Anda di halaman 1dari 20

SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

MINGGU 1 - ISNIN

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Perhimpunan Tahun 1
 Kedudukan barisan kelas
7.30-  Tatacara ketika di tapak Tapak
Semua guru Perhimpunan
8.00 perhimpunan
 Suaikenal dengan barisan
Pentadbir
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
 Membersihkan kelas
Guru Kelas
 Kedatangan murid
8.00- Tahun 1 / Guru
 Suaikenal Kelas
8.30 Relief mengikut
 Perbualan – Persediaan ke
jadual
Sekolah

Lembaran Kerja
 Menyambung titik asas
Adab di dalam kelas
 Tatacara keluar masuk di
dalam kelas
Guru Kelas
 Tatacara penggunaan
8.30- Tahun 1 / Guru
peralatan di dalam kelas Kelas
9.00 Relief mengikut
jadual
Lembaran Kerja
 Menyambung titik dan mewarna
Sayangi Sekolah
AJK Kantin /
 Melawat tandas
9.00- Guru Tahun 1 Kelas /
 Melawat kantin sekolah
9.30 mengikut RMT
 Peraturan membeli di kantin
jadual
 Adab makan di kantin

9.30-
Rehat RMT
10.00
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
Guru Tahun 1
10.00-
 Menyemak keberadaan murid mengikut Kelas
10.30
jadual
Lembaran Kerja
 Menulis nama

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 1


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


10.30- Kenali Malaysia
11.00  Nyanyian Lagu Negaraku Guru Tahun 1
mengikut Kelas
Lembaran Kerja jadual
 Menulis lirik lagu Negaraku
11.00- SKSP Hebat
Guru Displin &
11.30  Nyanyian Lagu Sekolah
Guru Tahun 1
Kelas
mengikut
Lembaran Kerja
jadual
 Menulis lirik lagu Sekolah
11.30- Ucapan bertatasusila
12.00  Perbualan tentang ucapan
bertatasusila Guru Tahun 1
mengikut Kelas
Lembaran Kerja jadual
 Menyalin ayat berdasarkan
gambar
12.00- Ice breaking
Guru Tahun 1
12.30  Nyanyian “ Kalau Rasa
mengikut Kelas
Gembira”
jadual
 Chicken Dance
12.30- Lembaran Kerja
1.20  Mencari benda tersembunyi
Guru Tahun 1
Pengurusan Kelas mengikut Kelas
 Membersihkan kelas jadual
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 2


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 1 - SELASA

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Perhimpuan murid Tahun 1
Penyelaras
 Ucapan Aluan Penyelaras
Tahun 1 / Guru
7.30- Tahun 1
B&K/ Guru Kelas
8.00
Tahun 1
Ucapan Guru Bimbingan Kaunseling - Adab mengikut
jadual

Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
 Membersihkan kelas Guru Tahun 1
 Kedatangan murid mengikut Kelas
8.00-
 Perbualan – Sayangi Diri jadual
8.30
Lembaran Kerja
 Menyambung titik
Warna
 Perbualan tentang tajuk
Guru Tahun 1
 Menamakan warna
mengikut Kelas
8.30- jadual
Lembaran Kerja
9.00
 Menyalin dan mewarna
Sayangi Sekolah
 Melawat PSS , Kamar
9.00-
Kaunseling & Surau , Kedai Buku
9.30 Guru Tahun 1
(Kelas A,B,C,D)
mengikut Kelas
 Melawat Kamar Kesihatan,
jadual
Kamar Sains, BOSS, , Kamar Seni, Bilik
JQAF (E,F,G,H)

9.30-
Rehat Kantin
10.00
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
Guru Tahun 1
10.00-
 Menyemak keberadaan murid mengikut Kelas
10.30
jadual
Lembaran Kerja
 Menyambung titik

