Anda di halaman 1dari 21

DATA JUMLAH PESERTA DAN KEBUTUHAN AMPLOP UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nama Madrasah : MTs Al Ishlahat


Alamat : JL. Siliwangi No. 52 Kp. Keroncong Kel. Keroncong Kec. Jatiuwung Kota Tangerang
Sub Rayon : 05
Kode Sekolah : 158

JUMLAH PESERTA DAN RUANG JUMLAH AMPLOP BESAR (AB) DAN AMPLOP KECIL (AK)

PESERTA RUANG AMPLOP BESAR (AB) AMPLOP KECIL (AK)

36 2 2 -

Telah di periksa oleh Tangerang , Oktober 2018


Pengawas, Kepala Madrasah

RAHMIATI AHMAD, M. Pd ROCHMAD UTOMO , S. Pd. I


NIP : 19631101 198703 2002 NIP
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TANGERANG
DAFTAR CALON PESERTA UJIAN NASIONAL MTs
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

L - ISHLAHA

JATIUWUNG
TANGERANG

NAMA MADRASAH : MTs AL ISHLAHAT


STATUS : SWASTA
KODE SEKOLAH : 158
NSM : 121236710026
NPSN : 20622966
STATUS AKREDITASI : B (2014)
ALAMAT : JL SILIWANGI NO. 52 KP KERONCONG KEL.KERONCONG KEC.JATIUWUNG
NOMOR TELP/FAX : 021 5905238
KOTA : TANGERANG
PROVINSI : BANTEN
DAFTAR ISI

1. COVER
2. DAFTAR ISI
3. SURAT PENGANTAR
4. PROFIL SEKOLAH
5. DAFTAR REKAPITULASI NOMINASI SEMENTARA PESERTA UJIAN MTs TAHUN PELAJARAN 2018/2019
6. DAFTAR PEMBAGIAN RUANG UJIAN DAN KETENTUAN AMPLOP SOAL
7.DAFTAR NOMINASI SEMENTARA PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019
8. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
A. FOTO COPY SURAT IZIN PEMIMPIN MADRASAH
B. FOTO COPY SURAT IZIN PENDIRIAN MADRASAH
C. FOTO COPY SERTIFIKAT AKREDITASI
D. FOTO COPY PIAGAM NSM
YAYASAN NURUL KUNCUNG KERONCONG
AKTA PENDIRIAN NOMOR : 66 TANGGAL, 28 DESEMBER 2012
SHL NOTARIS YASMIN ACHMAD DJAWAS, SH
JATIUWUNG
TANGERANG MTs. AL ISHLAHAT
JL. Siliwangi No. 52, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Telp. (021) 5905238 – Fax (021) 5921061

PROFIL MADRASAH

NAMA SEKOLAH : MTs AL ISHLAHAT


NSS : 121236710026
NPSN : 20622966
KODE GABUNGAN :-
KODE SEKOLAH : 158
STATUS : SWASTA
AKREDITASI : B (2014)
KODE SUB RAYON : 05
ALAMAT : JL SILIWANGI NO 52 KP.KERONCONG KEL.KERONCONG KOTA TANGERANG
TELPON : 021-5905238
EMAIL SEKOALH : alishlahatmts@gmail.com/rochmadutomo@gmail.com
WEBSITE :-
NAMA KEPSEK : ROCHMAD UTOMO, S. Pd. I
NIP :-
NO HP KEPSEK / KAMAD : 085810208971
JML ROMBEL KELAS 7,8,9 : 6 ROMBEL
JML SISWA KELAS 7 : 56 SISWA
JML SISWA KELAS 7A : 28 SISWA
JML SISWA KELAS 7B : 28 SISWA
JML SISWA KELAS 8 : 53 SISWA
JML SISWA KELAS 8A : 27 SISWA
JML SISWA KELAS 8B : 26 SISWA
JML SISWA KELAS 9 : 36 SISWA
JML SISWA KELAS 9A : 20 SISWA
JML SISWA KELAS 9B : 16 SISWA

