Anda di halaman 1dari 24

Rancangan Pengajaran

Tahunan Tingkatan 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN TIGA

Minggu Bidang / Tajuk Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P & P Konsep / Istilah Alat Bantu Penerapan Nilai
Pembelajaran Mengajar

1/1 Pendedahan Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3

04/01/10 -
08/01/10

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
2/1 TILAWAH AL-QURAN 1. Membaca ayat 21-25 Surah Al-A’raf dengan 1. Sumbang saran tentang adab membaca al- Tilawah - buku teks Adab ketika
(AYAT BACAAN - betul dan bertajwid. Quran - al-Quran membaca al-
AYAT 21-25 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan Tajwid : - radio Quran
11/01/10 - SURAH AL-A’RAF ) Aras 2 disemak oleh guru. Hukum-hukum - kaset bacaan al-
15/01/10 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang bacaan tertentu Quran
bertajwid. contoh-contoh ayat yang ada hukum tajwid. dalam al-Quran

Aras 3
1. Memberikan contoh hukum tajwid.

1
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
AQIDAH : 1. Menyatakan pengertian rasul dengan betul. 1. Imbas kembali dari pengetahuan sedia ada Rasul - buku teks Memelihara
BERIMAN KEPADA murid tentang rasul. - buku rujukan aqidah
RASUL : Aras 2 2 Sumbang saran murid tentang sebab perlu Nabi - kad manila
1. Menerangkan sebab perlu beriman dengan beriman dengan rasul dan kesan beriman - kertas mahjung Dakwah
KETAATAN KEPADA rasul dan kesan beriman dengannya. dengannya. Nabi-nabi yang wajib - marker pen
RASUL 3.Perbincangan secara berkumpulan tentang diketahui - peralatan ICT Mencontohi sifat
Aras 3 - nama- nama rasul yang wajib diketahui. rasul
1. Menyatakan dalil dan kesan beriman - perbezaan nabi dengan rasul.
dengannya.
2. Membanding beza tentang nabi dengan rasul.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
3/1 TILAWAH AL-QURAN 1. Menyatakan pengertian keampunan dan 1. Penerangan pengertian keampunan dan - buku teks Taubat
MEMOHON rahmat dengan betul. rahmat. Keampunan - buku rujukan
KEAMPUNAN DAN 2. Penerangan cara memohon keampunan - kad manila Melaksanakan
18/01/10 - RAHMAT ALLAH TAALA Aras 2 dan rahmat dari Allah Taala. Rahmat : - kertas mahjung perintahNya dan
22/01/10 ( AYAT KEFAHAMAN : 1. Menerangkan cara memohon keampunan dan 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : Belas kasihan dari - marker pen meninggalkan
AYAT 25 SURAH AL- rahmat secara ringkas. - kelebihan mendapat keampunan dan Allah kepada sesiapa - peralatan ICT laranganNya.
A’RAF rahmat dan sebaliknya. yang
Aras 3 - orang yang mendapat rahmat dan yang dikehendakiNya.
1. Membanding beza kelebihan mendapat sebaliknya.
keampunan dan rahmat dengan akibat tidak
mendapat keduanya.
2. Membanding beza antara orang yang
mendapat rahmat dengan yang sebaliknya.

2
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
IBADAH : 1. Menyatakan pengertian rukhsoh solat dengan 1. Imbas kembali pengetahuan sedia ada Rukhsoh Solat : - buku teks Berazam untuk
SOLAT KETIKA SAKIT betul murid- murid tentangamalan solat dalam Kemudahan yang - buku rujukan menunaikan solat
Aras 2 kehidupan. diberikan ketika - kad manila walaupun ketika
1. Menyatakan pengertian solat ketika sakit 2.Penerangan tentang pengertian rukhsoh menunaikan solat - kertas mahjung sakit.
dengan betul. solat. ketika bermusafir. - marker pen
2. Menyatakan dalil solat ketika sakit. 3. Penerangan tentang pengertian solat - peralatan ICT Patuh pada
Aras 3 ketika sakit serta dalil keharusannya. perintah Allah
1. Menjelaskan cara melaksanakan solat ketika 4. Penerangan tentang cara melaksanakan Taala
sakit. solat ketika sakit.
2. Menjelaskan hikmah menunaikan solat ketika 5. Penerangan tentang hikmah diwajibkan
sakit. solat ketika sakit.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
4/1 ADAB & AKHLAK 1. Menyatakan pengertian tetamu dengan betul. 1. Sumbang saran murid tentang konsep Tetamu : - buku teks
ISLAMIYYAH: tetamu dari pengetahuan sedia ada. Orang yang - buku rujukan
25/01/10 - MENERIMA DAN Aras 2 2. Penerangan tentang pengertian tetamu. berkunjung ke rumah - kad manila Adab-adab
29/01/10 MELAYAN TETAMU 1. Menerangkan cara menerima dan melayan 3. Penerangan tentang cara menerima dan kita samada dijemput - kertas mahjung menerima dan
tetamu dengan betul. melayan tetamu secara ringkas. atau tidak. - marker pen melayan tetamu
2. Menjelaskan hukum menerima dan melayan 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - peralatan ICT
tetamu. - adab-adab tuan rumah Bersyukur
- adab-adab tetamu
Aras 3 - akibat tidak menerima dan melayan
1. Menjelaskan akibat tidak menerima dan tetamu dengan baik.
melayan tetamu dengan betul. - akibat tidak bersyukur dengan nikmat
Allah Taala.
Di akhir P&P, murid dapat :
Aras 1
SIRAH NABAWIYYAH : 1. Menceritakan riwayat hidup Saidatina 1. Imbas kembali pengetahuan sedia ada Sirah Nabawiyyah - buku teks
KEUNGGULAN Fatimah Az- Zahra secara ringkas. murid-murid tentang contoh-contoh nama - buku rujukan Meneladani
PERJUANGAN anak Rasulullah. Az-Zahra - kad manila tokoh-tokoh Islam
TOKOH : Aras 2 2. Penerangan tentang riwayat hidup - kertas mahjung terdahulu dan
SAIDATINA FATIMAH 1. Menerangkan sifat peribadi Saidatina Saidatina Fatimah Az-Zahra Ummul Mukminin - marker pen sirahnya.
AZ-ZAHRA Fatimah Az- Zahra secara ringkas. 3. Penerangan tentang sifat peribadi - peralatan ICT
Saidatina Fatimah Az-Zahra
Aras 3 4. Perebincangan dalam kumpulan tentang
1. Menerangkan jasa dan sumbangan Saidatina - jasa dan sumbangan Saidatina Fatimah
Fatimah Az-Zahra. Az- Zahra
2. Menerangkan sifat-sifat yang boleh dicontohi -sifat-sifat yang boleh dicontohi
oleh pelajar-pelajar.

