Anda di halaman 1dari 18

Daftar Kader Dalam Rangka Pelaksanaan POMP Filariasis (Implemennation of Filariasis Mass)

Pada Bulan Oktober 2017


Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Tanggal
No Nama Kader Desa Pos TPE
Pelaksanaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Mengetahui, Tasikmalaya, Oktober 2017


Kepala UPT Puskesmas Salopa Pembuat Daftar
Irwan Firmansyah,S.Sos Ervin Pelani, S.Kep
NIP.19640614 198703 1 010 NIP.19811111 201410 1 001
Daftar Kader Dalam Rangka Sweeping POMP Filariasis (Implemennation of Filariasis Mass)
Pada Bulan Oktober 2017
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Tanggal
No Nama Kader Desa Pos TPE
Pelaksanaan
1 Tanjungsari Dindingari 1
2
3 Tanjungsari Dindingari 2
4
5 Tanjungsari Pojok
6
7 Tanjungsari Tanjung 1
8
9 Tanjungsari Tanjung 2
10
11 Tanjungsari Medalsari
12
13 Tanjungsari Cipicung
14
15 Tanjungsari Anjung
16
17 Mandalahayu Cilegi
18
19 Mandalahayu Babakan
20
21 Mandalahayu Sindangrasa
22
23 Mandalahayu Bangbayang
24
25 Mandalahayu Pariuk
26
27 Mandalahayu Sukahurip
28
29 Mandalahayu Cimanggu
30
31 Mandalahayu Padasuka
32
33 Karyawangi Jayawangi
34
35 Karyawangi Bengkok Hilir
36
37 Karyawangi Maniis
38
39 Karyawangi Citilu
40
41 Karyawangi Cisarua
42
43 Karyawangi Cigaru
44
45 Karyawangi Cijoho
46
47 Karyawangi Cipendil
48
49 Karyawangi Gunung Kolot
50
51 Karyawangi Cipayung
52
53 Karyawangi Margajaya
54
55 Karyawangi Nangerang
56
57 Banjarwaringin Datar Putat
58
59 Banjarwaringin Datar Situ
60
61 Banjarwaringin Pencut Kawung
62
63 Banjarwaringin Pencut Lame
64
65 Banjarwaringin Banjaran
66
67 Banjarwaringin Cibewok
68
69 Banjarwaringin Giri Mukti
70
71 Mulyasari Nangerang 1
72
73 Mulyasari Nangerang 2
74
75 Mulyasari Cikasungka
76
77 Mulyasari Cibadak
78
79 Mulyasari Cibadak 2
80
81 Mulyasari Limus Nunggal
82
83 Mulyasari Suniabana
84
85 Mandalawangi Jamupu
86
87 Mandalawangi Kertasari
88
89 Mandalawangi Talegong Asli
90
91 Mandalawangi Sutalaya
92
93 Mandalawangi Mandalasari
94
95 Mandalawangi Jaksi
96
97 Mandalawangi Sawah Saat
98
99 Mandalawangi Saga
100
101 Karyamandala Cikembang 2
102
103 Karyamandala Barengkok
104
105 Karyamandala Laksanamekar
106
107 Karyamandala Nariewati
108
109 Karyamandala Cikembang 1
110
111 Karyamandala PTP
112
113 Karyamandala Karyamandala
114
115 Kawitan Babakanawaru
116
117 Kawitan Puncak Suji
118
119 Kawitan Kadongdong
120
121 Kawitan Cigedang
122
123 Kawitan Neundeut
124
125 Kawitan Coblong
126
127 Mandalaguna Cukangakar
128
129 Mandalaguna Haurkuning
130
131 Mandalaguna Baitul Hikmah
132
133 Mandalaguna Cikiangir
134
135 Mandalaguna Nangoh
136
137 Mandalaguna Salegok
138
139 Mandalaguna Pangocokan
140
141 Mandalaguna Petir
142