TANGERANG, OKTOBER 2018


KEPALA MTs AL ISHLAHAT

ROCHMAD UTOMO, S. Pd. I


REKAPITULASI NOMINNASI SEMENTARA PESERTA UJIAN NASIONAL MTs
JUMLAH SISWA DAN ROMBONGAN BELAJAR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nama Sekolah : MTs Al Ishlahat


Alamat : JL. Siliwangi No.52 Kp. Keroncong Kel. Keroncong
Kecamatan : Jatiuwung

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR JUMLAH SISWA


KELAS KELAS
VII VIII IX JUMLAH L/P VIIA VIIB VIIIA VIIIB IXA IXB JUMLAH
L 19 22 20 12 14 10 97
P 9 6 14 7 6 6 48
2 2 2 6
JML 28 28 27 26 20 16 145

Telah diperiksa oleh, Tangerang, Oktober 2018


Pengawas Kepala Madrasah

RAHMIATI AHMAD, M. Pd ROCHMAD UTOMO, S. Pd. I


NIP : 19631101 198703 2002 NIP :
DAFTAR NOMINASI SEMENTARA PESERTA UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NAMA MADRASAH : MTs Al ISHLAHAT


NSM : 121236710026
NPSN : 20622966
KECAMATAN : JATIUWUNG
PROVINSI : BANTEN

NOMOR L Ijazah Setingkat Tahun Rapot


Nama Peserta P Tempat Tanggal Lahir Agama Nama Orang Tua/Wali Kelas/Ting
Urut No.UASBN SD/MI No. Induk NISN Tahun Nomor
VII
1 1-15-30-12-050-011-6 121236710026151607001 0031970076 ADLI DZIL IKRAM PRATAMA L TANGERANG, 11 Mei 2003 ISLAM Muzakar 2014/2015 MI 130005427 2015

2 1-15-30-02-150-135-2 121236710026151607001 0031899193 AHMAD KHOLID L TANGERANG, 03 JUNI 2003 ISLAM Jumsa 2014/2015 DN-30 Dd 0022790 2015

3 1-15-30-02-146-002-7 121236710026151607001 0031875027 AHMAD SYAEFUDIN L TANGERANG, 26 MEI 2003 ISLAM Enang Permana 2014/2015 DN-30 Dd 0022414 2015

4 1-15-30-02-431-001-8 121236710026151607001 0025456487 AHMAD RIDHO FARHAN L TANGERANG, 03 DESEMBER 2002 ISLAM Sukardi 2014/2015 DN-30 Dd 0039682 2015

5 1-15-30-02-397-001-8 121236710026151607001 0031899128 AHMAD RIKI OKTAvIANA L TANGERANG, 24 OKTOBER 2003 ISLAM Paryono 2014/2015 DN-30 Dd 0036864 2015

6 1-15-30-12-050-004-5 121236710026151607001 0034695232 ANDRI SAPUTRA L TANGERANG, 07 JANUARI 2003 ISLAM Dastam 2014/2015 MI 130005420 2015

7 1-15-30-41-205-029-4 121236710026151607001 0037872808 DELLA ATARIN P BREBES, 15 MARET 2003 ISLAM Kasirun 2014/2015 DN-03 Dd 0435439 2015

8 1-15-30-02-420-040-9 121236710026151607001 0033679229 DEWI CHOLIFATUS SYA'DIYAH P TANGERANG, 12 JULI 2003 ISLAM Hartoyo 2014/2015 DN-30 Dd 0038623 2015

9 1-15-30-12-050-005-4 121236710026151607001 0022297458 DINA MELIANA P CIANJUR, 05 JANUARI 2002 ISLAM Cecep Supriadi 2014/2015 MI 130005421 2015

