Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH
Tajuk Sayangi Alam sekitar
Standard Kandungan 1.7
Standard Pembelajaran 1.7.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara bertatasusila.
Aktiviti 1. Murid membaca dan meneliti maklumat dalam bahan
2. Murid berbincang untuk mengemukakan pendapat
3. Murid membaca dan memahami maklumat untuk membuat
penilaian
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH
Tajuk Sayangi Alam Sekitar
Standard Kandungan 2.5
Standard Pembelajaran 2.5.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca teks dan menjawab soalan
2. Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada teks
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH
Tajuk Sayangi Alam Sekitar
Standard Kandungan 3.7
Standard Pembelajaran 3.7.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan
deskriptif dengan betul
Aktiviti 1. Murid membaca isi karangan
2. Murid berbicang untuk melengkapkan isi karangan
3. Murid bercerita menggunakan ayat yang mengandungi wacana
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH
Tajuk Sayangi Alam Sekitar
Standard Kandungan 5.2
Standard Pembelajaran 5.2.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah
mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.
Aktiviti 1. Murid membaca teks
2. Murid menyenaraikan kata majmuk mantap yang lain dengan
bimbingan guru
3. Murid menyampaikan maklumat berdasarkan teks
menggunakan ayat yang gramatis
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..