Anda di halaman 1dari 20

SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

MINGGU 1 - SELASA
Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan
Perhimpunan
 Kedudukan barisan kelas
 Tatacara ketika di tapak perhimpunan Dewan
 Suaikenal dengan barisan Pentadbir Semua guru
Ilmu
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
 Membersihkan kelas
 Kedatangan murid Guru Kelas
 Suaikenal Tahun 1 / Guru
 Perbualan – Persediaan ke Sekolah Relief mengikut
Kelas
lembaran Kerja
jadual
 Menyambung titik asas
Adab di dalam kelas
 Tatacara keluar masuk di dalam
kelas
Guru Kelas
 Tatacara penggunaanperalatan di
Tahun 1 / Guru
dalam kelas Kelas
Relief mengikut
Lembaran Kerja
jadual
 Menyambung titik dan mewarna
Sayangi Sekolah
AJK Kantin /
 Melawat tandas
Guru Tahun Kelas /
 Melawat kantin sekolah
1 mengikut Kantin
 Peraturan membeli di kantin
jadual
 makan di kantin
Rehat
Pengurusan Kelas Kantin
 Ucapan salam dan bacaan doa
 Menyemak keberadaan murid Guru Tahun
10.15-
1 mengikut Kelas
11.15 Lembaran Kerja
jadual
 Menulis nama

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 1


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Kenali Malaysia
 Nyanyian Lagu Negaraku Guru Tahun
1 mengikut Kelas
Lembaran Kerja jadual
 Menulis lirik lagu Negaraku
SKSP Hebat
Guru Displin
 Nyanyian Lagu Sekolah
& Guru Tahun
Kelas
1 mengikut
Lembaran Kerja
jadual
 Menulis lirik lagu Sekolah
Ucapan bertatasusila
 Perbualan tentang
ucapan bertatasusila Guru Tahun
1 mengikut Kelas
Lembaran Kerja jadual
 Menyalin ayat
berdasarkan gambar
Ice breaking
Guru Tahun
 Nyanyian “ Kalau
1 mengikut Kelas
Rasa Gembira”
jadual
 Chicken Dance
Lembaran Kerja
 Mencari benda tersembunyi
Guru Tahun
Pengurusan Kelas 1 mengikut Kelas
 Membersihkan kelas jadual
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 2


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 1 - RABU

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Perhimpuan murid Tahun 1
Penyelaras
 Ucapan Aluan
Tahun 1 /
Penyelaras Tahun 1
Guru B&K/ Dewan
Guru Tahun 1 Ilmu
Ucapan Guru Bimbingan Kaunseling - Adab mengikut
jadual

Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa
Guru Tahun
 Membersihkan kelas 1 mengikut Kelas
 Kedatangan murid jadual
 Perbualan – Sayangi Diri

Lembaran Kerja
Warna  Menyambung titik
 Perbualan tentang tajuk
Guru Tahun
 Menamakan warna
1 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Menyalin dan mewarna
Sayangi Sekolah
 Melawat PSS , Kamar
Kaunseling & Surau , Kedai
Guru Tahun
Buku (Kelas A,B,C,D)
1 mengikut Kelas
 Melawat Kamar Kesihatan,
jadual
Kamar Sains, BOSS, , Kamar Seni,
Bilik JQAF (E,F,G,H)

Rehat Kantin

Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa Guru Tahun
1 mengikut Kelas
 Menyemak keberadaan murid jadual

Lembaran Kerja
 Menyambung titik

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 3


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Kenali Malaysia
 Nyanyian Lagu Negaraku
Guru Tahun
 Kenali Jalur Gemilang
1 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Mewarna Jalur Gemilang
Mengenal Huruf
 Nyanyian Lagu ABC Guru Tahun
1 mengikut Kelas
Lembaran Kerja jadual
 Menyambung titik ABC
SKSP Hebat
 Nyanyian Lagu Sekolah
Guru Tahun
 Kenali logo SK Sungai Pelong
1 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Mewarna logo sekolah
Ice breaking
Guru Tahun
 Permainan – plastisin
1 mengikut Kelas
 Membentuk huruf A B C
jadual
 Membentuk nama sendiri
Lembaran Kerja
 Mencari huruf tersembunyi
& mewarna
Guru Tahun
1 mengikut Kelas
Pengurusan Kelas
jadual
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 4


