Anda di halaman 1dari 22

PERANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN DUA

MINGGU : 1

URUSAN PENTADBIRAN DAN PENDEDAHAN SUKATAN PELAJARAN

Tilawah Surah Ali Imran : Aras 1 : Murid dapat membaca ayat 1-3 dengan makhraj yang betul. - Bacaan ayat - Membaca secara Talaqqi dan
Ayat 1-15 Aras 2 : Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan betul dan fasih. Hukum tajwid : Nun Sakinah (Pengenalan hukum) Musyafahah.
Aras 3 : Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan mengikut hukum - Menyebut hukum tilawah dan
tajwid. cara bacaan.
Murid dapat mengamalkan sifat amanah dalam kehidupan seharian

Hafazan Surah Ali Imran : Aras 1: Murid boleh menghafaz potongan ayat dengan betul. - Menghafaz kalimah dan potongan ayat. - Membaca potongan kalimah
Ayat 8 Aras 2 : Murid boleh menghafaz dengan lancar. - Menulis ayat. dengan lancar dan
Aras 3:Murid boleh menghafaz dan memberi pengertian ayat menghafaznya.

Nilai : Murid akan sentiasa menghafaz ayat Al-Quran *

1. Tilawah Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 1-10 - Membaca ayat
Al-Qurah - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu - membaca secara tartil
Tambahan 2. Jawi Dapat mengenal huruf jawi dan rumi - Pengenalan
Dapat menyebut dan mengeja huruf jawi - Latihan menyebut dan
menulis jawi

MINGGU : 2
BHG TAJUK/SUB HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
TAJUK
Aras 1: Murid boleh menyebut maksud hidayah. - Pengertian ayat secara menyeluruh. - Menerangkan Hidayah dan
Ayat Tajuk : Aras 2 : Murid boleh menerangkan langkah untuk memperoleh - Pengertiah Hidayah dan Rahmat. yang berkaitan dengannya.
Kefahaman Hidayah Sumber hidayah Allah. - Cara-cara mendapat Hidayah. - Sumbangsaran akibat yang
Kebahagiaan Aras 3: Murid boleh menghuraikan faktor yang menghalang hidayah - Membezakan ciri-ciri orang yang mendapat tidak mendapat Hidayah
(Surah Ali Imran : Allah hidayah dengan yang tidak mendapat - Soal Jawab.
Ayat 8) Hidayah.
- Akibat orang yang tidak mendapat Hidayah.
- Perkara yang boleh menjauhkan Hidayah
Allah.
- Pengajaran ayat .
Aras 1: Murid boleh menghafaz potongan ayat dengan betul. - Menghafaz kalimah dan potongan ayat. - Membaca potongan kalimah
Hafazan Surah Ali Imran : Aras 2 : Murid boleh menghafaz dengan lancar. - Menulis ayat. dengan lancar dan
(sambungan) Ayat 8 Aras 3:Murid boleh menghafaz dan memberi pengertian ayat menghafaznya.

Nilai : Murid akan sentiasa menghafaz ayat Al-Quran *

1
Membaca dan Rujuk Buku Panduan Amali (BPA) Ms : 18 - Syarat-syarat wajib membaca surah Al - Talaqqi dan Musyafahah.
Amali Solat melakukan Rukun Fatihah.
Qauli dan Fi’li
dengan sempurna
(Membaca Al-
Fatihah)
3. Tilawah Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 1-10 - Membaca ayat
Al-Qurah - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu - membaca secara tartil
Tambahan 4. Jawi Dapat mengenal huruf jawi dan rumi - Pengenalan
Dapat menyebut dan mengeja huruf jawi - Latihan menyebut dan
menulis jawi

MINGGU : 3
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Hadis Tanggungjawab Aras 1: Murid dapat menyatakan pengertian Hadith. - Pengertian hadis secara menyeluruh. - Menerangkan intisari Hadis.
Kefahaman Setiap Mukmin Aras 2 : Murid dapat menyatakan maksud mengubah dengan - Maksud kemungkaran. - Sumbangsaran
tangan,hati dan lidah.. - Maksud mengubah dengan lidah dan hati. tanggungjawab muslim dalam
Aras 3 : Murid dapat menyenaraikan badan-badan Dakwah di - Tanggungjawab setiap mukmin mencegah melaksanakannya
Malaysia. kemungkaran.
- Cara-cara mencegah kemungkaran. - Soal jawab cara-cara
* Nilai : Murid akan sentiasa menjaga hati dari sifat-sifat - Hikmah dituntut mencegah kemungkaran mencegah kemungkaran dan
mazmumah. - Peranan hati dalam menangani kemungkaran hikmatnya.
- Prinsip mencegah kemungkaran.
- Kesan tindakan jika tidak berasakan prinsip.

Amali Solat Membaca Surah Al .Murid boleh membaca surah Al-Fatihah dengan lancar Syarat-syarat wajib membaca surah Al Fatihah - Talaqqi dan Musyafahah
Fatihah kumpulan
.Nilai : Murid boleh menjaga kebersihan diri *
1. Tilawah Al- Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 11-20 - Membaca ayat
Qurah - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu
- membaca secara tartil
Tambahan
2. Budaya Ilmu Dapat menyebut konsep bersyukur dan ciri-ciri orang yang Konsep bersyukur dalam kehidupan mukmin - Soal jawab
bersyukur.

MINGGU : 4
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Aqidah Sifat Allah Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian Asma’ Al-Husna.. - Pengertian Asma Ul-Husna. - Memperdengarkan nasyid.
Berdasarkan Asma' Aras 2 : Murid dapat menyebut dalil bahawa Allah mempunyai - Dalil Allah mempunyai Asma' Al-Husna. - Menerangkan pengertian dan
Ul-Husna (Nama- nama-nama yang baik. - Sebab wajib beriman kepada Allah yang dalil .
nama Allah yang mulia Aras 3 : Murid dapat menghuraikan alasan bahawa Allah mempunyai Asma' Al-Husna. - Menerangkan kewajipan
) serta dalil naqli dan mempunyai sifat-sifat terpuji. - Kesan beriman dengan Asma' Al-Husna. beriman dan kesannya.
‘aqli * Nilai : Murid dapat melakukan sesuatu perkara yang baik

