Anda di halaman 1dari 9

Nor Ain Binti Ahmad Suhaimi Tugasan 2 - Penulisan Esei

Secara individu anda dikehendaki menulis satu esei tentang kegunaan elektrolisis dalam
industry dan penggunaan kimia nuclear.
Nor Ain Binti Ahmad Suhaimi Tugasan 2 - Penulisan Esei

Pengenalan

Elektrolisis ialah proses penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik
mengalir melaluinya. Arus elektrik boleh dialirkan melalui elektrolit dengan menggunakan
dua jenis elektrod iaitu pertama, elektrod yang disambungkan kepada terminal positif dinamakan
anod, dan yang elektrod yang disambungkan kepada terminal negatif dinamakan katod. Proses
pengoksidaan berlaku pada anod apabila ion negatif (anions) tertarik pada elektrod anod dengan
cara melepaskan elektron. Proses penurunan pula berlaku apabila ion postif (kations) tertarik
kepada elektrod katod dan menerima elektron. Semasa elektrolisis berlaku, ion negatif akan
bergerak dari katod ke anod sebagai kation negatif. Ion positif pula akan bergerak dari anod ke
katod yang mana ion ini dikenali sebagai kation positif. Istilah "elektrolisis" diperkenalkan
oleh Michael Faraday pada abad ke-19 atas cadangan sejarawan sains Inggeris William
Whewell, daripada perkataan bahasa Yunani, elektron iaitu "ambar" yang dikaitkan
dengan fenomena elektrik yang terhasil akibat kewujudan dan aliran cas elektrik bersama-sama
dengan kemagnetan sejak kurun ke-17, dan lysis yang bermaksud "pelarutan". Komponen utama
untuk mencapai elektrolisis adalah elektrolit. Elektrolit adalah suatu bahan kimia,
biasanya polimer mengalirkan ion yang mengandungi ion bebas yang membawa arus elektrik
dalam elektrolit. Jika ion-ion ini tidak dapat bergerak, misalnya dalam suatu medium tertentu
seperti garam pejal, maka elektrolisis tidak boleh berlaku. . Kedua adalah bekalan arus terus
untuk membekalkan tenaga bagi menghasilkan atau menyahcas ion dalam elektrolit. Arus elektrik
dibawa oleh elektron dalam litar luaran. Ketiga adalah dua batang elektrod. Fungsi batang
elektrod ini adalah untuk menjadi pengalir elektrik yang memberikan antaramuka fizikal
antara elektrolit dengan litar elektrik yang membekalkan tenaga. Elektrod yang diperbuat
daripada logam, grafit and bahan separa pengalir digunakan secara meluas. Pemilihan elektrod
yang sesuai bergantung kepada tindak balas kimia antara elektrod dengan elektrolit dan kos
pembuatan.
Nor Ain Binti Ahmad Suhaimi Tugasan 2 - Penulisan Esei

Terdapat beberapa kegunaan elektrolisis dalam industri. Antaranya yang pertama adalah
Pengekstrakan logam. Elektrolisis boleh digunakan untuk mengekstrak logam daripada bijihnya
dan digunakan untuk mengekstrak logam yang lebih reaktif daripada karbon seperti kalium,
natrium, kalsium, magnesium dan aluminium. Sebagai contoh, untuk pengekstrakan Natrium:

Rajah di atas menunjukkan ilustrasi alat radas yang digunakan untuk mengekstrak natrium.
Dalam proses ini, grafit (karbon) digunakan sebagai anod dan ferum (Besi) digunakan sebagai
katod. Tenaga elektrik dibekalkan kepada sistem supaya proses elektrolisis boleh berlaku.
Semasa elektrolisis, ion Na+ bergerak ke katod dan ion CI– bergerak ke anod. Di katod, setiap ion
Na+ dinyahcas dengan menerima satu elektron untuk menjadi atom natrium. Persamaan kimia
yang berlaku adalah Na+ + e → Na. Logam natrium mempunyai ketumpatan yang lebih rendah
daripada leburan natrium klorida. Oleh itu, ia terapung ke atas dan dikumpulkan. Di anod, setiap
ion Cl– dinyahcas dengan menderma satu elektron untuk menghasilkan atom klorin, Cl.
Persamaan kimia yang berlaku adalah Cl–→ Cl + e. Dua atom klorin bergabung untuk
menghasilkan molekul klorin (Gas korin). Gas klorin adalah bahan yang berguna dalam indutri.
Oleh itu ia biasanya dikumpul. Persamaan kimia untuk proses ini adalah Cl + Cl → Cl2.