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 1 -
RABU
Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan
Perhimpuan murid Tahun 1 Penyelaras
 Ucapan Aluan Tahun 1 /
Penyelaras Tahun 1 Guru Displin/ Dewan
Guru Tahun 1 Ilmu
Taklimat Displin - Peraturan Di Sekolah mengikut
jadual
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa
Guru Tahun
 Membersihkan kelas 1 mengikut Kelas
 Kedatangan murid jadual
 Perbualan – Keluarga Saya

Lembaran Kerja
- Menyambung
Nyanyian 1 2 3 Sayang titik
Semuanya
 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan Guru Tahun
lagu sambil membuat gerakan 1 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Menyalin lirik lagu
Sayangi Sekolah
 Melawat PSS , Kamar
Kaunseling & Surau , Kedai
Guru Tahun
Buku (Kelas E,F,G,H)
1 mengikut Kelas
 Melawat Kamar Kesihatan,
jadual
Kamar Sains, BOSS, , Kamar Seni,
Bilik JQAF (Kelas A,B,C,D)

Rehat Kantin

Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa
Guru Tahun
1 mengikut Kelas
 Menyemak keberadaan murid
jadual

Lembaran Kerja
 Menyambung titik dan mewarna

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 5


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Selangorku Sayang
 Guru memperdengarkan
Lagu Negeri Selangor Guru Tahun
 Murid menyanyikan lagu 1 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Menyalin lirik
Keluarga Saya
 Perbualan mengenai tajuk
 Guru bimbing murid
menyebut nama ahli keluarga
dengan sebutan yang betul
 Murid dibahagikan kepada Guru Tahun
kumpulan 1 mengikut Kelas
 Murid menyelesaikan jigsaw jadual
puzzle dan menyebut ahli keluarga
di dalam jigsaw puzzle

Lembaran Kerja
 Jigsaw Puzzle gambar keluarga
Keluarga Saya
 Murid membaca kad
Guru Tahun
perkataan berkaitan ahli keluarga
1 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Salin dan Padankan
Akhlak yang baik
 Perbualan mengenai tajuk
Guru Tahun
 Guru & murid
1 mengikut Kelas
berbincang mengenai gambar
jadual
 Murid melakonkan contoh aksi
yang baik semasa di rumah
Lembaran Kerja
 Mewarna gambar
aktiviti keluarga di rumah
Guru Tahun
1 mengikut Kelas
Pengurusan Kelas
jadual
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 6


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 1 -
KHAMIS
Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan
Perhimpuan murid Tahun 1 Penyelaras
 Ucapan Aluan Tahun 1 /
Penyelaras Tahun 1 Guru SPBT/ Dewan
Guru Tahun 1 Ilmu
Taklimat SPBT mengikut
jadual
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa
Guru Tahun 1
Kelas
 Membersihkan kelas / Guru
 Kedatangan Pembantu

murid Pembahagian Buku Teks

Rehat Kantin

Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa
Guru Tahun
1 mengikut Kelas
 Menyemak keberadaan murid
jadual

Lembaran Kerja
 Padankan peralatan di
dalam
Selangorku kelas
Sayang
 Murid menyanyikan
lagu Selangor
 Guru memperkenalkan Guru Tahun
bendera negeri Selangor 1 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Mewarna bendera
negeri Selangor
Mengenal Peralatan di dalam kelas
 Bersoal jawab
Guru Tahun
mengenai peralatan di dalam
1 mengikut Kelas
kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Cari perbezaan

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 7


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Mengenal nombor
 Guru memperdengarkan lagu "1 Jari"
 Murid menyanyi sambilmembuat
Guru Tahun
gerakan
1 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Menulis nombor 1-10

Phonic Song
 Guru memperdengarkan lagu Guru Tahun
 Murid menyanyi 1 mengikut Kelas
sambil membuat gerakan jadual