10 1-15-30-02-139-008-9 121236710026151607001 0025456540 DINDA NURULAMANDA P TANGERANG, 22 DESEMBER 2002 ISLAM Ruba'i 2014/2015 DN-30 Dd 0022070 2015

11 1-15-30-02-150-014-3 121236710026151607001 0031899200 DWI SUSANTI P TANGERANG, 29 MARET 2003 ISLAM Sunarto 2014/2015 DN-30 Dd 0022670 2015

12 1-15-30-02-150-099-6 121236710026151607001 0038726837 EVA RIANA P TANGERANG, 23 SEPTEMBER 2002 ISLAM Atmaja 2014/2015 DN-30 Dd 0022755 2015

13 1-15-30-02-146-043-6 121236710026151607001 0020657096 GILANG FERMANA L TANGERANG, 04 JULI 2002 ISLAM M. Abdul Fatah 2014/2015 DN-30 Dd 0022455 2015

14 1-15-30-02-150-151-2 121236710026151607001 0025456552 IKHWAN FERMADI L TANGERANG, 05 OKTOBER 2002 ISLAM Jamaludin 2014/2015 DN-30 Dd 0022807 2015

15 1-15-30-02-146-013-4 121236710026151607001 0031875034 JAENUDIN L TANGERANG, 23 JUNI 2003 ISLAM Minong 2014/2015 DN-30 Dd 0022425 2015

16 1-15-30-02-142-014-3 121236710026151607001 0031899156 KRISNA ADI LUHUR L TANGERANG, 27 NOPEMBER 2003 ISLAM Suratman 2014/2015 DN-30 Dd 0022120 2015

17 1-15-30-02-142-040-9 121236710026151607001 0031912577 MAHAYESHA AGUSTINA P TANGERANG, 03 JULI 2003 ISLAM Rahmadanu 2014/2015 DN-30 Dd 0022146 2015

18 1-15-30-02-137-025-8 121236710026151607001 0033421037 MIRA ANGGRAENI P TANGERANG, 16 JUNI 2003 ISLAM Awan 2014/2015 DN-30 Dd 0022046 2015

19 1-15-30-12-052-010-7 121236710026151607001 0031874995 MUHAMAD AJI SAPUTRA L TEGAL, 12 FEBRUARI 2003 ISLAM Sakroni 2014/2015 MI 130005459 2015

20 1-15-30-02-139-014-3 121236710026151607001 0031899131 MUHAMAD FIKRI IRAWAN L TANGERANG, 26 januari 2003 ISLAM Heri Irawan 2014/2015 DN-30 Dd 0022076 2015

21 1-15-30-02-420-058-7 121236710026151607001 0027097167 MUHAMMAD SHOLIHIN L PATI, 14 DESEMBER 2002 ISLAM Ngaripin 2014/2015 DN-30 Dd 0038641 2015

22 1-15-30-02-150-071-2 121236710026151607001 0031899215 MUHAMMAD RIYAN KUSUMA L TANGERANG, 30 APRIL 2003 ISLAM Talih Firmansyah 2014/2015 DN-30 Dd 0022727 2015

23 1-15-30-02-420-051-6 121236710026151607001 0014531490 MOHAMAD RENDI BAGASKARA L PATI, 21 JUNI 2001 ISLAM Entis Agus Sutisna 2014/2015 DN-30 Dd 0038634 2015
24 1-15-30-02-139-018-7 121236710026151607001 0031899136 PRAYOGA MENDALA PUTRA L TANGERANG, 22 JUNI 2003 ISLAM Suharman 2014/2015 DN-30 Dd 0022080 2015

25 1-15-30-12-050-007-2 121236710026151607001 0040339429 PUTRI NURSILAH P TANGERANG, 28 FEBRUARI 2004 ISLAM Ijat Sujatna 2014/2015 MI 130005423 2015

26 1-15-30-02-142-046-3 121236710026151607001 0031912568 RADHIT WARDHANA L MAGETAN, 26 MARET 2003 ISLAM Warno 2014/2015 DN-30 Dd 0022152 2015

