Anda di halaman 1dari 4

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI

MS ISO 9001:2015
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR

PROSEDUR KUALITI

PK 02
PENGURUSAN
JADUAL WAKTU

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KELUARAN 6
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1/3
PK02 SPSK JPNSEL

1. OBJEKTIF
Prosedur ini diguna pakai untuk memastikan jadual waktu diedarkan dalam tempoh
tujuh (7) hari sebelum sesi persekolahan dimulakan.

2. SKOP
Prosedur ini digunapakai dalam penyediaan jadual waktu untuk pelaksanaan
Pembelajaran dan Pemudahcaraan.

3. RUJUKAN
3.1 Manual Kualiti.
3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.08/1990.
3.3 Pekeliling Pemberitahuan Undang-Undang Am 531 (PUA 531).
3.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.07/1994 - Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu dan
Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR.
3.5 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil.08 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (Semakan 2017) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun
2017.
3.6 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil.09 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard
Sekolah Menengah Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017.

4. DEFINISI
4.1 PGB : Pengetua/Guru Besar.
4.2 PKP : Penolong Kanan Pentadbiran.
4.3 PKPTG : Penolong Kanan Petang.
4.4 GKMP : Guru Kanan Mata Pelajaran.
4.5 JKJW : Ahli Jawatankuasa Jadual Waktu.Terdiri daripada guru-
guru yang dilantik oleh PGB.
4.6 JKGG : Jawatankuasa Guru Ganti.
4.7 JGG : Jadual Guru Ganti untuk merekod guru tidak hadir dan
nama guru yang menggantinya.
4.8 SGG : Slip Guru Ganti untuk guru ganti yang mengandungi
maklumat waktu dan kelas guru tidak hadir.
4.9 GK : Guru Kelas.
4.10 PO : Pembantu Operasi.

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018

Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 2017


SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 2/3
PK02 SPSK JPNSEL

5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN

PGB/ PKP/ PKPTG 5.1 PENYEDIAAN JADUAL WAKTU


5.1.1 Mengenalpasti mata pelajaran, Peruntukan masa
bilangan kelas, bilangan guru, dalam Jadual Waktu
jawatan dan opsyen serta (SPI Bil.08/2016 & SPI
mematuhi peruntukan masa untuk Bil.09/2016).
setiap mata pelajaran.

PKP/ PKPTG/ 5.1.2 Mematuhi peruntukan masa untuk


GKMP/ GK setiap mata pelajaran:
a) Menetapkan guru mata
pelajaran; dan
b) Agihan jumlah minit guru
mengajar.

PKP/ PKPTG /JKJW 5.1.3 Menyusun Jadual Waktu Peribadi Jadual Waktu.
dan Kelas (berkomputer /manual).

PGB 5.1.4 Menyemak dan mengesahkan Tandatangan


Jadual Waktu Peribadi dan Kelas. Pengesahan.

PKP/ PKPTG 5.1.5 Mengedarkan Jadual Waktu Jadual Waktu


Peribadi dan Kelas kepada semua (Rekod edaran)
guru. (SPSK PK07/1).

5.2 PENYEDIAAN JADUAL GURU GANTI

PKP/ PKPTG / 5.2.1 Mengenal pasti guru yang tidak Rekod Kehadiran
JKJW hadir. Sila rujuk PK18 Pengurusan Guru.
Pembelajaran dan pemudahcaraan
Guru Ganti.

PKP/ PKPTG 5.2.2 Menentukan dan menyediakan Jadual Waktu Guru


/JKGG Jadual Guru Ganti (MMI). Ganti.

5.2.3 Mengedar Slip Guru Ganti.

PKP/ PKPTG / 5.2.4 Mengisi data keberadaan guru Aplikasi Sistem


JKGG/ PAP secara online (eKeberadaan Guru). Pengurusan Murid.

5.2.5 Menyediakan Analisis Guru Ganti Analisis Guru Ganti.


setiap bulan.

5.2.6 Sekiranya terdapat langkah-langkah


yang tidak mematuhi spesifikasi,
ambil tindakan pembetulan
merujuk kepada PK15 Pengurusan
Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak
Akur.

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018

Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 2017


SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 3/3
PK02 SPSK JPNSEL

6 REKOD KUALITI

BIL. JENIS REKOD TEMPOH LOKASI

1. Waran perjawatan 3 Tahun Pejabat Sekolah/ Bilik

2. Jadual Waktu Induk 3 Tahun PKP/ PKPTG/ Fail Panitia

3. Jadual Waktu Persendirian 3 Tahun Pejabat Sekolah/ Bilik

4. Jadual Waktu Kelas 3 Tahun PKP/ PKPTG/ Fail Panitia

5. Jadual Guru Ganti 3 Tahun Pejabat Sekolah/ Bilik

6. Rekod Kehadiran 3 Tahun PKP/ PKPTG/ Fail Panitia

7. Analisis Guru Ganti 3 Tahun Pejabat Sekolah/ Bilik

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018

Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 2017