Jigsaw Puzzle
 Murid dibahagikan kepada
5 kumpulan
 Murid mencantumkan keratan
dan cari objek berdasarkan gambar Guru Tahun
di sekitar kelas 1 mengikut Kelas
jadual
Pengurusan Kelas
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 8


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 1 -
JUMAAT
Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa
Guru Tahun
 Membersihkan kelas 1 mengikut Kelas
 Kedatangan murid jadual
 Perbualan – Sayangi Diri

Lembaran Kerja
 Menyambung titik
Nyanyian
 Murid menyanyikan lagu
dengan intonasi dan lirik yang
Guru Tahun
betul bagi lagu:
1 mengikut Kelas
 Negaraku
jadual
 Selangor
 Sekolah

Anggota Badan Saya


 Guru menunjukkan
bahagian- bahagian anggota
Guru Tahun
badan
1 mengikut Kelas
 Guru membimbing murid
jadual
menyebut dengan betul

Lembaran Kerja
 Padankan dan salin perkataan
Rehat Kantin
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa Guru Tahun
1 mengikut Kelas
 Menyemak keberadaan murid jadual

Lembaran Kerja
Diri Saya Cari objek tersembunyi
 Bimbing murid menyebut
nama-nama anggota badan
dalam bahasa Inggeris
Guru Tahun
 Murid baca lirik lagu "Head ,
1 mengikut Kelas
shoulders, knees and toes"
jadual
 Menyanyikan lagu

Lembaran Kerja
 Menyalin lirik

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 9


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Diri Saya
 Menyebut semula nama
anggota badan yang ada di dalam Guru Tahun
5.10 -
lirik lagu "Head, shoulders, knee 1 mengikut Kelas
5.40
and toes" jadual

Lembaran Kerja
 Melabel
Kebersihan Diri anggota badan
 Bersoal jawab
Guru Tahun
5.40 - tentang penjagaan
1 mengikut Kelas
6.10 kebersihan diri
jadual
 Melakonkan cara penjagaan
kebersihan diri
Kebersihan Diri

Lembaran Kerja
 Tanda dan Guru Tahun
6.10 -
1 mengikut Kelas
6.40
Pengurusan Kelas jadual
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 10


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 -
ISNIN
Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan
Perhimpunan
 Kedudukan barisan kelas
1.15 – Dewan
 Tatacara ketika di Semua guru
1.45 Ilmu
tapak perhimpunan

Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa Guru Tahun
1.45 –
1 mengikut Kelas
2.15  Membersihkan kelas
jadual
 Kedatangan murid
 Perbualan –
Haiwan Kesayangan
Saya
Nyanyian "Bunyi Binatang"
 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan Guru Tahun
2.15 –
lagu dengan pergerakan 1 mengikut Kelas
2.45
jadual
Lembaran Kerja
 Menyalin lirik lagu
Bunyi Binatang
 Perbualan bunyi binatang
Guru Tahun
2.45 –  Teka bunyi/gaya binatang
1 mengikut Kelas
3.15  Perlawanan teka
jadual
bunyi/gaya binatang

3.15 –
Rehat Kantin
3.35
Arnab dan Kura-kura
 Perbualan mengenai gambar
 Guru bercerita kisah Arnab Guru Tahun
3.35 –
dan Kura-kura 1 mengikut Kelas
4.05
jadual
 Bersoal jawab mengenai
cerita

Arnab dan Kura-kura


 Murid bercerita semula Guru Tahun
4.05 –
dan melakonkan watak di dalam 1 mengikut Kelas
4.35
kisah Arnab dan Kura-kura jadual

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 11


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Topeng Haiwan
 Murid mewarna topeng arnab Guru Tahun
4.35 –
1 mengikut Kelas
5.05
jadual
Lembaran Kerja
 Topeng arnab
Doa
 Guru membimbing
murid membacakan doa
 Murid membaca doa sebelum
Guru Tahun
5.05 – makan
1 mengikut Kelas
5.35  Murid membaca doa
jadual
selepas makan

Lembaran Kerja
 Mewarna
Nyanyian - Lagu Hijaiyah
 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan Guru Tahun
5.35 –
lagu dengan pergerakan 1 mengikut Kelas
6.05
jadual
Lembaran Kerja
 Menyalin semula huruf hijaiyah
Kesihatan Diri
 Guru membimbing murid
cara- cara membasuh tangan
dengan betul

