Anda di halaman 1dari 1

Artinya:

Ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkaujauh kan antara timur dan barat.
Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran.
Ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun. (HR. Bukhari dan Muslim)

Al Fatiha

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Semesta Alam.

Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Penguasa Hari Pembalasan.

Hanya Kepada-Mu lah Aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah Aku Memohon
Pertolongan.

Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus.

Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya Orang-Orang
Yang Kau Murkai Dan Bukan Pula Jalannya Orang-Orang Yang Sesat.