Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia

Tahun :2

Tarikh/Hari : 22 Julai 2016 (Jumaat)

Bil. Murid : 5 orang

Masa : 8.40 – 9.40 pagi

Tema : Tanah Airku

Unit : Gunalah Barangan Kita

Tajuk : Kereta Malaysia

Standard Kandungan

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Standard Pembelajaran

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna, bentuk dan perasaan dengan
betul mengikut konteks.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

 Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua daripada tiga kata adjektif warna, bentuk dan
perasaan dengan betul.
 Mengisi tempat kosong dengan kata adjektif warna, bentuk dan perasaan yang sesuai.

Sistem Bahasa :

 Morfologi – Kata adjektif warna, kata adjektif bentuk, kata adjektif perasaan.
 Kosa kata – bujur, pewangi, memuji, mengelap.
Pengisian Kurikulum

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Ilmu : Pendidikan Moral, Sains, Pendidikan Seni, Matematik.

Nilai : Kerjasama, bangga, yakin, berani, peka dan patuh arahan.

ELEMEN NILAI TAMBAH (ENT)

Kemahiran Berfikir (KB)


Membandingbezakan, menyenaraikan, merumus, menjana idea, menghubungkaitkan.

Kecergasan Pelbagai (KP)


Verbal-linguistik, interpersonal, muzik.

Belajar Cara Belajar (BCB)


Kemahiran mengingat.

Kontekstual

Kepelbagaian Sumber dan Bahan :

BIL BAHAN JUMLAH CATATAN

1 Lirik Lagu 1 -

2 Kad perkataan (Hidupan laut) 20 18 kata adjektif, 1 kata kerja, 1 kata hubung

3 Teks 1 -

4 Isi tempat kosong (kertas mahjung) 1 6 kad perkataan (jawapan)

5 Lembaran kerja - 1 -
Lemah - 4
Sederhana - 1
Pintar

6 Audio lagu 1 Papaku Pulang dari Kota

Pengetahuan Sedia Ada :

Murid pernah belajar tentang kata adjektif pancaindera dalam pdp yang lepas.
LANGKAH ISI PELAJARAN LANGKAH / AKTIVITI CATATAN

1. Guru mengedarkan lirik lagu “Papaku


Set Induksi Lagu ABM:
Pulang dari Kota”.
(5m) “Papaku Pulang dari Lirik lagu
Kota” 2. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut Audio lagu

dengan iringan audio lagu tersebut. EMK:


KB
3. Murid memberikan pendapat tentang lirik Menjana idea
lagu tersebut. Meghubungkait
KP
4. Guru mengaitkan pendapat murid dengan
Verbal linguistik
tajuk p&p pada hari ini.
muzik
Kontekstual
NILAI :
Bersemangat
ILMU :
Pendidikan Muzik

1. Guru menampal teks Aku “Sebuah Kereta”


Langkah 1 Teks “Aku Sebuah BBM:
pada papan tulis (saiz poster).
(7m) Kereta” Teks

2. Murid diminta membaca teks itu secara Teks (saiz poster)

senyap. EMK:
KB
3. Guru membaca teks berkumpulan secara Menjana idea
kuat. KP
Verbal linguistik
4. Memberi pendapat dan bersoal jawab
NILAI :
tentang teks tersebut
Bangga
Langkah 2 Kata Adjektif 1. Guru menampal kad perkataan “Kata BBM:
(10m) Adjektif” Kad perkataan
 Warna
 Bentuk 2. Guru perkenalkan kata adjektif warna, EMK:
 perasaan bentuk dan perasaan. KB
Analisis
3. Setiap murid memberi contoh ketiga-tiga
menyenaraikan
kata adjektif.
KP

4. Murid perlu menggariskan kata adjektif Verbal linguistik,

warna, bentuk dan perasaan yang terdapat Intraprsonal

dalam teks menggunakan pensil warna.


NILAI :

5. Bincang jawapan Yakin

ILMU :
Seni
matematik
sains

Langkah 3 Kolam Kami 1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. BBM :


(15m) Joran mini Model
2. Murid dikehendaki memancing kata adjektif
hidupan laut
yang telah dilekatkan pada model hidupan
Kertas mahjung
laut.
EMK:
3. Kata adjektif itu perlu dilekatkan pada kolum
KB
jenis kata adjektif tersebut. (kertas mahjung).
Membandingbeza

4. Murid melakukan aktiviti tersebut secara Mengkelaskan

bergilir-gilir dalam kumpulan. BCB


Ingat kembali
3. Guru menyemak jawapan setiap kumpulan
bersama murid.. NILAI :
Kerjasama
Langkah 4 Ayuh, jawab! 1.Murid dikehendaki mengisi tempat kosong
(10m) dalam ayat yang ditulis pada kertas mahjung.

2. Murid memilih jawapan (kad perkataan) dan


menampal pada ruangan koson tersebut.

Langkah 5 Lembaran kerja 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada BBM :


(8m) murid mengikut kemampuan (lemah, Lembaran kerja
sederhana dan pintar)

2. Guru membimbing murid lemah.

Penutup Kognitif 1. Murid diminta menceritakan kembali tentang ABM:


(5m) Merumus tajuk P&P apa yang telah dpelajari. Audio lagu

Sosial 2. Guru membimbing murid merumus tajuk EMK:


Pujian dan nasihat P&P hari ini. KB
Merumus
Lagu “Papaku Pulang 3. Guru mengumumkan kumpulan terbaik
BCB
dari Kota” pada hari ini.
Ingat kembali

4. Murid diminta menyanyikan semula lagu KP

“Papaku Pulang dari Kota”. Verbal linguistik

4. Pujian dan nasihat diberikan kepada murid NILAI :

berdasarkan tingkah laku mereka sepanjang Patuh arahan

P&P.
ILMU :
Pendidikan Moral