Anda di halaman 1dari 19

NAMA MURID : Muhamad Hazim Bin

Mohammad Zamri
NO KAD PENGENALAN: 040227 10 1115
KELAS : 3KAA
SEKOLAH : Smk Sierramas
TARIKH HANTAR : 01.07.2019
Assalamualaikum
Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya dapat menyiapkan laporan saya
yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk LAMPU SUNDAL MALAM. Laporan ini amat penting buat
saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja kursus individu.
Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya
menyiapkan projek laporan saya ini. Pertama sekali kepada Cikgu kesayangan saya Puan Rusni Binti
Khamis. Beliau guru RBT saya yang banyak memberikan bimbingan dan semangat.
Untuk ahli keluarga saya yang bersama membantu. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan
yang ikut berhempas pulas dalam menyempurnakan projek ini. Bantuan kalian dari segi informasi terkini
mengenai projek laporan amat saya hargai. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk
memberikan saya maklumat tidak akan dilupakan.
Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung atau tidak
langsung sepanjang projek saya dijalankan dan dibentangkan

Produk Lampu Sundal Malam ini dihasilkan dengan tujuan untuk menerangi bilik tidur rumah
saya. Ramai orang suka tidur dalam keadaan gelap atau dengan cahaya samar. Saya
sukakan lampu yang mewujudkan suasana romantik dan nyaman.
Reka bentuk pembuatan, reka bentuk elektronik dan reka bentuk elektrik dipilih untuk
menghasilkan reka bentuk lampu saya dengan lebih berkesan.
Reka bentuk ini menarik, suasana bilik saya lebih tenang, nyaman dan dapat menjimatkan
penggunakan elektrik.
Laporan ini menunjukkan langkah-langkah penghasilan produk.
Keputusan yang diperolehi daripada pengujian dan penilaian akhir juga membuktikan
produk ini mampu memenuhi objektif penghasilannya.
Seterusnya maklum balas positif daripada pelanggan yang menyatakan tidur mereka lebih
tenang dan bangun dengan segar menunjukkan aura Lampu Sundal Malam ini sangat
berkesan.
Selain daripada itu, laporan ini juga turut menyatakan cadangan penambahbaikan bagi
memperbaiki beberapa kelemahan bagi memantapkan kualiti produk.
Isi Kandungan Muka surat
1.0 PENGENALAN
1.1 Kajian Keperluan Pelanggan
1.2 Penyelesaian Masalah Inventif
1.3 Borang Projek Brief
1.4 Aplikasi projek brief dalam bentuk jadual
2.0 PENENTUAN GABUNGAN TEKNOLOGI
2.1 Teknologi yang dipilih
2.2 Tujuan penggunaan teknologi
2.3 Fungsi teknologi
2.4 Kekuatan dan kelemahan teknologi
3.0 PENERANGAN KONSEP
3.1 Pemilihan konsep reka bentuk
3.2 Lakaran perkembangan idea bagi produk
4.0 PENENTUAN GABUNGAN TEKNOLOGI
4.1 Lakaran bermaklumat
4.2 Lakaran ceraian
4.3 Analisis lakaran dari aspek elemen reka bentuk
4.4 Analisis lakaran dari aspek prinsip reka bentuk
5.0 JADUAL KERJA
6.0 PENGURUSAN KEWANGAN
7.0 PENGHASILAN PRODUK
8.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN
8.1 Pengujian
8.2 Analisis keputusan pengujian
8.3 Penialaian
8.4 Menilai kesesuaian produk
8.5 Menilai kesesuaian produk
9.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
10.0 PENUTUP
BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN
Lampu tidur yang diperbuat daripada jalinan filamen ABS pen 3D, elektronik (MC) dan
elektrik adalah pilihan yang terbaik untuk lampu bilik tidur. Berdasarkan borang kajian
keperluan pelanggan yang diedarkan, pengguna tidak suka tidur di dalam bilik dengan
lampu yang terang. Mereka juga tidak suka terlalu gelap.
Melalui kaedah penyelesaoian inventif, masalah ketidakselesaan ini dikenalpasti. Lampu
Sundal Malam adalah inovasi yang mampu mengatasi masalah ini.

