Anda di halaman 1dari 1

ORTOGRAFIA CATALANA

Accenuació Maria Pinya

a) Les paraules agudes duen la força de veu a l'última síl·laba:

Exemples: xofer, país, camí, portal.

REGLA: s’accentuen gràficament quan acaben en

 vocal: -a, -e, -i, -o, -u.


 vocal + essa: -as, -es, -is, -os, -us.
 -en, -in.
L’ACCENTUACIÓ
Exemples: caminà, cosí, pastís, mossèn, vostè, etc.

b) Les paraules planes són aquelles on la síl·laba tònica és la penúltima.


Exemples: trànsit, plàtan, examen.

REGLA: s’accentuen gràficament si no acaben en cap de les terminacions antriors.


Exemples: gramòfon, càlid, ànec, exàmens, etc.

c) Les esdrúixoles presenten la síl·aba tònica en antepenúltima posició. Sempre duen


accent gràfic.
Exemples: característica, ànsies, consciència, espícies, tàctica, etc.