27 1-15-30-02-413-024-9 121236710026151607001 0031313412 RAFLI RIZKY SAPUTRA L TANGERANG, 22 SEPTEMBER 2003 ISLAM Abdul Mulya 2014/2015 DN-30 Dd 0038009 2015

28 1-15-30-02-146-053-4 121236710026151607001 0031875017 RAHMAT ROZI GUNAWAN L SUKABUMI, 23 APRIL 2003 ISLAM Agus Nana 2014/2015 DN-30 Dd 0022465 2015

29 1-15-30-10-212-017-8 121236710026151607001 0014732927 RIAN EPENDI L TANGERANG, 02 NOVEMBER 2001 ISLAM Enoh 2014/2015 DN-12 Dd 0058511 2015

30 1-15-30-02-146-025-8 121236710026151607001 0031875016 RIKI APRIZI L TANGERANG, 21 APRIL 2003 ISLAM Zaenudin 2014/2015 DN-30 Dd 0022437 2015

31 1-15-30-12-050-008-9 121236710026151607001 0028073415 RINI ADITIYA P TANGERANG, 28 OKTOBER 2002 ISLAM Ade Suarta 2014/2015 MI 130005424 2015

32 1-15-30-02-139-042-7 121236710026151607001 0029670096 RIZKY ARDIAN L TANGERANG, 18 JULI 2002 ISLAM Teguh Pramudiantoro 2014/2015 DN-30 Dd 0022104 2015

33 1-15-30-02-150-125-4 121236710026151607001 0025344465 SELFI SEPTIANI P TANGERANG, 31 JULI 2002 ISLAM Asep Sudrajat 2014/2015 DN-30 Dd 0022781 2015

34 1-15-30-02-150-173-4 121236710026151607001 0031899189 SITI SARAH P TANGERANG, 03 MARET 2003 ISLAM Saripudin 2014/2015 DN-30 Dd 0022828 2015

35 1-15-30-06-170-004-5 121236710026151607001 0031369628 SUKARDI L PANDEGLANG, 14 AGUSTUS 2003 ISLAM Supri 2014/2015 DN-30 Dd 0102583 2015

36 1-15-30-02-150-042-7 121236710026151607001 0036660761 TIA HERLIYANTI P TANGERANG, 26 MEI 2003 ISLAM M. Halimi 2014/2015 DN-30 Dd 0022698 2015

37 1-15-30-02-150-085-4 121236710026151607001 0036284444 TRIA FEBRIYANI P TANGERANG, 27 FEBRUARI 2003 ISLAM Otang 2014/2015 DN-30 Dd 0022741 2015

38 1-15-30-02-410-036-5 121236710026151607001 0027178071 VIONA EVTA NUHU P JAKARTA, 04 MEI 2002 ISLAM Mustari Nuhu 2014/2015 DN-30 Dd 0037755 2015

39 1-15-30-12-050-010-7 121236710026151607001 0034695235 WILDAN PERMANA L GARUT, 06 JULI 2003 ISLAM Jamaludin 2014/2015 MI 130005426 2015

TANGERANG, OKTOBER 2017


KEPALA MTs

ROCHMAD UTOMO, S.Pd.I


DAFTAR NOMINASI SEMENTARA PESERTA UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
NAMA MADRASAH : MTs Al ISHLAHAT
NSM : 121236710026
NPSN : 20622966
KECAMATAN : JATIUWUNG
PROVINSI : BANTEN

NOMOR Nama Peserta L Tempat Tanggal Lahir Agama Nama Orang Ijazah Setingkat Tahun Rapot P
Urut No.UASBN SD/MI No. Induk NISN P Tua/Wali Tahun Nomor Kelas/Ting
VII
1 1-16-30-02-150-084-5 121236710026161707001 0046206957 ABDUL MAJID L TANGERANG, 9 MARET 2004 ISLAM Udin sirojudin 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020779 2016
2 1-16-30-12-050-002-7 121236710026161707001 0046798079 ABDUL ROHMAN L TANGERANG, 25 JANUARI 2004 ISLAM Ahmad mahpudi 2015/2016 MI 160008131 2016
3 1-16-30-02-130-001-8 121236710026161707001 0041492074 ADE INDAH SURYANI P TANGERANG, 24 JANUARI 2004 ISLAM Ahmad yani 2015/2016 DN-30 Dd 0019659 2016
4 1-16-30-02-150-085-4 121236710026161707001 0016765739 ADITYA L TANGERANG, 19 OKTOBER 2002 ISLAM Muslim 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020780 2016
5 1-16-30-12-052-025-8 121236710026161707001 0040118246 AJID SURYANA L TANGERANG, 26 FEBRUARI 2003 ISLAM Subur 2015/2016 MI 160008003 2016
6 1-16-30-02-398-002-7 121236710026161707001 0046408663 ALYA FIRDA SAFIRA P TANGERANG, 28 AGUSTUS 2004 ISLAM Sutija 2015/2016 DN-30 Dd/06 0034151 2016
7 1-16-30-02-150-090-7 121236710026161707001 0038413216 ANDRI SUPRIATNA L TANGERANG, 26 AGUSTUS 2003 ISLAM Holid 2015/2016 DN-03 Dd 0020785 2016
8 1-16-30-02-420-006-3 121236710026161707001 0043039520 ANDRIAN TRI NUGROHO L TANGERANG, 02 SEPTEMBER 2004 ISLAM Suyanto 2015/2016 DN-30 Dd/06 0035565 2016
9 1-16-30-12-050-005-4 121236710026161707001 0022297458 AWALUDIN MUSTAKIM L TANGERANG, 27 APRIL 2004 ISLAM Rapiyudin 2015/2016 MI 160008134 2016
10 1-16-30-12-050-015-2 121236710026161707001 0059974176 AKBAR JULIANTO RANTE B. L TANGERANG, 23 JULI 2003 ISLAM M.Ritto 2015/2016 MI 160008144 2016
11 1-16-30-12-050-004-5 121236710026161707001 0031899200 ARIP DEASTUWLOH L TANGERANG, 22 DESEMBER 2004 ISLAM Juhaeni 2015/2016 MI 160008133 2016
12 1-16-30-02-403-003-6 121236710026161707001 0038726837 DARUS RAFIDA ALFIYANA L LEBAK, 26 JANUARI 2004 ISLAM Ambi 2015/2016 DN-30 Dd/06 0034350 2016
13 1-16-30-02-150-097-8 121236710026161707001 0045361083 DIKA HERDIANSYAH L TANGERANG, 17 SEPTEMBER 2004 ISLAM Abdul Majid 2015/2016 DN-30 Dd 0021771 2016
\ 1-16-30-02-420-039-2 121236710026161707001 0043039511 DINA PRATIWI P GARUT, 20 JULI 2004 ISLAM Mahmudin 2015/2016 DN-30 Dd/06 0035598 2016
15 1-16-30-02-150-138-7 121236710026161707001 0038799557 ELINA AMANDA P TANGERANG, 04 SEPTEMBER 2003 ISLAM Tata Sukandra 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020833 2016
16 1-16-30-12-050-007-2 121236710026161707001 0059697841 HERA ANGELIA PUTRI P TANGERANG, 8 JANUARI 2005 ISLAM Kanim 2015/2016 MI 160008136 2016
17 1-16-30-02-150-147-6 121236710026161707001 0048942317 MARIANA P TANGERANG, 13 OKTOBER 2003 ISLAM Marsidik 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020842 2016
18 1-16-30-02-146-092-5 121236710026161707001 0040876233 M.NURHADI L TANGERANG, 03 JUNI 2004 ISLAM Mursal 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020519 2016
