Anda di halaman 1dari 9

Analisis SWOT

Senarai AJK

1) AJK Peralatan

KEKUATAN KELEMAHAN
 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir.  Peserta kurang peka mengenai tatacara
 Kebanyakan peserta memberikan untuk menjaga peralatan dengan sebaiknya.
kerjasama yang baik.  Kebanyakan peralatan seperti khemah
 Semangat berpasukan yang tinggi sewaktu berada dalam keadaan rosak serta tidak
penyediaan peralatan sebelum ke kem. dapat digunakan.
PELUANG ANCAMAN
 Menambah lebih ramai ahli jawatankuasa  Tiada
peralatan bagi memudahkan kerja.
 Setiap jawatankuasa yang terlibat perlu
menyerahkan senarai alatan yang
diperlukan lebih awal sebelum tarikh
kejadian.

2) AJK Teknikal.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Peralatan disediakan mencukupi.  Terdapat beberapa peralatan elektronik
 Peralatan dapat digunakan dengan elok yang dibawa tidak berfungsi baik.
apabila diperlukan.
PELUANG ANCAMAN
 Barang diperiksa berulang-ulang kali untuk  Kefungsian PA System tidak menentu.
memastikan kefungsian.  Microphone berfungsi secara tidak
 Membawa lebih dari satu peralatan menentu.
eletronik (PA System) sebagai persediaan.

3) AJK Makanan.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Persediaan peralatan memasak yang  Timbul masalah sukar memasang dapur gas
lengkap dan mencukupi. setiap kali berlaku pertukaran kumpulan
 Mendapat kerjasama yang baik daripada pelajar bertugas.
pihak surau dan kelab ESC dalam proses  Kekurangan AJK memasak yang
peminjaman alatan. menyebabkan ahli-ahli yang sama perlu
 Bahan masakan yang diperuntukkan kerap berada di dapur untuk membantu
mencukupi untuk semua pelajar dan dan memantau proses memasak.
jurulatih.  Pelajar tidak mematuhi bilangan ahli bagi
 Terdapat jadual dan menu memasak yang setiap talam menyebabkan makanan yang
tersusun dan menjadi panduan kumpulan dihidangkan sering terdapat lebihan dan
pelajar yang memasak. berlaku pembaziran.
PELUANG ANCAMAN
 Perancangan pengurusan yang lebih baik  Kewujudan monyet dikawasan
boleh dilakukan pada masa hadapan. perkhemahan yang memungkinkan
 Penambahan AJK memasak boleh dibuat kawasan memasak dicerobohi.
dengan mengambil satu wakil daripada  Jumlah kucing yang banyak berkeliaran
setiap kelas sebagai AJK memasak yang termasuklah kucing yang tidak sihat dan
boleh memantau aktiviti masakan. berkurap membuatkan persekitaran kurang
 Pengalaman memasak dalam kuantiti yang bersih.
banyak memberi pengalaman yang berguna  Kawasan tempat makan yang terbuka boleh
kepada semua pelajar yang terlibat. menyebabkan waktu makan terganggu jika
 Mewujudkan senarai nama ahli bagi setiap cuaca tidak mengizinkan.
talam yang tetap bagi memastikan tidak
berlaku lebihan makanan dalam talam (5
orang bagi setiap talam).

4) AJK Keselamatan, Kebajikan dan Kekemasan.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Tempat perkhemahan dipagar sepenuhnya  Jadual sentry yang dibuat tidak dipatuhi
dan terdapat pengawal keselamatan yang sepenuhnya oleh peserta perkhemahan.
bertugas menjaga tempat perkhemahan.  Keseragaman pakaian tidak dirancang lebih
 Pelajar dapat mengawal tingkah laku dalam awal lagi.
keadaan baik bagi mengelakkan kecederaan  Susunan khemah tidak teratur dan
yang tidak diingini. tersusun.
 Semua pelajar mengikuti etika pakaian yang
betul mengikut setiap aktiviti.
 Tanah tapak khemah rata (tidak berbatu-
batu).
PELUANG ANCAMAN
 Peluang keselamatan dapat menjaga  Orang luar mudah masuk ke tempat
kebajikan dan keselamatan pelajar dari perkhemahan kerana terdapat jalan raya
kemalangan yang tidak diingini. ditepi tapak perkhemahan.
 Dapat menyediakan bantuan awal seperti  Masa yang padat menyebabkan pelajar
menyediakan first aid. gagal mengemaskan khemah.
 Pemilihan pakaian yang kemas
membolehkan aktiviti dilaksanakan dengan
lancar.

