Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SAINS TINGKATAN 5
MINGGU 7 HARI Selasa
TARIKH 12.02.2019 MASA 11.20-12.20 TGH
KELAS 5 BERLIAN JUMLAH MINIT 60 MINIT
TEMA MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP
BAB BAB 1 MIKROORGANISMA DAN KESANNYA TERHADAP BENDA HIDUP
STANDARD KANDUNGAN 1.4 Kesan Mikroorganisma Berbahaya kepada Manusia
STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 menyatakan kesan mikroorganisma berbahaya ke atas manusia,
1.4.2 menghubungkaitkan jenis mikroorganisma dengan penyakit,
1.4.3 memerihalkan symptom utama penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma,
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan 3 kesan mikroorganisma berbahaya ke atas manusia dengan
betul
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menganalisa kesan mikroorganisma berbahaya kepada manusia
AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
(Buku Teks MS 21-23) objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. SI: True or False
2. Murid diterangkan mengenai maksud pathogen dan bagaimana tindakan pathogen
terhadap tisu badan manusia.
3. Murid membincangkan penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan virus.
4. Seorang murid akan duduk di kerusi yang disediakan dan menjadi 'pakar' atau
'watak'.
5. 'Pakar' atau 'Watak' ini akan menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh
murid lain.
6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

PETA i-THINK Peta Buih STRATEGI PAK21 Hot Seat TAHAP TP 1


PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menganalisis
Kemahiran Saintifik Membuat inferens
Kemahiran Berfikir Kritis/Kreatif Menjanakan idea
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran Akses Kendiri
Pendekatan Tematik Perpaduan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Bahasa
Sikap Saintifik - Berfikiran kritikal dan
analitis
Nilai Murni – Tolong-menolong
BBM Buku teks, LCD/Komputer , PowerPoint
PENTAKSIRAN Kuiz
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SAINS TINGKATAN 5
MINGGU 7 HARI Rabu
TARIKH 13.02.2019 MASA 9.30-10.30 PAGI
KELAS 5 BERLIAN JUMLAH MINIT 60 MINIT
TEMA MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP
BAB BAB 1 MIKROORGANISMA DAN KESANNYA TERHADAP BENDA HIDUP
STANDARD KANDUNGAN 1.4 Kesan Mikroorganisma Berbahaya kepada Manusia
STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 menyatakan kesan mikroorganisma berbahaya ke atas manusia,
1.4.2 menghubungkaitkan jenis mikroorganisma dengan penyakit,
1.4.3 memerihalkan symptom utama penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma,
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan 3 kesan mikroorganisma berbahaya ke atas manusia dengan
betul
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menganalisa kesan mikroorganisma berbahaya kepada manusia
AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
(Buku Teks MS 24-25) objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. SI: True or False
2. Murid membincangkan penyakit yang disebabkan oleh kulat, dan protozoa.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
4. Setiap ahli kumpulan memberi 3 penerangan tentang sesuatu perkara yang
sebenarnya hanya 2 betul. Salah satu penerangan adalah salah.
5. Ahli lain diminta mencari perkara atau pernyataan yang salah.
6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

PETA i-THINK Peta Buih STRATEGI PAK21 Find the Fib TAHAP TP 2
PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Abad Ke-21 Bersifat Ingin Tahu
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menilai
Kemahiran Saintifik Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Kritis/Kreatif Menghubungkaitkan
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kajian Masa Depan
Pendekatan Tematik Keselamatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Sains Dan Teknologi
Sikap Saintifik - Mensyukuri nikmat yang
dikurniakan Tuhan
Nilai Murni – Kasih Sayang
BBM Buku teks, LCD/Komputer , PowerPoint
PENTAKSIRAN Kuiz
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SAINS TINGKATAN 5
MINGGU 7 HARI Khamis
TARIKH 14.02.2019 MASA 11.50 – 12.50 TGH
KELAS 5 BERLIAN JUMLAH MINIT 60 MINIT
TEMA MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP
BAB BAB 1 MIKROORGANISMA DAN KESANNYA TERHADAP BENDA HIDUP
STANDARD KANDUNGAN 1.4 Kesan Mikroorganisma Berbahaya kepada Manusia
STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 menyatakan kesan mikroorganisma berbahaya ke atas manusia,
1.4.2 menghubungkaitkan jenis mikroorganisma dengan penyakit,
1.4.3 memerihalkan symptom utama penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma,
1.4.4 memerihalkan pelbagai cara bagaimana microorganism boleh menyebabkan
jangkitan.
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan 3 kaedah jangkitan pathogen kepada manusia
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menganalisa kesan mikroorganisma berbahaya kepada manusia
AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
(Buku Teks MS 25-28) objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. SI: True or False
2. Murid menjalankan aktiviti 1.7 untuk membincangkan pelbagai cara jangkitan yang
disebabkan oleh mikroorganisma berbahaya.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
4. Guru mengemukakan masalah kepada ahli kumpulan.
5. Setiap ahli diberikan masa untuk berfikir, kemudian membincangkan dengan ahli
kumpulan yang lain secara berpasangan.
6. Semua ahli kumpulan pula diminta berkongsi jawapan kepada penyelesaian
masalah.
7. Murid menjalankan aktiviti Penilaian Formatif 1.4.
8. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
9. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
10. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
PETA i-THINK Peta Buih STRATEGI PAK21 Think, Pair, Share TAHAP TP 3
PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Abad Ke-21 Pemikir
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menilai
Kemahiran Saintifik Memerhatikan
Kemahiran Berfikir Kritis/Kreatif Menjanakan idea
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Belajar Cara Belajar
Pendekatan Tematik Keselamatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kelestarian Alam Sekitar
Sikap Saintifik - Mensyukuri nikmat yang
dikurniakan Tuhan
Nilai Murni – Baik Hati
BBM Buku teks, Kad Tugasan , Kertas manila
PENTAKSIRAN Lisan
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.