19 1-16-30-12-050-008-9 121236710026161707001 0049244168 M.AFRIZAL L MAGELANG, 30 JUNI 2004 ISLAM Hendra wara 2015/2016 MI 160008137 2016
20 1-16-03-02-150-195-6 121236710026161707001 0046074562 M.RENDI MAULANA L TANGERANG, 13 JULI 2004 ISLAM Ahmad 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020890 2016
21 1-16-30-02-150-084-5 121236710026161707001 0057625046 M.SHOHIBUL MUSTOPA L BOYOLALI, 14 FEBRUARI 2005 ISLAM Sugeng riyadi 2015/2016 DN-03Dd/06 0195348 2016
22 1-16-30-02-496-010-7 121236710026161707001 0041273780 M.ZAVIRA AL GHIFARI L TANGERANG, 13 MEI 2004 ISLAM Budi santoso 2015/2016 DN-30 Dd/06 0021018 2016
23 1-16-30-12-050-013-4 121236710026161707001 0014531490 NENG SAFITRI P TANGERANG, 28 OKTOBER 2002 ISLAM Sahroni 2015/2016 DN-30 Dd 0038634 2016
24 1-16-30-02-150-055-6 121236710026161707001 0031899136 NIVA ERNAWATI P PANDEGLANG, 20 JUNI 2004 ISLAM Udin samsudin 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020850 2016
25 1-16-30-02-150-074-7 121236710026161707001 0046074546 RICKY WAHYUDI L SUBANG, 19 JUNI 2004 ISLAM Sumaryo 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020769 2016
26 1-16-30-02-150-076-5 121236710026161707001 0046074479 RIO ARYANTO L PANDEGLANG, 06 MARET 2004 ISLAM Darwin 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020771 2016
27 1-16-30-02-139-049-8 121236710026161707001 0041492570 ST MIFTAHUSSALAM P TANGERANG, 15 OKTOBER 2004 ISLAM Suhendrik 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020208 2016
28 1-16-30-05-603-072-9 121236710026161707001 0045469377 SITI NURLELA P SERANG, 28 JULI 2004 ISLAM Juman 2015/2016 DN-30 Dd/06 0086314 2016
29 1-16-30-02-150-166-3 121236710026161707001 0014732927 UCI SANUSI L TANGERANG, 16 MEI 2001 ISLAM Embay 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020861 2016
30 1-16-30-02-150-075-6 121236710026161707001 0031269667 RIDWAN MAULANA L TANGERANG, 17 DESEMBER 2003 ISLAM Rohimi 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020770 2016
31 1-16-30-02-131-062-3 121236710026161707001 0050372435 ANDIN AULIA PUTRI P TANGERANG, 04 MARET 2004 ISLAM Sunarso 2015/2016 DN-30 Dd/06 0019760 2016
32 1-16-30-06-613-027-6 121236710026161707001 0038407487 RIFKI MAULANA L PANDEGLANG.03 OKTOBER 2003 ISLAM Andi 2015/2016 DN-30 Dd/06 0107506 2016
33 1-16-30-02-368-017-8 121236710026161707001 0041311583 M.SYAHRU REZA L TANGERANG, 27 AGUSTUS 2004 ISLAM Toton hermawan2015/2016 DN-30 Dd/06 0032570 2016
34 1-16-30-02-150-146-7 121236710026161707001 0048300609 LUTFATUL HASANAH P TANGERANG, 09 JUNI 2004 ISLAM Fitri Andri 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020841 2016
35 1-16-30-02-137-011-6 121236710026161707001 0041492502 HIJRAH L TANGERANG, 09 JANUARI 2004 ISLAM Ahmad sadeli 2015/2016 DN-30 Dd/06 0020117 2016
36 1-16-30-05-298-054-3 121236710026161707001 0042942994 RIZKI AFRIYANTO L SERANG, 30 APRIL 2004 ISLAM Mulyadi 2015/2016 DN-30 Dd/06 0074737 2016