2
dengan ikhlas.
Aqidah Al-Wahid (Allah Maha Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian Al-Wahid. - Maksud Allah bersifat Al-Wahid. - Memperdengarkan nasyid.
Esa ) Aras 2 : Murid dapat menyebut dalil bahawa Allah itu Al-Wahid. - Maksud Al-Wahid pada zat, sifat dan af'al. - Menerangkan pengertian dan
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan kesan beriman dengan sifat Al- - Kesan beriman kepada Allah yang bersifat dalil.
Wahid. Al-Wahid. - Menerangkan kewajipan
* Nilai : Murid boleh melakukan segala suruhan Allah dan - Ciri-ciri amalan yang menafikan Allah beriman dan kesannya.
meninggalkan segala laranganNya bersifat Al Wahid . - Sumbangsaran ciri-ciri yang
- Rasional Allah bersifat Al.Wahid. menafikan Allah.
Amali Solat Membaca Surah Al .Murid boleh membaca surah Al-Fatihah dengan lancar - Syarat-syarat wajib membaca surah Al - Talaqqi dan Musyafahah
Fatihah Fatihah. kumpulan
* Nilai : Murid boleh mnjaga kebersihan diri
1. Tilawah Al- Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 21-30 - Membaca ayat
Qurah - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu - membaca secara tartil
Tambahan 2. Pengukuhan / Dapat membaca ayat hafazan dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 27 - Membaca ayat
Pemulihan - mengenal pasti hukum tajwid
- membaca secara tartil

MINGGU : 5
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Ibadat Solat Jamak dan Aras 1 : Murid dapat menyebut pengertian Rukhsah solat.. - Maksud solat Jamak dan Qasar. - Sumbangsaran pengalaman
Qasar Aras 2 : Murid dapat menyatakan konsep solat Jamak Qasar. - Hukum dan dalil mengharuskan Solat Jamak musafir pelajar.
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan hikmat Rukhsah solat. dan Qasar. - Menerangkan pengertian dan
- Konsep solat * Nilai : Murid boleh mendisiplinkan diri dalam setiap ibadah - Syarat-syarat mengharuskan Solat Jamak yang berkaitan.
Jamak dan yang dilakukan. dan Qasar. - Menghafaz niat.
Qasar - Syarat-syarat sah Solat Jamak dan Qasar. Membuat carta syarat-syarat
solat Jamak Qasar dalam versi
jawi.
Ibadat Solat Jamak dan Aras 1 : Murid boleh menyatakan syarat-syarat harus solat - Kaifiat/ cara Solat Jamak dan Qasar. - Tunjuk cara.
Qasar (samb) Jamak dan Qasar. - Hikmah Solat Jamak dan Qasar. - Menerangkan hikmat .
Aras 2 : Murid dapat menjelaskan syarat-syarat sah solat Jamak - Kesan rukhsah Solat Jamak dan Qasar. - Sumbangsaran Rukhsah
- Hikmat,syarat dan Qasar. Solat.
dan kaifiat solat Aras 3 : Murid dapat menghuraikan kaifiat solat Jamak dan Qasar
Jamak dan * Nilai : Murid akan sentiasa mengingati Allah walau di mana
Qasar. berada.
Amali Solat Tasbih dalam Rukuk .’Murid dapat menyebut bacaan ketika ruku - Bacaan tasbih dalam Rukuk dan Sujud - Amali dan Hafazan
dan Sujud
( Rujuk ms. 1 ) * Nilai : Murid dapat mematuhi segala perintah Allah
1. Pengukuhan / Dapat menjawab soalan dengan betul. Soalan
2 Waktu pemulihan PAFA Dapat membaca ayat yang telah ditentukan. Murid jawab
Tambahan 2. Jawi Dapat mengenal dan menulis huruf yang bersambung. Pengenalan
Latihan

3
MINGGU : 6
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Tilawah Surah Ali Imran : Aras 1: Murid dapat membaca ayat 11- 15 dengan makhraj yang - Bacaan ayat - Bacaan Talaqqi dan
Ayat 15-25 betul. - Hukum tajwid : Nun Sakinah : Musyafahah.
Aras 2 : Murid dapat membaca ayat 11-18 dengan betul dan fasih. - Menerangkan hukum tajwid
Aras 3 : Murid dapat membaca ayat 11-20 dengan mengikut hukum - Izhar Halqi dan Iqlab. dan cara bacaannya.
tajwid
.Nilai : Murid akan sentiasa rajin dan tekun membaca Al Quran *

Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian ilmu. - Pengertian ayat secara menyeluruh. - Sumbangsaran – Ciri-ciri
Ayat Tajuk : Ilmu Penyuluh Aras 2 : Murid dapat menyebut peranan ilmu dalam kehidupan. - Pengertian ilmu dan hukum menuntut ilmu. dan kedudukan orang yang
Kefahaman Kehidupan Aras 3 : Murid dapat menghuraikan perbandingan ilmu Allah dengan - Menjelaskan Keesaan,Kekuasaan dan berilmu serta membezakan
(Surah Ali Imran : .ilmu manusia Kebijaksanaan Allah.. antara ilmu Allah dan ilmu
Ayat 18) - Peranan ilmu dan orang berilmu. manusia.
.Nilai : Murid boleh berusaha mencari ilmu * - Ciri-ciri orang berilmu. - Perbincangan kumpulan.
- Membezakan martabat orang berilmu dengan - Membuat kajian
tidak berilmu. perpustakaan mengenai
- Membezakan ilmu Allah dengan ilmu manusia . tokoh ilmuan Islam.
- Sebab wajib menuntut ilmu. - Mengadakan lawatan.
- Pengajaran ayat.
Hafazan Surah Ali Imran : Aras 1: Murid boleh menghafaz potongan ayat dengan betul. - Menghafaz kalimah dan potongan ayat. - Membaca potongan kalimah
Ayat 18 Aras 2 : Murid boleh menghafaz dengan lancar. - Menulis ayat. dengan lancar dan
Aras 3 : Murid boleh menghafaz dan memberi pengertian ayat. menghafaznya.
* Nilai : Murid akan sentiasa suka menghafaz ayat Al-Quran.
Amali solat Bacaan Ketika Iktidal .Murid dapat menyebut cara bacaan ketika I’tidal - Bacaan ketika Iktidal dan Duduk di Antara Dua - Tunjuk Cara dan Amali.
dan Duduk di Antara Sujud.
Dua Sujud * Nilai : Murid boleh mengamalkan sifat jujur dalam kehidupan
1. Tilawah Al- Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 31 – 40 - Membaca ayat
Quran - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu - membaca secara tartil
Tambahan
2. Pengukuhan Dapat menghuraikan sifat Al-Wahid satu persatu. - Al-Wahid
/ Pemulihan
MINGGU : 7
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Sirah Keunggulan Aras 1 : Murid dapat menyebut Sifat mulia Saidina Umar r.a dan - Riwayat hidup dan sifat peribadi. - Menerangkan riwayat
( Tokoh ) perjuangan tokoh riwayat hidup. - Sumbangan dan pengorbanannya kepada hidup.
berikut : Aras 2 : Murid dapat menyatakan sumbangan dan pengorbanan perkembangan tamadun Islam. - Sumbangsaran sifat
Saidina Umar r.a. - Sumbangannya memimpin orang Islam mengenai : peribadi dan sumbangan
- Saidina Umar Aras 3 : Murid dapat menjelaskan kejayaan Saidina Umar r.a -Beretika dan keperibadian mulia. beliau.
Al- Khattab ra mentadbir Negara.. -Pemikiran kreatif dan ketaqwaan. - Soal Jawab pengajaran
Nilai : Murid dapat mengamalkan sifat tanggungjawab terhadap * -Kemajuan tamadun Islam daripada kisah hidup beliau.
.tugas dan amanah - Kejayaan Sardina Umar mentadbir negara Islam