Mengetahui, Tasikmalaya, Oktober 2017


Kepala UPT Puskesmas Salopa Pembuat Daftar

Irwan Firmansyah,S.Sos Ervin Pelani, S.Kep


NIP.19640614 198703 1 010 NIP.19811111 201410 1 001
Daftar Kader Dalam Rangka Pelaksanaan POMP Filariasis (Implemennation of Filariasis Mass)
Pada Bulan Oktober 2017
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Tanggal
No Nama Kader Desa Pos TPE
Pelaksanaan
1 Banjarwaringin Datar Putat
2
3
4
5 Banjarwaringin Datar Situ
6
7
8
9 Banjarwaringin Pencut Kawung
10
11
12
13 Banjarwaringin Pencut Lame
14
15
16
17 Banjarwaringin Banjaran
18
19
20
21 Banjarwaringin Cibewok
22
23
24
25 Banjarwaringin Giri Mukti
26
27
28
29 Mandalawangi Jamupu
30
31
32
33 Mandalawangi Kertasari
34
35
36
37 Mandalawangi Talegong Asli
38
39
40
41 Mandalawangi Sutalaya
42
43
44
45 Mandalawangi Mandalasari
46
47
48
49 Mandalawangi Jaksi
50
51
52
53 Mandalawangi Sawah Saat
54
55
56
57 Mandalawangi Saga
58
59
60
61 Karyawangi Jayawangi
62
63
64
65 Karyawangi Bengkok Hilir
66
67
68
69 Karyawangi Maniis
70
71
72
73 Karyawangi Citilu
74
75
76
77 Karyawangi Cisarua
78
79
80
81 Karyawangi Cigaru
82
83
84
85 Karyawangi Cijoho
86
87
88
89 Karyawangi Cipendil
90
91
92
93 Karyawangi Gunung Kolot
94
95
96
97 Karyawangi Cipayung
98
99
100
101 Karyawangi Margajaya
102
103
104
105 Karyawangi Nangerang
106
107
108
109 Kawitan Babakanawaru
110
111
112
113 Kawitan Puncak Suji
114
115
116
117 Kawitan Kadongdong
118
119
120
121 Kawitan Cigedang
122
123
124
125 Kawitan Neundeut
126
127
128
129 Kawitan Coblong
130
131
132
133 Mandalahayu Cilegi
134
135
136
137 Mandalahayu Babakan
138
139
140
141 Mandalahayu Sindangrasa
142
143
144
145 Mandalahayu Bangbayang
146
147
148
149 Mandalahayu Pariuk
150
151
152
153 Mandalahayu Sukahurip
154
155
156
157 Mandalahayu Cimanggu
158
159
160
161 Mandalahayu Padasuka
162
163
164
165 Karyamandala Cikembang 2
166
167
168
169 Karyamandala Barengkok
170
171
172
173 Karyamandala Laksanamekar
174
175
176
177 Karyamandala Nariewati
178
179
180
181 Karyamandala Cikembang 1
182
183
184
185 Karyamandala PTP
186
187
188
189 Karyamandala Karyamandala
190
191
192
193 Tanjungsari Anjung
194
195
196
197 Tanjungsari Dindingari 1
198
199
200
201 Tanjungsari Dindingari 2
202
203
204
205 Tanjungsari Pojok
206
207
208
209 Tanjungsari Tanjung 1
210
211
212
213 Tanjungsari Tanjung 2
214
215
216
217 Tanjungsari Medalsari
218
219
220
221 Tanjungsari Cipicung
222
223
224
225 Mulyasari Nangerang 1
226
227
228
229 Mulyasari Nangerang 2
230
231
232
233 Mulyasari Cikasungka
234
235
236
237 Mulyasari Cibadak 1
238
239
240
241 Mulyasari Cibadak 2
242
243
244
245 Mulyasari Limus Nunggal
246
247
248
249 Mulyasari Suniabana
250
251
252
253 Mandalaguna Cukangakar
254
255
256
257 Mandalaguna Haurkuning
258
259
260
261 Mandalaguna Baitul Hikmah
262
263
264
265 Mandalaguna Cikiangir
266
267
268
269 Mandalaguna Nangoh
270
271
272
273 Mandalaguna Salegok
274
275
276
277 Mandalaguna Pangocokan
278
279
280
281 Mandalaguna Petir
282
283
284