3
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
5/1 TILAWAH AL-QURAN 1. Menyatakan maksud ayat secara ijmali. 1. Penerangan maksud ayat kefahaman. Hari Kebangkitan : - buku teks Adab ketika
MEYAKINI HARI 2. Menyatakan pengertian Hari kebangkitan 2. Penerangan pengertian hari kebangkitan. Hari di mana - buku rujukan membaca al-
01/02/10 - KEBANGKITAN dengan betul. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : manusia - kad manila Quran
05/02/10 ( AYAT KEFAHAMAN : 3. Menyatakan bukti kekuasaan Allah Taala - bukti kekuasaan Allah Taala berdasarkan dibangkitkan semula - kertas mahjung
SURAH AL-A’RAF AYAT bedasarkan ayat. ayat. daripada mati. - marker pen Menghargai
57-58 Aras 2 - cara bersyukur dengan nikmat Nya. - peralatan ICT nikmat kehidupan
1. Menerangkan cara bersyukur dengan nikmat - pengajaran ayat.
Allah Taala secara ringkas.
Aras 3
1. Menjelaskan pengajaran ayat.

Di akhir P&P, murid dapat : Wudhu’


Aras 1 1.Sumbang saran tentang maksud hadith - buku teks
HADITH : 1. Menyatakan maksud hadith dengan betul. secara ringkas. Tahmid - buku rujukan Hablum MinalLAH
AMALAN MUKMIN 2. Menyenaraikan amalan-amalan mukmin 2. Penerangan tentang kefahaman hadith. Tasbih - kad manila
CEMERLANG cemerlang berdasarkan hadith. 3. Penyenaraian amanaln-amalan mukmin - kertas mahjung Hablum minanas
Aras 2 cemerlang berdasarkan hadith. Solat - marker pen
1. Menerangkan kelebihan amalan –amalan 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - peralatan ICT
mukmin cemerlang berdasarkan hadith. - kelebihan amalan-amalan yang disebut Membaca al-Quran
Aras 3 dalam hadith.
1. Menghuraikan maksud “Al-Quran Hujjatun - maksud “Al-Quran Hujjatun Laka” dan “Al- Sedekah
Laka” dan “Al-Quran Hujjatun ‘Alaika”. Quran Hujjatun ‘Alaika”.
2. Menjelaskan pengajaran hadith secara - pengajaran hadith Sabar
ringkas.

4
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
6/1 IBADAH : 1.Menyatakan pengertian solat aidil fitri dan aidil 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu Solat Sunat Aidil Fitri - buku teks
SOLAT AIDIL FITRI adha dengan betul. tentang Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. dan - buku rujukan
DAN 2. Penerangan tentang pengertian solat aidil Aidil Adha - kad manila Membudayakan
08/02/10 - AIDIL ADHA Aras 2 fitri dan aidil adha. - kertas mahjung takbir di malam
12/02/10 1. Menerangkan cara melaksanakan solat aidil 3. Penerangan tentang cara melaksanakan Takbir - marker pen dan di pagi hari
fitri dan aidil adha dengan betul. solat aidil fitri dan aidil adha. - peralatan ICT raya Aidil Fitri
2. Menerangkan rukun, syarat dan sunat 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : dan
khutbah solat aidil fitri dan aidil adha. - rukun, syarat dan sunat khutbah solat Aidil Adha
aidil fitri dan aidil adha.
Aras 3 - perbezaan antara solat sunat aidil fitri
1. Membanding beza antara solat sunat aidil fitri dengan aidil adha
dengan aidil adha - hikmah disyariatkan solat aidil fitri dan
2. Menjelaskan hikmah disyariatkan solat aidil aidil adha.
fitri dan aidil adha.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Imbas kembali pelajaran lalu tentang rasul- Nabi - buku teks
AQIDAH : 1. Menyenaraikan nama-nama rasul yang wajib rasul yang wajib diketahui. - buku rujukan
BERIMAN KEPADA diketahui. 2. Penerangan tentang pengertian Rasul Ulul Rasul - kad manila Mencontohi
RASUL : Aras 2 Azmi. - kertas mahjung pengorbanan
RASUL-RASUL YANG 1. Menceritakan sirah rasul-rasul yang wajib 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : Rasul Ulul Azmi - marker pen rasul-rasul dalam
WAJIB DIKETAHUI diketahui. - nama-nama rasul yang wajib diketahui - peralatan ICT menyampaikan
2. Menyatakan maksud Ulul Azmi dengan betul. - sirah setiap rasul dakwah Islam
Aras 3 - nama rasul-rasul ulul azmi
1. Menceritakan tentangan dan dugaan yang - tentangan dan dugaan yang diterima oleh
diterima oleh rasul-rasul ulul azmi. rasul- rasul ulul azmi.
2. Membanding beza antara rasul ulul azmi - perbezaan antara rasul ulul azmi dengan
dengan yang bukan ulul azmi secara ringkas. yang bukan ulul azmi

5
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 - buku teks
7/1 ADAB & AKHLAK 1. Menyatakan konsep bekerja menurut Islam 1. Sumbang saran murid tentang amalan - buku rujukan Adab ketika
ISLAMIYYAH: ADAB dengan betul. bekerja dalam kehidupan dari pengetahuan - kad manila bekerja.
17/02/10 MENJALANKAN 2. Menyatakan hukum bekerja dalam Islam. sedia ada. - kertas mahjung
- 19/02/10 TUGAS 3. Menyenaraikan adab-adab semasa bekerja. 2. Penerangan tentang konsep bekerja - marker pen Menunaikan
menurut Islam. - peralatan ICT amanah dan jujur
Aras 2 3. Penerangan tentang hukum bekerja dalam ketika bekerja
1. Menerangkan ciri-ciri pekerja yang baik. Islam.
2. Menjelaskan sebab-sebab perlu bekerja 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang :
menurut Islam. - adab-adab semasa bekerja
- ciri-iri pekerja yang baik
Aras 3 - kelebihan mengamalkan adab-adab
1. Menerangkan kelebihan mengamalkan adab- semasa bekerja dan sebaliknya.
adab semasa bekerja.
2. Menerangkan akibat tidak bertanggungjawab
semasa bekerja.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 Piagam Madinah
SIRAH NABAWIYYAH : 1. Menyatakan maksud Piagam Madinah. 1. Penerangan tentang pengertian Piagam - buku teks
KEPIMPINAN 2. Menceritakan peristiwa yang menyebabkan Madinah. - buku rujukan
RASULULLAH S.A.W. terbentuknya piagam madinah secara ringkas. 2. Penerangan tentang peristiwa yang - kad manila Berpegang teguh
DI MADINAH : menyebabkan terbentuknya piagam madinah. - kertas mahjung pada janji
PIAGAM MADINAH Aras 2 3. Penerangan tentang perkara utama piagam - marker pen
1. Menyenaraikan perkara utama piagam madinah dan isi kandungannya. - peralatan ICT
madinah dan isi kandungannya secara ringkas. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang :
- kesan piagam madinah.
Aras 3 - hikmah terbentuknya piagam mdinah.
1. Menerangkan kesan piagam madinah.
2. Menjelaskan hikmah terbentuknya piagam
mdinah.

6
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Sumbang saran murid tentang nikmat atau - buku teks
8/1 TILAWAH AL-QURAN : 1. Menyatakan maksud ayat secara ijmali. anugerah Allah Taala kepada mereka. Nikmat - buku rujukan
MEMANFAATKAN 2. Menyatakan nikmat-nikmat Allah Taala 2. Penerangan maksud ayat kefahaman. - kad manila Bersyukur dengan
22/02/10 – ANUGERAH ALLAH berdasarkan ayat. 3. Penyenaraian tentang nikmat-nikmat Allah Hidayah: - kertas mahjung nikmat Allah Taala
25/02/10 TAALA Aras 2 Taala berdasarkan ayat. Petunjuk dari Allah - marker pen
( AYAT KEFAHAMAN : 1. Menerangkan fungsi-fungsi mata, telinga dan 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : kepada sesiapa yang - peralatan ICT
SURAH AL-A’RAF AYAT hati untuk mendapatkan hidayah Allah Taala. - fungsi-fungsi mata, telinga dan hati dikehendakiNya.
179 ) 2. Menerangkan penyalahgunaan mata, telinga untuk mendapatkan hidayah Allah Taala.
dan hati. - penyalahgunaan mata, telinga dan
Aras 3 hati.
1. M embanding beza fungsi mata, telinga dan - beza fungsi mata, telinga dan hati
hati antara manusia dengan haiwan. antara manusia dengan haiwan.
2. Menjelaskan pengajaran ayat. - pengajaran ayat.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
AQIDAH : 1. Menyatakan sifat-sifat yang wajib, mustahil 1. Imbas kembali dari pengetahuan sedia ada Siddiq Meneladani sifat-
BERIMAN KEPADA dan harus bagi Rasul. murid tentang pelajaran lalu. Amanah - buku teks sifat yang wajib
RASUL : 2. Menyatakan dalil naqli dan aqli mengenai 2. Sumbang saran murid tentang sifat-sifat Tabligh - buku rujukan bagi rasul dalam
SIFAT-SIFAT RASUL sifat-sifat bagi rasul. yang wajib, mustahil dan harus bagi Rasul Fathonah - kad manila kehidupan
dari pengetahuan sedia ada mereka. - kertas mahjung
Aras 2 3. Penerangan dalil naqli dan aqli mengenai Kizbun - marker pen
1. Menghuraikan sebab-sebab rasul bersifat sifat-sifat bagi rasul. Khianah - peralatan ICT
dengan sifat-sifat wajib. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : Kitman
2. Menerangkan implikasi sekiranya rasul - sebab-sebab rasul bersifat dengan sifat- Baladah
bersifat dengan sifat mustahil. sifat wajib.
- implikasi sekiranya rasul bersifat dengan Basyariyyah
Aras 3 sifat mustahil.
1. Menghuraikan kepentingan rasul bersifat - kepentingan rasul bersifat dengan sifat-
dengan sifat-sifat wajib bagi mereka. sifat wajib bagi mereka.
2. Membanding beza sifat harus bagi rasul - membanding beza sifat harus bagi rasul
dengan sifat harus manusia biasa. dengan sifat harus manusia biasa.

7
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
SIRAH NABAWIYYAH : 1. Menceritakan riwayat hidup Saidatina Aisyah 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. - buku teks Meneladani sifat
9/1 KEUNGGULAN secara ringkas. 2. Penerangan tentang riwayat hidup Ummul Mikminin - buku rujukan mulia Saidatina
PERJUANGAN Saidatina Aisyah. - kad manila Aisyah.
TOKOH : Aras 2 3. Penerangan tentang sifat peribadi - kertas mahjung
01/03/10 SAIDATINA AISYAH 1. Menerangkan sifat peribadi Saidatina Aisyah Saidatina Aisyah. - marker pen
- 05/03/10 ILMUAN WANITA secara ringkas. 4. Perebincangan dalam kumpulan tentang : - peralatan ICT
TERUNGUL - jasa dan sumbangan Saidatina Aisyah.
Aras 3 - sifat-sifat yang boleh dicontohi oleh kaum
1. Menerangkan jasa dan sumbangan Saidatina wanita masa kini.
Aisyah.
2. Menerangkan sifat-sifat yang boleh dicontohi
oleh pelajar-pelajar.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Sumbang saran murid tentang amalan
TILAWAH AL-QURAN : 1. Menyatakan maksud ayat secara ijmali. berzikir Zikir - buku teks Patuh pada
MENGINGATI ALLAH 2. Menyatakan pengertian zikir dengan betul. dalam kehidupan mereka. - al-Quran perintah Allah
TAALA 2. Penerangan maksud ayat kefahaman. Tasbih - radio Taala
MENENANGKAN HATI Aras 2 3. Penyenaraian tentang contoh-contoh zikir Tahmid - kaset bacaan al-
( AYAT KEFAHAMAN : 1. Menerangkan cara dan adab berzikir yang berdasarkan ayat. Takbir Quran Mengingati Allah
SURAH AL-A’RAF AYAT betul. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : Basmalah - buku teks Taala setiap masa
206 ) 2. Menjelaskan peranan zikir dalam kehidupan. - cara dan adab berzikir yang betul. Ta’awuz - buku rujukan
- peranan zikir dalam kehidupan. Hawqolah - kad manila
Aras 3 -perbezaan ibadah manusia dengan Istighfar - kertas mahjung
1. M embanding beza ibadah manusia dengan malaikat. - marker pen
malaikat. - pengajaran ayat. - peralatan ICT
2. Menjelaskan pengajaran ayat.

10/1
MID SEMESTER 1
08/03/10
12/03/10

11/1

15/03/10 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


19/03/10

8
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu
1.Menyatakan pengertian solat sunat hajat tentang amalan solat sunat hajat dalam Solat Sunat Hajat : - buku teks Adab ketika
IBADAH : dengan betul. kehidupan. Solat sunat yang - buku rujukan memohon hajat
12/1 SOLAT SUNAT HAJAT 2. Menerangkan rukun solat sunat hajat. 2. Penerangan tentang pengertian solat sunat dilakukan untuk - kad manila kepada Allah
hajat. memohon sesuatu - kertas Taala.
22/03/10 - Aras 2 3. Penerangan tentang kelebihan dan tujuan kebaikan atau mahjung
26/03/10 1. Menerangkan cara melaksanakan solat sunat solat sunat hajat ditunaikan. memohon - marker pen Hanya Allah
hajat dengan betul. 4. Penerangan tentang cara melaksanakan dihindarkan - peralatan ICT sahaja tempat
2. Menerangkan kelebihan solat sunat hajat. solat sunat hajat. keburukan kepada bergantung.
3. Menerangkan tujuan solat sunat hajat 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : Allah Taala.
ditunaikan. - rukun solat sunat hajat.
- perbezaan antara solat sunat hajat
Aras 3 dengan solat sunat rawatib.
1. Membanding beza antara solat sunat hajat - tindakan yang perlu diambil jika hajat
dengan solat sunat rawatib. yang dipohon dimakbulkan Allah Taala
2. Menjelaskan tindakan yang perlu diambil jika atau sebaliknya.
hajat yang dipohon dimakbulkan Allah Taala atau
sebaliknya.

Di akhir P&P, murid dapat :


AQIDAH : Aras 1 1. Imbas kembali tentang pelajaranlalu. - buku teks Sentiasa
BERIMAN KEPADA 1. Menyatakan kepentingan mengambil iktibar 2. Penerangan kepentingan mengambil iktibar - buku rujukan mencontohi
RASUL : beriman kepada rasul. beriman kepada rasul. Sunnah Rasulullah - kad manila kepeibadian
KESAN BERIMAN 3. Penerangan kesan beriman kepada rasul. s.a.w. - kertas Rasulullah s.a.w
KEPADA KEPADA Aras 2 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang mahjung dalam kehidupan.
RASUL 1. Menerangkan kesan beriman kepada rasul. akibat menolak amalan sunnah Rasulullah - marker pen
s.a.w. - peralatan ICT
Aras 3
1. Menjelaskan akibat menolak amalan sunnah
Rasulullah s.a.w.

9
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat : 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu


IBADAH : Aras 1 tentang amalan solat sunat tahajjud dalam - buku teks Memperhambaka
13/1 SOLAT SUNAT 1.Menyatakan pengertian solat sunat tahajjud kehidupan. Solat sunat tahajjud : - buku rujukan n diri kepada Allah
TAHAJJUD dengan dengan betul. 2. Penerangan tentang pengertian solat sunat Solat sunat yang - kad manila Taala.
29/03/10 – 2. Menerangkan rukun solat sunat tahajjud. tahajjud. ditunaikan selepas - kertas
01/04/10 3. Penerangan tentang kelebihan dan tujuan bangun atau terjaga mahjung
Aras 2 solat sunat tahajjud ditunaikan. dari tidur di waktu - marker pen
1. Menerangkan cara melaksanakan solat sunat 4. Penerangan tentang cara melaksanakan malam hari. - peralatan ICT
tahajjud dengan betul. solat sunat tahajjud.
2. Menerangkan kelebihan solat sunat tahajjud. 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang :
3. Menerangkan tujuan solat sunat tahajjud - rukun solat sunat tahajjud.
ditunaikan. - perbezaan antara solat sunat tahajjud
dengan solat sunat hajat
Aras 3
1. Membanding beza antara solat sunat hajat
dengan solat sunat hajat.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu.
AQIDAH : 1. Menyatakan pengertian ‘ismatur rasul. 2. Penerangan kepentingan mengambil iktibar Maksum - buku teks Memelihara diri
BERIMAN KEPADA 2. menyatakan maksud maksum. beriman kepada rasul. - buku rujukan daripada
RASUL : 3. Penerangan tentang pengertian ‘ismatur - kad manila melakukan
‘ISMATUR RASUL Aras 2 rasul. - kertas mahjung maksiat.
1. Menerangkan sebab-sebab Allah Taala 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - marker pen
melindungi rasul daripada melakukan dosa. - sebab-sebab Allah Taala melindungi - peralatan ICT
rasul daripada melakukan dosa.
Aras 3 - kesan rasul bersifat maksum.
1. Menjelaskan kesan rasul bersifat maksum.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
14/1 IBADAH : 1. Menyatakan pengertian jenazah dengan betul. 1. Sumbang saran murid tentang amalan Jenazah : Menghargai
PENGURUSAN 2. Menyatakan tentang hukum mengurus menziarahi jenazah dalam kehidupan mereka. Orang yang sudah - buku teks nikmat kehidupan
05/04/10 – JENAZAH : jenazah dandalil mensyariatkannya. 2. Penerangan tentang pengertian jenazah, meninggal dunia - buku rujukan
09/04/10 SATU KEFARDHUAN hukum dan dalilnya. - kad manila Mengingati
Aras 2 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - kertas mahjung kematian
1. Menyenaraikan tindakan yang perlu dilakukan - tindakan yang perlu dilakukan kepada - marker pen
kepada jenazah. jenazah. - peralatan ICT Menginsafi diri
2. Menerangkan cara-cara mengurus jenazah. - cara-cara mengurus jenazah.
- tujuan dan hikmah mengurus jenazah.
Aras 3
1. Menerangkan tujuan dan hikmah mengurus
10
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

jenazah.

Di akhir P&P, murid dapat : 1. Imbas kembali pelajaran lalu. - buku teks
15/1 SIRAH : Aras 1 2. Penerangan tentang pengertian Hudaibiyyah - buku rujukan Sentiasa
PERJANJIAN 1. Menyatakan pengertian Hudaibiyyah. Hudaibiyyah dan Perjanjian Hudaibiyyah. - kad manila berbincang
12/04/10 - HUDAIBIYYAH 2. Menyatakan pengertian Perjanjian 3. Penerangan tentang isi kandungan Perjanjian - kertas mahjung menyelesaikan
16/04/10 Hudaibiyyah. Perjanjia Hudaibiyyah. Hudaibiyyah. - marker pen masalah.
4. Penerangan tentang sebab termeterainya - peralatan ICT
Aras 2 Perjanjian Hudaibiyyah. Syura Sentiasa
1. Menerangkan isi kandungan Perjanjian 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang berusaha gigih
Hudaibiyyah secara ringkas. hikmah termeterainya Perjanjian untuk mengecapi
2. Menerangkan sebab-sebab termeterainya Hudaibiyyah. kejayaan.
Perjanjian Hudaibiyyah.

Aras 3
1. Menerangkan hikmah termeterainya
Perjanjian Hudaibiyyah.

AQIDAH : Di akhir P&P, murid dapat :


BERIMAN KEPADA HARI Aras 1
AKHIRAT: 1. Menyatakan pengertian hari qiamat dengan 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. - buku teks Bersedia
HARI QIAMAT SATU betul. 2. Sumbang saran murid tentang hari qiamat Hari Qiamat : - buku rujukan menghadapi
KEBENARAN 2. Menyatakan nama-nama lain bagi hari qiamat. dari pengetahuan sedia ada. - kad manila kematian
3. Menyatakan dalil naqli tentang kebenaran hari 3. Penerangan tentang pengertian hari qiamat Qiamat Sughra - kertas mahjung
qiamat. 4. Penerangan tentang dalil naqli tentang - marker pen
kebenaran hari qiamat. Qiamat Kubra - peralatan ICT
Aras 2 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang :
1. Menceritakan tentang tanda-tanda kecil hari - tanda-tanda kecil hari qiamat.
qiamat. - tanda-tanda besar hari qiamat.
2. Menceritakan tentang tanda-tanda besar hari - tentang gambaran berlakunya hari qiamat.
qiamat. - hikmah Allah Taala mengadakan hari
3. Menceritakan tentang gambaran berlakunya qiamat.
hari qiamat.

