24bfd5
87bcbc18-4a88-11e5-95d8- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
80 a78162e511a4
ed879e04-3880-457b-86f9- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
81 1e724b499874
2835dbf1-1750-4145-8084- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
82 d26252180124
7a7c983a-5856-11e5-8e89- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
83 1befc44fb56f
52fb8d61-aaf3-4ca4-a2ef- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
84 404de8fd958f
2e0a47f2-3fc6-11e5-991e- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
85 c3754c8209e5
f55290e0-4a6f-11e5-aa42- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
86 87d265b92d1a
c03dbba6-f79f-4c7a-b69c- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
87 f3a73150249c
b8624368-4aee-11e5-9997- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
88 d33e0e981c06 ca1cc6ea8d11
670b1638-402c-11e5-bd28- 1e93a5e7-d125-45be-8af4-
89 4f3a0bbbac30
f18bc84e-4a71-11e5-a2c9- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
90 af5ad23628b2
5bc5fa4e-60da-45f7-85f5- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
91 a6b4d286c712
4a91b18c-4db1-11e5-b562- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
92 2fe25dcecf2d
5502d36a-557e-11e5-9167- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
93 5bfcd6baec8f
dc0f869c-52c1-11e5-9ceb- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
94 175b47e9cc0f
6ba3e1ac-4aef-11e5-89f9- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
95 b7d94615c001
91f4ece2-5842-11e5-b1ae- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
96 f311f10f6b96
162b9bea-4cdc-11e5-84ca- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
97 937cd8248b02
697d97da-4db3-11e5-af05- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
98 d722f656d1d4
38d2b6aa-52cd-11e5-bf88- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
99 a379b195d6b1
92f3fbd0-4035-11e5-b742- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
100 7b48ba13067f
b7d2b278-d5e3-e111-924b- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
101 238dad2e1b87
da566df2-58ac-11e5-8545- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
102 0ba6e10b36ad
27112e3c-4bd5-11e5-af5f- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
103 87e21b2b29c2
9e220b48-40a1-11e5-80da- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
104 dfeabc367ec5
e7b9f730-5abd-11e5-b722- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
105 dfce5e91d020
2aeb400c-3f0e-11e5-bf5c- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
106 6311e0c2eb9c
beafbfd2-3f10-11e5-a2e7- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
107 5b2b4e16ac25
4cf5061e-4a4a-11e5-bd7b- ca1cc6ea8d11
1e93a5e7-d125-45be-8af4-
108 83a756eaefdd
f8d77e4a-d5de-4853-bcc7- ca1cc6ea8d11
a2c40208-c55b-435a-b787-
109 5856a55f1b5d
fb4f11ba-3d79-11e5-8c44- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
110 f34962f441a2
39e2a81c-4999-11e5-b65a- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
111 df06e4a16309
4d562938-ebe6-11e5-a956- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
112 230f89e9522b
64ebc7a0-46d3-11e5-b10e- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
113 2b0ac8a3d5d8
fffa6b7e-42f1-11e5-b1cc- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
114 5f34257a717c
4f59ddce-55c8-11e5-b0da- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
115 8fc2ad24bfd5
87bcbc18-4a88-11e5-95d8- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