Untuk pengekstrakan Aluminium, Aluminium merupakan logam yang sangat reaktif. Ia


boleh diekstrak daripada aluminium oksida, yang juga dinamakan sebagai Bauksit. Leburan
aluminium oksida bercampur dengan kriolit untuk menurunkan takat lebur. Rajah di atas
menunjukkan ilustrasi alat radas yang digunakan untuk mengekstrak aluminium daripada bauksit
lebur menggunakan elektrod karbon dengan menggunakan proses elektrolisis. Dalam proses ini,
kriolit dicampurkan ke dalam leburan aluminium oksida untuk merendahkan takat lebur aluminium
oksida. Aluminum oksida lebur terdiri daripada ion aluminium, Al3+ dan ion oksida, O2-. Semasa
proses elektrolisis dijalankan, ion-ion aluminium, Al3+tertarik ke katod manakala ion-ion oksida,
O2- tertarik ke anod. Di katod, ion aluminium (Al3+) menerima 3 elektron dan membentuk atom
kuprum. Persamaan kimia yang berlaku adalah Al3+ + 3e → Al. Di anod, ion oksida (O2-)
menderma 2 elektron membentuk atom oksigen. Persamaan kimia yang berlaku adalah O2- →
2O + 4e. Atom oksigen bergabung membentuk molekul oksigen. Persamaan kimia untuk proses
ini adalah O + O → O2. Gas oksigen yang terbebas akan bertindak balas dengan elektrod karbon
(grafit) untuk membentuk gas karbon dioksida. Ini menyebabkan anod terkakis perlahan-lahan
dan perlu digantikan dari semasa ke semasa. Bendasing seperti silika dan oksida besi diasingkan
daripada bauksit pada suhu yang tinggi.

Seterusnya, kegunaan elektrolisis dalam industri adalah dalam Penulenan Logam.


Elektrolisis boleh digunakan untuk menulenkan logam yang tidak tulen. Logam tulen diletakkan
Nor Ain Binti Ahmad Suhaimi Tugasan 2 - Penulisan Esei

di elektrod katod manakala logam tidak tulen diletakkan di anod. Garam yang mengandungi ion
logam yang hendak ditulenkan digunakan sebagai elektrolit. Sebagai contoh, Penulenan
Kuprum. Kuprum merupakan konduktor elektrik yang baik. Bagaimanapun, kehadiran bendasing
dalam kuprum akan mengurangkan kekonduksian elektriknya. Dalam proses penulenan, warna
elektrolit kekal tidak berubah. Ini kerana kepekatan ion logam dalam larutan kekal tidak berubah.
Rajah di bawah menunjukkan ilustrasi alat radas digunakan dalam proses penulenan kuprum.

Elektrolit yang digunakan ialah larutan kuprum (II) sulfat kerana larutan ini mengandungi
ion logam yang hendak ditulenkan. Logam kuprum yang tidak tulen dijadikan anod. Semasa
elektrolisis, atom-atom kuprum membebaskan elektron dan membentuk ion-ion kuprum.
Hakikatnya, logam kuprum terlarut ke dalam elektrolit. Saiz anod semakin berkurang. Persamaan
kimia yang berlaku adalah Cu → + Cu2+ + 2e. Bendasing yang tidak terion tidak terlarut dalam
larutan dan termendak di dalam larutan. Logam kuprum yang tulen dijadikan katod. Ion-ion
kuprum itu akan menerima elektron dan terenap sebagai logam tulen. Saiz katod semakin
bertambah. Persamaan kimia untuk proses ini adalah Cu2+ + 2e → Cu.