4
Amali Solat Doa Iftitah Murid boleh membaca bacaan doa Iftitah dengan betul - Doa Iftitah - Talaqqi dan Musyafahah
* Nilai : Murid dapat mengamalkan sifat bertanggungjawab dalam serta Amali
setiap pekerjaan yang dilakukan.
1. Pengukuhan Dapat menghuraikan sifat Al-Rahman dan ar-Rahim satu persatu. - Ar-Rahman dan Ar-Rahim
2 Watu
/ Pemulihan
Tambahan
2. Jawi Dapat mengenal dan menulis jawi suku kata terbuka - Suku kata terbuka
MINGGU : 8
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Adab Adab dalam kehidupan Aras 1 : Murid dapat menyebut nikmat-nikmat yang dikurniakan - Pengertian Musibah dan Nikmat. - Menerangkan pengertian
seharian Allah. - Nikmat-nikmat Allah kepada manusia. dan bentuk-bentuknya.
Aras 2 : Murid dapat menyatakan hikmat Allah mengurniakan nikmat - Bentuk musibah ke atas manusia. - Sumbangsaran kesan
Adab ketika ditimpa dan musibah. - Hikmah Allah menguji manusia dengan musibah musibah dan mendapat
Musibah dan Aras 3 : Murid dapat menjelaskan hikmat sabar menerima musibah. dan nikmat. nikmat.
menerima Nikmat - Adab ketika ditimpa musibah dan ketika menerima - Soal jawab kelebihan
* Nilai : Murid akan sentiasa redha dan bersyukur dengan nikmat. syukur dan beradab ketika
ketentuan Allah. - Kelebihan beradab apabila ditimpa musibah. ditimpa musibah.
- Kesan tidak sabar dengan musibah dan tidak
bersyukur dengan nikmat .
Adab Adab Berjiran Aras 1 : Murid dapat menyebut pengertian jiran dan - Kepentingan berjiran menurut Islam. - Menerangkan pengertian
kepentingannya. - Hak-hak jiran dan ciri-ciri jiran yang baik. dan bentuk-bentuknya.
Aras 2 : Murid dapat menyatakan hikmat hidup berjiran.. - Hikmah hidup berjiran mengikut kehendak Islam. - Sumbangsaran cara
Aras 3 :Murid dapat menjelaskan cara memupuk kasih sayang dan - Tanggungjawab seorang muslim terhadap jiran. berjiran.
..menghormati jiran - Cara menjaga hubungan baik dengan jiran bukan - Soal jawab kesan tidak
Islam. beradab dengan jiran.
* Nilai : Murid akan mengamalkan sikap selalu mengziarahi jiran - Implikasi / kesan tidak menjaga adab berjiran. - Sumbangsaran cara
dalam kehidupan seharian. - Langkah memupuk kasih sayang dan menghormati memupuk silaturrahim.
sesama jiran.
Amali Solat Doa Iftitah Murid boleh membaca bacaan doa Iftitah dengan betul - Doa Iftitah. - Talaqqi dan Musyafahah
* Nilai : Murid dapat mengamalkan sifat bertanggungjawab serta Amali.
dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
1. Tilawah Al- Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 51 – 60 - Membaca ayat
2 Waktu Quran - mengenal pasti hukum tajwid
Tambahan - membaca secara tartil
2. Jawi Dapat mengenal dan menulis jawi rangkai kata terbuka - Rangkai kata terbuka
MINGGU : 9
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Tilawah Surah Ali Imran : Ayat Aras 1 : Murid boleh membaca ayat dengan betul. - Bacaan ayat - Talaqqi dan Musyafahah
20-26 Aras 2 : Murid boleh membaca ayat dengan fasih. - Hukum Tajwid : Nun Sakinah : Idgham
Aras 3 : Murid boleh membaca ayat dengan bertajwid dan - Membaca kalimah dan potongan ayat
tarannum. - Membaca ayat yang ditentukan
- Memerhati,mengenal dan membaca ayat-ayat
* Nilai : Murid akan sentiasa membaca Al-Quran. - Maksud ayat secara menyeluruh
5
- Bukti-bukti kekuasaan Allah
Ayat Surah Ali Imran : Ayat Aras 1 : Murid boleh menyatakan maksud ayat keseluruhannya. - Allah yang menentukan kekuatan, kemuliaan dan - Perbincangan Kumpulan –
Kefahaman 26 Aras 2 : Murid boleh menerangkan kekuasaan, kekuatan dan sebaliknya bukti-bukti kekuasaan
kemuliaan Allah. - Sebab-sebab manusia dimulia dan dihina oleh Allah
Aras 3 Murid boleh menghuraikan cara-cara meningkatkan Allah - Sumbangsaran cara
martabat diri. - Cara-cara meningkatkan martabat diri mempertingkatkan
* Nilai : Murid akan sentiasa rajin dan suka membaca Al- - Kelebihan orang bermartabat tinggi martabat diri
Quran - Pengajaran ayat
Hafazan Surah Ali Imran : Ayat Aras 1 : Murid boleh menghafaz dengan betul. - Menghafaz kalimah dan potongan ayat dengan - Talaqqi dan Musyafahah
26 Aras 2 : Murid boleh menghafaz dengan lancar.. betul dan bertajwid.
Aras 3 : Murid boleh menghafaz dan memberi pengertian ayat. - Menghafaz dengan fasih dan lancar.
* Nilai : Murid dapat lebih bertimbangrasa dalam setiap - Menghafaz dan menulis ayat hafazan dengan
amalan. betul.
Amali Solat Doa Iftitah Murid boleh membaca bacaan doa Iftitah dengan betul - Doa Iftitah - Talaqqi dan Musyafahah
* Nilai : Murid dapat mengamalkan sifat bertanggungjawab serta Amali
dalam setiap pekerjaan yang dilakukan
2 Waktu 1. Budaya Ilmu .Dapat menerangkan kepentingan menjaga maruah diri - Pengertian Maruah diri
Tambahan 2. Pengukuhan / Pemulihan Dapat menyatakan cara menunaikan solat jamak dan qasar - Rukhsoh Solat – Jamak dan qasar
MINGGU : 10

