Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SENTUL 2019

SUBJEK : BAHASA MELAYU

MINGGU : 10 HARI: ISNIN TARIKH: 11/3/2019 KEHADIRAN: _____/_____

KELAS : 3 IBNU SINA MASA : 11.30 PAGI – 12.30 TGH

Tema KESELAMATAN

Tajuk UNIT 7- WASPADA SELALU

Standard 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.
Kandungan

Standard 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;


Pembelajaran (iv) kata tanya

Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;


Pembelajaran menggunakan kata tanya dengan betul

Aktiviti Set Induksi


1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 46
Perkembangan /Latihan:
4. murid meneliti dan membaca petikan
5.Guru membimbing murid mengenal pasti ayat penyata
6.membimbing murid menytakan kata tanya yang sesuai
7.murid menulis kata tanya dengan betul dalam buku tulis
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan
BBM EMK Aktiviti Pa21 Aras Pemikiran Peta Pemikiran TP Penilaian PdPC
 Gambar  Pendidikan  Hot Seat  Mengingat  Peta Buih PBS  Buku Latihan
 Powerpoint Alam  Role Play  Memahami  Peta Bulatan  1  Kuiz
 Carta Sekitar  Gallery  Mengaplika  Peta Dakap  2  Pembentangan
 Internet  TMK Walk si  Peta Pokok  3  Lembaran
 Buku Cerita  Kreativiti  Lain-lain  Menganalisi  Peta Alir  4 Kerja
 Lain-lain dan Inovasi s  Peta Titi  5  Kerja
 Lain-lain _________  Menilai  Peta Pelbagai  6 Kumpulan
_____________  Mencipta Alir  Lain-lain
__________  Peta buih
berganda _____________

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


REFLEKSI / ______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
IMPAK PdP ditunda kerana ________________________________________________