Mengetahui, Tasikmalaya, Oktober 2017


Kepala UPT Puskesmas Salopa Pembuat Daftar

Irwan Firmansyah,S.Sos Ervin Pelani, S.Kep


NIP.19640614 198703 1 010 NIP.19811111 201410 1 001
Daftar Kader Dalam Rangka Sweeping POMP Filariasis (Implemennation of Filariasis Mass)
Pada Bulan Oktober 2017
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Tanggal
No Nama Kader Desa Pos TPE
Pelaksanaan
1 Banjarwaringin Datar Putat
2
5 Banjarwaringin Datar Situ
6
9 Banjarwaringin Pencut Kawung
10
13 Banjarwaringin Pencut Lame
14
17 Banjarwaringin Banjaran
18
21 Banjarwaringin Cibewok
22
25 Banjarwaringin Giri Mukti
26
29 Mandalawangi Jamupu
30
33 Mandalawangi Kertasari
34
37 Mandalawangi Talegong Asli
38
41 Mandalawangi Sutalaya
42
45 Mandalawangi Mandalasari
46
49 Mandalawangi Jaksi
50
53 Mandalawangi Sawah Saat
54
57 Mandalawangi Saga
58
61 Karyawangi Jayawangi
62
65 Karyawangi Bengkok Hilir
66
69 Karyawangi Maniis
70
73 Karyawangi Citilu
74
77 Karyawangi Cisarua
78
81 Karyawangi Cigaru
82
85 Karyawangi Cijoho
86
89 Karyawangi Cipendil
90
93 Karyawangi Gunung Kolot
94
97 Karyawangi Cipayung
98
101 Karyawangi Margajaya
102
105 Karyawangi Nangerang
106
109 Kawitan Babakanawaru
110
113 Kawitan Puncak Suji
114
117 Kawitan Kadongdong
118
121 Kawitan Cigedang
122
125 Kawitan Neundeut
126
129 Kawitan Coblong
130
133 Mandalahayu Cilegi
134
137 Mandalahayu Babakan
138
141 Mandalahayu Sindangrasa
142
145 Mandalahayu Bangbayang
146
149 Mandalahayu Pariuk
150
153 Mandalahayu Sukahurip
154
157 Mandalahayu Cimanggu
158
161 Mandalahayu Padasuka
162
165 Karyamandala Cikembang 2
166
169 Karyamandala Barengkok
170
173 Karyamandala Laksanamekar
174
177 Karyamandala Nariewati
178
181 Karyamandala Cikembang 1
182
185 Karyamandala PTP
186
189 Karyamandala Karyamandala
190
193 Tanjungsari Anjung
194
197 Tanjungsari Dindingari 1
198
201 Tanjungsari Dindingari 2
202
205 Tanjungsari Pojok
206
209 Tanjungsari Tanjung 1
210
213 Tanjungsari Tanjung 2
214
217 Tanjungsari Medalsari
218
221 Tanjungsari Cipicung
222
225 Mulyasari Nangerang 1
226
229 Mulyasari Nangerang 2
230
233 Mulyasari Cikasungka
234
237 Mulyasari Cibadak
238
241 Mulyasari Cibadak 2
242
245 Mulyasari Limus Nunggal
246
249 Mulyasari Suniabana
250
253 Mandalaguna Cukangakar
254
257 Mandalaguna Haurkuning
258
261 Mandalaguna Baitul Hikmah
262
265 Mandalaguna Cikiangir
266
269 Mandalaguna Nangoh
270
273 Mandalaguna Salegok
274
277 Mandalaguna Pangocokan
278
281 Mandalaguna Petir
282

Mengetahui, Tasikmalaya, Oktober 2017


Kepala UPT Puskesmas Salopa Pembuat Daftar

Irwan Firmansyah,S.Sos Ervin Pelani, S.Kep


NIP.19640614 198703 1 010 NIP.19811111 201410 1 001