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN Pelajar dapat menjawab dalam keadaan terkawal dan berdisiplin - Taklimat Peperiksaan
Pelajar dapat menjawab soalan mengikut format PT3 - Edaran kertas soalan
- Mengawas peperiksaan
- Kutipan kertas jawapan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU 11
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Hadis Kelebihan Bersedekah Aras 1 : Murid boleh memberi takrif sedekah dan pengertian - Pengertian hadis secara menyeluruh - Menerangkan intisari hadis
Kefahaman Hadith. - Pengertian sedekah - Sumbangsaran contoh-
Aras 2 : Murid boleh menyatakan syarat amalan yang - Syarat amalan menjadi sedekah contoh sedekah dan
dianggap sedekah. - Contoh amalan dianggap sedekah adabnya
Aras 3 : Murid dapat menerangkan implikasi amalan sedekah - Adab amalan sedekah
terhadap diri, keluarga dan masyarakat. - Kesan sedekah dalam kehidupan pemberi dan
Hadis Kelebihan Bersedekah penerima sedekah - Soal Jawab kesan dan
Kefahaman * Nilai : Murid sentiasa bersedia membantu orang yang - Implikasi amalan sedekah terhadap kelebihan sedekah
(samb) melakukan. iri,keluarga,masyarakat dan negara.
- Kelebihan setiap amalan yang disebut dalam hadis.
- Pengajaran hadis

6
Amali Solat Tahiyyat Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Tahiyyat akhir - Bacaan Tahiyyat - Talaqqi dan Musyafahah
.dalam sembahyang serta Amali
Nilai : Murid dapat mentaati Allah dalam setiap *
.pekerjaan
1. Hafazan Dapat memperdengarkan bacaan ayat hafazan dengan fasih - Surah al-Imarn : 18
2 Waktu
.dan lancar
Tambahan
2. Budaya Ilmu Dapat menyebut keburukan tidak bermaruah - Keburukan maruah diri
MINGGU : 12
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Aqidah Al-Rahman ( Maha Rujuk HSP : Ms : 25 , 26 dan 27 - Maksud Allah bersifat Ar-Rahman pada zat , sifat - Memperdengarkan nasyid
Pemurah ) dan af’al - Menerangkan pengertian
- Bukti Allah Bersifat Ar-Rahman dan dalil
- Kesan beriman kepada sifat Ar-Rahman - Menerangkan kewajipan
- Perbezaan sifat pemurah Allah dengan sifat beriman dan kesannya
pemurah manusia - Sumbangsaran ciri-ciri
- Ciri-ciri amalan yang menafikan Allah bersifat Ar- yang menafikan Allah
Rahman
Aqidah Al-Rahim ( Maha Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian Ar-Rahim - Maksud Allah bersifat Ar-Rahim - Memperdengarkan nasyid
Penyayang ) Aras 2 : Murid dapat menyebut dalil bahawa Allah mempunyai - Tanda Allah bersifat Ar-Rahim - Menerangkan pengertian
Sifat Ar-Rahim. - Hukum beriman kepada Allah yang bersifat Ar- dan dalil
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan alasan bahawa Allah Rahim - Menerangkan kewajipan
mempunyai sifat-sifat terpuji Ar-Rahim. - Bukti Allah bersifat Ar-Rahim beriman dan kesannya
- Kesan beriman kepada Allah yang bersifat Ar-Rahim - Sumbangsaran ciri-ciri
* Nilai : Murid dapat memperaktikkan amalan berkasih - Amalan-amalan yang menunjukkan beriman dengan yang menafikan Allah
sayang sesama manusia Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim
- Perbezaan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim
Ciri-ciri tindakan yang bertentangan dengan konsep Ar-
Rahim
Amali Solat Tahiyyat Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Tahiyyat akhir - Bacaan Tahiyyat - Talaqqi dan Musyafahah
.dalam sembahyang serta Amali
* Nilai : Murid dapat mentaati Allah dalam setiap
pekerjaan
1. Pengukuhan PAFA Dapat menjawab soalan dengan betul.
2 Waktu
Dapat membaca ayat yang telah ditentukan
Tambahan
2. Jawi Dapat membaca dan menulis ayat ringkas
MINGGU : 13
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Sirah Keunggulan Aras 1 : Murid dapat menyebut riwayat hidup dan sifat peribadi. - Riwayat hidup dan sifat peribadi. - Menerangkan riwayat hidup
( Tokoh ) perjuangan tokoh Aras 2 : Murid dapat menyatakan sumbangan dan pengorbanan - Keistimewaan sifat dermawannya. beliau.
berikut : tokoh. - Sumbangan dan pengorbanannya. - Sumbangsaran sifat
Aras 3 :Murid dapat menjelaskan faktor yang mendorong tokoh - Faktor menjadikannya bersemangat jihad dan peribadi dan sumbangan
- Saidina Uthman .bersemangat jihad unggul. beliau.
* Nilai : Murid sentiasa bermurah hati untuk membantu - Konflik yang berlaku di zamannya dan cara beliau - Soal jawab pengajaran

7
Affan ra menanganinya. daripada kisah hidup beliau.

Amali Solat Doa Iftitah Murid boleh membaca bacaan doa Iftitah dengan betul - Doa Iftitah - Talaqqi dan Musyafahah
* Nilai : Murid dapat mengamalkan sifat bertanggungjawab dalam serta Amali
setiap pekerjaan yang dilakukan.
3. Pengukuhan Dapat menghuraikan sifat Al-Rahman dan ar-Rahim satu persatu. - Ar-Rahman dan Ar-Rahim
2 Watu
/ Pemulihan
Tambahan
4. Jawi Dapat mengenal dan menulis jawi suku kata terbuka - Suku kata terbuka
MINGGU : 14
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Ibadat Puasa Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian puasa. - Maksud Puasa - Menerangkan
Aras 2 : Murid dapat menyebut dalil wajib berpuasa - Syarat wajib dan syarat sah puasa maksud,rukun,syarat dan
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan hikmat wajib - Rukun puasa & Dalil wajib puasa dalil
berpuasa. - Perkara sunat, makruh & membatalkan puasa - Sumbangsaran sunat dan
- Hikmah-hikmah puasa hikmat puasa
* Nilai : Murid boleh membantu orang yang kurang - Jenis-jenis puasa dan hari-hari yang diharamkan - Soal Jawab akibat tidak
upaya berpuasa. berpuasa
- Akibat orang tidak berpuasa
Ibadat Puasa Rujuk HSP : Ms : 44 dan 45 - Golongan yang harus berbuka puasa - Menerangkan golongan yang
- Orang Yang harus - Golongan yang -wajib Qada', wajib Fidyah, wajib qada' diharuskan berbuka dan
berbuka puasa dan fidyah, wajib qada' dan kifarah cara-cara menggantikan
- Qadha' dan Fidyah - Dalil Naqli orang yang harus berbuka puasa
Puasa - Hikmat diharuskan berbuka puasa.
- Membezakan antara qadha’,fidyah dan kifarah.
- Akibat orang yang meringankan ibadat puasa.
Amali Solat Tahiyyat Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Tahiyyat akhir - Bacaan Tahiyyat - Talaqqi dan Musyafahah
.dalam sembahyang serta Amali
* Nilai : Murid dapat mentaati Allah dalam setiap
pekerjaan
1. Pengukuhan PAFA Dapat menjawab soalan dengan betul. -
2 Waktu
Dapat membaca ayat yang telah ditentukan
Tambahan
2. Jawi Dapat membaca dan menulis ayat panjang -
MINGGU : 15
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Tilawah Surah Ali Imran : ayat Aras 1 : Murid dapat membaca ayat 27-32 dengan makhraj yang - Bacaan ayat - Membaca secara talaqqi
27-32 betul. - Hukum Tajwid : Nun Sakinah dan musyafahah
Aras 2 : Murid dapat membaca ayat 27 - 32 dengan betul dan - Menyebut hukum dan cara
fasih. - Ikhfa’ Hakiki bacaan.
Aras 3 : Murid dapat membaca ayat 27 - 32 dengan mengikut
hukum tajwid.
* Nilai : Murid lebih berdisiplin dalam ibadat
Hafazan Surah Ali Imran : ayat Aras 1 : Murid boleh menghafaz dengan betul. - Menghafaz kalimah dan potongan ayat - Talaqqi dan Musyafahah

8
27 Aras 2 : Murid boleh menghafaz dengan lancar.. - Menulis ayat
Aras 3 : Murid boleh menghafaz dan memberi pengertian ayat.
* Nilai : Murid dapat lebih bertimbangrasa dalam setiap
amalan
Amali Solat Qunut Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Qunut dalam - Bacaan Qunut - Talaqqi dan Musyafahah
sembahyang Subuh serta Amali
* Nilai : Murid dapat mentaati perintah Allah setiap masa.
1. Tilawah Al- Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 61 – 70 - Membaca ayat secara tartil
2 Waktu
Quran - mengenal pasti hukum tajwid
Tambahan
2. Jawi Dapat mengenal dan menulis jawi rangkai kata terbuka - Rangkai kata terbuka
MINGGU : 16
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Tilawah
Surah Ali Imran : ayat Aras 1 : Murid dapat menyatakan maksud ayat keseluruhannya. - Maksud ayat secara menyeluruh - Menerangkan intisari ayat
Ayat 27-32 Aras 2 : Murid dapat menyatakan hikmat kejadian manusia dan - Konsep sunatullah & Tanda kekuasaan Allah . dan konsep Sunnatullah
kefahaman pertukaran siang dan malam. - Proses kejadian manusia, siang dan malam - Sumbangsaran kejadian
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan pengajaraan ayat dengan - Hikmah kejadian manusia, pertukaran siang dan siang dan malam dan
lengkap. malam hikmatnya serta cara
* Nilai : Murid dapat menjaga hati dari sifat mazmumah - Pengajaran ayat mencari rezeki dan
memanfaatkannya
Hafazan Surah Ali Imran : ayat Aras 1 : Murid boleh menghafaz dengan betul. - Menghafaz kalimah dan potongan ayat - Talaqqi dan Musyafahah
27 Aras 2 : Murid boleh menghafaz dengan lancar.. - Menulis ayat
Aras 3 : Murid boleh menghafaz dan memberi pengertian ayat.
* Nilai : Murid dapat lebih bertimbangrasa dalam setiap
amalan
Amali Solat Qunut Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Qunut dalam - Bacaan Qunut - Talaqqi dan Musyafahah
sembahyang Subuh serta Amali
* Nilai : Murid dapat mentaati perintah Allah setiap masa.
3. Tilawah Al- Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 61 – 70 - Membaca ayat secara tartil
2 Waktu
Quran - mengenal pasti hukum tajwid
Tambahan
4. Jawi Dapat mengenal dan menulis jawi rangkai kata terbuka - Rangkai kata terbuka
MINGGU : 17
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Sirah Saidina Ali bin Abi Aras 1 : Murid dapat menyebut sifat mulia Saidina Ali bin Abi - Riwayat hidup, sifat peribadi dan keistimewaan - Menerangkan riwayat hidup
( Tokoh ) Talib Talib k.w.h dan riwayat hidupnya. Saidina Ali - Sumbangsaran sifat
Karamallahuwajhah Aras 2 : Murid dapat menyatakan sumbangan dan pengorbanan - Sebab berlaku peperangan di zamannya dan peribadi dan sumbangan
Saidina Ali bin Abi Talib k.w.h pengajaran darinya - Soal Jawab pengajaran
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan kejayaan Saidina Ali bin Abi - Pengorbanan Saidina Ali terhadap Islam daripada kisahnya
.Talib k.w.h - Sumbangan dan jasa Sardina Ali terhadap ilmu
Nilai : Murid dapat lebih bertanggungjawab terhadap tugas * pengajian Islam
.yang diamanahkan
Sirah Kepimpinan Rasulullah Aras 1 : Murid dapat menyebut fungsi masjid. - Fungsi pembinaan masjid dan iktibar dari pembinaan - Pembincangan

9
saw di Madinah Aras 2 : Murid dapat menyatakan peranan masjid ke arah masjid Quba' - Sumbangsaran
penyatuan umat Islam. - Cara pembinaan dan pengurusan masjid di zaman - Menulis buku skrap
a. Pembinaan Masjid Aras 3 : Murid dapat menjelaskan peranan masjid dalam Rasulullah.
dan Kepentingannya pembangunan umat Islam. - Iktibar dari pembinaan dan pengurusan masjid di
zaman Rasulullah di Madinah
* Nilai : Murid sentiasa mengimarahkan masjid apabila pergi - Peranan masjid dan kepentingannya dalam
ke masjid atau surau. pembangunan umat Islam
- Langkah untuk meramaikan remaja ke masjid

