Anda di halaman 1dari 3

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI

MS ISO 9001:2015
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR

PROSEDUR KUALITI

PK 04
PENGURUSAN
PENCERAPAN

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KELUARAN 6
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1/2
PK04 SPSK JPNSEL
1 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memastikan guru-guru yang mengajar di Sekolah
Rendah/Menengah Negeri Selangor dicerap minimum sekali (1) kali setahun.

2 SKOP
Prosedur ini digunakan untuk mengurus pencerapan pembelajaran dan pemudahcaraan
di sekolah.

3 RUJUKAN
3.1 Manual Kualiti.
3.2 Standard 4 - Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2).
3.3 Surat Pekeliling Ikhtisas:
SPI Bil.06/1985, SPI Bil.03/1987, SPI Bil.09/2000, SPI Bil.05/2003 dan SPI
Bil.09/2003.
3.4 PK 15 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur.

4 DEFINISI
4.1 PGB : Pengetua / Guru Besar.
4.2 PK : PK Pentadbiran, PK Hal Ehwal Murid, PK
Kokurikulum, PK T6, PK Petang.
4.3 GKMP : Guru Kanan Mata Pelajaran.
4.4 GC : Guru Cemerlang.
4.5 SU : Setiausaha adalah guru yang dilantik oleh Pengetua yang
bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kurikulum.
4.6 KP : Ketua Panitia.
4.7 PdPc : Pembelajaran dan Pemudahcaraan.
4.8 Pencerapan : Pemerhatian secara formal berpandukan langkah-
Langkah pelaksanaan P&Pc secara klinikal.

5 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN

PGB 3.1 Memaklumkan kepada semua guru Minit Mesyuarat.


tentang pencerapan yang akan
dijalankan minimum 2 kali setahun
dalam mesyuarat kurikulum.
3.1.1 Pencerapan Kendiri (Jan - Mac).
3.1.2 Pencerapan Pertama (April – Julai).
3.1.3 Pencerapan Kedua (Ogos – Nov).

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018

Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 2017


SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 2/2
PK04 SPSK JPNSEL

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN

PGB 3.2 Melantik jawatankuasa pencerapan. Surat Pelantikan.

PGB 3.3 Penurunan kuasa pencerapan kepada Surat Penurunan


Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Kuasa.
Pelajaran, Ketua Panitia dan Guru
Cemerlang. (Standard 4 - SKPMg2)

PGB 3.4 Memberi taklimat/ bimbingan kepada Instrumen


semua guru tentang instrumen Pencerapan.
pencerapan (Rubrik Penskoran (Standard 4 - SKPMg2)
SKPMg2).

PGB/GBP/ PK/ 3.5 Menyediakan jadual pencerapan guru Fail/Folder


GKMP/ KP/ GC dan mengagihkan tugas pencerapan Pencerapan.
di antara Pengetua/ Guru Besar,
semua Penolong Kanan, Guru Kanan Jadual Pencerapan.
Mata Pelajaran, Ketua Panitia, Guru
Cemerlang.

3.6 Menjalankan proses pencerapan


(Nilai integriti).

PGB/PK/GKMP/ 3.7 Membincangkan kekuatan dan Instrumen


KP/GC kelemahan PdPc dengan guru yang Pencerapan.
dicerap. Pencerapan susulan. (jika (Standard 4 - SKPMg2)
perlu)

3.8 Menyediakan analisis dan laporan


pencerapan.

3.9 Memfailkan dokumen dan rekod


pencerapan.

3.10 Sekiranya terdapat langkah-langkah


yang tidak mematuhi spesifikasi,
ambil tindakan pembetulan merujuk
kepada PK15 Pengurusan Kawalan
Perkhidmatan Yang Tidak Akur.

6 REKOD KUALITI

BIL. JENIS REKOD TEMPOH LOKASI

1. Jadual Pencerapan 3 tahun Pejabat Sekolah

2. Instrumen Pencerapan 3 tahun Pejabat Sekolah

3. Rekod / Analisis Pencerapan 3 tahun Pejabat Sekolah

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018

Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 2017