Anda di halaman 1dari 1

Sebelum memulai acara ini marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa

kita kepada Allah SWT untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang
akan kita lakukan di sini.
A’udzubillahi minasysyaithannirrajim Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat
dan karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada
para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..
Jadikanlah acara seminar MPKP ini sebagai majelis ilmu yang
bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan
keselamatan masyarakat dan negara kami.
Ya Allah Ya Rabbana..
Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk Memperoleh ridho-MU
semata, untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar
kami dapat menjalankannya dengan baik, demi kesehatan dan
keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim, Ya Tawwaf..
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Orang yang memiliki sifat
amanah. Jika kami pemimpin jadikanlah pemimpin yang amanah, jika
kami rakyat biasa jadikanlah rakyat yang amanah, karena kami yakin
dengan amanah akan mendatangkan ridho-MU.
Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya
kepada-MU kami memohon pertolongan. ANugrahkanlah kepada kami
tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk
menjalankan amanah sebagai petugas kesehatan yang bekerja dan
berkarya demi pengabdian pada-MU semata.
Rabbana atina fiddunya hasanah……..
Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin