Anda di halaman 1dari 3

SMK SHAHBANDARAYA KLANG

MINIT MESYUARAT PANITIA MATEMATIK TINGKATAN ENAM


BIL. 4/2014
TARIKH : 7 NOVEMBER 2014 (Jumaat)
MASA : 7.30 pagi
TEMPAT : Bilik guru tingkatan 6
KEHADIRAN : 1. Pn. Parimaladevi a/p Sivasubramaniam
2. Pn. Alice Chin Chuan Fong
3. En. Teo Joo An

AGENDA MESYUARAT:
1.0 Ucapan alu-aluan pengerusi
Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang hadir ke mesyuarat.

2.0 Pengesahan minit mesyuarat yang lepas


Dicadang oleh: Pn. Alice Chin Chuan Fong
Disokong oleh: En. Teo Joo An

3.0 Perkara berbangkit


Tiada.

4.0 Perkara semasa


4.1 Post mortem Peperiksaan Percubaan Penggal 3 dan Penggal 1 Matematik
Tingkatan 6 tahun 2014

4.1.1 Analisis peperiksaan adalah seperti berikut:

Peperiksaan Percubaan Penggal 3 6 Atas tahun 2014


Subjek A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F Bil. Bil. % NGM
Calon Lulus Lulus P
Matematik (T) 8 2 1 2 0 4 6 0 2 6 12 43 23 53.35 1.83
Matematik (M) 1 1 0 1 5 6 9 1 0 1 1 26 23 50.92 2.26

Peperiksaan Percubaan Penggal 1 6 Bawah Tahun 2014


Subjek A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F Bil. Bil. % NGM
Calon Lulus Lulus P
Matematik (T) 1 0 1 3 2 4 8 2 3 4 23 51 19 37.26 1.14
Matematik (M) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 10 17 3 18.53 0.59

4.1.2 Prestasi Penggal 3 adalah jauh lebih baik kerana topik-topik Penggal 3
lebih mudah difahami dan dikuasai oleh pelajar.
4.1.3 Prestasi Penggal 1 adalah kurang memuaskan kerana topik-topiknya

1
lebih sukar dan pelajar tidak dapat menguasainya dalam tempoh yang
singkat.
4.1.4 Pelajar 6 Atas yang mengambil peperiksaan ulangan penggal 1 dan penggal 2
telah didedahkan dengan set ulangkaji dan latih tubi.
Tindakan: makluman

4.2 Laporan program tahun 2014 adalah seperti berikut:


Program Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan
“Math T6 PYQ Practice” Diteruskan untuk 2015
Objektif tercapai. Bilangan pelajar
yang lulus Matematik meningkat.

“Math T6 Smart Diteruskan untuk 2015


Revision” Objektif tercapai. Bilangan pelajar
yang lulus Matematik meningkat.

“Mentor Mentee Math Objektif tidak dicapai. Digantikan dengan Kuiz dan
T6” Permainan Matematik.
Tindakan: makluman

4.3 Antara perancangan program untuk tahun 2015 adalah seperti berikut :
Bil. Program Tempoh Pelaksanaan
1 “Math T6 PYQ Practice” Selepas setiap topik

2 “Math T6 Smart Revision” Sebulan sebelum peperiksaan STPM

3 “Kuiz dan Permainan Math Sekali setiap Penggal


T6”

4.4 Agihan guru yang mengajar Matematik tingkatan 6 untuk tahun 2015 adalah
seperti berikut:
Matematik (T) Matematik (M)
6AU - Pn. Alice 6AM - Pn. Parimaladevi
6AZ - En. Teo
6BU - En. Teo 6BM - Pn. Parimaladevi
6BZ - Pn. Alice
Tindakan: Penolong Kanan Tingkatan 6 & JK Jadual Waktu

4.5 Agihan tugas penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan untuk tahun 2015:
4.5.1 Agihan tugas penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan adalah seperti
berikut:
Matematik (M): Pn. Parimaladevi (Penggal 1, 2&3)
Matematik (T) : En. Teo (Penggal 1), Pn. Alice (Penggal 2&3),
Tindakan: Guru Matematik (M) dan (T)

2
4.5.2 Rancangan Pelajaran Tahunan perlu disusunatur mengikut takwim
sekolah dan Kerja Kursus (KK) perlu dimasukkan sekali.
Tindakan: makluman

4.6 Anggaran belanjawan Panitia Matematik Tingkatan 6 tahun 2015 adalah


seperti berikut :

Bil Perkara Anggaran


Perbelanjaan(RM)
1. Buku rujukan Mathematics (M) dan Mathematics (T) RM 100

3. Modul Ulangkaji, Modul Koleksi Soalan Percubaan RM 200


Negeri Lain
4. Bahan Kerja Kursus (kertas kajang A4, kertas berwarna RM 500
A4, pocket file)

JUMLAH

4.7 Pelaksanaan Kerja Kursus Matematik Tingkatn 6


4.7.1 Kerja Kursus penggal 1 dan penggal 3 telah disiapkan oleh semua
pelajar pada pertengahan Oktober 2014 dan sesi “Viva” telah
dikendalikan oleh guru subjek masing-masing.
4.7.2 Pemarkahan kerja kursus Penggal 3 telah dilakukan mengikut garis
panduan yang telah ditetapkan oleh pihak MPM dan markah telah diisi
dalam e-submission STPM.
Tindakan: Guru-guru matematik 6 Atas
4.7.3 Markah Kerja Kursus tersebut perlu diisi dalam borang pemarkahan
yang telah ditetapkan oleh MPM dan disimpan dalam fail penilaian
kerja kursus yang telah disediakan.
Tindakan: Guru-guru matematik 6 Atas

5.0 Hal-hal lain


Tiada.

6.0 Penangguhan mesyuarat


Mesyuarat ditangguhkan pada 8.50 pagi.

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

................................................... ...........................................................................

(ALICE CHIN CHUAN FONG) (PARIMALADEVI A/P SIVASUBRAMANIAM)

KETUA PANITIA MATEMATIK TING. 6