TANGERANG, OKTOBER 2018


KEPALA MTs

ROCHMAD UTOMO, S.Pd.I


Tahun Rapot Pada
Kelas/Tingkat
VIII IX
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
2016 2017
un Rapot Pada
Kelas/Tingkat
VIII IX
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
2017 2018
DAFTAR NAMA PENGAWAS UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nama Madrasah : MTs AL ISHLAHAT


Alamat : Jl Siliwangi No.52 Kp. Keroncong Kel. Keroncong Kec. Jatiuwung
Kota Tangerang

NO NAMA NIP PANGKAT/GOL GURU MATA PELAJARAN TEMPAT MENGAJAR LAIN ALAMAT RUMAH

1 ENONG SUMARTIANI, S.Pd.I MTK - KP GEMBOR, PASAR KEMIS


2 WIDYA SHINTA WULAN SARI, S.Ag IPS - PONDOK ALAM PERMAI G2 NO. 10
3 LISA MAESAROH BAHASA INGGRIS - KP NAGRAK RT 02/05 DS PRIUK
4 LUSIANA, S.Pd.I PKN - KP GEMBOR, PASAR KEMIS

TANGERANG, OKTOBER 2018


KEPALA MTs

ROCHMAD UTOMO, S.Pd.I


DAFTAR PANITIA UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NAMA MADRASAH : MTs AL ISHLAHAT


ALAMAT : JL. SILIWANGI NO. 52 KP. KERONCONG KEL. KERONCONG
KEC. JATIUWUNG KOTA TANGERANG

NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN DALAM KEPANITIAN JABATAN DALAM DINAS

1 ROCHMAD UTOMO, S.Pd.I PENANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH


2 YULIA FITRIANTI, S.Pd.I KETUA KURIKULUM
3 NENENG KURNIASIH, S.Pd SEKRETARIS GURU BID.STUDI
4 HENI NOPIANTY, S.Pd BENDAHARA TU
5 PIYAH RIKI LESTARIH, S.Pd ANGGOTA GURU BID.STUDI

TANGERANG, OKTOBER 2018


KEPALA MTs

ROCHMAD UTOMO, S.Pd.I


LAMPIRAN - LAMPIRAN
RAN
0023674826 DIAN DAMAR L SUKABUMI, 1ISLAM RAHMAT

NABILA AYU P Kuningan, ISLAM Yana Hardian2014/2015


2014/2015 DN-30 Dd 06 2015 2016 2017

2015 2016 2017


YAYASAN NURUL KUNCUNG KERONCONG
AKTA PENDIRIAN NOMOR : 66 TANGGAL, 28 DESEMBER 2012
H NOTARIS YASMIN ACHMAD DJAWAS, SH
JATIUWUNG
TANGERANG MTs. AL ISHLAHAT
JL. Siliwangi No. 52, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Telp. (021) 5905238 – Fax (021) 5921061

PROFIL MADRASAH (RIIL)

NAMA SEKOLAH : MTs AL ISHLAHAT


NSS : 121236710026
NPSN : 20622966
KODE GABUNGAN :
KODE SEKOLAH : 158
STATUS : SWASTA
AKREDITASI : B (2014)
KODE SUB RAYON : 05
ALAMAT : JL SILIWANGI NO 52 KP.KERONCONG KEL.KERONCONG KOTA TANGERANG
TELPON : 021-5905238
EMAIL SEKOALH : alishlahatmts@gmail.com/rochmadutomo@gmail.com
WEBSITE :-
NAMA KEPSEK : ROCHMAD UTOMO, S. Pd. I
NIP :-
NO HP KEPSEK / KAMAD : 085810208971
JML ROMBEL KELAS 7,8,9
JML SISWA KELAS 7A
JML SISWA KELAS 7B
JML SISWA KELAS 8
JML SISWA KELAS 9

TANGERANG, OKTOBER 2017


KEPALA MTs AL ISHLAHAT

ROCHMAD UTOMO, S. Pd. I