5) AJK Tempat.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Tempat yang luas dan rata.  Tiupan angin yang secara tiba-tiba semasa
 Lokasi yang strategik. proses mendirikan khemah.
 Kemudahan yang lengkap.  Khemah tidak diperiksa dengan teliti dan
 Persekitaran perkhemahan yang selesa. rapi menyebabkan ada yang dipasang
 Kerjasama yang diberikan oleh pihak
UNISZA amat tinggi. secara tidak sempurna.
 Pertukaran ahli khemah menyebabkan
terdapat satu kumpulan pelajar perempuan
tidak mendapat khemah.
PELUANG ANCAMAN
 Kerjasama yang baik daripada semua  Pembahagian khemah yang tidak teratur.
pelajar.  Terdapat serangga yang menganggu
 Semua pelajar bijak menguruskan khemah. penghuni khemah.
 Kebersihan tempat terjaga.  Kekurangan sumber cahaya menyebabkan
 Pelajar saling membantu rakan memasang kawasan perkhemahan kelihatan malap.
khemah.  Kawasan tapak perkhemahan yang berpasir
menyebabkan khemah perlu sentiasa
disapu.

6) AJK Kerohanian.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Mempunyai pertukaran sistem imam bilal  Kesukaran untuk mengejut para pelajar
yang teratur. pada waktu pagi untuk menunaikan solat
 Pelajar hadir solat berjemaah secara subuh berjemaah.
konsisten.  Tiada hailer semasa melaungkan azan
 Tazkirah yang dikongsi bermanfaat dan (pelajar tidak dengar azan dilaungkan).
menarik.
 Tempat solat yang bersih, kemas dan
strategic.
PELUANG ANCAMAN
 Mendapat sokongan padu dari pensyarah  Pelajar bermain telefon bimbit ketika sesi
(pensyarah sendiri turun padang untuk tazkirah.
menyampaikan tazkirah).  Kucing berkeliaran.
 Pelajar tahu menghormati kawasan tempat
solat seperti tidak membuat bising.

7) AJK Pengangkutan.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Semua pelajar dapat pergi ke tapak kem  Sebuah bas sahaja digunakan, maka bas
perkhemahan dengan selamat. perlu berulang alik sebanyak dua kali
 Tiada masalah bertindan dengan program kerana bilangan pelajar yang ramai.
lain.  Tiada bas ditinggalkan di tapak kem.
 Coaster rosak pada saat-saat akhir.
 Ketidakselesaan untuk pelajar dan jurulatih,
penggunaan kenderaan jurulatih untuk
beberapa pelajar manakala pelajar yang
lebih perlu berhimpit didalam bas.
PELUANG ANCAMAN
 Selalu berhubung dengan pemandu bas.  Bas tiada di tapak perkhemahan. Takut
lewat untuk pergi ke program di sekolah
dan di luar.

Senarai Aktiviti Bina Insan Guru.

1) Bengkel Pengucapan Awam.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Maklumat yang disampaikan diterima  Kekangan masa.
sepenuhnya oleh semua pelajar.  Keadaan tempat ceramah yang kurang
 Membina keyakinan untuk berucap selesa.
dihadapan ramai orang.
 Ceramah merangkumi teori dan praktikal.
PELUANG ANCAMAN
 Dapat mempraktikkan ilmu pengucapan  Kurang persediaan daripada semua pelajar.
untuk menjadi seorang guru atau semasa  Kurang keyakinan dan penglibatan daripada
praktikum. para pelajar.
 Boleh menjadi guru yang fleksibel.

2) Ceramah Pembinaan Guru Seimbang.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Pelajar memberikan komitmen yang tinggi /  Tahap kebolehan / kefahaman pelajar
respon dalam sesi soal jawab. berbeza.
 Penceramah mempunyai pengalaman yang  Kurangnya pengetahuan dalam diri
sangat luas dalam bidang pendidikan. segelintir pelajar berkaitan pendidikan di
 Modul yang dibekalkan sangat mencukupi. negara kita.
(100+ slide)  Kekangan masa.
 Mendapat kerjasama daripada semua  Kurang berminat kerana slide terlalu
pelajar dan pihak pengurusan di pusat kem. panjang.
 Memupuk semangat saling berkongsi ilmu
dan bekerjasama dalam diri seorang
pendidik.
 Dapat membentuk keyakinan dalam diri
pelajar.
 Kehadiran 100% pelajar.
PELUANG ANCAMAN
 Hubungan baik antara pihak IPG, pelajar,  Kurang kesedaran dalam diri pelajar
PPD dan komuniti. terhadap input yang disampaikan.
 Sokongan daripada pihak pentadbir dan  Sikap tidak prihatin / sokongan pelajar
PPD. semasa ceramah disampaikan.
 Ilmu yang diperoleh dapat digunakan/
dikongsikan bagi melahirkan guru yang
cemerlang.

