Anda di halaman 1dari 2

PERBANDINGAN ANTARA PENGUJIAN, PENGUKURAN, PENILAIAN & PENTAKSIRAN

Aspek Pengujian Pengukuran Penilaian Pentaksiran


Perbandingan
Definisi Alat untuk Suatu proses Proses untuk Proses
mengukur untuk menentukan menentukan menentukan
perubahan tahap pencapaian perubahan pencapaian &
tingkah laku murid tingkah laku & membuat
murid membuat keputusan untuk
pertimbangan tindakan
nilai / selanjutnya
penghakiman
Tujuan utama Menentukan Membuat Memberi Memperoleh &
pencapaian pengelasan bagi maklumat tentang memberi
sesuatu pencapaian & pencapaian HP , maklumat yang
pembelajaran kedudukan dalam kaedah mengajar berterusan bagi
pembelajaran & kurikulum menambah baik
dalam membuat pembelajaran
keputusan
Orientasi / Terhad pada Berfokuskan Berorientasikan Berorientasikan
Fokus sesuatu kepada sesuatu produk / hasil proses tentang
kemahiran / unit peringkat yang telah perkembangan
pembelajaran pembelajaran dipelajari pembelajaran
Kaedah /  Pemerhatian Pelbagai cara Pelbagai kaedah Pelbagai kaedah
Bentuk  Temu bual mengumpulkan kuantitatif dan kuantitatif dan
 Soal selidik data kuantitatif huraian kualitatif huraian kualitatif
 Soalan ujian  Ujian kertas
pensel
 Ujian lisan
 Ujian prestasi
 Lembaran
kerja
Kegunaan  Untuk  Untuk  Memperbaik  Meningkatkan
mengesan mengelas dan kurikulum keberkesanan
pengetahuan menempatkan  Meningkatkan proses pdp
sedia ada murid dalam cara  Mengesan
murid jurusan pengajaran punca
 Untuk melihat tertentu  Memperbaik kelemahan
pencapaian ramalan yang
selepas suatu dibuat
kemahiran /
unit
pembelajaran
Keputusan Pencapaian suatu Pencapaian dalam Penghakiman Pengesanan /
kemahiran atau bentuk kuantitatif untuk mencapai pengenalpastian
penguasaan skor / gred aspek-aspek
pembelajaran keseluruhan pembelajaran
yang spesifik untuk
penambahbaikan
proses pdp

Anda mungkin juga menyukai