 Murid mempraktikkan cara-


cara membasuh tangan dengan Guru Tahun
6.05 –
betul 1 mengikut Kelas
6.35
jadual
Lembaran Kerja
 Menyusun susunan cara-
cara membasuh tangan
dengan betul

Pengurusan Kelas
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 12


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 -
SELASA
Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan
Perhimpuan murid Tahun 1 Penyelaras
 Ucapan Aluan Tahun 1 /
1.15 – Penyelaras Tahun 1 Guru B&K / Dewan
1.45 Guru Tahun 1 Ilmu
Taklimat Kaunseling - Keselamatan mengikut
jadual
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa Guru Tahun
1.45 –
1 mengikut Kelas
2.15  Membersihkan kelas
jadual
 Kedatangan murid
 Perbualan – Buah-
buahan kegemaran saya
Mengenal buah-buahan
 Guru menunjukkan
gambar buah-buahan
 Murid menamakan buah-
Guru Tahun
2.15 – buahan
1 mengikut Kelas
2.45  Murid menyebut dan
jadual
membaca dengan jelas

Lembaran Kerja
 Salin dan tulis perkataan
Buah-buahan
 Guru dan murid
Guru Tahun
2.45 – bercerita mengenai khasiat
1 mengikut Kelas
3.15 buah-buahan
jadual
Lembaran Kerja
 Mewarna buah-buahan
3.15 –
Rehat Kantin
3.35
Nyanyian - "Lagu Hari"
 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan
lagu dengan pergerakan Guru Tahun
3.35 –
 Guru membimbing murid 1 mengikut Kelas
4.05
menyebut urutan hari dengan betul jadual

Lembaran Kerja
 Menyalin lirik lagu

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 13


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Nyanyian - "Buah-buahan"
 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan Guru Tahun
4.05 –
lagu dengan pergerakan 1 mengikut Kelas
4.35
jadual
Lembaran Kerja
 Tulis dan salin lirik lagu
Buah-buahan Tempatan
 Guru dan murid
berbincang mengenai nama
buah yang ada di dalam lagu
"Buah-buahan"
Guru Tahun
4.35 –
 Guru dan murid berbincang 1 mengikut Kelas
5.05
mengenai warna, bentuk dan jadual
khasiat buah-buahan yang
dinyatakan

Lembaran Kerja
 Bulatkan gambar buah yang
Kenderaan
ada diGuru
dalam lagu
dan murid berbincang
mengenai kenderaan yang dinaiki
ke sekolah
Guru Tahun
5.05 –  Murid menyatakan jenis-jenis
1 mengikut Kelas
5.35 kenderaan darat, air dan udara
jadual
Lembaran Kerja
 Menulis kenderaan
mengikut kategori
Keselamatan di jalanraya
 Guru dan murid
membincangkan mengenai
perkara- perkara keselamatan di
jalanraya
Guru Tahun
5.35 –  Guru dan murid
1 mengikut Kelas
6.05 membincangkan sebab dan akibat
jadual
tidak memakai tali pinggang
keselamatan dan topi keledar

Lembaran Kerja
 Mencari perbezaan antara
gambar keselamatan di
jalanraya

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 14


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Keselamatan di rumah
 Guru dan murid
membincangkan mengenai perkara-
perkara keselamatan di rumah dan
Guru Tahun
6.05 – di sekolah
1 mengikut Kelas
6.35
jadual
Pengurusan Kelas
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 15


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 -
RABU
Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan
Perhimpuan murid Tahun 1 Penyelaras
 Ucapan Aluan Tahun 1 / PK
1.15 – Penyelaras Tahun 1 Petang / Dewan
1.45 Guru Tahun 1 Ilmu
Taklimat Abakus mengikut
jadual
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
doa Guru Tahun
1.45 –
1 mengikut Kelas
2.15  Membersihkan kelas
jadual
 Kedatangan murid
 Perbualan –
Kepentingan memakan sayur-
Latihan sayuran
Abakus
 Guru dan murid berbincang
mengenai bahagian-bahagian
Guru Tahun
2.15 – abakus dan kedudukan manik bagi
1 mengikut Kelas
2.45 nombor 1- 10
jadual
Lembaran Kerja
 Abakus
Pengurusan buku komunikasi
 Guru menjelaskan kepada
murid perkara-perkara yang
perlu ada di dalam buku Guru Tahun
2.45 –
komunikasi ; biodata , jadual , 1 mengikut Kelas
3.15
surat-menyurat daripada sekolah jadual