3) Khidmat Komuniti.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Mendapat kerjasama daripada semua  Komunikasi dengan pihak yang
pelajar. bertanggungjawab tidak berjalan lancar.
 Lokasi khidmat komuniti yang strategik.  Kekurangan peralatan.
 Pengangkutan disediakan.  Pembahagian pelajar dan skop tugasan
 Kebajikan dan kesegaran disediakan. yang tidak seimbang di setiap lokasi.
 Menjalin hubungan yang baik dengan pihak  Masa yang diperuntukkan tidak mencukupi.
tuan rumah daripada aspek surat menyurat  Dana yang tidak mencukupi untuk membeli
dan pengurusan. peralatan dan bahan yang diminta oleh
 Tenaga kerja (pelajar) yang ramai dan pihak tuan rumah seperti cat dan benih
mencukupi disetiap lokasi gotong royong. pokok bunga.
 Penghargaan yang diberikan kepada pihak
tuan rumah tidak seberapa.
 Tidak mengajak masyarakat setempat untuk
turun bersama-sama menjayakan program.
PELUANG ANCAMAN
 Membuat kerjasama dengan masyarakat.  Cuaca yang panas terik.
 Meningkatkan kerjasama dan ukhuwah di  Pengendalian program yang kurang kemas.
antara para pelajar.  Khidmat komuniti yang tidak dapat
 Penghayatan kerohanian kepada pelajar dijalankan sepenuhnya disebabkan
dapat ditingkatkan. kekurangan alatan.
 Menimbulkan keinsafan dalam diri pelajar.  Ancaman daripada haiwan berbisa seperti
 Mengeratkan hubungan rakan pelajar lipan semasa aktiviti pembersihan
dengan komuniti setempat secara dijalankan.
bermanfaat.  Peserta letih akibat berprogram sebelum
 Meningkatkan kualiti keperibadian itu.
keguruan sebagai agen sosialisasi  Peringkat awal pihak tuan rumah seperi
 Pihak tuan rumah seperti tabika masjid dan tabika tidak faham akan tujuan
menyediakan peralatan dan bahan seperti dan matlamat program BIG
cat dan anak pokok  Kekurangan kerja dan tugas yang dilakukan
jika dibandingkan dengan bilangan pelajar
yang terlampau ramai.
Cadangan Penambahbaikan

1. Perlu berhubung dengan pihak yang bertanggungjawab secara berterusan.

2. Menyediakan peralatan dan kemudahan yang mencukupi bagi melancarkan aktiviti khidmat
komuniti.

3. Merancang skop tugasan dan aktiviti yang bersesuaian dengan masa yang telah ditetapkan.

4. Membuat perancangan yang lebih teliti dan mengambil segenap aspek.

5. Perlu lebih banyak merujuk pensyarah dan orang berpengalaman.

4) Kem Motivasi.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Aktiviti yang dijalankan berlangsung seperti  Gangguan teknikal semasa melaksanakan
yang telah dirancang. senamrobik menyebabkan aktiviti lambat
 Murid-murid seronok dengan aktiviti yang berlangsung.
dilaksanakan.  Surat Permohonan ke sekolah tidak lengkap
 Para fasilitator memberi kerjasama yang dan sukar difahami pihak sekolah akibat
cukup baik dan memahami kehendak pic tiada tentatif pada awal penghantaran ke
sebelum melaksanakan aktiviti. email sekolah.
 Setiap pic membawa kelainan yang  Penggunaan bahasa (istilah) yang
tersendiri untuk menarik perhatian murid. digunakan pic sukar difahami oleh murid-
murid.
PELUANG ANCAMAN
 Dapat mengenali minat dan budaya murid  Dewan sekolah yang terhad.
sekolah tersebut. Mudah untuk  Fasiliti sekolah yang serba kekurangan.
menganjurkan aktiviti di sekolah tersebut  Terdapat permintaan daripada pihak
pada masa akan datang. sekolah yang mesti dihormati.
 Fasilitator dapat mempelajari teknik baharu
dalam didik hibur untuk menarik perhatian
murid.
 Dapat membuat jalinan dengan 2 buah
sekolah tersebut.
 Dapat mengkomersialkan nama IPG dalam
menganjurkan kem berbentuk akademik.
Cadangan Penambahbaikan

