Anda di halaman 1dari 31

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)

REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID


MATEMATIK TAHUN 3

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 1 : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000


BIL NAMA MURID SK 1.1 SK 1.2 SK 1.3 SK 1.4 SK 1.6 SK 1.7
B1D1E1 B1D2E1 B2D1E1 B1D1E1 B1D2E1 B2D2E1 B2D2E2 B3D2E1 B3D3E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….


SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 2 : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000


BIL NAMA MURID 2.1 2.2 2.3
B3D1E1 B3D1E1 B4D1E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….


Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 3 : TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000


BIL NAMA MURID 3.1 3.2 3.3
B3D1E2 B3D1E2 B4D1E2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….


Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 4 : DARAB
BIL NAMA MURID 4.3 4.4 4.5
B3D1E3 B3D1E4 B4D1E3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 5 : BAHAGI
BIL NAMA MURID 5.3 5.4
B3D1E5 B3D1E6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 6 : PECAHAN
BIL NAMA MURID 6.1
B2D3E1 B2D3E2 B3D4E1 B3D4E2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 7 : PERPULUHAN
BIL NAMA MURID 7.1 7.3
B2D4E1 B2D4E2 B2D5E1 B2D5E2 B3D5E3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK TAHUN 3

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 8: PERATUS
BIL NAMA MURID 8.1 8.1
B1D3E1 B2D5E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID


MATEMATIK TAHUN 3

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 9 : WANG
BIL NAMA MURID 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6
B2D6E1 B3D1E7 B3D1E8 B3D1E9 B3D1E10 B4D1E5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK TAHUN 3

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 10 : MASA & WAKTU


BIL NAMA MURID 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8
B2D7E2 B2D7E2 B2D7E1 B3D1E11 B3D1E12 B3D1E13 B3D1E13 B4D1E6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK TAHUN 3

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 11 :PANJANG
BIL NAMA MURID 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6
B2D7E1(b) B3D1E11(b) B3D1E12(b) B3D1E13(b) B3D1E13(b) B4D1E6(d)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK TAHUN 3

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 12 : TIMBANGAN
BIL NAMA MURID 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6
B2D7E1© B3D1E11© B3D1E12© B3D1E13© B3D1E13© B4D1E6©
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK TAHUN 3

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 13 : ISIPADU & CECAIR


BIL NAMA MURID 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6
B2D7E1(d) B3D1E11(d) B3D1E12(d) B3D1E13(d) B3D1E13(d) B4D1E6(d)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK TAHUN 3

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 14 : BENTUK 3D & 2D


BIL NAMA MURID 14.1 14.2 14.3 14.4
B1D4E1 B2D8E1(a) B2D8E1(b) B3D7E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN(____________________)
REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK TAHUN 3

KELAS : ……………………………….. TAHUN : ……………………………….

TAJUK 15: DATA


BIL NAMA MURID 15.1
B3D8E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan Guru Mata Pelajaran : …………………………………………….

Nama Guru : …………………………………………….


AAN(____________________)
NTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATIK TAHUN 3

TAJUK 1 : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000


SK 1.7
B3D3E1
AAN(____________________)
NTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

TAJUK 2 : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000


AAN(____________________)
NTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

TAJUK 3 : TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000


AAN(____________________)
NTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

TAJUK 4 : DARAB
AAN(____________________)
NTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

TAJUK 5 : BAHAGI
AAN(____________________)
NTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

TAJUK 6 : PECAHAN
AAN(____________________)
NTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID
MATEMATIK

TAJUK 7 : PERPULUHAN