Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN BAHARU

JALAN BARU, 13700 PERAI


PULAU PINANG
Tel : 604 – 390 1007

EMEL: pba0005@jpnpp.edu.my

PERANCANGAN STRATEGIK
INDIVIDU 2017

NAMA GURU

MATA PELAJARAN

TAHUN
SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN BAHARU
JALAN BARU, 13700 PERAI

Pencapaian murid dalam ujian (SAPS)

DARJAH

MATA PELAJARAN

Bil Nama Murid TOV OTI 1 OTI 2 OTI3 PERC ETR


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN BAHARU
JALAN BARU, 13700 PERAI

PERANCANGAN STRATEGIK

MATA PELAJARAN TAHUN

NAMA GURU BIL. MURID

TARGET PENCAPAIAN

Bil Bil Bil Bil Gred Bil


Ujian dan Bil Jumlah
peperiksaan Calon
Gred Gred Gred D
Jumlah
% Gred
gagal
% Catatan
A B C E
TOV PKSR 2
(2016)
OTI 1
Ujian Januari
OTI 2
Ujian Mei
PKSR 2
Oktober 2017

ETR 2017

UPSR 2017

ANALISA PENCAPAIAN SEBENAR (Selepas Akhir Ujian)

Ujian dan Bil Bil Bil Bil Bil Gred Bil Jumlah % Catatan
peperiksaan Calon gred Gred Gred D Jumlah % Gred gagal
A B C E
TOV PKSR 2
(2016)
OTI 1
Ujian Januari
OTI 2
Ujian Mei
PKSR 2
Oktober

ETR 2017

UPSR 2017
ULASAN DAN PERBINCANGAN;

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Pelan Operasi

Isu Strategik: GPMP tidak mencapai target.

Meningkatkan pancapaian………………….. dalam matapelajaran ……………..


….. dari……………………… ke…………….

Objektif;

1. Mencapai target pelunjuran yang telah dicadangkan bagi mengikatkan


keputusan ………………………………… untuk tahun 2016

2. Keputusan mata pelajaran…………………. Tahun……………


mencapai kelulusan ……….. % dan ………………. Gred A ……..
Gred B dan …….% .Lulus

3. Setiap murid dapat dikenal pasti kelemahan dan membuat tindakan


susulan dan penambahbaikan mengikut aktiviti yang dirancang:

Carta Gant.
Bil Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt
1

Pelan Pelaksanaan
Bil Program/Aktiviti/latihan Sasaran Bil. latihan Cara melaksanakan catatan
1

2
3

CONTOH PENGISIAN
SEKOLAH KEBANGSAAN

PERANCANGAN STRATEGIK

MATA PELAJARAN : Bahasa Malaysia (Kefahaman) TAHUN : 6C

NAMA GURU : BILANGAN MURID :


TARGET PENCAPAIAN

Ujian dan Bil Bil Bil Bil Bil Jumlah % Bil Jumlah %
peperiksaan Calo gred Gred Gred Gred A+B+C Gred gagal GPMP
n A B C D E
TOV PKSR 2 28 2 13 13 0 28 100 0 0 0 2.37
(2015)
OTI 1Ujian 1 28 3 20 5 0 28 100 0 0 0 2.07
OTI 4PKSR 1 28 10 18 0 0 28 100 0 0 0 1.64
Percubaan 28 13 15 0 0 28 100 0 0 0 1.53
ETR 28 28 0 0 0 28 100 0 0 0 1.0
UPSR 2016

ANALISA PENCAPAIAN SEBENAR (Selepas Akhir Ujian)

Ujian dan Bil Bil Bil Bil Bil Bil Jumlah % GPMP
peperiksaan Calon gred Gred Gred Jumlah % Gred Gred gagal
A B C D E
TOV (2015) 28 2 13 13 28 100 0 0 0 0 2.37
OTI 1 28 3 20 5 28 100 0 0 0 0 2.07
UP 1
OTI 2
Pksr 1
PKSR 2
Percubaan
ETR UPSR
2016

Carta Gant. Program

Bil Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt
1 Kumpulan Skor ‘A’ / / / / / / /
2 Klinik ‘BM’ / /
3 Jamuan Skor / /

Pelan Pelaksanaan Program

Bil Program/Aktiviti/latihan Sasaran Bil. latihan Cara melaksanakan catatan


1 Membentuk kumpulan belajar dan selesaikan
Kumpulan Skor ‘A’ 18 m 10 seminggu
latihan yang diberi.
Memberikan pendedahan kepada teknik
2 Klinik ‘Bijak Menjawab’ 15m 2 kali
menjawab dengan betul dan tepat.

Memberikan penghargaan dan galakan


3 Jamuan Skor ‘A’ 28m 2 kali
kepada murid yang berjaya capai target.