Amali Solat Qunut Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Qunut dalam - Bacaan Qunut - Latih Tubi bacaan
sembahyang Subuh - Amali solat berjamaah
* Nilai : Murid dapat mentaati perintah Allah setiap masa.
1. Budaya Ilmu .Dapat menyatakan pengertian infak dan cara2 infak - Infak
2 Waktu
2. Pengukuhan / Dapat menjelaskan adab di masjid dan surau - Adab di Masjid dan Surau
Tambahan
pemulihan
MINGGU : 18
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Sirah Kepimpinan Rasulullah saw Aras 1 : Murid dapat menyebut pengertian - Maksud Muhajirin dan Ansar - Perbincangan
di Madinah muhajirin dan Ansar. - Asas-asas persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar - Membuat rencana
Aras 2 : Murid dapat menyatakan perbezaan - Cara Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar - Membuat kajian
b. Persaudaraan Muhajirin Muhajirin dan Ansar. - Mengambil iktibar sifat-sifat mulia dan kebijaksanaan Perpustakaan
dan Ansar Aras 3 : Murid dapat menjelaskan asas Rasulullah S.A.W mempersaudarakan orang-orang Muhajirin - Sumbangsaran
persaudaraan dalam Islam. dan Ansar - Menulis buku skrap
- Faktor Rasulullah Mempersaudarakan Muhajirin danAnsar
* Nilai : Murid akan sentiasa mengasihi saudara - Pengorbanan golongan Ansar dan Muhajirin
Islam yang lain - Asas-asas persaudaraan dalam Islam
- Kepentingan persaudaraan dan perpaduan dalam Islam
- Langkah mewujudkan perpaduan dalam masyarakat majmuk
- Faktor perpecahan masyarakat muslim hati ini
- Mengambil iktibar kekuatan,ikatan persaudaraan Muhajirin
dan Ansar.
Adab Adab Menjaga Diri dan Aras 1 : Murid dapat menyatakan kepentingan - Kepentingan menjaga diri dan maruah - Perbincangan
Maruah menjaga adab. - Hikmah menjaga diri dan maruah - Kajian
Aras 2 : Murid dapat menyatakan cara menjaga - Cara menjaga imej diri dan maruah melalui pakaian, pergaulan - Sumbangsaran
diri. dan percakapan
Aras 3 :Murid dapat menjelaskan kesan tidak - Kewajipan menjaga diri dan maruah mengikut syariat Islam.
.menjaga diri - Akibat tidak menjaga dan mengawal diri dari melakukan
maksiat
* Nilai : Murid sentiasa menjaga maruah diri - Kesan baik menjauhi perkara maksiat
dalam pergaulan
Amali Solat Qunut Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Qunut - Bacaan Qunut - Bacaan secara talaqqi
dalam sembahyang Subuh - Musyafahah dalam
* Nilai : Murid dapat mentaati perintah Allah kumpulan

10
setiap masa - Latih Tubi / Amali

1. Tilawah Al- Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan - Surah Al-Imran : 61 – 70 - Membaca ayat
Quran lancar - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu - membaca secara tartil
Tambahan 2. Pengukuhan / Dapat menyatakan maksud al-hakim dan al-halik - Al-Hakim dan Al-Halim
Pemulihan pada zat, sifat dan perbuatan.

MINGGU : 19
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Aqidah Al-Hakim ( Maha Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian Al-Hakim - Maksud & Dalil Allah bersifat Al-Hakim - Sumbangsaran bukti Allah
Bijaksana ) Aras 2 : Murid dapat menyebut dalil bahawa Allah - Hukum beriman kepada Allah yang bersifat Al-Hakim bersifat Al-Hakim
mempunyai sifat Al-Hakim. - Tanda-tanda Allah bersifat Al-Hakim - Perbincangan dalam
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan alasan bahawa - Kesan beriman kepada Allah yang bersifat Al-Hakim kumpulan : Dalil Naqli dan
Allah mempunyai sifat-sifat terpuji..(Al-Hakim) - Ciri-ciri tindakan yang bertentangan dengan konsep Al-Hakim ‘Aqli.
- Tayangan Filem
* Nilai : Murid meyakini bahawa ciptaan Allah - Menghasilkan carta
mempunyai hikmah tertentu tentang kesan beriman
kepada Allah yang bersifat
Al-Hakim.
Adab Adab Terhadap Muslim Aras 1 : Murid dapat menyebut pengertian muslim dan - Pengertian Muslim dan kepentingan beradab dengan muslim - Sumbangsaran
dan Bukan Muslim keperluan beradab dengan muslim dan bukan muslim. dan bukan muslim - Perbincangan dan membuat
Aras 2 : Murid dapat menyatakan adab-adab dengan - Adab-adab terhadap muslim dan bukan muslim rumusan
Muslim dan bukan muslim. - Sebab-sebab dituntut beradab dengan bukan muslim - Membuat lakonan secara
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan kesan tidak beradab - Akibat tidak beradab dengan bukan muslim kumpulan
dengan Muslim dan bukan muslim. - Langkah mengekalkan adab muslim terhadap bukan muslim - Membuat peta minda
* Nilai : Murid dapat sentiasa memelihara - Perbincangan dalam
keharmonian kaum dalam Negara. kumpulan
Amali Solat Doa Qunut Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Qunut dalam - Bacaan Qunut - Musyafahah
(Rujuk Ms. 1) sembahyang Subuh - Amali
* Nilai : Murid dapat mentaati perintah Allah setiap
masa
1. Pengukuhan PAFA Dapat menjawab soalan dengan betul.
2 Waktu
Dapat membaca ayat yang telah ditentukan
Tambahan
2. Jawi Dapat membaca dan menulis menggunakan tanda bacaan
MINGGU : 20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL Pelajar dapat menjawab dalam keadaan terkawal - Taklimat Peperiksaan
dan berdisiplin - Edaran kertas soalan
Pelajar dapat menjawab soalan mengikut format - Mengawas peperiksaan
PT3 - Kutipan kertas jawapan

