Anda di halaman 1dari 3
+6, dibasakan dengan iang we ner - a rus 345 433 10.4 64514 30.243] we nga ru ng) = om bok aut ber de rai as Camping Ground Sukavang), 19 Januari 209 SOLERAM ess Lagu Daerah Riau ‘Are by Yulus Maran DipeFsiapkan Untuk Paduan Suara Anak ne 8 Ne ne as ° 48 mes o 6s <3 lz: me lsd Ma “8 Ne 2 fae © 78 m8 2 Ha 2 2 & raw 1 8 1 a 12 7127 | a fa a- as fee NE ag of 78 le hind las we ISs of es N= Gib alle a) te! +815) a8 |= af ne mae +s +8 me i Hf 1 27 2 3h 5 51 64 15 2 ng a8 5 55.6546 | She 4 op 4 3p 240s. Ba 4 3 ay ag ag ms ns a +s Cawping Ground Sukauang, 19 Januar 2019 ee Ee ek =“ 2 ie at ee is lees ns ” mn 1 [zs ele Ws* ig 18 132 ae we TT 4s a 2 eles ae 2 ace vi 7 iE a’ a le — oiae va eels ae of Te ee = 44 Seay less ia a= eS ae A ie ne 2a eee an feeiesen |e Bg Peles a wo aod “et Paar “od peel |