Anda di halaman 1dari 3

PELAN INTERVENSI MATA PELAJARAN TAHUN 2018

SEKOLAH SK (A) M.I.S BINTULU


MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS
KELAS TERLIBAT TAHUN 2

INTERVENSI 1
Isu yang dihadapi Penguasaan kemahiran tatabahasa(vocabulary) dalam Bahasa Inggeris di
kalangan murid Tahun 2 masih di tahap yang lemah.

Punca masalah a)Kurang pendedahan dan menggunakan Bahasa Inggeris pada kehidupan
seharian.
b)kurang membaca buku Bahasa Inggeris.
Nama Intervensi “LET’S READ AND REMEMBER”
Tarikh mula 5 FEBRUARI 2018

Tarikh tamat 2 MAC 2018


Kumpulan Sasaran 15 orang murid Tahun 2 Othman & 15 orang murid Tahun 2 Ali yang
mempunyai markah yang rendah semasa di Tahun 1.
Sasaran KPI 80% murid berupaya menguasai tatabahasa dalam Bahasa Inggeris yang
melibatkan:
a)aksi (action)
b)buah-buahan dan sayur-sayuran
c)haiwan
d)tempat
e)pakaian
Guru En. Mohamad Amiruddin bin Mohd Zabidin
bertanggungjawab

PERINCIAN INTERVENSI :

BIL. AKTIVITI CATATAN


1. Ujian Diagnostik “Vocabulary Test” 5 Februari 2018
1 set soalan disediakan mengandungi tatabahasa yang terlibat. Semasa kelas BI
2. Program pendedahan tatabahasa diadakan di kelas masing- 12 Februari 2018
masing. Guru mendedahkan tatabahasa menggunakan ‘flash Semasa kelas BI
card’.
3. 1 set buku kertas diberikan kepada murid yang terlibat supaya 19 Februari 2018
membaca serta menghafal perkataan dalam BI.
4. Guru memperkukuhkan kemahiran murid setiap kali waktu BI. 19 Februari – 2 Mac
2018
 Lampirkan data yang berkaitan, senarai nama kumpulan sasaran, modul atau bahan yang
digunakan, jadual pelaksanaan dan lain-lain dokumen yang berkaitan.
Disediakan oleh: Disemak dan disahkan oleh:

…………………………………… …………………………………………..
NAMA NAMA DAN COP:

TARIKH : TARIKH :