116 a78162e511a4
ed879e04-3880-457b-86f9- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
117 1e724b499874
2835dbf1-1750-4145-8084- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
118 d26252180124
7a7c983a-5856-11e5-8e89- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
119 1befc44fb56f
52fb8d61-aaf3-4ca4-a2ef- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
120 404de8fd958f
2e0a47f2-3fc6-11e5-991e- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
121 c3754c8209e5
f55290e0-4a6f-11e5-aa42- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
122 87d265b92d1a
c03dbba6-f79f-4c7a-b69c- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
123 f3a73150249c
b8624368-4aee-11e5-9997- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
124 d33e0e981c06
670b1638-402c-11e5-bd28- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
125 4f3a0bbbac30
f18bc84e-4a71-11e5-a2c9- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
126 af5ad23628b2
5bc5fa4e-60da-45f7-85f5- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
127 a6b4d286c712
4a91b18c-4db1-11e5-b562- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
128 2fe25dcecf2d
5502d36a-557e-11e5-9167- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
129 5bfcd6baec8f
dc0f869c-52c1-11e5-9ceb- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
130 175b47e9cc0f
6ba3e1ac-4aef-11e5-89f9- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
131 b7d94615c001
91f4ece2-5842-11e5-b1ae- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
132 f311f10f6b96
162b9bea-4cdc-11e5-84ca- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
133 937cd8248b02
697d97da-4db3-11e5-af05- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
134 d722f656d1d4
38d2b6aa-52cd-11e5-bf88- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
135 a379b195d6b1 854fcf4e5b50
92f3fbd0-4035-11e5-b742- a2c40208-c55b-435a-b787-
136 7b48ba13067f
b7d2b278-d5e3-e111-924b- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
137 238dad2e1b87
da566df2-58ac-11e5-8545- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
138 0ba6e10b36ad
27112e3c-4bd5-11e5-af5f- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
139 87e21b2b29c2
9e220b48-40a1-11e5-80da- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
140 dfeabc367ec5
e7b9f730-5abd-11e5-b722- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
141 dfce5e91d020
2aeb400c-3f0e-11e5-bf5c- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
142 6311e0c2eb9c
beafbfd2-3f10-11e5-a2e7- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
143 5b2b4e16ac25
4cf5061e-4a4a-11e5-bd7b- 854fcf4e5b50
a2c40208-c55b-435a-b787-
144 83a756eaefdd
f8d77e4a-d5de-4853-bcc7- 854fcf4e5b50
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
145 5856a55f1b5d
fb4f11ba-3d79-11e5-8c44- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
146 f34962f441a2
39e2a81c-4999-11e5-b65a- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
147 df06e4a16309
4d562938-ebe6-11e5-a956- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
148 230f89e9522b
64ebc7a0-46d3-11e5-b10e- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
149 2b0ac8a3d5d8
fffa6b7e-42f1-11e5-b1cc- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
150 5f34257a717c
4f59ddce-55c8-11e5-b0da- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
151 8fc2ad24bfd5
87bcbc18-4a88-11e5-95d8- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
152 a78162e511a4