Lembaran Kerja
 Biodata, Jadual Kelas, Surat

3.15 –
Rehat Kantin
3.35
Sayur-sayuran
 Guru membaca teka-teki
dan murid meneka nama sayuran
 Guru dan murid bersoal Guru Tahun
3.35 –
jawab mengenai gambar sayur- 1 mengikut Kelas
4.05
sayuran jadual
 Guru membimbing murid
menyebut nama sayuran
dengan betul

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 16


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Sayur-sayuran
 Guru membimbing
murid menyiapkan lembaran Guru Tahun
4.05 –
kerja 1 mengikut Kelas
4.35
jadual
Lembaran Kerja
 Tulis dan salin nama sayuran
Menyemai biji kacang
 Guru menunjukkan cara-
cara menyemai biji benih
Guru Tahun
4.35 –  Murid dibahagikan kepada
1 mengikut Kelas
5.05 beberapa kumpulan
jadual
 Murid diberikan bahan untuk
menyemai biji benih

Tumbesaran biji kacang


 Murid mendengar
penerangan guru mengenai proses
Guru Tahun
5.05 – tumbesaran biji benih kacang hijau
1 mengikut Kelas
5.35
jadual
Lembaran Kerja
 Menulis turutan proses
tumbesaran biji kacang
Nyanyianhijau
- Kereta Kecil
 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan Guru Tahun
5.35 –
lagu dengan pergerakan 1 mengikut Kelas
6.05
jadual
Lembaran Kerja
 Menulis lirik lagu
Kereta Idaman Saya

Lembaran Kerja
 Melukis kereta idaman Guru Tahun
6.05 –
1 mengikut Kelas
6.35
Pengurusan Kelas jadual
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 17


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 -
KHAMIS
Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan
Guru Tahun
1.15 – doa
1 mengikut Kelas
1.45
 Membersihkan kelas jadual
 Kedatangan murid
 Perbualan – Cita-cita saya

1.45 –
2.15

2.15 – Semua Guru Dewan


Latihan Sukaneka
2.45 Tahun 1 Ilmu

2.45 –
3.15

3.15 –
Rehat Kantin
3.35

3.35 –
4.05

4.05 – Semua Guru Dewan


Raptai Penutup
4.35 Tahun 1 Ilmu

4.35 –
5.05
Cita-cita Saya
 Guru bercerita tentang tajuk
 Perbualan dan bersoal Guru Tahun
5.05 –
jawab tentang tajuk 1 mengikut Kelas
5.35
 Murid bercerita mengenai jadual
cerita masing-masing

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 18


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Rekenrek
 Guru menunjukkan cara-
cara membuat rekenrek Guru Tahun
5.35 –
 Murid dengan bimbingan guru 1 mengikut Kelas
6.05
mencucuk tali rafia ke manik bagi jadual
menyiapkan rekenrek

Rekenrek
 Guru
membimbing
menggunakan rekenrek
 Permainan kuiz tambah dan Guru Tahun
6.05 –
tolak menggunakan rekenrek antara 1 mengikut Kelas
6.35
kumpulan jadual

Pengurusan Kelas
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 19


SK NANGA MEDAMIT, LIMBANG MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 -
JUMAAT
Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan

2.20 -
2.50
2.50 - Semua Guru Dewan
Sukaneka
3.20 Tahun 1 Ilmu
3.20 -
3.50
3.50 -
4.10
Guru Kelas /
4.10 -
Jamuan Guru Kelas
4.40
Pembantu
4.40 - / Ibu bapa
5.10
5.10 -
5.40
5.40 - Semua Guru Dewan
Penutup
6.10 Tahun 1 Ilmu
6.10 -
6.40

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 20