1. Perlu tingkatkan lagi cara menulis surat yang terbaik kepada sekolah.

2. Setiap fasilitator perlu diberikan taklimat sekali lagi sebelum masuk ke pagar sekolah untuk
menjalankan aktiviti.

3. Perlu bawa alatan teknikal sendiri untuk memudahkan perjalanan aktivti tersebut.

5) Keyakinan di Air dan Kayak.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Mempunyai tenaga kerja mahir dan  Memakan masa yang lama semasa
berpengalaman. pemakaian BA.
 Semua pelajar hadir dan memberikan  Kesukaran untuk mengendalikan pelajar
kerjasama. yang fobia terhadap air/laut.
 Aktiviti yang dilakukan bermanfaat dan  Kekurangan alatan aktiviti (contoh:kayak).
menarik.  Pelajar tidak mematuhi peraturan
 Para pelajar bersedia untuk tambah ilmu pemakaian dalam air.
baru.
 Kemudahan yang mencukupi dan dalam
kondisi yang baik.
PELUANG ANCAMAN
 Mendapat sokongan padu dari pensyarah.  Pelajar terlalu seronok bermain air sehingga
 Pelajar dapat mencuba benda baru. mengabaikan aspek keselamatan.
 Pelajar dapat mengesan kelemahan dan  Ada pelajar yang tidak mahu memakai
cuba memperbaikinya. kasut.
 Dapat memupuk nilai setiakawan antara  Tidak mahu bekerjasama dalam satu
pelajar. kumpulan.

6) Ikhtiar Hidup / Jungle Trekking.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Aktiviti ini memberikan peluang kepada  Isu keselamatan barang kurang diberi
pelajar untuk mengenal alam sekitar penekanan kerana ada pelajar yang
dengan lebih dekat. membawa barang berharga seperti telefon
 Pelajar dapat mengetahui dan merasai bimbit semasa meredah paya.
kesan pencemaran alam sekitar melalui  Fasilitator tidak memaklumkan tentang
aktiviti ini. keselamatan barang sebelum aktiviti.
PELUANG ANCAMAN
 Mendapat sokongan padu dari para  Pelajar perlu berhati-hati ketika mendaki
jurulatih. dan menuruni bukit.
 Pelajar dapat mencuba benda baru.  Pelajar perlu memakai kasut yang
bersesuaian.

7) Ceramah Etiket dan Protokol.

KEKUATAN KELEMAHAN
 AJK cepat ambil tindakan.  Miscommunication (tempat yang bertukar-
 Kehadiran pelajar penuh. tukar).
 Pengisian yang menarik.  Majlis tertangguh selama 1 jam.
 Kerjasama yang baik antara AJK.  Ceramah yang tiada interaksi 2 hala.
 Pemilihan tempat yang sesuai dengan tajuk  Bahan yang terlampau kecil dan terhad,
ceramah (formal) sehingga pelajar yang duduk dibelakang
 Sangat berguna kepada pelajar untuk sekali tidak nampak.
mengajar di sekolah pada masa yang akan  Masalah teknikal (microphone rosak).
datang.
PELUANG ANCAMAN
 Mendapat pengetahuan baru untuk  Masa yang terhad kerana permulaan
dipraktikkan di sekolah nanti berkaitan kod ceramah yang lambat.
pemakaian guru.
 Dapat tahu tentang prosedur-prosedur
dalam membuat majlis rasmi.

8) Ceramah Gaya Hidup Sihat.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Proses tempahan dewan dan penceramah  Pengurusan masa yang tidak sesuai (buat
yang lancar. waktu petang, para pelajar mengantuk).
 Persekitaran program ceramah yang cukup  Tiada komunikasi dua hala antara pelajar
kondusif dari segi LCD, audio, pendingin dengan penceramah.
hawa dan kerusi yang mencukupi.  Tiada bahan bantu ketika ceramah.
 Pengisian yang menarik serta berfakta yang
merangkumi gaya pemakanan yang
seimbang serta aktiviti seharian yang sihat.
PELUANG ANCAMAN
 Pelajar mempunyai kesedaran akan  Ada beberapa pelajar datang lambat, maka
kepentingan pengambilan makanan secara ceramah terpaksa mula lambat.
seimbang dan bersenam.

9) Abseiling.

KEKUATAN KELEMAHAN
 Melatih ketahanan fizikal dan mental dalam  Kurang peluang kepada semua pelajar
berdepan apa jua situasi. kerana kesuntukan masa.
 Memupuk keyakinan diri dalam  Petugas dan alat kelengkapan yang tidak
menghadapi sesuatu. mencukupi.
PELUANG ANCAMAN
 Menghilangkan rasa gayat pada tempat  Ketakutan membuatkan seseorang hilang
tinggi. fokus dan tidak dapat berfikir dengan waras
 Pengalaman yang berguna untuk masa dan bernas.
hadapan.  Satu laluan sahaja.
 Memberi peluang kepada pelajar untuk  Aktiviti tamat terlalu lewat sehingga
menyertai aktiviti luar yang mencabar menyukarkan pergerakan pelajar kerana
selain waktu pembelajaran kuliah. budak-budak motor mula berlegar
 Memberikan peluang kepada pelajar (lelaki) dikawasan tersebut pada waktu malam.
melibatkan diri dalam pengendalian
abseiling.