11
CUTI PERTENGAHAN TAHUN …………….

MINGGU 21
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Tilawah Surah Ali Imran : Ayat 96- Aras 1 : Murid dapat menyatakan maksud ayat - Bacaan Ayat - Kaedah Talaqqi mushafahah
103 keseluruhannya. - Hukum Tajwid : Mim Sakinah ( Pengenalan hukum )
Aras 2 : Murid dapat menyatakan konsep perpaduan
dalam Islam.
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan kesan daripada
perpecahan umat Islam
* Nilai : Murid dapat mengingatkan diri agar
mengutamakan perpaduan ummah.
Ayat Surah Ali Imran : Ayat Aras 1 : Murid dapat menyatakan maksud ayat - Maksud ayat secara menyeluruh - Perbincangan dan
Kefahaman 103 keseluruhannya. - Pengertian dan konsep perpaduan sesama Islam dan Perbentangan
Aras 2 : Murid dapat menyatakan konsep perpaduan bukan Islam - Sumbangsaran
dalam Islam. - Cara mengukuhkan perpaduan atau persaudaraan - Menulis lirik nasyid
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan kesan daripada - Hikmah bersatu padu bertemakan perpaduan
perpecahan umat Islam - Keburukan perpecahan umat
* Nilai : Murid dapat mengingatkan diri agar - Pengajaran ayat
mengutamakan perpaduan ummah.
Amali Solat Sujud Sahwi Murid boleh membaca bacaan sujud Sahwi dalam - Bacaan Sujud Sahwi - Tunjuk cara dan talaqqi
(Rujuk Ms. 1) .sembahyang - Cara Sujud Sahwi bacaan
Nilai : Murid dapat mengingatkan diri agar sentiasa * - Bacaan dalam kumpulan
.bertanggungjawab dalam pekerjaan yang diamanahkan
1. Tilawah Al- Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 81 – 100 - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu Quran - membaca secara tartil
Tambahan 2. Pengukuhan / Dapat menyatakan amalan-amalan sunat di bulan - Penghayatan Ramadhan (Amalan di Bulan Ramadhan)
Pemulihan Ramadhan.
MINGGU : 22
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Aqidah Al-'Alim ( Maha Aras 1 : Murid dapat menyatakan maksud Al-‘Alim. - Maksud & dalil Allah bersifat Al-'Alim - Sumbangsaran tentang
Mengetahui ) Aras 2 : Murid dapat menyatakan dalil Allah bersifat - Hukum beriman dengan Allah yang bersifat Al-'Alim maksud
Al-‘Alim. - Bukti /tanda / kesan beriman Allah bersifat Al-'Alim - Perbincangan dalam
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan ciri-ciri tindakan yang - Ciri-ciri tindakan yang bertentangan dengan konsep kumpulan
bertentangan dengan sifat Al-‘Alim. Al-'Alim - Menulis buku skrap tanda-
* Nilai : Murid dapat sentiasa bermotivasi untuk Membezakan ilmu Allah dengan ilmu manusia tanda Allah bersifat Al-
meningkatkan ilmu pengetahuan Alim dengan tulisan jawi

12
Aqidah Al- 'Adlu ( Maha Adil ) Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian Al- ‘Adl. - Maksud & dalili Allah bersifat Al-'Adlu - Perbincangan dalam
Aras 2 : Murid dapat menyebut dalil bahawa Allah - Hukum beriman dengan Allah yang bersifat Al-'Adlu kumpulan tentang Allah
mempunyai sifat Al- ‘Adl. - Tanda-tanda Allah bersifat Al-'Adlu bersifat Al-‘Adlu
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan alasan bahawa Allah - Kesan beriman kepada Allah yang bersifat Al-'Adlu - Simulasi
mempunyai sifat-sifat terpuji Al- ‘Adl. - Ciri-ciri orang yang bersifat adil - Membuat rumusan
* Nilai : Murid dapat mempraktikkan sifat adil dalam - Ciri-ciri tindakan yang bertentangan dengan sifat - Menulis terjemahan ayat
menjalankan tugas. Al-'Adlu
Amali Solat Sujud Tilawah .Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Sujud Tilawah - Bacaan Sujud Tilawah - Tunjuk cara dan talaqqi
(Rujuk Ms. 1) Nilai : Murid dapat tunduk dan mematuhi perintah * bacaan
.Allah - Amali dalam kumpulan
- Musyafahah
1. Pengukuhan / Dapat menghuraikan kepentingan infak - Kepentingan Infak -
2 Waktu
Pemulihan
Tambahan
2. Jawi Dapat membaca dan menulis karangan pendek - -
MINGGU : 23
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Ibadat Penghayatan Bulan Aras 1 : Menyebut amalan yang diutamakan dalam bulan - Amalan utama di bulan Ramadan - Perbincangan
Ramadan puasa. [ Solat Tarawih / Tilawah Al-Quran / sedekah ] - Membuat jadual aktiviti
- Solat Tarawih Aras 2 : Menyatakan kelebihan solat Tarawih. - Fadilat amalan-amalan tersebut harian sepanjang bulan
Aras 3 : Menjelaskan bulan Ramadhan bulan keberkatan. - Kaifiat solat tarawih Ramadhan dalam
* Nilai : Murid dapat mentaati perintah Allah setiap ( masa, bilangan rakaat,berjamaah, berseorangan ) tulisan jawi
masa. - Kaifiat bertadarus Al Quran - Menulis rencana
Ibadat Penghayatan Bulan Aras 1 : Menyenaraikan amalan yang utama dalam bulan - Hikmah dan faedah amalam sunat yang lain di bulan - Sumbangsaran
Ramadan puasa. Ramadan - Penerangan
- Tilawah Al-Quran Aras 2 : Menyatakan cara membudayakan Al-Quran. - Sebab bulan Ramadan Bulan Rahmat dan Bulan Keampunan
(Tadarus) Aras 3 : Menjelaskan kelebihan membaca Al-Quran - Kesan Ihya' Ramadan dalam pembangunan ummah
* Nilai : Murid akan mengamalkan adab-adab membaca
Al-Quran.
Aras 1 : Menyatakan maksud bersedekah di bulan puasa.
Aras 2 : Menyatakan faedah bersedekah.
- Sedekah Aras 3 : Menjelaskan kelebihan bersedekah.
* Nilai : Murid dapat bersedia membantu golongan fakir
yang memerlukan.
Amali Solat Sujud Tilawah Murid dapat menyebut cara bacaan ketika Sujud Tilawah - Bacaan Sujud Tilawah - Tunjuk cara dan talaqqi
(Rujuk Ms. 1) * Nilai : Murid dapat tunduk dan mematuhi perintah bacaan
Allah. - Amali dalam kumpulan
1. Budaya Ilmu Dapat menyebut cara komunikasi berkesan - Komunikasi berkesan -
2 Waktu
2. Pengukuhan / Dapat menyatakan keistimewaan bulan Ramadhan - Keistimewaan Ramadhan -
Tambahan
pemulihan
MINGGU :24
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Ibadat Zakat Fitrah Aras 1 : Menyatakan maksud zakat. - Pengertian Zakat Fitrah - Perbincangan
- Pengertian Zakat Aras 2 : Menyatakan dalil dan hukum zakat. - Hukum, dalil dan tanggungjawab mengeluarkan - Soal jawab