ed879e04-3880-457b-86f9- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
153 1e724b499874
2835dbf1-1750-4145-8084- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
154 d26252180124
7a7c983a-5856-11e5-8e89- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
155 1befc44fb56f
52fb8d61-aaf3-4ca4-a2ef- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
156 404de8fd958f
2e0a47f2-3fc6-11e5-991e- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
157 c3754c8209e5
f55290e0-4a6f-11e5-aa42- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
158 87d265b92d1a
c03dbba6-f79f-4c7a-b69c- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
159 f3a73150249c
b8624368-4aee-11e5-9997- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
160 d33e0e981c06
670b1638-402c-11e5-bd28- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
161 4f3a0bbbac30
f18bc84e-4a71-11e5-a2c9- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
162 af5ad23628b2
5bc5fa4e-60da-45f7-85f5- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
163 a6b4d286c712
4a91b18c-4db1-11e5-b562- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
164 2fe25dcecf2d
5502d36a-557e-11e5-9167- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
165 5bfcd6baec8f
dc0f869c-52c1-11e5-9ceb- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
166 175b47e9cc0f
6ba3e1ac-4aef-11e5-89f9- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
167 b7d94615c001
91f4ece2-5842-11e5-b1ae- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
168 f311f10f6b96
162b9bea-4cdc-11e5-84ca- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
169 937cd8248b02
697d97da-4db3-11e5-af05- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
170 d722f656d1d4
38d2b6aa-52cd-11e5-bf88- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
171 a379b195d6b1
92f3fbd0-4035-11e5-b742- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
172 7b48ba13067f
b7d2b278-d5e3-e111-924b- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
173 238dad2e1b87
da566df2-58ac-11e5-8545- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
174 0ba6e10b36ad
27112e3c-4bd5-11e5-af5f- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
175 87e21b2b29c2
9e220b48-40a1-11e5-80da- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
176 dfeabc367ec5
e7b9f730-5abd-11e5-b722- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
177 dfce5e91d020
2aeb400c-3f0e-11e5-bf5c- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
178 6311e0c2eb9c
beafbfd2-3f10-11e5-a2e7- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
179 5b2b4e16ac25
4cf5061e-4a4a-11e5-bd7b- ae9fc4efd42f
bc006d76-122e-4e8d-b8ac-
180 83a756eaefdd ae9fc4efd42f
ORT NILAI KETERAMPILAN KELAS X IPS 4

29-8f9f-93568d9e0292
Penilaian 1 Penilaian 2 Penilaian 3
Nama Siswa No. KD
Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik
Adela Aprisilia Adist 4.2
Aghniya Rahayu 4.2
Ajeng Pramudita 4.2
Auliya Zahra Arda Putri 4.2
Ayos Sukmawardana 4.2
Dea Wulandita 4.2
Destya Arima Fasya 4.2
Dyta Amelia 4.2
Eko Permana Sidik 4.2
Ela Nurhidayah 4.2
Enriko Bagas Pratama 4.2
Fath Daffa Muammar 4.2
Get Fatah 4.2
Ihza Gust Adzani 4.2
Laela Septaningsih 4.2
Miftah Ibnu Helmi Nasrulloh 4.2
Naufal Ardiansyah 4.2
Nita Nur Azizah 4.2
Nit Rahayu 4.2
Nopi Triswant 4.2
Rafit Aprilianto Wijaya 4.2
Rajif Mucht Kurniawan 4.2
Ratna Maharani 4.2
Regita Dania Haryono 4.2
Rita Damayant 4.2
Rosa Karisma 4.2
Rusliana 4.2
Sahrul Romadhon 4.2
Salengga Alifa Sujarwo 4.2