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 3


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


10.30- Kenali Malaysia
11.00  Nyanyian Lagu Negaraku
Guru Tahun 1
 Kenali Jalur Gemilang
mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Mewarna Jalur Gemilang
11.00- Mengenal Huruf
11.30  Nyanyian Lagu ABC Guru Tahun 1
mengikut Kelas
Lembaran Kerja jadual
 Menyambung titik ABC
11.30- SKSP Hebat
12.00  Nyanyian Lagu Sekolah
Guru Tahun 1
 Kenali logo SK Kinaluan
mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Mewarna logo sekolah
12.00- Ice breaking
Guru Tahun 1
12.30  Permainan – plastisin
mengikut Kelas
 Membentuk huruf A B C
jadual
 Membentuk nama sendiri
12.30- Lembaran Kerja
1.20  Mencari huruf tersembunyi &
mewarna
Guru Tahun 1
mengikut Kelas
Pengurusan Kelas
jadual
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 4


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 1 - RABU

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Perhimpuan murid Tahun 1 Penyelaras
 Ucapan Aluan Penyelaras Tahun 1 / Guru
7.30- Tahun 1 Displin/ Guru Dewan
8.00 Tahun 1 Ilmu
Taklimat Displin - Peraturan Di Sekolah mengikut
jadual
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
 Membersihkan kelas Guru Tahun 1
 Kedatangan murid mengikut Kelas
8.00-
 Perbualan – Keluarga Saya jadual
8.30
Lembaran Kerja
 Menyambung titik
Nyanyian - 1 2 3 Sayang Semuanya
 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan lagu Guru Tahun 1
sambil membuat gerakan mengikut Kelas
8.30-
jadual
9.00
Lembaran Kerja
 Menyalin lirik lagu
Sayangi Sekolah
 Melawat PSS , Kamar
9.00-
Kaunseling & Surau , Kedai Buku
9.30 Guru Tahun 1
(Kelas E,F,G,H)
mengikut Kelas
 Melawat Kamar Kesihatan,
jadual
Kamar Sains, BOSS, , Kamar Seni, Bilik
JQAF (Kelas A,B,C,D)

9.30-
Rehat Kantin
10.00
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
10.00- Guru Tahun 1
 Menyemak keberadaan murid
10.30 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Menyambung titik dan mewarna

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 5


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


10.30- Selangorku Sayang
11.00  Guru memperdengarkan Lagu
Negeri Selangor Guru Tahun 1
 Murid menyanyikan lagu mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Menyalin lirik
11.00- Keluarga Saya
11.30  Perbualan mengenai tajuk
 Guru bimbing murid menyebut
nama ahli keluarga dengan sebutan
yang betul
 Murid dibahagikan kepada Guru Tahun 1
kumpulan mengikut Kelas
 Murid menyelesaikan jigsaw jadual
puzzle dan menyebut ahli keluarga di
dalam jigsaw puzzle

Lembaran Kerja
 Jigsaw Puzzle gambar keluarga
11.30- Keluarga Saya
12.00  Murid membaca kad perkataan
Guru Tahun 1
berkaitan ahli keluarga
mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Salin dan Padankan
12.00- Akhlak yang baik
12.30  Perbualan mengenai tajuk
Guru Tahun 1
 Guru & murid berbincang
mengikut Kelas
mengenai gambar
jadual
 Murid melakonkan contoh aksi
yang baik semasa di rumah
12.30- Lembaran Kerja
1.20  Mewarna gambar aktiviti
keluarga di rumah
Guru Tahun 1
mengikut Kelas
Pengurusan Kelas
jadual
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 6


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 1 - KHAMIS

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Perhimpuan murid Tahun 1 Penyelaras
 Ucapan Aluan Penyelaras Tahun 1 / Guru
7.30- Tahun 1 SPBT/ Guru Kelas
8.00 Tahun 1
Taklimat SPBT mengikut
jadual
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
 Membersihkan kelas Guru Tahun 1 /
Kelas
 Kedatangan murid Guru Pembantu
8.00-
8.30
Pembahagian Buku Teks

8.30- Rehat Kantin


9.00
Pengurusan Kelas
9.00-  Ucapan salam dan bacaan doa
9.30
Guru Tahun 1
 Menyemak keberadaan murid
mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Padankan peralatan di dalam
kelas
Selangorku Sayang
9.30-
 Murid menyanyikan lagu
10.00
Selangor
 Guru memperkenalkan Guru Tahun 1
bendera negeri Selangor mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Mewarna bendera negeri
Selangor
Mengenal Peralatan di dalam kelas
 Bersoal jawab mengenai
Guru Tahun 1
peralatan di dalam kelas
mengikut Kelas
10.00-
jadual
10.30 Lembaran Kerja
 Cari perbezaan

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 7


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


10.30- Mengenal nombor
11.00  Guru memperdengarkan lagu
"1 Jari"
Guru Tahun 1
 Murid menyanyi sambil
mengikut Kelas
membuat gerakan
jadual
Lembaran Kerja
 Menulis nombor 1-10
11.00- Phonic Song
11.30  Guru memperdengarkan lagu Guru Tahun 1
 Murid menyanyi sambil mengikut Kelas
membuat gerakan jadual

11.30- Jigsaw Puzzle


12.00  Murid dibahagikan kepada 5
kumpulan
 Murid mencantumkan keratan
dan cari objek berdasarkan gambar di Guru Tahun 1
sekitar kelas mengikut Kelas
jadual
Pengurusan Kelas
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 8


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 1 - JUMAAT

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
7.30-
8.00  Membersihkan kelas Guru Tahun 1
 Kedatangan murid mengikut Kelas
 Perbualan – Sayangi Diri jadual

Lembaran Kerja
 Menyambung titik
Nyanyian
 Murid menyanyikan lagu
dengan intonasi dan lirik yang betul
Guru Tahun 1
bagi lagu:
mengikut Kelas
 Negaraku
8.00- jadual
 Selangor
8.30
 Sekolah

Anggota Badan Saya


 Guru menunjukkan bahagian-
bahagian anggota badan
Guru Tahun 1
 Guru membimbing murid
8.30- mengikut Kelas
menyebut dengan betul
9.00 jadual
Lembaran Kerja
 Padankan dan salin perkataan
9.00- Rehat Kantin
9.30
Pengurusan Kelas
9.30-
10.00  Ucapan salam dan bacaan doa
Guru Tahun 1
 Menyemak keberadaan murid mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Cari objek tersembunyi
Diri Saya
 Bimbing murid menyebut
nama-nama anggota badan dalam
10.00- bahasa Inggeris
Guru Tahun 1
10.30  Murid baca lirik lagu "Head ,
mengikut Kelas
shoulders, knees and toes"
jadual
 Menyanyikan lagu

Lembaran Kerja
 Menyalin lirik

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 9


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


10.30- Diri Saya
11.00
 Menyebut semula nama
anggota badan yang ada di dalam lirik Guru Tahun 1
lagu "Head, shoulders, knee and toes" mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Melabel anggota badan
11.00- Kebersihan Diri
11.30  Bersoal jawab tentang
Guru Tahun 1
penjagaan kebersihan diri
mengikut Kelas
 Melakonkan cara penjagaan
jadual
kebersihan diri

11.30- Kebersihan Diri


12.00
Lembaran Kerja
 Tanda dan  Guru Tahun 1
mengikut Kelas
Pengurusan Kelas jadual
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 10


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 - ISNIN

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Perhimpunan
 Kedudukan barisan kelas
Tapak
7.30-  Tatacara ketika di tapak Semua guru perhimpunan
8.00 perhimpunan

Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
Guru Tahun 1
 Membersihkan kelas
mengikut Kelas
 Kedatangan murid
8.00- jadual
 Perbualan – Haiwan
8.30
Kesayangan Saya

Nyanyian "Bunyi Binatang"


 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan lagu Guru Tahun 1
dengan pergerakan mengikut Kelas
8.30-
jadual
9.00
Lembaran Kerja
 Menyalin lirik lagu
Bunyi Binatang
 Perbualan bunyi binatang
9.00- Guru Tahun 1
 Teka bunyi/gaya binatang
9.30 mengikut Kelas
 Perlawanan teka bunyi/gaya
jadual
binatang

9.30-
Rehat Kantin
10.00
Arnab dan Kura-kura
 Perbualan mengenai gambar
 Guru bercerita kisah Arnab dan Guru Tahun 1
10.00- Kura-kura mengikut Kelas
10.30 jadual
 Bersoal jawab mengenai cerita

Arnab dan Kura-kura


 Murid bercerita semula dan Guru Tahun 1
melakonkan watak di dalam kisah mengikut Kelas
Arnab dan Kura-kura jadual

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 11


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


10.30- Topeng Haiwan
11.00
 Murid mewarna topeng arnab Guru Tahun 1
mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Topeng arnab
11.00- Doa
11.30  Guru membimbing murid
membacakan doa
 Murid membaca doa sebelum
Guru Tahun 1
makan
mengikut Kelas
 Murid membaca doa selepas
jadual
makan

Lembaran Kerja
 Mewarna
11.30- Nyanyian - Lagu Hijaiyah
12.00  Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan lagu Guru Tahun 1
dengan pergerakan mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Menyalin semula huruf hijaiyah
12.00- Kesihatan Diri
12.30
 Guru membimbing murid cara-
cara membasuh tangan dengan betul

 Murid mempraktikkan cara-


cara membasuh tangan dengan betul
Guru Tahun 1
mengikut Kelas
Lembaran Kerja
jadual
 Menyusun susunan cara-cara
membasuh tangan dengan betul

Pengurusan Kelas
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 12


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 - SELASA

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Perhimpuan murid Tahun 1 Penyelaras
 Ucapan Aluan Penyelaras Tahun 1 / Guru
7.30- Tahun 1 B&K / Guru Kelas
8.00 Tahun 1
Taklimat Kaunseling - Keselamatan mengikut
jadual
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
Guru Tahun 1
 Membersihkan kelas
mengikut Kelas
 Kedatangan murid
8.00- jadual
 Perbualan – Buah-buahan
8.30
kegemaran saya

Mengenal buah-buahan
 Guru menunjukkan gambar
buah-buahan
 Murid menamakan buah-
8.30- Guru Tahun 1
buahan
9.00 mengikut Kelas
 Murid menyebut dan membaca
jadual
dengan jelas

Lembaran Kerja
 Salin dan tulis perkataan
Buah-buahan
 Guru dan murid bercerita
9.00- Guru Tahun 1
mengenai khasiat buah-buahan
9.30 mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Mewarna buah-buahan

9.30-
Rehat Kantin
10.00
Nyanyian - "Lagu Hari"
 Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan lagu
10.00- dengan pergerakan Guru Tahun 1
10.30  Guru membimbing murid mengikut Kelas
menyebut urutan hari dengan betul jadual

Lembaran Kerja
 Menyalin lirik lagu

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 13


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


10.30- Nyanyian - "Buah-buahan"
11.00  Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan lagu Guru Tahun 1
dengan pergerakan mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Tulis dan salin lirik lagu
11.00- Buah-buahan Tempatan
11.30  Guru dan murid berbincang
mengenai nama buah yang ada di
dalam lagu "Buah-buahan"
 Guru dan murid berbincang Guru Tahun 1
mengenai warna, bentuk dan khasiat mengikut Kelas
buah-buahan yang dinyatakan jadual

Lembaran Kerja
 Bulatkan gambar buah yang ada
di dalam lagu
11.30- Kenderaan
12.00  Guru dan murid berbincang
mengenai kenderaan yang dinaiki ke
sekolah
Guru Tahun 1
 Murid menyatakan jenis-jenis
mengikut Kelas
kenderaan darat, air dan udara
jadual
Lembaran Kerja
 Menulis kenderaan mengikut
kategori
12.00- Keselamatan di jalanraya
12.30  Guru dan murid
membincangkan mengenai perkara-
perkara keselamatan di jalanraya
 Guru dan murid
Guru Tahun 1
membincangkan sebab dan akibat
mengikut Kelas
tidak memakai tali pinggang
jadual
keselamatan dan topi keledar

Lembaran Kerja
 Mencari perbezaan antara
gambar keselamatan di jalanraya

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 14


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Keselamatan di rumah
 Guru dan murid
membincangkan mengenai perkara-
12.30- perkara keselamatan di rumah dan di
Guru Tahun 1
1.20 sekolah
mengikut Kelas
jadual
Pengurusan Kelas
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 15


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 - RABU

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Perhimpuan murid Tahun 1 Penyelaras
 Ucapan Aluan Penyelaras Tahun 1 / PK
7.30- Tahun 1 Petang / Guru Kelas
8.00 Tahun 1
Taklimat Abakus mengikut
jadual
Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
Guru Tahun 1
 Membersihkan kelas
mengikut Kelas
 Kedatangan murid
8.00- jadual
 Perbualan – Kepentingan
8.30
memakan sayur-sayuran

