Anda di halaman 1dari 31

016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

BEST
(BAND ENHANCEMENT,
SCHOOL TRANSFORMATION)

Langkah
Antara penting

Memantapkan (Kekal atau melonjak)

Kepimpinan Sekolah

Dari Sektor Jaminan Kualiti


Jabatan Pendidikan Selangor
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

LANGKAH PENTING MEMANTAPKAN


ANTARA

KEPIMPINAN SEKOLAH
 Kuasai dan menghayati Std.1 SKPM
 Jelas sasaran akademik (GPS, semua A..)
 Mahir atau faham penarafan Band sekolah
 Mahir aplikasi GROW (Headcount/SAPS)
 Jelas sasaran HEM dan Kokurikulum.
 Menerajui perancangan strategik (J1-J5) induk
dan semua unit
 Pantau dan bimbing program, catat hasil
pemantauan dalam Jadual 3
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

KEPIMPINAN DAN HALA TUJU


1.1 Gaya Kepimpinan
1.2 Penetapan dan Pelaksanaan Hala Tuju
1.3 Kemahiran Komunikasi
1.4 Kemahiran Merancang
1.5 Kemahiran Memotivasi dan Menggerakkan
Warga Sekolah
1.6 Kemahiran Membuat Keputusan dan
1.7 Menyelesaikan Masalah Kepimpinan
Instruksional
1.8 Perkongsian Kepimpinan
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Kemahiran Merancang:
Pengetua/Guru Besar memanfaatkan teknologi terkini seperti
alat/peranti elektronik untuk memantau penyediaan/pelaksanaan
perancangan sekolah (Skor 6 : setelah skor 5 dipenuhi)
• Pengetua/Guru Besar menerajui penyediaan perancangan
strategik yang merangkumi bidang kurikulum, kokurikulum dan
sukan, dan hal ehwal murid, kewangan, sumber manusia,
kemudahan dan keperluan asas sekolah.
• Perancangan yang disediakan berasaskan analisis SWOT
(strength, weakness, opportunity, threat) /alat analisis lain yang
bersesuaian yang mengambil kira konteks sekolah.
• Sasaran ditetapkan berdasarkan TOV (Take Off Value), potensi
murid, isu yang dikenal pasti dan sumber yang ada.
• Strategi yang dirangka membolehkan hampir
keseluruhan sasaran yang ditetapkan tercapai.
• Pemantauan dan penilaian dirancang bagi memastikan program
dilaksanakan dengan berkesan (Skor 5)
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

BAND SEKOLAH MENGIKUT SKOR KOMPOSIT


SEKOLAH RENDAH

SKOR KOMPOSIT BAND

85.00 hingga 100.00 SATU (1)


75.00 hingga 84.99 DUA (2)
65.00 hingga 74.99 TIGA (3)
55.00 hingga 64.99 EMPAT (4)
45.00 hingga 54.99 LIMA (5)
35.00 hingga 44.99 ENAM (6)
Kurang daripada 35.00 TUJUH (7)
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

PURATA GPS UPSR dan


SKOR PKS SKPM (Cth:2013)
PURATA GPS
SKOR PKS SKPM BAND
UPSR
1.37 – 1.81 85.82 – 97.69 1
1.71 – 2.24 75.00 - 96.16 2
2.02 – 2.72 68.13 – 93.00 3
2.3 – 3.2 54.00 – 89.00 4
3.18 - 3.76 74.92 - 85.51 5
4.16 90.2 6
Tiada Tiada 7
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

FORMULA BAGI SKOR GPS UPSR

Gred Gred
INTER
PEPERIKSAAN Formula GRED Point Point
-VAL
Mak. Min.
{1 - (Purata GPS UPSR -1) }
A(1), B(2),
(Interval, = 4)
UPSR C(3), D(4), 5 1 4
E(5)
x wajaran UPSR

Dari pengiraan GPS :


• Gred Purata = (nAx1)+(nBx2)+(nCx3)+(nDx4)+(nEx5)
• Bilangan Calon
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Perisian GROW: Persediaan Guru Besar


Ada perisian versi terkini (GROW V4.3
atau V4.3.1)
Mempunyai sasaran GPS dan SKPM2003
yang jelas
Data PAT murid Tahun 5/2015 atau ujian
diagnostik
Data PAT 2011-2015 (sekurang-kurangnya
2 tahun)
Data UPSR 2011-2015 (sekurang-kurangnya
2 tahun)
Sasaran UPSR 2016 dan PKS SKPM2003 2016
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Sistem GROW SEKOLAH RENDAH


Kemaskini 1/3/16
• Contoh Sebenar diisi oleh sebuah sekolah ( ) 620
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Sistem GROW SEKOLAH RENDAH


Kemaskini 1/3/16
• Alangkah baiknya jika sekolah isi macam ini ( )
620
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

GROW V4.3 Kemaskini 15/12/2015


016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

GROW V4.3 Kemaskini 15/12/2015

TOV berwarna merah kerana


Sasaran terlalu tinggi, melebihi 100% dari potensi yang boleh capai
Skima markah A-F semasa PAT Thn 5, berpindah ke A-E UPSR.
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Setelah semak keupayaan (Potensi),


Tuan Puan Guru Besar atau Wakil hendaklah:
• Pastikan beza potensi adil bagi semua matapelajaran
• Jika pencapaian sebelumnya cukup baik berbanding MP
lain, nilai potensi memadai antara 0.1 – 0.3
• Jika pencapaian sebelumnya merosot/rendah berbanding
MP lain, nilai potensi perlu antara 0.5 – 0.99 (jika TOVnya
dari ujian diagnostik dengan gred A-E)
• Jika TOVnya dari PAT Thn 5/2015 dengan Gred A-F, nilai
potensi 0.5 - 2.0 masih boleh diguna pakai kerana ianya
melibatkan perbezaan gred pemarkahan.
• Perkara penting adalah sasaran untuk meningkatkan
GPS.
• GPS perlu datang dari GMP dan KP atau sebaliknya dari
PGB&GPK>GPS>KP>GMP.
V4.3
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

PROSES MEMANTAPKAN AKADEMIK


 PERANCANGAN STRATEGIK 
 Kaji keberkesanan program lalu (SWOC,
sPeCt)
 Tentukan sasaran GPS setiap tingkatan/darjah

 Pastikan GMP ada sasaran Gred Purata bagi


semua matapelajaran yang diajar. Selepas
ujian, bincang dalam dailog
prestasi/mesyuarat dan melaksanakan
penambahbaikan.
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

PROSES MEMANTAPKAN AKADEMIK


 PERANCANGAN STRATEGIK 
 Boleh guna template Sasaran GMP/GPS bagi
semua darjah dan semua matapelajaran.
 Cetak Jadual 1(3 thn sekali) 2 & 3 (awal thn),
4&5(akhir thn)
 Pantau dan bimbing program, catat dapatan
atau masalah dalam Jadual 3 (Banyak data
JNJK memaparkan PGB kurang pantau
program)
 Pastikan GPK & KP mengisi Jadual 4 dan 5
pada akhir setiap tahun.
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

PROSES MEMANTAPKAN AKADEMIK


 PERANCANGAN STRATEGIK 
 Pastikan sasaran GPS setiap tahun diambil
dari data yang sebenar. Bagi UPSR ada dalam
GROW V4.3 (jika TOV – PAT Thn5 gred A-F)
dan GROW V4.3.1(jika TOV dari penataran Thn
6-2016, dengan gred A-E)