Kegunaan elektrolisis dalam industri yang terakhir adalah dalam Penyaduran Logam.
Dalam industri, besi disadur untuk mengelakkannya daripada berkarat. Logam-logam lain disadur
supaya ia kelihatan lebih menarik. Logam-logam yang biasa digunakan sebagai logam penyadur
ialah argentum, nikel, kuprum, kromium, kadmium atau zink. Untuk memperoleh hasil penyaduran
logam yang cantik dan sekta, beberapa langkah perlu diambil antaranya arus elektrik yang kecil
digunakan, larutan elektrolit yang cair digunakan, logam yang hendak disadur perlu dibersihkan
dan objek yang disadur dipusing perlahan-lahan dari masa ke semasa. Sebagai contoh,
penyaduran Kuprum.
Nor Ain Binti Ahmad Suhaimi Tugasan 2 - Penulisan Esei

Rajah di atas menunjukkan ilustrasi alat radas digunakan dalam proses penyaduran
kuprum. Elektrolit yang digunakan ialah larutan akueus yang mengandungi ion logam penyadur.
Contohnya, jika kita ingin menyadurkan kunci dengan logam kuprum, maka elektrolit yang
digunakan mesti mengandungi ion-ion kuprum. Kuprum (logam penyadur) dijadikan anod.
Semasa elektrolisis, atom-atom kuprum membebaskan elektron dan membentuk ion-ion kuprum.
Hakikatnya, logam kuprum terlarut ke dalam elektrolit. Persamaan kimia yang berlaku adalah Cu
→ + Cu2+ + 2e. Objek yang hendak disadur dijadikan katod. Ion-ion kuprum (II) yang terdapat di
dalam elektrolit itu akan menerima elektron dan terenap sebagai logam tulen di permukaan objek
disadur. Persamaan kimia untuk proses ini adalah Cu2+ + 2e → Cu.

Penggunaan Kimia Nuklear

Kimia nuklear adalah salah satu bidang kimia yang berkaitan dengan radioaktif, proses
nuklear seperti transmutasi nuklear dan sifat nuklear. Kimia nuklear merujuk kepada unsur-unsur
radioaktif kimia seperti actinides, radium dan radon digabungkan bersama-sama dengan kimia
yang berkaitan dengan peralatan (seperti reaktor nuklear) yang direka untuk melaksanakan
proses nuklear. Ini termasuk kakisan permukaan dan tingkah laku di bawah keadaan operasi
normal dan tidak normal (seperti semasa kemalangan). Pemerhatian yang penting ialah tingkah
laku objek dan bahan selepas dimasukkan ke dalam penyimpanan sisa nuklear atau tapak
pelupusan.

Antara kajian kimia nuklear termasuk kajian tentang, yang pertama, kesan kimia akibat
penyerapan sinaran dalam haiwan, tumbuhan, dan bahan lain. Kimia radiasi mengawal banyak
biologi sinaran kerana sinaran mempunyai kesan ke atas makhluk hidup di skala molekul. Untuk
menjelaskan dengan cara lain, radiasi mengubah biokimia dalam organisma. Perubahan
biomolekul ini kemudian mengubah kimia yang terjadi di dalam organisma, perubahan kimia ini
kemudian boleh membawa kepada hasil biologi. Sebagai hasilnya, kimia nuklear sangat
membantu dalam pemahaman tentang rawatan perubatan (seperti radioterapi kanser) dan telah
Nor Ain Binti Ahmad Suhaimi Tugasan 2 - Penulisan Esei

membolehkan rawatan ini diperbaiki. Selain itu, kajian kimia nuklear termasuk kajian tentang
pengeluaran dan penggunaan sumber radioaktif untuk pelbagai proses. Ini termasuk radioterapi
dalam aplikasi perubatan seperti penggunaan industri pengesan radioaktif dalam industri, sains
dan alam sekitar, dan penggunaan sinaran untuk memodifikasi bahan-bahan seperti polimer. Di
samping itu, kajian kimia nuklear juga termasuk kajian dan penggunaan proses nuklear di
kawasan bukan radioaktif aktiviti manusia. Sebagai contoh, spektroskopi resonans magnetik
nuklear (NMR) biasanya digunakan dalam sintetik kimia organik dan kimia fizikal, dan untuk
analisis struktur dalam kimia makromolekul.