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A: Maklumat pelanggan


Nama:
Jantina Umur
Nombor telefon Emel
Pekerjaan Pendapatan
Alamat Bekeleuraga: YA/TIDAK
Tanggungan:
Tempat membeli belah Kekerapan membeli belah
JUmlah perbelanjaan bulanan Kurang RM100 RM300 – RM499
(Tandakan /) RM100 – Lebih 500
RM299
Bahagian B: Latar belakang produk yang diguanakan sekarang

Nama produk yang digunakan


Ciri produk yang digunalan
Mengapakah produk itu digunakan
Kebaikan produk sedia ada
Kelemahan produk sedia ada
Bahagian C: Penambahbaikan
Nama produk yang digunakan
Apakah penambahbaikan yang perlu ada pada
produk yang akan dihasilkan
Bahagian D: Lain-lain
(Isikan sebagai maklumat tambahan pelanggan)
Prinsip inventif diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah inventif yang dihadapi oleh pelanggan.

MODEL FUNGSI

Berdasarkan model fungsi di atas, didapati masalah berpunca daripada corak tidur pelanggan yang
tidak suka cahaya lampu terang atau langsung tiada cahaya. Analisis berantai punca-kesan telah
dijalankan untuk mengenalpasti punca dan kesan bagi masalah.

Tajuk
Kriteria pertimbangan utama catatan
Fungsi
1. Apakah kegunaan produk ini
2. Dimanakan produk ini akan digunakan
Persembahan
1. Bagaimana cara produk ini dipersembahkan
Tujuan pasaran
1. Siapakah yang akan menggunakannya
2. Siapakah pesaing yang wujud
3. Pelanggan manakah yang akan menggunakan
produk ini
Kuantiti
1. Berapakah jumlah yang diperlukan
Stail/Gaya
1. Bagaimanakah reka bentuk produk ini
2. Apakah reka bentuk iniakan mendapat
perhatian di pasaran
Kualiti
1. Bagimanakah kualiti pembuatannya
2. Adakah pelanggan mempunyai sebarang
permintaan yang istimewa
Anggaran Kos seunit
1. Berapakah kos untuk menghasilkan produk ini
Jangka masa
1. Bilakah pelanggan ingin produk ini disiapkan
Tajuk
LAMPU SUNDAL MALAM
A. Tajuk projek Produk
Menerangi bilik sewaktu tidur
Di bilik tidur

Semua peringkat usia

Pelanggan yang sukakan suasana romantik,


sukakan seni dan golongan artis
B. Gambaran keseluruhan projek
Pasti disukai pelanggan

Kami tidak guna brosur @ pamplet @


iklan….guna duta terus MAYA KARIN… ingat
Maya ingat LAMPU SUNDAL MALAM

Rupa pokok yang menyegarkan


Elemen garisan yang sangat menonjol
Elemen tekstur yang dapat dilihat dengan
mata kasar dan disentuh

Prinsip pengulangan garisan dengan 2 tona


C. Reka bentuk produk warna
Prinsip pergerakan seolah2 cahaya lampu
bergerak
Prinsip kesatuan yang menyatukan semua
faktor supaya Nampak ringkas

Produk ini adalah produk yang baharu


dibangunkan

1. Pembahagian kumpulan
2. Membuat jadual kerja
D. Perancangan dalam pengurusan
3. Mengira kos pengeluaran
projek
4. Mengukur kuantiti penghasilan

Fungsi sama dengan produk di pasaran


tetapi kelebihannya adalah fungsi khusus
E. Analisis kajian reka bentuk produk yang dihasilkan, bermutu tinggi, harga yang
dan pasaran berpatutan serta mengambil masa yang
singkat untuk disiapkan.

F. Lakaran idea Semua bentuk lakaran dihasilkan

G. Penghasilan mock up @ model


Saya telah memilih gabungan teknologi pembuatan, elektronik dan elektrik

Reka bentuk dengan gabungan 3 teknologi ini dipilih kerana dapat menghasilkan rupa bentuk produk
yang digemari oleh pelanggan.

1. Teknologi reka bentuk pembuatan:

2. Teknologi reka bentuk elektronik:

3. Teknologi reka bentuk elektrik:

Kekuatan

1. Teknologi reka bentuk pembuatan:_______________________________________________

2. Teknologi reka bentuk elektronik:________________________________________________

3. Teknologi reka bentuk elektrik:__________________________________________________

Kelemahan

1. Teknologi reka bentuk pembuatan:______________________________________________

2. Teknologi reka bentuk elektronik:_______________________________________________

3. Teknologi reka bentuk elektrik:_________________________________________________


Saya memilih konsep kaktus. Tumbuhan lasak yang boleh memberi kelangsungan hidup kepada
manusia di padang pasir.
Analisis pada elemen reka bentuk yang digunakan dalam lakaran yang dihasilkan.

Elemen Reka Bentuk Analisis Elemen Digunakan / tidak

√ X

1 Garisan Elemen garisan menunjukkan √


keseragaman

Rupa pokok yang menepati konsep yang


2 Rupa dipilih . Ringkas dan menonjol. √

3 Bentuk √

4 Tekstur Kasar berbentuk jalinan bagi mewujudkan √


unsur pergerakkan bila lampu dipasang

5 Saiz √

6 Warna Memberi kesan kepada mata, emosi dan


psikologi orang yang melihat dan
menggunakannya

Warna jingga terang dan hijau jelas yang
digunakan pada reka bentuk tersebut
memberikan kesan psikologi tenang dan
nyaman

7 Ruang √

8 Nilai √
Prinsip Reka Bentuk Analisis Prinsip Digunakan / tidak

√ X

1 Keseimbangan Model ini mempunyai kesamaan bentuk. √

2 Pengulangan Merujuk kepada tumpuan pergerakan √


yang dihasilkan oleh jalinan filamen
pembuatan pada pokok

3 Kontras Merujuk kepada elemen warna jingga √


dan hijau pada daun

4 Kepelbagaian √

5 Keringkasan √

6 Penekanan √

7 Pembahagian √

8 Kesatuan Prinsip pengulangan, pergerakaan, √


garisan, warna dan tekstur bergabung
membentuk imej yang ringkas
MINGGU

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
1

9
Penerangan keperluan pelanggan

kepada pereka bentuk

Kajian dan penentuan


 
penyelesaian masalah

Perbincangan konsep Bersamapelanggan (brief)

Melakar reka bentuk produk    

Menyediakan mock up atau model    

Menetapkan bahan dan alatan


 
yang diperlukan

Mencari pembekal bahan dan


 
alatan

Membuat pesanan  

Mendapatkan bekalan bahan  

Mengukur, menanda dan


memotong bahagian-bahagian
    
produk serta memasang
bahagian-bahagian produk

Kemasan 

Pengujian dan penilaiankefungsian

Kerja siap, membuat dokumentasi


 
dan tuntutan bayaran
a) Kos bahan ( komponen / bahan )
Bil Komponen Ukuran Kuantiti Harga seunit Harga (RM)
(RM)
1

Jumlah ( RM )

b) Kos upah
Bilangan pekerja : 4 orang
Kadar upah : RM 2 sejam
Tempohan masa : 4 jam
Pengiraan kos upah : bilangan pekerja x tempoh masa x kadar upah
: RM 32.00
c) Kos Overhead
Bil elektrik : RM 10.00

Bil Air : RM 5.00

Jumlah : RM15.00

d) Kos Pengeluaran projek

Kos Pengeluaran projek : Kos bahan + Kos upah + Kos overhed

: RM

: RM
a. Mengukur, menanda dan memotong bahan
-

b. Membina dan mencantum bahagian produk


-

c. Membuat kemasan
-

Saya memilih kaedah pengujian ___________________________________ untuk menguji


kefungsian produk saya. Aspek ujian yang dijalankan ialah

Kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk dalam membuat penilaian reka
bentuk lampu dapat digambarkan seperti berikut:

Aspek ujian Kaedah yang digunakan Masa yang dimabil

Berdasarkan ujian dapat dirumuskan _______________________________________

Aspek produk Kekuatan Kelemahan


Kefungsian

Ergonomik

Reka bentuk dan nilai estetika

Keselamatan
BORANG SOAL SELIDIK

Aspek produk Ya Tidak Kesimpulan


Kefungsian

Ergonomik

Reka bentuk dan nilai estetika

Keselamatan

Hasil penilaian terhadap keputusan pengujian, produk Lampu Sundal Malam ini didapati sesuai
kerana memiliki ciri-ciri berikut:

1.

2.

3.

4.

5.
Berdasarkan laporan pengujian dan penilaian, produk Lampu Sundal Malam ini didapati mampu
berfungsi seperti yang dirancangkan dan selamat digunakan. Walau bagaimanapun beberapa
penambahbaikan perlu dibuat:

Kelemahan yang dikenalpasti Cadangan penambahbaikan


Ringan dan mudah jatuh/tumbang Rendahkan sedikit ketinggian sipaya lebih
seimbang
Penggunaan pen 3D mesti teliti kerana Bekerja dengan berhati-hati dan berehat jika
menghasilkan jumlah yang banyak perlu untuk menjaga produktiviti
memungkinkan kerja menjadi kurang kemas

Lakaran cadangan penambahbaikan


Harapan saya semoga produk ini dapat dipasarkan.

Akhir kata terima kasih pada semua yang telah memberikan sokongan dan bantuan kepada saya
sehingga produk ini terhasil.

1. Buku Teks

2. Buletin

3. Laman web
LAKARAN ORTOGRAFIK

LAKARAN ISOMETRIK

LUKISAN SKEMATIK LITAR