Anda di halaman 1dari 4

Borang Projek Brief

Tajuk:
Kriteria Pertimbangan Utama Catatan
Fungsi
1. Apakah kegunaan produk ini?
2. Di manakah produk ini
digunakan?
Persembahan
1. Bagaimanakah cara produk ini
dipersembahkan?

Tujuan pasaran
1. Siapakah yang akan
menggunakannya?
2. Siapakah pesaing yang wujud?
3. Pengguna bagaimanakah yang
akan menggunakan produk ini?
Kuantiti
1. Berapakah jumlah yang
diperlukan?
Stail/gaya
1. Bagaimanakah reka bentuk
produk ini?
2. Adakah reka bentuk ini akan
mendapat perhatian di pasaran?
Kualiti
1. Bagaimanakah kualitinya?
2. Adakah pelanggan mempunyai
sebarang permintaan yang
istimewa?
3. Apakah paiwaian kualiti yang
perlu dipatuhi?
Kos
1. Berapakah kos untuk
menghasilkan satu unit produk?
2. Apakah tahap keuntungan yang
dikehendaki?
3. Berapakah anggaran kos
terakhir?
Jangka masa
1. Bilakah pelanggan ingin projek ini
disiapkan?
2. Apakah produk sampingan yang
perlu siap dalam jangka masa
yang sama?
3.1.4 Menyaring maklumat dalam projek brief

Jadual Maklumat Projek Brief (Saringan Maklumat)

Kriteria Catatan

Fungsi

Persembahan

Tujuan Pasaran

Kuantiti

Stail/Gaya

Kualiti

Kos

Jangka masa
Aplikasi Projek Brief Dalam Bentuk jadual

Tajuk :
A. Fungsi Projek
1. Apakah jenis produk dan
perkhidmatan?
2. Apakah kegunaan produk ini?

3. Dimanakah produk ini akan


digunakan?
B. Gambaran keseluruhan projek
1. Siapakah yang akan
menggunaknnya?
2. Apakah tujuan produk ini
dihasilkan?

3. Adakah produk ini diperlukan oleh


pelanggan?
4. Bagaimanakah produk ini
digunakan dan dipersembahkan?
C. Reka bentuk produk
1. Apakah elemen dan prinsip reka
bentuk yang akan digunakan?
2. Apakah kriteria reka bentuk yang
ingin diterapkan?
3. Adakah produk ini inovasi daripada
produk sedia ada atau produk
yangbaharu dibangunkan?
D. Perancangan dalam pengurusan
projek
1. Pembahagian kumpulan kerja.
2. Jadual kerja
3. Kos pengeluaran
4. kuantiti penghasilan
E. Analisis kajian reka bentuk produk
dan
pasaran.
1. Membuat perbandingan dari segi
fungsi, persembahan, tujuan
pasaran, kuantiti, kualiti, kos, dan
jangka masa.
2. Adakah produk ini akan mendapat
permintaan di pasaran?
F. Lakaran idea
1. Bagaimanakah rupa bentuk produk
dalam bentuk 2 dimensi (2D) dan 3
dimensi (3D).
G. Penghasilan mock-up
1. Bahan dan peralatan yang
diperlukan untuk menghasilkan
mock-up.
Analisis Item
aka

Lakaran 1 Lakaran 2 Lakaran 3


Menarik

Warna sesuai

Kompoenen mudah dihasilkan

Nilai estetika

Makklumat lakaran lengkap

Jumlah markah