Anda di halaman 1dari 6

TEATER REALISME

Penilaian perkembangan drama sandiwara atau boleh juga dinamakan purbawara (jika
bersandar kepada teks sejarah) merupakan usaha pengukuhan oleh pengarang tanah air
sebelum disambut pula oleh dramatis yang membawa ke arah drama realistik yang muncul dan
popular pada dekad 70-an.
Umum sudah mengetahui bahawa konsep moden sejarah perkembangan kesusasteraan
Melayu sudah bermula pada tahun-tahun 20-an dan 30-an, khususnya bagi genre puisi, novel,
dan cerpen. Ini ditandai dengan kelahiran novel Hikayat Faridah Hanum dan kegiatan-
kegiatan penulisan cerpen oleh A. Rahim Kajai. Novel karya Syed Syeikh al-Hadi itu dianggap
novel Melayu pertama yang membawa unsur moden dan realisme. Perkembangan genre drama
agak lambat jika dibandingkan dengan genre puisi dan cereka. Oleh kerana itu, tidak hairanlah
jika konsep moden dalam erti kata sebenar yang beraliran realisme hanya terlihat dengan jelas
dalam sejarah perkembangan drama pada tahun-tahun awal dekad 60-an.
Secara umumnya modenisme dimaksudkan dengan konsep penulisan yang menggarap
bahan-bahannya daripada persekitaran kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam pengertian
yang longgar realisme bermaksud kehampiran kepada kenyataan atau kehampiran kepada hal-
hal yang nyata. Sebagai suatu aliran kesusasteraan, realisme menegaskan pelukisan dengan
kejujuran yang sempurna. Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1967 diikuti pula
dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963, peranan sandiwara yang membangunkan
semangat nasionalisme sudah ditinggalkan. Negara berhadapan pula dengan permasalahan
bagi mengisi kemerdekaan. Timbul masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain yang
meminta para penulisnya supaya terlibat dengan situasi tersebut.
Dekad 1960-an telah membuka lembaran baharu dalam perkembangan drama Melayu.
Pada awal dekad 1960-an, suatu bentuk baharu pementasan drama telah muncul dalam
pementasan drama Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai bentuk drama realisme.
Pemikiran yang mendasari bentuk drama ini ialah masalah semasa, konflik tentang kerakusan
hidup di kota, dan keharmonian hidup di desa. Bentuk pemikiran lain ialah bidang pelajaran,
cinta, dan budi orang-orang Melayu (Mana Sikana, 1995:11) Konsep drama moden ini menjadi
popular di kalangan aktivis dan khalayak drama dekad 1960-an. Oleh yang demikian, zaman
ini juga dikenali zaman drama masyarakat.
Konsep pementasan drama realisme telah dipelopori oleh Kala Dewata. Beliau telah
mengetengahkan satu bentuk pementasan drama yang baharu. Kala Dewata dan Usman Awang
merupakan dua orang dramatis realisme terkemuka di Malaysia. Perubahan sejarah drama
Malaysia berlainan sama sekali selepas muncul Kala Dewata ini. Aliran realisme yang
dianutinya telah membuka mata seluruh dramatis tanah air, dan gelombang serta
kegemuruhannya merebak ke seluruh negara. Dunia menyaksikan satu sejarah drama yang
paling gemilang dalam era ini. Banyak sekali drama yang ditulis dan diusahakan
pementasannya. Alasan umum yang dapat diterima aliran ini bersesuaian dengan kondisi
Malaysia, baik dari aspek sosialnya, mahupun politiknya (Mana Sikana, 1989:23).
Elok juga kita susuri realisme di Barat, iaitu suatu bentuk pementasan teater realisme yang
lahir pada abad ke-19. Konsep pementasan drama realisme telah diperkenalkan oleh beberapa
orang aktivis drama seperti Hendrik Ibsen yang kemudiannya dilanjutkan oleh George Bernard
Shaw, August Strindberg, dan Anton Chekov. Dramatis-dramatis di Barat menggunakan
peralatan realistik dalam pementasan bagi memfokuskan perhatian masyarakat kepada isu-isu
terbaharu (Nur Nina Zuhra, 1992:95). Akibat daripada pengaruh drama realis di Barat,
dramatis-dramatis Melayu telah membuat percubaan untuk menggunakan gaya baharu dalam
pementasan drama mereka.
Pengaruh drama realisme Barat dan Indonesia berkembang dan turut mempengaruhi
bentuk pementasan drama Melayu. Bentuk drama realisme luar telah mempengaruhi dramatis
tempatan dengan dua bentuk sahaja. Pertama adalah dalam tahun 1950-an dan 1960-an,
pementasan drama di Indonesia bermodel gaya pementasan dalam realisme Barat. Skrip-skrip
drama realis telah sampai ke Tanah Melayu. Beberapa buah drama realisme telah dipentaskan
seperti “Api” oleh Usman Ismail, “Awal dan Mira” dan “Si Kebayan” oleh Utong T. Sontani,
dan “Malam Jahanam” oleh Mantinggo Boesje.
Dramatis-dramatis Malaysia seperti Kala Dewata dan A. Samad Said mendapat ilmu
pengetahuan mengenai perkembangan drama daripada bahan bacaan yang ditulis oleh orang-
orang Barat. Mereka banyak membaca buku daripada negara-negara Barat dan mengambil
gaya penulisan drama Barat. Dramatis lain seperti Kala Dewata dan Syed Alwi mendapat
pendidikan Inggeris dan menyambung pelajaran mereka dalam bidang pementasan drama di
Amerika Syarikat. Ini berlainan dengan dramatis yang mendapat pendidikan dalam Pengajian
Melayu. Misalnya, Usman Awang mempunyai latar belakang dalam Pengajian Melayu
mendapat bahan bacaan daripada buku kesusasteraan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia.
Bentuk pementasan drama Melayu dekad 1960-an menjurus kepada gaya pementasan
realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar. Dalam tahun 1963 drama realisme
yang awal telah dipentaskan, iaitu drama “Atap Genting Atap Rumbia”, karya Kala Dewata.
Pementasan drama ini membawa petanda bahawa zaman pementasan drama realisme sudah
bermula. Pementasan drama realisme yang kedua ialah drama “Di Balik Tabir Harapan”, juga
karya Kala Dewata yang telah dipentaskan pada tahun 1963. Kedua-dua pementasan drama ini
merupakan petanda bagi kemunculan bentuk drama zaman realisme di Tanah Melayu.
Perkembangan drama realisme adalah didorong oleh beberapa faktor dalaman dan luaran.
Kemunculan dan berkembangnya drama realisme Malaysia boleh dilihat sebagai faktor yang
memberi sumbangan bermakna kepada pementasan drama realisme Melayu. Terdapat
beberapa faktor yang memberi sumbangan bermakna terhadap pementasan drama realisme
Melayu. Faktor pertama ialah adanya kesedaran di kalangan penggiat drama tentang
kemerdekaan tanah air – keperluan pembangunan sosial telah menjadi isu utama dalam
pementasan drama Melayu.
Faktor kedua ialah kesedaran tentang masalah sosial yang wujud dalam masyarakat.
Dramatis-dramatis Melayu telah menggarapkan idea-idea pembangunan kebangsaan dalam
drama-drama mereka. Para dramatis menjadikan konflik sosial sebagai suatu subjek dalam
pementasan drama. Pada masa yang sama, para dramatis menyedari masalah integrasi nasional
menjadi satu masalah dalam melengkapkan pembangunan negara.
Faktor ketiga ialah penggiat drama menyedari tentang kepentingan pendidikan dan
menjadikannya sebagai salah satu konsep pembentukan drama mereka. Isu pendidikan menjadi
subjek utama dalam pementasan drama-drama Melayu. Beberapa orang dramatis yang
berlatarbelakangkan bidang perguruan seperti Kala Dewata, Bidin Subari, dan Shaharom
Hussain mengambil inisiatif mementaskan drama bersubjek masalah dalam pendidikan.
Faktor keempat ialah dramatis menyedari tentang sikap segolongan pegawai tinggi Melayu
yang mahu mengekalkan status-quo mereka. Satu daripada isu yang sering dikemukakan ialah
peranan dan sikap pegawai-pegawai tinggi Melayu. Pementasan drama realisme lebih
menumpukan soal pembangunan negara. Bagi melunaskan tuntutan pembangunan negara,
bentuk drama realisme telah digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenar masyarakat
dan peristiwa yang berlaku pada setiap hari di sekeliling anggota masyarakat negara ini. Pada
tahun 1963, Awang Had Salleh telah mementaskan drama berbentuk masyarakat sebenar
melalui pementasan “Menyapu Si Air Mata” di Panggung Dewan Bahasa dan Pustaka. Selepas
tahun 1963, pementasan drama realisme telah membentuk satu fenomena baharu dalam
pementasan drama Melayu.
Dramatis dalam pementasan drama realisme dapat digolongkan kepada dua golongan.
Golongan pertama ialah dramatis yang menulis skrip dan mementaskan drama. Golongan ini
terdiri daripada Kala Dewata, Bidin Subari, Othman Haji Zainuddin, dan Shaharom Hussain.
Golongan kedua ialah dramatis yang menulis skrip, tetapi tidak mementaskan drama. Mereka
menyerahkan skrip drama kepada orang lain untuk dipentaskan. Golongan ini ialah Usman
Awang dan A. Samad Said.
Drama realisme ialah drama yang persoalan dan pemikirannya menggarap kehidupan
sehari-hari yang kontekstual sifatnya dan representasional – tegasnya pemikirannya dinukilkan
sezaman dengan penulisannya sendiri. Seperti yang telah disebut drama realisme dikenal juga
dengan nama ‘drama masyarakat’, tetapi disebabkan terlalu banyak menimbulkan
permasalahan masyarakat, ada juga pengkaji yang menyatakannya sebagai drama problem
masyarakat. Tegasnya, drama itu bukan sahaja mencerminkan masyarakat, malah menjadi alat
untuk sesuatu perjuangan yang berbentuk kemasyarakatan. Sifat yang penting bagi drama
realisme ialah kemunculannya yang membawa era modenisme dalam bidang drama sesuatu
bangsa. Drama realisme mengajar penulisnya berterus-terang, melibatkan diri, berani dan
mengubah secara tangan besi. Hal inilah yang tergambar dalam “Atap Genting dan atap
Rumbia” oleh Kala Dewata dan “Tamu di Bukit Kenny”, karya Usman Awang. Yang penting
ialah kesedaran sosial, kemungkaran, kepalsuan, penyelewengan, kepincangan, dan berbagai-
bagai lagi yang dianggap kuman dan penyakit.
Drama realisme menggunakan bahasa sehari-hari dalam pengucapan dialognya. Hal ini
demikian kerana dramatis percaya bahawa bahasa sehari-hari itu dapat menambahkan
kelicinan pergerakan plotnya dan lebih meyakinkan, serta menolong mewujudkan hubungan
akrab antara drama yang dipersembahkan dengan audiensnya. Bahasa realisme ialah bahasa
yang ringkas, pendek, kemas, dan padat, tetapi mampu menimbulkan persoalan dan
pemikirannya. Tegasnya, drama realisme melahirkan suasana yang natural, bersahaja, dan
dapat melancarkan cerita, menimbulkan perwatakan dan berhasil mewujudkan satu situasi
harmonis dalam keseluruhan persembahannya (Mana Sikana, 1989: 66 - 67); tetapi yang paling
penting dalam penciptaan drama realisme ini ialah gambaran yang diberikan terhadap sesuatu
objek cukup nyata, jelas, dan natural. Pendek kata ia bersifat photographic. Sifat inilah yang
menjadi ciri utama; sifat yang menggambarkan kehidupan dan mencerminkan pergolakan
masyarakat yang sezaman dengan audiensnya.
Pada dasarnya, pada tahun 1960-an drama realisme berkembang subur di samping ditulis
juga drama bercorak sejarah dan purbawara. Realisme itu sendiri jika hendak diperincikan
dapat diklasifikasikan kepada beberapa corak pula. Drama-drama Kala Dewata dapat
dikategorikan sebagai realisme formal seperti dalam “Atap Genting Atap Rumbia” dan “Di
Sebalik Tabir Harapan”. Beberapa buah drama Usman Awang seperti “Tamu di Bukit Kenny”
dapat dinamakan sebagai realisme protes dan “Malam Kemerdekaan” realisme politik. Aliran
realisme itu sendiri akhirnya telah cukup dimatangkan, diperhalusi dan dipertajam oleh Malina
Manja. Drama-dramanya seperti “Anak Kerbau Mati Emak”, “Datuk Ahmad Dadida”,
“Tingginya Menyapu Awan”, dan lain-lain ialah naturalisme.
