Anda di halaman 1dari 13

SUCCESS COUNT ACTOR ALL TIME

SU SE
A A TO
RA RELE B PE H MI
NAME T V TA
NK ASES B R IT HI
B G. L
HIT T

Akshay
1 109 0 2 9 15 6 14 46
Kumar

Shahruk
2 58 2 8 4 11 5 6 36
h Khan
3 Ajay Devgn 92 0 2 6 13 4 10 35

Salman 1
4 65 2 5 8 5 2 32
Khan 0
Suneil
5 93 1 1 2 2 5 13 24
Shetty

Amitab
h
6 62 0 2 1 4 6 7 20
Bachch
an
7 Sanjay Dutt 78 1 1 1 5 3 9 20

Aami
8 r 29 5 2 3 4 1 3 18
Khan
Anil
9 53 0 0 5 5 4 2 16
Kapoor

10 Govinda 77 0 0 5 6 2 3 16
Jackie
11 114 2 2 1 5 3 3 16
Shroff

Abhishek
12 43 1 1 3 3 4 3 15
Bachchan
Saif
Ali
13 56 0 1 1 9 2 1 14
Kh
an

John
14 38 0 0 2 3 3 5 13
Abraham
Mithun
15 121 0 2 2 2 4 3 13
Chakraborty
Hrit
hik
16 22 0 5 2 1 3 1 12
Ros
han
Rishi
17 54 0 0 3 5 3 1 12
Kapoor

Shahid
18 28 0 2 0 1 1 7 11
Kapoor
Emra
an
19 36 0 0 5 1 4 1 11
Hash
mi
Sun
ny
20 56 2 1 3 2 0 3 11
Deo
l

Varun
21 11 0 0 3 2 3 1 9
Dhawan
Ranbir
22 17 0 1 3 1 3 1 9
Kapoor

Bobby
23 39 0 0 2 3 0 4 9
Deol

24