Anda di halaman 1dari 3

Generalitat de Catalunya

Departament d'Ensenyament
Institut Badalona VII

UF1 PLANIFICACIÓ DE L’APROVISIONAMENT


NF1 LA GESTIÓ LOGÍSTICA
CONTINGUT A2LA LOGISTICA COMERCIAL

SUPOSITS TEÒRICS
Contesta a les qüestions proposades, tot i justificant-les.

Elabora un esquema amb les funcions logístiques dels departaments d’aprovisionament i


distribució.

Resposta
Funció logística d’aprovisionament;Adquisició de matèries primeres Control de magatzem
Gestió d’inventaris.
Funció de producció; Cicle de fabricació.

Atenent al concepte de logística comercial, i segons la teva opinió, qui n’ha de suportar el
pes més gran en la xarxa logística, el productor o el comerciant? Per què?

Resposta; Amb el concepte de logística comercial, el pes més gran de la xarxa logística es el
productor, per què te que fer la previsió, organització i flux de materials i d’informació, des
de l’aprovisionament fins a que arribi al consumidor final.

 Què aporta la funció del transport a la cadena logística? I la funció d’aprovisionament?

Resposta:
Funció del transport: Te la finalitat de posar els productes a disposició del consumidor.
Per tant, la funció principal de la cadena logística és proporcionar als minoristes la
suficient quantitat de producte per satisfer el mercat amb el menor cost possible

Funció d’aprovisionament: s'ocupa d'aconseguir dels proveïdors els materials necessaris per a
la producció. La quantitat i termini d'aquestes necessitats venen determinades bàsicament per les
necessitats dels clients, l'optimització de la producció i el nivell d'existències o l'estoc de producte
acabat previst per l'empresa.

MODUL 10GESTIÓ LOGÍSTICA I UF1Planificació de l’aprovisionament


Codi
COMERCIAL NF1 La gestió logística
Pàgina: 1 de 3
M10 1AIF UF1.NF1. A2
Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Badalona VII

Descriu tot el procés logístic que ha de seguir un automòbil fins a arribar al punt de venda
(concessionari).

Resposta:
-Compras: Elegir el proveedor con una fuente de información de el mismo y del material
necesario para fabricar el coche. Escogeremos un proveïdor por su calidad, tiempo,
transporte, planificamos la compra, realizamos el pedido, controlamos la compra.
Servicio al Cliente: Planificamos un servicio de contacto rapido, adquisición del producto
rapida, entrega de la mercancia en los tiempos adecuados.
Una gestión de inventario para comenzar con la planificación y gestión de la producción del
coche. Organizamos el almacenamineto del coche hasta su venta. En su venta se realiza el
transporte del coche hasta el cliente.

En uns grans magatzems, quines activitats et sembla que estan relacionades amb la logística?
Resposta
L’organització de la gestió dels magatzems es molt important, la col·locació dels bens per
així tindre molt més lloc i que la mercaderia estigui ben cuidarà, per tant una planificació
del lloc i com es fa aquest magatzem es molt important.

Quins avantatges té col·locar la logística com a staff? I quins avantatges i inconvenients té


col·locar la logística com un departament comercial?

Resposta

MODUL 10GESTIÓ LOGÍSTICA I UF1Planificació de l’aprovisionament


Codi
COMERCIAL NF1 La gestió logística
Pàgina: 2 de 3
M10 1AIF UF1.NF1. A2
Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Badalona VII

ASSENYALA LA RESPOSTA CORRECTA

En la logística, amb caràcter general, hi intervenen els departaments de:


a) Producció i distribució
b) Aprovisionament i distribució
c) Producció i aprovisionament x
d) Cap de les respostes anteriors és correcta

CERQUES A INTERNET
Cerca la informació demanada i contesta a les preguntes proposades, tot i justificant-les.

Entra al blog http://logisticasinigual.blogspot.com.es/ i busca l'entrada «Dell: estratègia


enfocada a la logística», publicada en aquest blog el 26 de gener de 2009. Resumeix la seva
activitat logística i relaciona-la amb els departaments de l'empresa.

Resposta

Accedeix al lloc web: http://www.logtravi.com/logistica.php, i resumeix els serveis logístics


que aquesta empresa ofereix als seus clients.

Resposta

MODUL 10GESTIÓ LOGÍSTICA I UF1Planificació de l’aprovisionament


Codi
COMERCIAL NF1 La gestió logística
Pàgina: 3 de 3
M10 1AIF UF1.NF1. A2