Salsa Bila Ristani 4.2
Sit Ambarwat 4.2
Sukma Andonowarih 4.2
Syafio Putra Pamula 4.2
Tegar Saputra 4.2
Wisnu Aji Pamungkas 4.2
Wiwi Safitri 4.2
Adela Aprisilia Adist 4.1
Aghniya Rahayu 4.1
Ajeng Pramudita 4.1
Auliya Zahra Arda Putri 4.1
Ayos Sukmawardana 4.1
Dea Wulandita 4.1
Destya Arima Fasya 4.1
Dyta Amelia 4.1
Eko Permana Sidik 4.1
Ela Nurhidayah 4.1
Enriko Bagas Pratama 4.1
Fath Daffa Muammar 4.1
Get Fatah 4.1
Ihza Gust Adzani 4.1
Laela Septaningsih 4.1
Miftah Ibnu Helmi Nasrulloh 4.1
Naufal Ardiansyah 4.1
Nita Nur Azizah 4.1
Nit Rahayu 4.1
Nopi Triswant 4.1
Rafit Aprilianto Wijaya 4.1
Rajif Mucht Kurniawan 4.1
Ratna Maharani 4.1
Regita Dania Haryono 4.1
Rita Damayant 4.1
Rosa Karisma 4.1
Rusliana 4.1
Sahrul Romadhon 4.1
Salengga Alifa Sujarwo 4.1
Salsa Bila Ristani 4.1
Sit Ambarwat 4.1
Sukma Andonowarih 4.1
Syafio Putra Pamula 4.1
Tegar Saputra 4.1
Wisnu Aji Pamungkas 4.1
Wiwi Safitri 4.1
Adela Aprisilia Adist 4.3
Aghniya Rahayu 4.3
Ajeng Pramudita 4.3
Auliya Zahra Arda Putri 4.3
Ayos Sukmawardana 4.3
Dea Wulandita 4.3
Destya Arima Fasya 4.3
Dyta Amelia 4.3
Eko Permana Sidik 4.3
Ela Nurhidayah 4.3
Enriko Bagas Pratama 4.3
Fath Daffa Muammar 4.3
Get Fatah 4.3
Ihza Gust Adzani 4.3
Laela Septaningsih 4.3
Miftah Ibnu Helmi Nasrulloh 4.3
Naufal Ardiansyah 4.3
Nita Nur Azizah 4.3
Nit Rahayu 4.3
Nopi Triswant 4.3
Rafit Aprilianto Wijaya 4.3
Rajif Mucht Kurniawan 4.3
Ratna Maharani 4.3
Regita Dania Haryono 4.3
Rita Damayant 4.3
Rosa Karisma 4.3
Rusliana 4.3
Sahrul Romadhon 4.3
Salengga Alifa Sujarwo 4.3
Salsa Bila Ristani 4.3
Sit Ambarwat 4.3
Sukma Andonowarih 4.3
Syafio Putra Pamula 4.3
Tegar Saputra 4.3
Wisnu Aji Pamungkas 4.3
Wiwi Safitri 4.3
Adela Aprisilia Adist 4.4
Aghniya Rahayu 4.4
Ajeng Pramudita 4.4
Auliya Zahra Arda Putri 4.4
Ayos Sukmawardana 4.4
Dea Wulandita 4.4
Destya Arima Fasya 4.4
Dyta Amelia 4.4
Eko Permana Sidik 4.4
Ela Nurhidayah 4.4
Enriko Bagas Pratama 4.4
Fath Daffa Muammar 4.4
Get Fatah 4.4
Ihza Gust Adzani 4.4
Laela Septaningsih 4.4
Miftah Ibnu Helmi Nasrulloh 4.4
Naufal Ardiansyah 4.4
Nita Nur Azizah 4.4
Nit Rahayu 4.4
Nopi Triswant 4.4
Rafit Aprilianto Wijaya 4.4
Rajif Mucht Kurniawan 4.4
Ratna Maharani 4.4
Regita Dania Haryono 4.4
Rita Damayant 4.4
Rosa Karisma 4.4
Rusliana 4.4
Sahrul Romadhon 4.4
Salengga Alifa Sujarwo 4.4
Salsa Bila Ristani 4.4
Sit Ambarwat 4.4
Sukma Andonowarih 4.4
Syafio Putra Pamula 4.4
Tegar Saputra 4.4
Wisnu Aji Pamungkas 4.4
Wiwi Safitri 4.4
Adela Aprisilia Adist 4.5
Aghniya Rahayu 4.5
Ajeng Pramudita 4.5
Auliya Zahra Arda Putri 4.5
Ayos Sukmawardana 4.5
Dea Wulandita 4.5
Destya Arima Fasya 4.5
Dyta Amelia 4.5
Eko Permana Sidik 4.5
Ela Nurhidayah 4.5
Enriko Bagas Pratama 4.5
Fath Daffa Muammar 4.5
Get Fatah 4.5
Ihza Gust Adzani 4.5
Laela Septaningsih 4.5
Miftah Ibnu Helmi Nasrulloh 4.5
Naufal Ardiansyah 4.5
Nita Nur Azizah 4.5
Nit Rahayu 4.5
Nopi Triswant 4.5
Rafit Aprilianto Wijaya 4.5
Rajif Mucht Kurniawan 4.5
Ratna Maharani 4.5
Regita Dania Haryono 4.5
Rita Damayant 4.5
Rosa Karisma 4.5
Rusliana 4.5
Sahrul Romadhon 4.5
Salengga Alifa Sujarwo 4.5
Salsa Bila Ristani 4.5
Sit Ambarwat 4.5
Sukma Andonowarih 4.5
Syafio Putra Pamula 4.5
Tegar Saputra 4.5
Wisnu Aji Pamungkas 4.5
Wiwi Safitri 4.5
Penilaian 3 Penilaian 4 Penilaian 5 Penilaian 6 Penilaian 7 Penilaian 8
Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik
Penilaian 8 Penilaian 9 Penilaian 10
Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai