Anda di halaman 1dari 45

EDUP2023: Psikologi Pendidikan

 Aspek-aspek perbezaan individu


- Fizikal
- Kognitif
- Afektif
- Sosiobudaya
 Kecerdasan
- Teori Kecerdasan Stenberg
- Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner
- Teori Kecerdasan Emosi Daniel Goleman
 Implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran
Kepelbagaian ciri ahli
kumpulan dari segi karakter,
tahap keupayaan, bentuk
persahabatan dan hubungan
ibu bapa dengan anak-anak.
Aspek perbezaan individu dari
segi perkembangan dan
pertumbuhan mengikut
jantina, fizikal, emosi, nilai
tolak ansur, kemahiran sosial
serta bakat dan minat.
Ciri-ciri
(kecerdasan,
Keupayaan personaliti,
fizikal &
kemahiran)
• Dalaman: peramah, penyedih
Perbezaan • Dipengaruhi oleh masa,
Intraindividu tempat & keadaan

• Antara individu
Perbezaan • Tindak balas dan respons
Interindividu yang berlainan
Fizikal Kognitif Afektif Sosiobudaya
Faktor baka membawa
kepada perbezaan fizikal,
iaitu bentuk badan & tret
personaliti sama ada positif
atau negatif.
• Bertubuh bulat
Endomorf • Suka bergaul tetapi mudah tertekan

• Bertubuh maskulin
Mesomorf • Agresif dan asertif

• Kurus dan tinggi


Ektomorf • Pendiam
Seseorang individu adalah berbeza daripada
yang lain dari segi pemikiran, pembelajaran,
ingatan, penaakulan, kebolehan
penganalisisan dan kecerdasan.
Galton (1865), Goddard (1890), Newman
(1937) & Shieldo (1962) telah membuktikan
bahawa setiap individu mempunyai tahap
yang berbeza pada kecerdasan dan
keupayaan mental dalam kalangan kumpulan
sebaya.
Perbezaan kognitif pelajar mempunyai
pengaruh yang kuat terhadap pencapaian
akademiknya.
Sebagai guru, kita patut bertindak dengan
berkesan untuk membantu mereka mencapai
kecemerlangan dalam pelajaran dan
kehidupan.
Guru perlu memastikan pembelajaran
berkesan kepada semua pelajar dengan
mengenal pasti perbezaan dalam aspek
kecerdasan.
Tiada dua orang individu yang
mempunyai perasaan emosi yang sama
pada suatu situasi yang sama.
Menurut kajian, emosi seseorang individu
juga boleh diturunkan oleh ibu bapanya.
Tahap keperluan perhubungan adalah
berbeza untuk setiap individu.
Tahap emosi adalah berkaitan dengan
pencapaian dan keperluan kepuasan
individu.
Sosiobudaya ialah amalan gaya hidup dan
peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir
dari pegangan dan kecenderungan diri
masyarakat berkenaan dalam pelbagai
bidang hidup untuk memberi kepuasan
dan merangsang pembangunan hidup
masyarakat tersebut.
Bangsa

Struktur
Jantina masyarakat /
Kelas sosial

Sosiobudaya

Adat resam Kepercayaan

Bahasa
Cari satu video atau keratan
akhbar yang berkaitan dengan isu
perbezaan individu dari mana-
mana aspek yang telah anda
pelajari lalu kongsikannya di
dalam kelas.
Kebolehan individu berfikir
dalam usahanya
menyesuaikan diri dengan
persekitaran.
Kebolehan seseorang individu
memahami alam sekitarnya,
diri dan kepakaran yang
dimiliki dalam membantu
menghadapi cabaran hidup.
Kecerdasan ialah sesuatu yang
diwarisi.
Sesetengah bangsa akan lebih
maju kerana mempunyai sensori
yang lebih kuat daripada bangsa
lain.
Kecerdasan
analitikal

Kecerdasan Kecerdasan
praktikal kreatif
• Membuat analisis, membanding beza, menilai,
Analitikal menerang, menjustifikasi, mengkritik

• Mencipta, mereka bentuk, mengimaginasi,


Kreatif menemui, meramal, mengandai

• Mengguna, mengaplikasi, mengimplementasi,


Praktikal mewujud konteks
Domain Kecerdasan Pilihan
Deskripsi Contoh Perlakuan
Gardner Kerjaya
Kecerdasan Linguistik Keupayaan - Membina pernyataan yang - Penyair
menggunakan berpengaruh sama ada secara - Pemidato
bahasa dengan lisan atau penulisan. - Ahli politik
berkesan. - Berkarya dan berpuisi. - Wartawan
- Berkeupayaan memberikan
makna perkataan dengan jelas.

Kecerdasan Logikal - Keupayaan - Menyelesaikan masalah - Saintis


Matematik menyatakan alasan matematik dengan pantas. - Ahli
secara logik, - Membuktikan penyelesaian matematik
terutama dalam matematik.
sains dan - Memformulakan dan menguji
matematik. hipotesis sesuatu fenomena
yang diperhatikan.
Domain Kecerdasan Pilihan
Deskripsi Contoh Perlakuan
Gardner Kerjaya
Kecerdasan Ruang – Keupayaan untuk - Dapat mempersembahkan - Pengukir
Visual (Spatial) memperincikan sesuatu visual melalui objek. - Pelukis
sesuatu yang - Keupayaan menerima dan - Arkitek
dilihat dan menggambarkan visual alam - Juru
mengubahnya sekitar dengan tepat. terbang
dalam bentuk - Bijak menggunakan warna dan
objek visual. ruang.
- Penuh imaginasi dan kreatif.

Kecerdasan Muzik Keupayaan - Dapat bermain alat-alat muzik. - Penggubah


mencipta, - Mencipta lagu. lagu
menghayati dan - Melantunkan nada dan bunyi - Penyanyi
menghargai muzik, dengan baik.
peka terhadap - Menghayati lirik dan
melodi dan ton. menyampaikannya dalam nada
yang penuh penghayatan.
Domain
Pilihan
Kecerdasan Deskripsi Contoh Perlakuan
Kerjaya
Gardner
Kecerdasan Keupayaan - Dapat menggunakan sepenuh atau - Pemain
Kinestetik menggunakan sebahagian anggota tubuh untuk badminton
anggota tubuh menyampaikan maksud.
dan mampu - Cekap membaca dan mengenal pasti
mengawal dan pergerakan tubuh.
menyeimbangkan - Berupaya untuk mengimbangi antara
objek. objek dengan mental.
Kecerdasan Keupayaan - Mudah bergaul dan berinteraksi dengan - Guru
Interpersonal memahami diri orang lain. - Jururawat
orang lain. - Mampu bekerjasama dengan orang lain. - Jurujual
- Menggunakan pelbagai cara untuk - Doktor
berhubung dengan orang lain yang - Pemimpin
mempunyai pelbagai ragam. - Pengacara
- Mudah menyesuaikan diri.
- Disenangi dan disukai.
- Mampu mempengaruhi orang lain.
- Memahami kehendak orang lain.
Domain
Pilihan
Kecerdasan Deskripsi Contoh Perlakuan
Kerjaya
Gardner
Kecerdasan Keupayaan - Mampu menilai dan mengenal pasti - Penulis
Intrapersonal mengenal diri kekuatan dan kelemahan diri. - Kaunselor
sendiri - Ada prinsip tersendiri. - Ahli
- Bersendirian. falsafah
- Menggunakan pengetahuan sendiri
untuk berhubung dengan pihak lain.

Kecerdasan Keupayaan - Mampu mengenal persamaan dan - Ahli kaji


Naturalis mengenal pasti perbezaan pelbagai sumber semula jadi. hayat
bentuk, pola dan - Sensitif terhadap alam sekitar seperti - Zoologis
corak semula jadi unsur flora dan fauna. - Perancang
- Gemar akan aktiviti luar seperti bandar
berkebun, memelihara haiwan, trekking. - Ahli
geologi
- Pendaki
gunung
Mayer dan • Keupayaan untuk mengawal emosi diri dan orang lain, untuk
membezakan antara emosi tersebut dan untuk menggunakan
Salovey (1997) kefahaman itu untuk memantau pemikiran dan tindakan diri.

• Keupayaan untuk mengesan, mengerti dan mengaplikasikan


Cooper Sawaf dengan satu sumber motivasi manusia, maklumat, perhubungan
dan pengaruh.

Daniel Goleman • Kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan diri sendiri


dan orang lain dari aspek emosi, perasaan dan tingkah laku. Ia
(1995) juga merupakan tindakan dan kepintaran untuk mengubahsuai
sesuatu tingkah laku bersesuaian dengan masa dan keadaan.
Intelligent Quotient (IQ) hanya
menyumbangkan 20% bagi
faktor-faktor yang menentukan
kejayaan dalam hidup, maka yang
80% diisi oleh kekuatan lain, iaitu
Emotional Quotient (EQ) & Spiritual
Quotient (SQ).
Kesedaran Pengurusan
Pengurusan Motivasi
Emosi Empati Hubungan
Emosi Diri Kendiri
Kendiri Manusia
• Mengenali perasaan
Kesedaran diri dan sebab
Emosi berperasaan
demikian.
Kendiri

• Mengetahui cara
Pengurusan mengawal dan
bertindak mengikut
Emosi Diri perasaan secara
bersesuaian.
• Mempunyai perasaan motivasi
Motivasi yang positif, iaitu antusianisme,
Kendiri gairah, optimis dan keyakinan
diri.

• Memahami perasaan orang lain.


Empati

Pengurusan • Berbaik-baik dengan orang lain.


• Menyelesaikan konflik secara
Hubungan berkesan.
Manusia
Pelajar Guru Sekolah Kurikulum
Bincang dan bentangkan cara-
cara guru mengintegrasikan
Teori Howard Gradner dalam
proses pengajaran dan
pembelajaran.