Selain itu, drama realisme juga mengemukakan persoalan moral, pelajaran, sosial, dan
keagamaan. Aspek moral diwakili oleh drama-drama “Buat Menyapu Si Air Mata”, karya
Awang Had Salleh, “Alang Retak Seribu”, dan “Tun Perak” yang dihasilkan oleh Syed Alwi.
Perbicaraan soal pelajaran dapat dilihat daripada drama “Bintang Alam dan Bintang Neon”,
karya Kala Dewata, “Serunai Malam”, karya Usman Awang, “Zaman yang Mencabar”, karya
A. Ghafar Rahim, dan “Apa Dia Orang Tahu”, karya Ismail Muhamad; sementara masalah-
masalah sosial dapat dilihat dalam “Di Mana Bulan Selalu Retak”, karya A. Samd Said, “Senja
Menjelang”, karya Rahmat Zailani, “Menjelang Takbir”, karya Usman Awang, “Dua Tiga
Kucing Berlari”, karya Kala Dewata dan “Anna”, karya Kemala. Tidak banyak drama yang
menyentuh masalah keagamaan, satu daripadanya ialah “Di Kuburan”, karya Anis Sabirin.
Dekad 1970-an merupakan dekad bagi dramatis Malaysia membuat percubaan dalam usaha
mereka meninggalkan bentuk pementasan drama tradisi realisme kepada satu bentuk
pementasan drama yang baharu. Bentuk pementasan drama yang baharu ini telah mula
meninggalkan bentuk pementasan drama realiti dengan mengemukakan satu bentuk
pementasan drama baharu. Bentuk pementasan ini mengetengahkan subjek eksistansialisme
warganegara Malaysia.
Noordin Hassan merupakan dramatis pertama yang memulakan bentuk pementasan drama
baharu ini dengan pementasan “Bukan Lalang Ditiup Angin”. Persembahan teater ini
meninggalkan bentuk drama realisme. Beberapa orang dramatis yang muncul dalam bentuk
drama baharu ini ialah Noordin Hassan, Dinsman, Hatta Azad Khan, Johan Jaafar, dan Mana
Sikana. Dramatis-dramatis ini merupakan dramatis yang prolifik dalam bentuk pementasan
drama baharu. Bentuk drama yang baharu ini dikenali dengan bentuk teater surealisme.
Pembaharuan dalam bentuk pementasan drama ini dimulai dengan pementasan drama
“Bukan Lalang Ditiup Angin” pada tahun 1970 di Tanjung Malim dan Kuala Lumpur.
Pementasan drama ini dilangsungkan oleh kumpulan teater Maktab Perguruan Sultan Idris
(MPSI) dan diarahkan oleh Noordin Hassan. Pada peringkat awal, pementasan drama bentuk
ini bertujuan membuat perubahan ke atas pementasan drama bentuk realisme. Dekad 1970-an
merupakan zaman pementasan drama moden yang berbentuk persembahan drama Malaysia.
Bentuk dewasa ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu pertama pementasan berbentuk
surrealisme. Konsep drama surealisme menuntut daya imaginasi dan kreativiti seseorang
pengarah drama yang tinggi. Drama surrealisme memperlihatkan ciri dan imaginasi dengan
memaparkan konsep persembahan yang mengandungi filsafat.
Persembahan drama surealisme memasukkan unsur-unsur teater tradisional, muzik,
nyanyian, tarian, dan teknik-teknik pementasan yang terkini. Matlamatnya ialah mencari akar
umbi teater Melayu yang bebas daripada pengaruh luar. Drama surealisme mahu mencipta
satu bentuk drama Malaysia yang mempunyai ciri-ciri drama Melayu. Walaupun asal-usul
drama surealisme adalah dari Barat, tetapi golongan dramatis muda Melayu tidak mahu
menerima bentuk teater Barat itu. Mereka mahu membentuk satu drama Melayu yang
menggunakan daya imaginasi dan kreativiti mereka sendiri.

Anda mungkin juga menyukai