 Menyusun Jadual 1-5 untuk bidang (Kur, HEM,


KK dan >3 bidang lain) dan salinan Jadual 1, 2
dan 4 dari semua unit dalam PS induk/PGB:-
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen PS Sekolah
Hala
Dok.1 PELAN STRATEGIK 2014-2016 man
Pengenalan* 1-10
1 KURIKULUM 11
1.1 sPeCt 12
1.2 Analisis SWOC 4 13
BIMBINGAN & KAUNSELING
1.2.1 Pelan Strategik (J1) sPeCt,14-15
Analisis SWOC
1.2.2 J1 Pusat Sumber 16
Pelan Strategik (J1)
1.2.7 J1 Panitia ....... 5 17
PENDIDIKAN KHAS
1.2.8 J1 PAI & j-QAF (SR) sPeCt, Analisis SWOC
J1 Prasekolah....(SR) J1 Kurikulum/HEM/Kokurikulum
2 HAL EHWAL MURID 6 KEWANGAN21
2.1 sPeCt 22
sPeCt, Analisis SWOC
2.2 Analisis SWOC Pelan Strategik (J1)
2.2.1 Pelan Strategik (J1) 7 23
KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
2.3.2 J1 Unit Disiplin sPeCt, Analisis SWOC
2.3.3 J1 Unit Kantin ... Pelan Strategik (J1)
3 KOKURIKULUM DAN SUKAN 8 SUMBER 32 MANUSIA
3.1 sPeCt sPeCt, Analisis SWOC
3.2 Analisis SWOC Pelan Strategik (J1)
3.2.1 Pelan Strategik (J1) 9 SARANA SEKOLAH
3.2.2 J1 Unit Sukan & Permainan Analisis SWOC
3.2.3 J1 Unit Kelab & Persatuan Pelan Strategik (J1)
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen Perancangan
Strategik Sekolah
Dok.2 PELAN TAKTIKAL & OPERASI 2014
1 KURIKULUM
4 BIMBINGAN & KAUNSELING
1.1 OPPM
OPPM, Pelan Taktikal (J2)
1.1.1 Pelan Taktikal (J2) Bidang
Pelan Operasi (J3)
1.1.2 Pelan Operasi (Program 1)
5 PENDIDIKAN KHAS
1.2.1 Pelan Operasi (Program 2,...)
OPPM, Pelan Taktikal (J2)
1.2.2 J2 Pusat Sumber
Kurikulum/HEM/Kokurikulum
1.2.3 J2 Prasekolah
Operasi (J3) Kurikulum/HEM/Kokurikulum
1.2.4 J2 Panitia BM dan semua Panitia
6 KEWANGAN
2 HAL EHWAL MURID
OPPM, Pelan Taktikal (J2)
2.1 OPPM, Pelan Taktikal (J2) Bidang
Pelan Operasi, J2 (Program 1...)
2.1.1 Pelan Operasi (mengikut bilangan Program )
7 KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
2.2.1 J2 Unit Disiplin
OPPM, Pelan Taktikal (J2)
2.2.2 J2 Unit SPBT …
Pelan Operasi, J3 (Program 1...)
3 KOKURIKULUM DAN SUKAN
8 SUMBER MANUSIA
3.1 OPPM, Pelan Taktikal (PT) Bidang
OPPM, Pelan Taktikal (J2)
3.1.1 Pelan Operasi (mengikut bilangan Program )
Pelan Operasi (Program 1...)
3.2.1 J2 Unit Sukan & Permainan
9 SARANA SEKOLAH
3.2.2 J2 Unit Kelab & Persatuan
OPPM, Pelan Taktikal (J2)
3.2.3 J2 Unit Beruniform
Pelan Operasi, J3 (Program 1...)
3.2.4 J2 Majlis Sukan & Merentas Desa
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen Perancangan
Strategik Sekolah
Dok.3 Pelaporan dan Prestasi 2014
4 BIMBINGAN & KAUNSELING
1 KURIKULUM
Jadual 4 & 5 Bidang
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
Dokumen sokongan
Salinan Jadual 4 dari semua unit 5 PENDIDIKAN KHAS
2 HAL EHWAL MURID Jadual 4 & 5 Bidang
Jadual 4 & 5 Bidang Dokumen sokongan
Dokumen sokongan
Salinan Jadual 4 dari semua unit 6 KEWANGAN
3 KOKURIKULUM DAN SUKAN Jadual 4 & 5 Bidang
Jadual 4 & 5 Bidang Dokumen sokongan
Dokumen sokongan 7 KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
Salinan Jadual 4 dari semua unit Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
(Sukan & Permainan, Kelab & Persatuan,
8 SUMBER MANUSIA
Unit Beruniform dan MSSekolah)
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
9 SARANA SEKOLAH
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen Perancangan
Strategik Sekolah
Dok. 4 PELAN TAKTIKAL & OPERASI 2015
1 KURIKULUM
1.1 OPPM 4 BIMBINGAN & KAUNSELING
1.1.1 Pelan Taktikal (J2) Bidang OPPM, Pelan Taktikal (J2)
1.1.2 Pelan Operasi (Program 1) Pelan Operasi (J3)
1.2.1 Pelan Operasi (Program 2,...) 5 PENDIDIKAN KHAS
1.2.2 J2 Pusat Sumber OPPM, Pelan Taktikal (J2)
1.2.3 J2 Prasekolah Kurikulum/HEM/Kokurikulum
1.2.4 J2 Panitia BM dan semua Panitia Operasi (J3) Kurikulum/HEM/Kokurikulum
2 HAL EHWAL MURID 6 KEWANGAN
2.1 OPPM, Pelan Taktikal (J2) Bidang OPPM, Pelan Taktikal (J2)
2.1.1 Pelan Operasi,
Pelan Operasi (mengikut bilangan Program ) J2 (Program 1...)
2.2.1 J2 Unit Disiplin 7 KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
2.2.2 J2 Unit SPBT … OPPM, Pelan Taktikal (J2)
3 KOKURIKULUM DAN SUKAN Pelan Operasi, J3 (Program 1...)
3.1 8
OPPM, Pelan Taktikal (PT) Bidang SUMBER MANUSIA
3.1.1 OPPM,)Pelan Taktikal (J2)
Pelan Operasi (mengikut bilangan Program
3.2.1 J2 Unit Sukan & Permainan Pelan Operasi (Program 1...)
3.2.2 J2 Unit Kelab & Persatuan 9 SARANA SEKOLAH
3.2.3 J2 Unit Beruniform OPPM, Pelan Taktikal (J2)
3.2.4 J2 Majlis Sukan & Merentas Desa Pelan Operasi, J3 (Program 1...)
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen Perancangan
Strategik Sekolah
Dok. 5 Pelaporan dan Prestasi 42015
BIMBINGAN & KAUNSELING
1 KURIKULUM Jadual 4 & 5 Bidang
Jadual 4 & 5 Bidang Dokumen sokongan
Dokumen sokongan
Salinan Jadual 4 dari semua unit 5 PENDIDIKAN KHAS
2 HAL EHWAL MURID Jadual 4 & 5 Bidang
Jadual 4 & 5 Bidang Dokumen sokongan
Dokumen sokongan
Salinan Jadual 4 dari semua unit 6 KEWANGAN
3 KOKURIKULUM DAN SUKAN Jadual 4 & 5 Bidang
Jadual 4 & 5 Bidang Dokumen sokongan
Dokumen sokongan 7 KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
Salinan Jadual 4 dari semua unit Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
(Sukan & Permainan, Kelab & Persatuan,
Unit Beruniform dan MSSekolah)8 SUMBER MANUSIA
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
9 SARANA SEKOLAH
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen Perancangan
Strategik Sekolah
Dok. 5 Pelaporan dan Prestasi 2015
4 BIMBINGAN & KAUNSELING
1 KURIKULUM
Jadual 4 & 5 Bidang
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
Dokumen sokongan
Salinan Jadual 4 dari semua unit 5 PENDIDIKAN KHAS
2 HAL EHWAL MURID Jadual 4 & 5 Bidang
Jadual 4 & 5 Bidang Dokumen sokongan
Dokumen sokongan
Salinan Jadual 4 dari semua unit 6 KEWANGAN
3 KOKURIKULUM DAN SUKAN Jadual 4 & 5 Bidang
Jadual 4 & 5 Bidang Dokumen sokongan
Dokumen sokongan 7 KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
Salinan Jadual 4 dari semua unit Jadual 4 & 5 Bidang
(Sukan & Permainan, Kelab & Persatuan,
Dokumen sokongan
Unit Beruniform dan MSSekolah) 8 SUMBER MANUSIA
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
9 SARANA SEKOLAH
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen Perancangan
Strategik Sekolah
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen Perancangan
Strategik Sekolah
Dok.6 PELAN TAKTIKAL & OPERASI 2016
1 KURIKULUM
1.1 OPPM
1.1.1 Pelan Taktikal (J2) Bidang
1.1.2 Pelan Operasi, J3 (Program 1)
1.2.1 Pelan Operasi, J3(Program 2,...)
1.2.2 J2 Pusat Sumber
1.2.3 .................
........ .............................