Terdapat pelbagai penggunaan kimia nuklear, antaranya yang pertama dalam bidang
perubatan. Ramai orang menyedari penggunaan luas radiasi dan radioisotop dalam bidang
perubatan terutamanya untuk diagnosis dan terapi. Di negara-negara maju kira-kira satu dalam
lima puluh orang menggunakan ubat nuklear diagnostik setiap tahun, dan kekerapan terapi
dengan radioisotop adalah kira-kira satu sepersepuluh daripada ini. Teknik Diagnostik dalam
penggunaan nuklear menggunakan radiopharmaceuticals (atau radiotracer) yang memancarkan
sinar gamma dari dalam tubuh. Pengesan ini secara amnya adalah isotop jangka pendek yang
dikaitkan dengan sebatian kimia yang membenarkan proses fisiologi tertentu diteliti. Berdasarkan
jenis pemeriksaan, radioterapi sama ada disuntik ke dalam badan, ditelan, atau dihirup dalam
bentuk gas. Pelepasan dari radioterapi dikesan oleh peranti pengimejan, yang menyediakan
gambar dan maklumat molekul. Superimposisi imej ubat nuklear dengan pengimejan pengiraan
tomografi (CT) atau pengimbasan resonans magnetik (MRI) boleh memberikan pandangan yang
Nor Ain Binti Ahmad Suhaimi Tugasan 2 - Penulisan Esei

komprehensif kepada doktor untuk membantu diagnosis. Kelebihan teknik nuklear terhadap
teknik sinar-X ialah kedua-dua tulang dan tisu lembut dapat dicatatkan dengan sangat jelas.
Radioisotope diagnostik yang paling banyak digunakan ialah technetium-99m, dengan separuh
hayat enam jam, dan memberikan pesakit dos radiasi yang sangat rendah. Isotop semacam ini
sesuai untuk mengesan banyak proses tubuh dengan memberikan ketidakselesaan minimum
kepada pesakit. Ia digunakan secara meluas untuk menunjukkan tumor dan untuk mempelajari
jantung, paru-paru, hati, ginjal, peredaran darah dan volum, dan struktur tulang. Ubat nuklear juga
digunakan untuk tujuan terapeutik. Kebiasaannya, iodin radioaktif (I-131) digunakan dalam
jumlah kecil untuk merawat kanser dan keadaan lain yang mempengaruhi kelenjar tiroid.
Penggunaan radioisotop dalam terapi adalah sedikit, tetapi penting. Pertumbuhan kanser sensitif
terhadap kerosakan oleh radiasi, yang mungkin luar (menggunakan rasuk gamma dari sumber
kobalt-60), atau dalaman (menggunakan gamma kecil atau sumber radiasi beta). Radioterapi
jarak pendek dikenali sebagai brachytherapy, dan ini menjadi cara rawatan utama. Banyak
prosedur terapeutik adalah paliatif, biasanya untuk melegakan kesakitan. Bidang baru adalah
sasaran terapi alfa (TAT), terutamanya untuk mengawal kanser yang tersebar. Jangkauan
pelepasan alfa yang sangat bertenaga dalam tisu bermakna bahawa sebahagian besar daripada
tenaga radiatif itu masuk ke sel-sel kanser yang disasarkan sebaik sahaja pembawa, seperti
antibodi monoklonal, telah mengambil radionuklida yang memancarkan alfa ke tempat yang tepat.

Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)


menganggarkan kira-kira 795 juta orang (satu dalam sembilan) mengalami kekurangan makanan
kronik pada 2014-16. Radioisotop dan radiasi yang digunakan dalam makanan dan pertanian
membantu mengurangkan angka-angka ini serta meningkatkan pengeluaran makanan secara
langsung. FAO telah bekerja dengan IAEA untuk meningkatkan kesinambungan dan pengekalan
makanan yang dibantu oleh bioteknologi nuklear. Antaranya adalah pembiakan mutasi petani. Ia
Nor Ain Binti Ahmad Suhaimi Tugasan 2 - Penulisan Esei

