Anda di halaman 1dari 2

MAKLUM BALAS BORANG PENILAIAN

KURSUS PRA-PERKAHWINAN SESI OKTOBER 2018

BIL PERKARA MAKLUM


BALAS

01 OBJEKTIF KURSUS TELAH DICAPAI CEMERLANG

02 PENYAMPAIAN KURSUS OLEH PENCERAMAH

A) Mutu penyampaian penceramah adalah baik

B) Isi yang disampaikan jelas

C) Nota dan paparan skrin mudah difahami CEMERLANG

D) Contoh yang diberikan relevan

E) Interaksi dengan peserta

03 ISI KANDUNGAN KURSUS ADALAH SESUAI DENGAN CEMERLANG


OBJEKTIF KURSUS

04 KEMUDAHAN KURSUS YANG DISEDIAKAN:

A) Dewan/bilik sesuai / selesa BAIK

B) Penggunaan alat pandang dengar BAIK

C) Buku aturcara / susunan program BAIK

D) Makanan dan minuman CEMERLANG

05 KESESUAIAN TEMPOH KURSUS

A) Tempoh keseluruhan kursus bersesuaian dengan objektif CEMERLANG

B) Masa yang diperuntukkan bagi setiap topik adalah sesuai CEMERLANG

06 TENAGA URUSETIA

A) Tahap professional urusetia kursus CEMERLANG

B) Pendaftaran peserta CEMERLANG

07 PENILAIAN SETIAP SLOT PENCERAMAH

1. SAKRAMEN PERKAHWINAN / UNDANG-UNDANG PERKAHWINAN

(A) Perkahwinan Dalam Konteks Gereja Katolik

(B) Perkahwinan Menurut Undang-undang Kerajaan Malaysia CEMERLANG

2. THEOLOGI TUBUH BAIK

3. TAKLIMAT MENGENAI PENYAKIT THALASSEMIA BAIK

4. TANGGUNGJAWAB IBU BAPA KRISTIAN DALAM KELUARGA CEMERLANG

5. KASIH SAYANG DAN SEKS CEMERLANG

6. KAEDAH PERANCANGAN KELUARGA SEMULAJADI CEMERLANG

7. BERKOMUNIKASI DALAM PERKAHWINAN CEMERLANG

8. EKONOMI DALAM KELUARGA MENURUT ALKITAB CEMERLANG

9. KEROHANIAN KEHIDUPAN KELUARGA KRISTIAN CEMERLANG


10. TAYANGAN MOVIE CEMERLANG

08 KOMEN DAN CADANGAN DARI PESERTA

- Sharing Thalassemia sangat bermanfaat

- Selitkan praise and worship / mini games

Disediakan oleh:

EVA HARTINI MATINDING

Setiausaha KKKK,

Paroki St. Edmund, Kota Belud.