Latihan Abakus
 Guru dan murid berbincang
mengenai bahagian-bahagian abakus
Guru Tahun 1
dan kedudukan manik bagi nombor 1-
8.30- mengikut Kelas
10
9.00 jadual
Lembaran Kerja
 Abakus
Pengurusan buku komunikasi
 Guru menjelaskan kepada
9.00-
murid perkara-perkara yang perlu
9.30
ada di dalam buku komunikasi ; Guru Tahun 1
biodata , jadual , surat-menyurat mengikut Kelas
daripada sekolah jadual

Lembaran Kerja
 Biodata, Jadual Kelas, Surat

9.30-
Rehat Kantin
10.00
Sayur-sayuran
 Guru membaca teka-teki dan
murid meneka nama sayuran
10.00-
 Guru dan murid bersoal jawab Guru Tahun 1
10.30
mengenai gambar sayur-sayuran mengikut Kelas
jadual
 Guru membimbing murid
menyebut nama sayuran dengan
betul

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 16


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


10.30- Sayur-sayuran
11.00  Guru membimbing murid
menyiapkan lembaran kerja Guru Tahun 1
mengikut Kelas
Lembaran Kerja jadual
 Tulis dan salin nama sayuran

11.00- Menyemai biji kacang


11.30  Guru menunjukkan cara-cara
menyemai biji benih
Guru Tahun 1
 Murid dibahagikan kepada
mengikut Kelas
beberapa kumpulan
jadual
 Murid diberikan bahan untuk
menyemai biji benih

11.30- Tumbesaran biji kacang


12.00  Murid mendengar penerangan
guru mengenai proses tumbesaran
Guru Tahun 1
biji benih kacang hijau
mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Menulis turutan proses
tumbesaran biji kacang hijau
12.00- Nyanyian - Kereta Kecil
12.30  Guru memperdengarkan lagu
 Murid menyanyikan lagu Guru Tahun 1
dengan pergerakan mengikut Kelas
jadual
Lembaran Kerja
 Menulis lirik lagu
12.30- Kereta Idaman Saya
1.20
Lembaran Kerja
 Melukis kereta idaman Guru Tahun 1
mengikut Kelas
Pengurusan Kelas jadual
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 17


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 - KHAMIS

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Pengurusan Kelas
 Ucapan salam dan bacaan doa
Guru Tahun 1
7.30-
 Membersihkan kelas mengikut Kelas
8.00
 Kedatangan murid jadual
 Perbualan – Cita-cita saya

8.00-
9.30

9.30- Semua Guru Dewan


Latihan Sukaneka
10.00 Tahun 1 Ilmu

10.00-
10.30

10.30-
Rehat Kantin
11.00

11.00-
11.30

Semua Guru Dewan


Raptai Penutup
Tahun 1 Ilmu

11.30- Cita-cita Saya


12.00  Guru bercerita tentang tajuk
 Perbualan dan bersoal jawab Guru Tahun 1
tentang tajuk mengikut Kelas
 Murid bercerita mengenai jadual
cerita masing-masing

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 18


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan


Rekenrek
 Guru menunjukkan cara-cara
membuat rekenrek Guru Tahun 1
12.00-
 Murid dengan bimbingan guru mengikut Kelas
12.30
mencucuk tali rafia ke manik bagi jadual
menyiapkan rekenrek

Rekenrek
 Guru membimbing
menggunakan rekenrek
 Permainan kuiz tambah dan
12.30- tolak menggunakan rekenrek antara Guru Tahun 1
1.20
kumpulan mengikut Kelas
jadual
Pengurusan Kelas
 Membersihkan kelas
 Bacaan doa sebelum balik
 Ucapan terima kasih

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 19


SK KINALUAN TAMBUNAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1
MINGGU 2 - JUMAAT

Masa Aktiviti Tindakan Tempat Catatan

7.30-
9.30
Semua Guru Padang
Sukaneka
Tahun 1 sekolah

9.30-
10.30
Guru Kelas /
Jamuan Guru Pembantu Kelas
/ Ibu bapa

10.30-
11.30
Semua Guru Kelas
Penutup
Tahun 1

"MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA" 20