Aras 3
1. Membanding beza tanda kecil dengan tanda-
tanda besar berlakunya hari qiamat.
2. Menjelaskan hikmah Allah Taala menadakan
hari qiamat.

11
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Sumbang saran murid tentang amalansolat Patuh pada
16/1 TILAWAH AL-QURAN : 1. Menyatakan maksud ayat secara ijmali. jumaat dalam kehidupan mereka. - buku teks perintah Allah
MENUNAIKAN 2. Menyenaraikan perintah-perintah Allah Taala 2. Penerangan maksud ayat kefahaman. Solat Jumaat : - al-Quran Taala
19/04/10 - KEWAJIPAN SOLAT berdasarkan ayat. 3. Penyenaraian tentang perintah-perintah Solat Fardhu Ain bagi - radio
23/04/10 JUMAAT Allah Taala berdasarkan ayat. setiap lelaki mukallaf - kaset bacaan al- Mengingati Allah
( AYAT KEFAHAMAN : Aras 2 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : yang ditunaikan pada Quran Taala
SURAH AL-JUM’AH 1. Menerangkan sebab disuruh meninggalkan - sebab disuruh meninggalkan urusan dunia setiap hari jumaat - buku teks setiap masa di
AYAT 9-11 ) urusan dunia dan bersegera menunaikan solat dan bersegera menunaikan solat jumaat. - bagi menggantikan - buku rujukan tengah kesibukan
jumaat. peranan zikir dalam kehidupan. solat fardhu zohor. - kad manila bekerja.
2. Menghubung kaitkan urusan perniagaan - hubungkait urusan perniagaan dengan - kertas mahjung
dengan ibadah solat. ibadah solat. - marker pen Mengutamakan
- kepentingan solat jumaat dalam - peralatan ICT urusan akhirat
Aras 3 pembangunan ummah. lebih dari urusan
1. Menghuraikan kepentingan solat jumaat - pengajaran ayat. dunia.
dalam pembangunan ummah.
2. Menjelaskan pengajaran ayat.

Di akhir P&P, murid dapat : 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu.


AQIDAH : Aras 1 2. Sumbang saran murid tentang amalan Pahala - buku teks Berazam untuk
BERIMAN KEPADA 1. Menyatakan pengertian pahala dengan betul. meminta upah atau ganjaran selepas - buku rujukan melakukan
HARI AKHIRAT: 2. Menyatakan dalil naqli dan aqli tentang melakukan pekerjaan. - kad manila sebanyak mana
PAHALA PENDORONG pahala. 3. Penerangan tentang pengertian pahala. - kertas mahjung kebaikan atau
AMALAN KEBAIKAN 4. Penerangan tentang dalil naqli dan aqli - marker pen amalan yang
Aras 2 tentang kebenaran pahala. - peralatan ICT memperolehi
1. Menerangkan sebab setiap pekerjaan dan 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : keberkatan dari
amalan akan mendapat upah atau ganjaran. - sebab setiap pekerjaan dan amalan akan Allah Taala.
2. Menyenaraikan amalan yang boleh mendapat upah atau ganjaran.
mendatangkan ganjaran pahala. - amalan yang boleh mendatangkan
ganjaran pahala.
Aras 3 - hikmah Allah Taala mengadakan
1. Menjelaskan hikmah ganjaran pahala. ganjaran pahala.

12
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Sumbang saran murid tentang amalan Majlis
17/1 ADAB & AKHLAK 1. Menyatakan pengertian majlis dengan betul. berkunjung ke sesuatu majlis. - buku teks Menjaga adab di
ISLAMIYYAH: 2. Menyatakan kepentingan menjaga adab di 2. Penerangan tentang pengertian majlis dan Majlis Baik - buku rujukan dalam majlis
26/04/10 – ADAB BERCAKAP DI dalam majlis. jenis- jenisnya. - kad manila
30/04/10 DALAM MAJLIS 3. Menyenaraikan jenis-jenis majlis. 3. Penerangan tentang kepentingan menjaga Majlis Buruk - kertas mahjung
adab di dalam majlis. - marker pen
Aras 2 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - peralatan ICT
1. Menerangkan adab-adab ketika bercakap di - adab ketika bercakap di dalam majlis.
dalam majlis. - kebaikan menjaga adab di dalam majlis.
2. Menjelaskan kebaikan menjaga adab di - akibat mengabaikan menjaga adab di
dalam majlis. dalam majlis.

Aras 3
1. Menerangkan akibat mengabaikan menjaga
adab di dalam majlis.

Di akhir P&P, murid dapat : 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu.


Aras 1 2. Sumbang saran murid tentang amalan yang
AQIDAH : 1. Menyatakan pengertian dosa dengan betul. boleh mendatangkan kemarahan ibubapa. Dosa - buku teks Berazam untuk
BERIMAN KEPADA 2. Menyatakan dalil naqli dan aqli tentang dosa 3. Penerangan tentang pengertian dosa dan - buku rujukan menghindari diri
HARI AKHIRAT: dan kebenaran neraka.. neraka. Dosa Kecil - kad manila dari melakukan
DOSA JAMBATAN KE 4. Penerangan tentang dalil naqli dan aqli - kertas mahjung sesuatu yang
NERAKA Aras 2 tentang dosa kebenaran neraka. Dosa Besar - marker pen mendatangkan
1. Menyatakan jenis-jenis dosa dan maksud 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - peralatan ICT kemurkaan Allah
setiap satu darinya. - sebab setiap pekerjaan dan amalan yang Neraka Taala..
2. Menyenaraikan amalan yang boleh jahat akan dibalas dosa dan neraka.
mendatangkan balasan dosa dan kemurkaan - amalan yang boleh mendatangkan
Allah. kemurkaan Allah dan balasan dosa dan
neraka.
Aras 3 - hikmah Allah Taala mengadakan
1. Menjelaskan hikmah Allah mengadakan pembalasan dosa dan neraka.
pembalasan dosa.

13
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Imbas kembali pelajaran lalu.
18/1 SIRAH NABAWIYYAH : 1. Menceritakan sejarah latar belakang sebelum 2. Sumbang saran murid tentang Kota Mekah Al-Muqarramah Mengembangkan
PEMBUKAAN KOTA pembukaan Kota Mekah secara ringkas. dari pengetahuan sedia ada mereka. dakwah Islam
MEKAH 2. Menceritakan sejarah pembukaan Kota 3. Penerangan sejarah latar belakang
03/05/10 - Mekah secara ringkas. sebelum pembukaan Kota Mekah dan semasa Mempertahankan
07/05/10 Aras 2 pembukaannya. aqidah Islam.
1. Menerangkan suasana pembukaan Kota 4. Penerangan suasana pembukaan Kota
Mekah secara ringkas. Mekah dan tindakan Rasulullah s.a.w selepas
2. Menerangkan langkah-langkah yang diambil pembukaannya.
oleh Rasulullah s.a.w. selepas pembukaan Kota 5. Penerangan tentang faktor yang membawa
Mekah. kepada kejayaan pembukaan Kota Mekah.
Aras 3 6. Perbincangan dalam kumpulan tentang :
1. Menghuraikan faktor yang membawa kepada - kesan pembukaan Kota Mekah kepada
kejayaan pembukaan Kota Mekah. masyarakat Islam ketika itu.
2. Menerangkan kesan pembukaan Kota - kesan pembukaan Kota Mekah kepada
Mekah. masyarakat Islam sehingga zaman ini.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
19/1 1. Menyatakan pengertian mahsyar dengan 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. Mahsyar - buku teks Persediaan
AQIDAH : betul. 2. Penerangan tentang pengertian mahsyar. - buku rujukan menghadapi
10/05/10 - BERIMAN KEPADA 2. Menyatakan dalil naqli dan aqli tentang 3. Penerangan tentang dalil naqli dan aqli Syafaat - kad manila mahsyar
14/05/10 HARI AKHIRAT: mahsyar. tentang mahsyar. - kertas mahjung
PERHIMPUNAN DI 4. Penerangan tentang keadaan di mahsyar. Syafaat Sughra - marker pen Berazam untuk
MAHSYAR Aras 2 5. Penerangan tentang pengertian syafaat, - peralatan ICT memperolehi
1. Menceritakan keadaan di mahsyar. jenis-jenisnya serta golongan yang yang layak Syafaat Kubra syafaat ketika
2. Menyatakan tentang pengertian syafaat, jenis- mendapatkannya. mahsyar
jenisnya serta golongan yang yang layak 6. Perbincangan dalam kumpulan tenteng :
mendapatkannya. - amalan yang menjadikan seseorang
memperolehi syafaat.
Aras 3 - hikmah syafaat diberikan.
1. Menjelaskan hikmah syafaat diberikan. - hikmah Allah mengadakan mahsyar.
2. Menjelaskan hikmah Allah mengadakan
mahsyar.

20/1

17/05/10 -
21/05/10 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

14
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

21/1

24/05/10 -
27/05/10

22/1
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
01/06/10 -
14/06/10

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Sumbang saran murid tentang zakat dari
1/2 IBADAH : 1.Menyatakan pengertian zakat harta dengan pengetahuan sedia ada mereka.
ZAKAT HARTA dengan betul. 2. Penerangan tentang pengertian zakat Zakat - buku teks Mensyukuri
2. Menerangkan dalil disyariatkan mengeluarkan harta. - buku rujukan nikmat Allah Taala
21/06/10 - zakat harta. 3. Penerangan tentang dalil disyariatkan Zakat harta - kad manila
25/06/10 mengeluarkan zakat harta. - kertas mahjung Melatih diri
Aras 2 4. Penerangan tentang jenis-jenis zakat Asnaf - marker pen bersifat pemurah
1. Menyenaraikan jenis-jenis zakat harta dan harta, syarat setiapnya serta golongan yang - peralatan ICT dan penyayang
syarat setiapnya. berhak menerima zakat. harta. Sedeqah
2. Menyenaraikan golongan yang berhak 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : Berkorban untuk
menerima zakat. harta. - perbezaan antara zakat, sedeqah dan Cukai pembangunan
cukai. ummah dan
Aras 3 - hikmah Allah Taala menetapkan golongan kepentingan Islam
1. Membanding beza antara zakat, sedeqah dan yang berhak menerima zakat.
cukai. - hikmah mengeluarkan zakat harta.
2. Menerangkan hikmah Allah Taala menetapkan
golongan yang berhak menerima zakat.
3. Menjelaskan hikmah mengeluarkan zakat
harta.

15
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu.
AQIDAH : 1. Menyatakan pengertian al-Hisab dengan 2. Sumbang saran murid tentang al-Hisab dari Al-Hisab : - buku teks Meyakini akan
BERIMAN KEPADA betul. pengetahuan sedia ada mereka. Perhitungan amalan - buku rujukan adanya al-Hisab
HARI AKHIRAT: 2. Menyatakan dalil naqli dan aqli tentang 3. Penerangan tentang pengertian al-Hisab. baik dan buruk - kad manila
AL-HISAB kebenaran al-Hisab. 4. Penerangan tentang dalil naqli dan aqli - kertas mahjung Meninggalkan
PERHITUNGAN YANG tentang al-Hisab. - marker pen perkara yang
ADIL Aras 2 5. Penerangan tentang proses pelaksanaan - peralatan ICT dilarang oleh Nya.
1. Menceritakan proses pelaksanaan al-Hisab. al- Hisab.
6. Perbincangan dalam kumpulan tentang
Aras 3 hikmah al-Hisab dijalankan.
1. Menjelaskan hikmah al-Hisab dijalankan.

2/2 HADITH : Di akhir P&P, murid dapat :


IHSAN TERHADAP Aras 1 1.Sumbang saran tentang maksud hadith Ihsan : - buku teks Belas kasihan
28/06/10 - BINATANG 1. Menyatakan maksud hadith secara ijmali secara ringkas. Berbuat baik - buku rujukan sesama makhluk
02/07/10 dengan betul. 2. Penerangan tentang kefahaman hadith. terhadap binatang - kad manila walaupun
2. Menyatakan maksud ihsan terhadap binatang 3. Penerangan tentang maksud ihsan - kertas mahjung terhadap
berdasarkan hadith. terhadap binatang. Sembelih - marker pen binatang.
4. Penyenaraian binatang-binatang yang - peralatan ICT
Aras 2 harus dibunuh. Memilih makanan
1. Menyenaraikan binatang-binatang yang harus 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : yang halal
dibunuh. - perlakuan ihsan ketika membunuh dan
2. Menerangkan perlakuan ihsan ketika menyembelih.
membunuh dan menyembelih. - bentuk-bentuk penganiayaan terhadap
3. Menerangkan bentuk penganiayaan terhadap binatang.
binatang. - perbezaan perlakuan sembelih dengan
membunuh.
Aras 3 - pengajaran hadith
1. Membanding beza perlakuan sembelih
dengan membunuh.
2. Menjelaskan pengajaran hadith secara
ringkas.

16
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat : 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu.


AQIDAH : 2. Sumbang saran murid tentang al-Mizan
BERIMAN KEPADA Aras 1 dari pengetahuan sedia ada mereka. Al-Mizan : - buku teks Yakin dengan
HARI AKHIRAT: 1. Menyatakan pengertian al-Mizan dengan 3. Penerangan tentang pengertian al-Mizan. Pertimbangan antara - buku rujukan keadilan dan
AL-MIZAN NERACA betul. 4. Penerangan tentang dalil naqli dan aqli amalan baik dan - kad manila kekuasaan Allah
KEADILAN 2. Menyatakan dalil naqli dan aqli tentang tentang al-Mizan. buruk - kertas mahjung Taala.
kebenaran al-Mizan. 5. Penerangan tentang proses pelaksanaan - marker pen
al- Mizan - peralatan ICT
6. Perbincangan dalam kumpulan tentang : Tegas dan
Aras 2 - hubungan antara al-Hisab dengan al- berpendirian.
1. Menerangkan hubungan antara al-Hisab Mizan.
dengan al- Mizan. - perbezaan antara pertimbangan dunia
dengan akhirat.
Aras 3 - hikmah al-Mizan dijalankan.
1. Membanding beza antara pertimbangan dunia
dengan akhirat.
2. Menjelaskan hikmah al-Mizan dijalankan.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 - buku teks Meneladani
1. Menceritakan riwayat hidup Saidina Khalid 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. - buku rujukan tokoh-tokoh Islam
3/2 SIRAH NABAWIYYAH : Bin al-Walid secara ringkas. 2. Penerangan tentang riwayat hidup Saidina - kad manila terdahulu dan
KEUNGGULAN Khalid Bin al-Walid - kertas mahjung sirahnya.
PERJUANGAN TOKOH Aras 2 3. Penerangan tentang sifat peribadi - marker pen
05/07/10 - ISLAM : 1. Menerangkan sifat peribadi Saidina Khalid Saidina Khalid Bin al-Walid - peralatan ICT Berani keran
09/07/10 SAIDINA KHALID BIN Bin al-Walid secara ringkas. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : mempertahankan
AL-WALID PERWIRA - jasa dan sumbangan Saidina Khalid Bin Islam
PERKASA Aras 3 al- Walid
1. Menerangkan jasa dan sumbangan Saidina -sifat-sifat yang boleh dicontohi oleh para
Khalid Bin al-Walid pelajar masa kini.
2. Menerangkan sifat-sifat yang boleh dicontohi
oleh pelajar-pelajar.

17
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
AQIDAH : 1. Menyatakan pengertian titian sirat dengan 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. Titian Sirat : - buku teks Menginsafi
BERIMAN KEPADA betul. 2. Sumbang saran murid tentang titian sirat Jambatan atau titian - buku rujukan kekuasaan Allah
HARI AKHIRAT: 2. Menyatakan dalil naqli tentang kebenaran dari pengetahuan sedia ada mereka. di mana akan - kad manila
TITIAN SIRAT titian sirat. 3. Penerangan tentang pengertian titian sirat menentukan manusia - kertas mahjung Meyakini akan
dan dalil naqli tentang titian sirat. samada menuju terus - marker pen amalan yang
Aras 2 4. Penerangan tentang keadaan manusia ke syurga atau jatuh - peralatan ICT ikhlas kerana
1. Menerangkan kepentingan beriman dengan semasa melalui titian sirat berdasarkan dalil ke dalam neraka. Allah akan
titian sirat . naqli. mendapat
2. Menceritakan keadaan manusia semasa 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : kejayaan dan
melalui titian sirat berdasarkan dalil naqli. - kepentingan beriman dengan titian sirat . ganjaran dariNya.
- perbezaan antara pertimbangan dunia
Aras 3 dengan akhirat.
1. Menjelaskan hikmah titian sirat diadakan. - hikmah al-Mizan dijalankan.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
4/2 ADAB & AKHLAK 1. Menyatakan pengertian ibubapa dengan betul 1. Sumbang saran murid tentang amalan Ibubapa : - buku teks Menyemai rasa
ISLAMIYYAH: 2. Menyatakan kepentingan beradab terhadap beradab terhadap kedua ibubapa dalam Orang yang - buku rujukan kasih sayang
12/07/10 - ADAB TERHADAP ibubapa secara ringkas. kehidupan. mengandung, - kad manila anak terhadap
16/07/10 IBUBAPA 3. Menyatakan hukum beradab terhadap 2. Penerangan pengertian ibubapa. melahirkan, - kertas mahjung ibubapa
ibubapa. 3. Penerangan tentang hukum beradab membesarkan, - marker pen
terhadap ibubapa. mendidik serta - peralatan ICT Sentiasa berdoa
Aras 2 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : memberi sepenuh untuk
1. Menerangkan adab-adab terhadap ibubapa. - adab-adab terhadap ibubapa kasih sayang kepada kesejahteraan
2. Menerangkan cara-cara berbakti kepada - cara-cara berbakti kepada ibubapa yang anaknya. kedua ibubapa
ibubapa. masih hidup dan yang telah meninggal
3. Menerangkan sebab-sebab seorang anak dunia.
perlu beradab dan berbakti kepada kedua - sebab-sebab seorang anak perlu beradab
ibubapanya. dan berbakti kepada kedua ibubapanya.
- hikmah beradab terhadap ibubapa dan
Aras 3 akibat tidak beradab terhadap keduanya.
1. Menerangkan akibat tidak beradab terhadap
ibubapa.
2. Menerangkan hikmah beradab terhadap
ibubapa.

18
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


AQIDAH : Aras 1 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. Syurga - buku teks Berazam
BERIMAN KEPADA 1. Menyatakan pengertian syurga dengan betul. 2. Sumbang saran murid tentang syurga dari - buku rujukan meningkatkan
HARI AKHIRAT: 2. Menyatakan dalil naqli dan aqli tentang pengetahuan sedia ada mereka. - kad manila amal kebaikan
SYURGA GANJARAN kebenaran syurga. 3. Penerangan tentang pengertian syurga - kertas mahjung
KEBAIKAN dan dalil naqli dan aqli tentang - marker pen
Aras 2 kebenarannya. - peralatan ICT Bersyukur dengan
1. Menerangkan kepentingan beriman kepada 4. Penerangan tentang kepentingan beriman nikmat Allah dan
syurga. kepada syurga. menggunakannya
2. Menyenaraikan nama-nama syurga yang 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : ke arah kebaikan.
disebut di dalam al-Quran. - kepentingan beriman dengan syurga
- nama-nama syurga yang disebut di dalam
Aras 3 al- Quran.
1. Menjelaskan bukti kewujudan syurga - hikmah Allah Taala mengadakan
berdasarkan dalil naqli. ganjaran syurga kepada hamba-
2. Menjelaskan hikmah Allah Taala mengadakan hambaNya yang soleh.
ganjaran syurga kepada hamba-hambaNya
yang soleh.

Di akhir P&P, murid dapat :


5/2 AQIDAH : Aras 1 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. - buku teks Taubat
BERIMAN KEPADA 1. Menyatakan pengertian neraka dengan betul. 2. Sumbang saran murid tentang neraka dari Neraka - buku rujukan
19/07/10 - HARI AKHIRAT: 2. Menyatakan dalil naqli dan aqli tentang pengetahuan sedia ada mereka. - kad manila
23/07/10 NERAKA BALASAN kebenaran neraka. 3. Penerangan tentang pengertian neraka dan - kertas mahjung Berazam
KEJAHATAN Aras 2 dalil naqli dan aqli tentang kebenarannya. - marker pen menjauhi perkara
1. Menerangkan kepentingan beriman kepada 4. Penerangan tentang kepentingan beriman - peralatan ICT yang dilarang
neraka. kepada neraka. Nya.
2. Menyenaraikan nama-nama neraka yang 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang :
disebut di dalam al-Quran. - kepentingan beriman dengan neraka Menginsafi diri
Aras 3 - nama-nama neraka yang disebut di
1. Menjelaskan bukti kewujudan neraka dalam al- Quran.
berdasarkan dalil naqli. - hikmah Allah Taala mengadakan balasan
2. Menjelaskan hikmah Allah Taala mengadakan neraka kepada hamba-hambaNya yang
balasan neraka kepada hamba-hambaNya yang ingkar.
ingkar.