Dok.7 Pelaporan dan Prestasi 2016


1 KURIKULUM
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
Salinan Jadual 4 dari semua unit
2 HAL EHWAL MURID dll.
Jadual 4 & 5 Bidang
Dokumen sokongan
Salinan Jadual 4 dari semua unit
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen Perancangan
Strategik Sekolah (Unit)
Simpanan PELAN STRATEGIK 2014-2016 Unit
Dok.1 PELAN STRATEGIK 2014-2016
Pengenalan*
1.1 sPeCt
1.2 Analisis SWOC
1.2.1 Pelan Strategik (PS)

Dok.2 PELAN TAKTIKAL & OPERASI 2014


OPPM
Pelan Taktikal (PT)
Pelan Operasi (Program 1)
Pelan Operasi (Program 2,...)
Dok.3 Pelaporan dan Prestasi 2014
Jadual 4 & 5
Dokumen sokongan
016-3910291 hjzolkafli ppk Sektor Jaminan Kualiti 2016

Dokumen Perancangan
Strategik Sekolah (Unit)
Dok.4 PELAN TAKTIKAL & OPERASI 2015
OPPM
Pelan Taktikal (PT)
Pelan Operasi (Program 1)
Pelan Operasi (Program 2,...)

Dok.5 Pelaporan dan Prestasi 2015


Jadual 4 & 5
Dokumen sokongan

Dok.6 PELAN TAKTIKAL & OPERASI 2016


OPPM
Pelan Taktikal (PT)
Pelan Operasi (Program 1)
Pelan Operasi (Program 2,...)

Dok.7 Pelaporan dan Prestasi 2016


Jadual 4 & 5
Dokumen sokongan