adalah proses mendedahkan benih atau keratan tumbuhan kepada radiasi, seperti sinar gamma,
untuk menyebabkan mutasi. Bahan penyinari kemudiannya ditanam untuk menjana tanaman.
Tumbuhan dipilih jika mereka menunjukkan sifat yang diingini. Satu proses pemilihan penolong
yang diberi penanda (atau pembiakan pembantu molekul yang dibantu) digunakan untuk
mengenal pasti ciri-ciri yang diingini berdasarkan gen. Penggunaan sinaran pada dasarnya
meningkatkan proses semulajadi mutasi genetik spontan, dengan ketara memendekkan masa
yang diperlukan. Negara-negara yang memanfaatkan pembiakan mutasi tumbuhan telah
mendapat faedah sosio-ekonomi yang hebat. Di Bangladesh, terdapat beras variasi baru yang
dihasilkan melalui pembiakan mutasi telah meningkatkan tanaman tiga kali ganda dalam
beberapa dekad yang lalu. Dalam tempoh pertumbuhan penduduk yang pesat, penggunaan
teknik nuklear telah membolehkan Bangladesh dan sebahagian besar Asia pada umumnya, untuk
mencapai keselamatan makanan dan meningkatkan pemakanan.

Radioisotope thermal generator (RTGs) digunakan dalam misi angkasa. Haba yang
dihasilkan oleh pereputan sumber radioaktif, selalunya plutionium-238, digunakan untuk
menghasilkan tenaga elektrik. Projek ruang Voyager, misi Cassini ke Saturnus, misi Galileo untuk
Musytari, dan misi New Horizons ke Pluto semuanya dikuasakan oleh RTGs. The Spirit and
Opportunity Mars rovers telah menggunakan campuran panel solar untuk elektrik dan RTGs
untuk haba. Selain daripada itu, pada masa akan datang, elektrik atau haba dari loji kuasa nuklear
boleh digunakan untuk membuat hidrogen. Hidrogen boleh digunakan dalam sel bahan bakar
untuk menjana kuasa kereta, atau boleh dibakar untuk menyediakan haba di tempat gas tanpa
mengeluarkan gas-gas yang berbahaya yang boleh menyebabkan perubahan iklim.

Radioisotop juga memainkan peranan penting dalam mengesan dan menganalisis bahan
pencemar. Teknik nuklear telah digunakan untuk pelbagai masalah pencemaran termasuk
Nor Ain Binti Ahmad Suhaimi Tugasan 2 - Penulisan Esei

pembentukan asap, pencemaran sulfur dioksida atmosfera, penyebaran kumbahan dari


kesejahteraan laut, dan tumpahan minyak. Sumber air minuman yang mencukupi juga adalah
penting untuk kehidupan. Namun di banyak tempat di dunia air tawar sukar didapati dan di lain-
lain tempat juga begitu. Teknik hidrologi membolehkan pengesanan dan pengukuran ketepatan
sumber air bawah tanah. Teknik sedemikian memberikan alat analisis yang penting dalam
pengurusan dan pemuliharaan bekalan air sedia ada dan pengenalpastian sumber-sumber baru.
Mereka memberikan jawapan kepada soalan-soalan mengenai asal, umur, dan pengagihan air
bawah tanah, serta perhubungan antara tanah dan permukaan air, dan sistem pengisian semula
akuifer. Hasilnya membenarkan perancangan dan pengurusan sumber air yang mampan. Untuk
perairan permukaan, mereka dapat memberi maklumat tentang kebocoran melalui empangan
dan saluran pengairan, dinamik tasik dan takungan, kadar aliran, pelepasan sungai, dan kadar
pemendapan. Probe Neutron dapat mengukur kelembapan tanah dengan sangat tepat,
membolehkan pengurusan tanah yang lebih baik dipengaruhi oleh kemasinan, terutamanya
berkenaan dengan pengairan.

Rujukan:

1. https://ms.wikipedia.org/wiki/Elektrolisis#Latar_belakang

2. https://tuisyen.my/uncategorized/kegunaan-elektrolisis-dalam-industri/

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_chemistry

4. http://www.world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/overview/the-
many-uses-of-nuclear-technology.aspx

Anda mungkin juga menyukai