19
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
1. Menyatakan pengertian pidato dengan betul 1. Sumbang saran murid tentang amalan Pidato - buku teks Bersikap rasional,
ADAB & AKHLAK 2. Menyatakan format berpidato secara ringkas. berpidato dalam kehidupan. - buku rujukan terbuka dan sedia
ISLAMIYYAH: 3. Menyatakan adab-adab ketika berpidato. 2. Penerangan pengertian pidato. - kad manila dikritik.
ADAB BERPIDATO 3. Penerangan tentang format berpidato dan - kertas mahjung
Aras 2 adab-adab ketika berpidato. - marker pen Menjaga maruah
1. Menerangkan tujuan Islam meggariskan adab 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - peralatan ICT diri dan orang lain
ketika berpidato. - tujuan Islam meggariskan adab ketika
2. Menerangkan ciri-ciri pemidato yag baik. berpidato.
- ciri-ciri pemidato yag baik.
Aras 3 - keberkesanan pemidato yang baik
1. Menerangkan keberkesanan pemidato yang terhadap individu dan masyarakat.
baik terhadap individu dan masyarakat. - hikmah beradab ketika berpidato dan
2. Menerangkan hikmah beradab ketika sebaliknya.
berpidato dan sebaliknya.

Di akhir P&P, murid dapat :


6/2 AQIDAH : Aras 1 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. - buku teks Berazam untuk
BERIMAN KEPADA 1. Menyatakan persediaan yang perlu dibuat 2. Sumbang saran murid tentang hari akhirat Hari Akhirat - buku rujukan menjaga satu
26/07/10 - HARI AKHIRAT: untuk menghadapi hari akhirat. dari pengetahuan sedia ada mereka. - kad manila sama lain
30/07/10 PERSEDIAAN 2. Menyatakan dalil naqli tentang persediaan 3. Penerangan tentang dalil naqli tentang hari Amar Ma’ruf Nahi - kertas mahjung
MENGHADAPI HARI yang perlu dibuat untuk menghadapi hari akhirat. akhirat. Mungkar : - marker pen Mengembangkan
AKHIRAT 4. Penerangan tentang kepentingan beriman Menyuruh kea rah - peralatan ICT dakwah Islam
kepada hari akhirat. kebaikan dan
Aras 2 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : mencegah
1. Menerangkan langkah-langkah yang perlu - langkah yang perlu diambil untuk kemungkaran
diambil untuk mencapai kejayaan di dunia dan mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.
akhirat. - perkara yang disuruh dan yang dilarang
Allah Taala..
Aras 3 - kepentingan membudayakan amar ma’ruf
1. Mengklasifikasikan perkara yang disuruh dan dan nahi mungkar.
yang dilarang Allah Taala..

20
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1 - buku teks
AQIDAH : 1. Menyatakan kesan beriman dengan hari 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. - buku rujukan Sesal dahulu
BERIMAN KEPADA akhirat. 2. Penerangan tentang dalil naqli tentang - kad manila pendapatan, sesal
HARI AKHIRAT: 2. Menyatakan dalil naqli tentang kesan beriman kesan beriman dengan hari akhirat. - kertas mahjung kemudian tiada
KESAN BERIMAN dengan hari akhirat. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - marker pen gunanya
DENGAN HARI Aras 2 - ciri-ciri orang yang beriman kepada hari - peralatan ICT
AKHIRAT 1. Menerangkan kesan beriman dengan hari akhirat.
akhirat. - langkah yang perlu diambil untuk
2. Menerangkan ciri-ciri orang yang beriman meningkat dan memantapkan iman
kepada hari akhirat.
Aras 3
1. Menyenaraikan langkah-langkah yang perlu
diambil untuk meningkat dan memantapkan
iman.

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
AQIDAH : 1. Menyatakan pengertian qada’ dengan betul. 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. Qada’ - buku teks Sentiasa
BERIMAN KEPADA 2. Menyatakan pengertian qadar dengan betul 2. Penerangan tentang pengertian qada’ dan - buku rujukan berusaha
QADA’ DAN QADAR 3. Menyatakan dalil naqli tentangkewajipan qadar. Qadar - kad manila bersungguh-
beriman dengan qada’ dan qadar. 3. Penerangan tentang dalil naqli tentang - kertas mahjung sungguh untuk
Aras 2 qada’ dan qadar dan jenis-jenisnya . Ikhtiar - marker pen mencapai
1. Menyenaraikanjenis-jenis qada’. 4. Penerangan tentang konsep ikhtiar, - peralatan ICT kejayaan.
2. Menerangkan konsep ikhtiar, tawakkal dan tawakkal dan af’alul ibad. Ttawakkal
af’alul ibad dengan betul. 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : Doa dan tawakkal
Aras 3 - perbezaan antara qada’ dan qadar Af’alul ibad kepada Nya.
1. Membanding beza antara qada’ dan qadar dengan ikhtiar, tawakkal dan af’alul ibad
dengan - hubung kait di antara qada’ dan qadar
ikhtiar, tawakkal dan af’alul ibad. dengan ikhtiar, tawakkal dan af’alul ibad.
2. Menghubung kait hubungan di antara qada’
dan qadar dengan ikhtiar, tawakkal dan af’alul
ibad.

7/2
LATIH TUBI
02/08/10 -
06/08/10

21
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

8/2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
09/08/10 - PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )
13/08/10

9/2

16/08/10 -
20/08/10 PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN PMR DAN LATIH TUBI

10/2

23/08/10 -
27/08/10

11/2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
06/09/10 -
10/09/10

12/2
PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN PMR DARI NEGERI LAIN DAN LATIH TUBI
13/09/10 -
17/09/10

13/2

20/09/10 -
24/09/10 GERAK GEMPUR PMR

14/2

22
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

27/09/10 -
01/10/10

GERAK GEMPUR PMR

15/2

04/10/10 –
08/10/10 PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )

16/2
PROGRAM PASCA PMR
11/10/10 –
15/10/10

17/2

18/10/10 –
22/10/10

18/2

25/10/10 –
29/10/10 PROGRAM PASCA PMR

19/2

01/11/10 –
05/11/10

23
Rancangan Pengajaran
Tahunan Tingkatan 3

20/2

15/11/10-  HARI PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH


19/11/10  KONVOKESYEN TINGKATAN 6
 MESYUARAT STAF KE-4

21/2

20/11/10 - CUTI AKHIR TAHUN


31/12/10

24