Anda di halaman 1dari 5

PEMERITAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI


KECAMATAN CIPEUNDEUY
SD NEGERI I CIJAWA
SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CIJAWA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas / Semester : II / II ( Dua ) Nama : ………………


Tema : 6 (enam) No Induk : ………………

Soal PKn

Jawablah pertanyaan dibawah ini !

1. Siapa yang harus mematuhi tata tertib.!


2. Bagaimana cara merawat tumbuhan.?
3. Apa saja yang tidak boleh dilakukan waktu sedang belajar di dalam kelas.?
4. Mengapa kita tidak boleh melanggar tata tertib ?
5. Bagaimana cara merawat kandang hewan?

Soal Bahasa Indonesia

I. Isilah titik titik dibawah ini !

1. Huruf capital ditulis pada …………….………….. kalimat


2. Orang yang jujur ……………….………. Teman
3. Ayah sedang ……………………….koran di teraS
4. Rani sedang …………..…………….. ibu di dapur
5. ………………………….. tanaman harus disiram secara teratur?
6. Kapan - menyiram – siti – kaktus, susunan kalimat yang benar adalah…
7. …………………………… kaktus dapat tumbuh ?
8. Kakak……………………… kepasar bersama ibu
9. Nama orang, tempat, bulan, hari menggunakan huruf……………
10. …………………………….matahari terbenam ?
Soal Matematika

Isilah titik-tik dibawah ini !

1. 1 kg = ………………………… ons
2. 100 gram = …………………..ons
3. 2 kg + 10 ons = ………………..kg
4. 200 gram + 3 ons =……………gram
5. Ibu belanja telur 2 kg dan wortel 10 ons. Belanjaan ibu semuanya adalah ……………kg
6. Ayah memetik rambutan 10 kg, rambutan terjual 6 kg. sisa rambutan ayah adalah…………. Kg
7. 8 kg + 20 ons = ……………..ons
8. Paman membeli manga 3 kg, setiap 5 ons manga dimasukan ke dalam kantong plastic. Jadi
mangga yang dimasukan kedalam kantong plastic sebanyak……….
9. 250 gram + 150 gram =……………..ons
10.16 ons + 4 ons = …………………….kg
PEMERITAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI
KECAMATAN CIPEUNDEUY
SD NEGERI I CIJAWA
SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CIJAWA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas / Semester : II / II ( Dua ) Nama : ………………


Mata Pe;ajaran : Bahasa Sunda No Induk : ………………

Eusian titik – titik dihandap ieu !

1. Huntu lemesna ……….


2. Barudak sakola wajib ngapalkeun…………….. pinter
3. Landeuh hartina …………………….
4. Embung lemesna ……………………..
5. Patrawali rasana ………………………
6. Ibu keur …………………… di dapur
7. Nu sok ngajaga gawang dina maenbal nyaeta ………………..
8. Pa ciwit – ciwit lutung si lutung pindah ka …………………..
9. Maranti hartina …………………..
10. Miceun runtah di sakola akibatna bakal……………..

LEMBUR KURING

Kenging : Dini Daryanti

Saung mencil luhur pasir


Nu endah tempat bumetah
Kerelek cai walungan
Tetep anteb ngawirahma
Gelik suling nu maranti
Nambah tingtrim lembur kuring
Pek jawab panyanya di handap ieu!
1. Naon judulna sajak di luhur teh ?

2. Di mana nu aya saung teh ?

3. Naon anu kadenge kerelekna teh ?

4. Salain ti cai walungan, sora naon deui anu kadenge?

5. Matak nambah naon karasana lembur kuring teh ?


PEMERITAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI
KECAMATAN CIPEUNDEUY
SD NEGERI I CIJAWA
SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CIJAWA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas / Semester : II / II ( Dua ) Nama : ………………


Mata Pe;ajaran : PLH No Induk : ………………

Jawablah pertanyaan dibawah ini !

1. Apa artinya reboisasi?


2. Apa akibatnya lingkungan kotor?
3. Sebutkan yang termasuk sampah kering?
4. Siapa yang harus menjaga lingkungan ?
5. Ada berapa macam jenis sampah?
6. Sebutkan yang termasuk bencana alam !
7. Apakah manfaat sampah basah ?
8. Bagaimana cara merawat tanaman?
9. Apa akibatnya jika membuang sampah sembarangan?
10. Tuliskan apa saja yang suka rusak apabila terjadi tanah longsor!
PEMERITAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI
KECAMATAN CIPEUNDEUY
SD NEGERI I CIJAWA
SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CIJAWA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas / Semester : II / II ( Dua ) Nama : ………………


Mata Pe;ajaran : PLH No Induk : ………………

Ayamku
Do = D Ciptaan
2/4 sedang A.T Mahmud

Kok kok kok kok lihatlah ayamku


Berkeliaran di halaman rumah
Induk ayam dan anaknya
Kok kok kok kok mencari makan

Jawablah pertanyaan dibawah ini !


1. Apa judul lagu diatas ?

2. Siapa penciptanya ?

3. Dimana ayamku berkeliaran ?

4. Apa yang dicari induk ayam dan anaknya ?

5. Berapa birama lagu diatas ?