Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK KELAB PERMAINAN CATUR (SESI PETANG)

TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA Memperkasakan Pengurusan Kokurikulum ke Tahap Cemerlang JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Menjana Kecemerlangan Kokurikulum dan Sukan

KPI Sek Pencapaian Aktiviti Kokurikulum GRED A – 2%, B – 70%, C – 28%

Sektor/PPD/Sek SMK Sultan Abdul Aziz Shah (Integ) , Kajang

Bidang / Unit Kokurikulum ( Kelab Permainan Catur)

TERAS ISU-ISU STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI SASARAN


STRATEGIK STRATEGIK
TOV 2017 2018 2019 2020
Ahli kurang aktif Penglibatan ahli Semua ahli mesti Meningkatkan kehadiran Peningkatan 10%
dan kurang aktif Kelab melibatkan diri ahli dalam semua kehadiran ahli 60% 70% 80% 90% 100%
melibatkan diri Permainan Catur dalam semua aktiviti aktiviti yang dijalankan. dalam setiap
dalam aktiviti perlu ditingkatkan yang dijalankan oleh aktiviti mingguan
Kelab Permainan Kelab Permainan Melaksanakan aktiviti dan aktiviti luar
Catur Catur yang lebih tersusun dan yang dijalankan
menarik. oleh Kelab
Permainan Catur.

1
TERAS ISU-ISU STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI SASARAN
STRATEGIK STRATEGIK
TOV 2017 2018 2019 2020
Ketetapan Pengurusan 1. Merekod semua data 1. Mengisi markah
Pelaksanaan Pentaksiran pentaksiran aktiviti kokurikulum bagi 100% 60% 70% 80% 90% 100%
Kokurikulum Dan Kegiatan kokurikulum dan semua murid
Sukan Kokurikulum Dan sukan dengan Tingkatan 1 dan 2 ke
Sukan Yang kemaskini dan dalam buku koku
Sistematik disimpan dengan dan kad PAJSK
sistematik.
2. Mendapatkan
2. Markah pencapaian markah kokurikulum
murid dibuat dari guru penasihat
secara adil dan
keputusan 3. Guru Tingkatan
dimaklumkan mengisi markah
kepada Kokurikulum dalam
ibubapa/penjaga PAJSK

3. Pentaksiran 4. Semakan markah


aktiviti oleh pelajar
kokurikulum dan
sukan dilaksanakan
bagi setiap murid
setiap tahun
berdasarkan
system yang
ditetapkan oleh
KPM

4. Mempamerkan
markah murid

2
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD SEKOLAH(KELAB PERMAINAN CATUR 2019)
TAHUN 2019
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawarsan Baru* JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kokurikulum dan Pentaksiran

Aspirasi Sistem/Murid Kualiti

KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan peratus pencapaian kemenangan dalam pertandingan sukan dan kokurikulum di peringkat zon dan daerah.

Sektor/PPD/Sek SMK Sultan Abdul Aziz Shah (Integ) , Kajang

Bidang / Unit Kokurikulum / Kelab Permainan Catur

Strategi Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap latihan.

Pelan Tindakan Meningkatkan kualiti pencapaian murid dalam pertandingan peringkat zon dan daerah.

PROGRAM/ TARIKH/ KOS /


BIL OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB KPI TOV SASARAN
PROJEK TEMPOH SUMBER
1. Latihan Intensif Meningkatkan Jawatankuasa Jan - Mac Kokurikulum Peningkatan 5% 25% 30%
Permainan Catur kemahiran asas pemantau/ GPK/ pencapaian murid
permainan catur Guru Penasihat di peringkat zon
dan daerah
2. Klinik Permainan Meningkatkan Jawatankuasa Feb Kokurikulum Menambah 20% 40%
Catur pengetahuan dan pemantau/ GPK/ kemahiran ahli
kemahiran asas Guru Penasihat sebanyak 20%
murid dalam
permainan catur
3. Pertandingan Memilih pemain Jawatankuasa Okt - Nov Kokurikulum Menambah 20% 40%
Permainan Catur yang berbakat dan pemantau/ GPK/ bilangan
peringkat sekolah berkemahiran untuk Guru Penasihat kemahiran ahli
mewakili sekolah sebanyak 20%
tahun hadapan

3
PELAN OPERASI JPN/ PPD/ SEKOLAH (KELAB PERMAINAN CATUR TAHUN 2019)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Sultan Abdul Aziz Shah (Integ) , Kajang JADUAL 3

Bidang/Unit Kokurikulum / Kelab Permainan Catur JPS/SJK-PS/03


Meningkatkan kemahiran.
Objektif

Tarikh / Tempoh Januari hingga Mac 2019

Kumpulan Sasaran Semua murid yang mendaftar sebagai ahli kelab.


Guru Penasihat : Cik Aliah binti Zaini
Tanggungjawab

Proses Kerja 1. Taklimat program kepada semua ahli.


2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
3. Pelaksanaan aktiviti.
4. Penilaian.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemauntauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana permantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian / pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang)
 Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
 Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
 Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Nama Penilai : Tandatangan Penilai : Tarikh :


4
PELAN OPERASI JPN/ PPD/ SEKOLAH (KELAB PERMAINAN CATUR TAHUN 2019)

Sektor/PPD/Sekolah SMK Sultan Abdul Aziz Shah (Integ) , Kajang JADUAL 3

Bidang/Unit Kokurikulum / Kelab Permainan Catur JPS/SJK-PS/03


Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas tentang Permainan Catur kepada ahli-ahli.
Objektif

Tarikh / Tempoh Januari hingga November 2019

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Permainan Catur


PK Kokurikulum, Guru-guru Penasihat Kelab Permainan Catur dan Guru Sukan.
Tanggungjawab

Proses Kerja 5. Taklimat peraturan pertandingan kepada semua peserta yang terlibat.
6. Membahagikan beberapa kumpulan.
7. Pelaksanaan aktiviti pertandingan.
8. Penilaian.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemauntauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana permantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian / pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang)
 Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
 Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
 Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Nama Penilai : Tandatangan Penilai : Tarikh :


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/ PPD/ SEKOLAH TAHUN 2019
5
Sektor/ PPD/ Sekolah SMK Sultan Abdul Aziz Shah (Integ) Kajang JADUAL 4

Bidang/ Unit Kokurikulum / Kelab Permainan Catur JPS/SJK-PS/04

PROGRAM/ TEMPOH TARIKH PENILAIAN KEBERKESANAN CADANGAN


BIL CATATAN
PROJEK PELAKSANAAN PEMANTAUAN PROGRAM PENAMBAHBAIKAN
1. Kelas bimbingan Januari hingga
pengetahuan Mac 2019
sukan permainan
catur dan latihan
asas secara
intensif
permainan catur
2. Klinik Permainan Februari 2019
Catur

3. Pertandingan Oktober hingga


Permainan Catur November 2019

Nama Penilai : Tandatangan Penilai : Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai