Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 02hb JAN 2019 HARI : RABU MINGGU : PERTAMA

Matapelajaran : MATEMATIK
Kelas : TAHUN 2
Masa : 9.00-9.30 pagi ( 30 minit )
Bilangan murid : 8 orang
Catatan : Minggu Transisi

Matapelajaran : MATEMATIK
Kelas : TAHUN 2
Masa : 12:.20-12.50 pagi ( 30 minit )
Bilangan murid : 8 orang
Bidang : Nombor dan operasi
Tajuk : Nombor bulat hingga 1 000
Standard kandungan : (i) DSKP 1.2 Menulis nombor
Standard pembelajaran : i) DSKP 1.1.2 (i)
Objektif pembelajaran : Murid dapat ;
(i) Menulis nombor dalam angka dan perkataan.
EMK : Kreativiti dan inovasi Bahasa Sains dan teknologi
✘ Keusahawanan Pendidikan alam sekitar Patriotisme
Nilai
TMK ✘ Keberanian, kerajinan
murni :
KBAT / I-THINK : Peta Peta
Peta buih berganda
bulatan buih Peta
Peta pokok Peta dakap
alir
Peta pelbagai alir Peta titi
Bahan Bantu Belajar : ✘ Buku Teks ✘ Buku Aktiviti Modul Powerpoint
Internet radio/tv Buku cerita Gambar/carta
Projektor Model PC/ Komputer riba
Lain-lain :
Jenis pentaksiran : Pemerhatia
Lembaran kerja ✘ ✘ Lisan ✘ Tugasan
n Dram
✘ Hasil kerja Kuiz Projek
a
Aktiviti : i) Tunjuk cara / perbincangan
ii) Menulis nombor dalam angka dan perkataan
iii) Latihan pemulihan / pengukuhan / pengayaan & pembetulan
hasil kerja murid.
iv) Rumusan isi pelajaran
Refleksi : __ / __ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan .
__ / __ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana___________________________

1|Page
Aktiviti PdP dibawa ke ____________________________________

2|Page