13
Fitrah dan hikmatnya Aras 3 : Menjelaskan hikmat zakat. zakat fitrah - Simulasi cara memberi dan
- Syarat wajib dan syarat sah Zakat Fitrah. menerima zakat
Nilai : Murid dapat membiasakan diri agar sentiasa * - Waktu mengeluarkan Zakat Fitrah: - Membuat peta minda.
.membantu golongan fakir - Golongan berhak menerima Zakat Fitrah
Ibadat Zakat Fitrah Aras 1 : Menyatakan syarat wajib zakat. - Perbezaan Zakat Fitrah dengan Sedekah - Perbincangan dalam kumpulan
- Cara mengeluarkan Aras 2 : Menyatakan waktu mengeluarkan zakat. - Impak Zakat Fitrah terhadap pembersihan diri - Lawatan
Zakat Fitrah Aras 3 : Murid Boleh menjelaskan kelebihan dan semangat berkorban
mengeluarkan zakat. - Hikmah Zakat Fitrah
* Nilai : Murid dapat membantu golongan yang - Akibat tidak mengeluarkan zakat
memerlukan
Amali Solat Sujud Syukur .Murid dapat melakukan cara-cara sujud syukur - Maksud Sujud Syukur - Penerangan guru
(Rujuk Ms. 1) - Kaifiat Sujud Syukur - Tunjuk cara
* Nilai : Murid sentiasa bersyukur kepada Allah - Doa selepas sujud Syukur - Talaqqi bacaan
- Latih tubi bacaan
1. Tilawah Al- Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 101 - 110 - Membaca ayat
Quran - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu - membaca secara tartil
Tambahan
2. Pengukuhan Dapat menjawab soalan dengan betul.
PAFA Dapat membaca ayat yang telah ditentukan.
MINGGU : 25
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Sirah Kepahlawanan Tokoh Aras 1 : Murid dapat menyatakan riwayat hidup. - Riwayat hidup dan sifat peribadi - Perbincangan dalam kumpulan
berikut : Murid dapat menerangkan kepentingan sifat dan peribadi - Cara pemgislaman Saidina Hamzah - Menulis rencana tentang
Saidina Hamzah - Sumbangannya terhadap Islam pengorbanan pelajar terhadap
Saidina Hamzah bin Aras 2 : Murid dapat menjelaskan bagaimana pengislaman - Bukti kegagahan dan keberaniannya kesejahteraan keluarga dalam
Abdul Mutalib Saidina Hamzah. tulisan jawi.
Aras 3 : Murid dapat mengambil iktibar daripada peristiwa
pembunuh Saidina Hamzah.
* Nilai : Murid akan lebih gigih dan tabah dalam usaha
mencapai kejayaan.
Adab Adab Di Masjid atau Di Aras 1 : Menyebut adab-adab di masjid dan surau. - Adab-adab di masjid atau di surau - Perbincangan kumpulan
Surau Aras 2 : Murid dapat menyatakan sebab-sebab mesti - Fungsi masjid /surau serta tanggungjawab - Tunjuk cara adab dalam masjid
beradab. terhadapnya - Membuat laporan
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan kesan tidak beradab di - Sebab mesti beradab di masjid/surau - Sumbangsaran
masjid dan surau. - Kelebihan menjaga adab di masjid / surau
* Nilai : Murid akan sentiasa memelihara kebersihan - Implikasi amalan negatif yang dilakukan di masjid /
masjid dan surau. surau
Amali Solat Sujud Syukur .Murid dapat melakukan cara-cara sujud syukur - Doa selepas sujud Syukur - Musyafahah bacaan dan amali
(Rujuk Ms. 1) * Nilai : Murid sentiasa bersyukur kepada Allah
2 Waktu 1. Tilawah Al-Quran Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 111 – 120 - Membaca ayat
Tambahan - mengenal pasti hukum tajwid
- membaca secara tartil

14
2. Jawi Dapat membaca dan menulis teks jawi - Teks Jawi -

MINGGU : 26
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Adab Adab Terhadap Al Quran Aras 1 : Menyebut adab-adab terhadap Al-Quran. - Adab terhadap Al Quran - Simulasi
Aras 2 :Murid dapat menyatakan sebab-sebab mesti - Cara membaca Al-Quran - Tunjuk cara adab-adab dengan
beradab terhadap Al-Quran. Al-Quran seperti membawa,
-Cara menyimpan Al-Quran
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan kesan tidak beradab memegang dan menyimpannya.
- Sebab dituntut beradab terhadap Al Quran
terhadap Al-Quran.
- Kelebihan / fadilat beradab terhadap Al Quran
- Perkara yang dilarang terhadap Al Quran
* Nilai : Murid sentiasa mencintai Al Quran
- Kesan tidak beradab terhadap Al Quran

Adab Adab Berdoa Aras 1 : Murid dapat menyebut adab-adab ketika berdoa. - Adab berdoa - Sumbangsaran
Aras 2 : Murid dapat menyatakan tempat dan waktu - Kepentingan berdoa - Menghafaz doa serta
sesuai berdoa. - Kelebihan beradab semasa berdoa pengertiannya.
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan kesan tidak - Sebab dituntut berdoa - Membuat peta minda tentang
.mengamalkan doa semasa hidup - Tempat dan waktu berdoa yang mustajab tempat-tempat dan waktu
- Sebab dilarang mendoakan keburukan kepada berdoa yang mustajab dan adab
* Nilai : Murid sentiasa mengingati Allah walau di orang lain berdoa yang dituntut dalam
mana berada. - Kesan tidak mengamalkan doa Islam
- Sebab-sebab doa diterima Allah - Simulasi dan tunjuk cara adab
- Langkah melazimkan membaca doa dalam berdoa.
kehidupan
Amali Solat Solat Ketika Sakit .Murid dapat menjelaskan maksud solat ketika sakit - Cara solat sambil duduk - Penerangan
a. Solat Sambilangan * Nilai : Murid dapat melakukan amalan ziarah - Tunjuk cara & Latihan
Duduk terutama orang sakit.
1. Pengukuhan Dapat menjawab soalan dengan betul. - -
2 Waktu Dapat membaca ayat yang telah ditentukan.
PAFA
Tambahan
2. Jawi Dapat membaca dan menulis petikan rumi ke jawi - -
MINGGU : 27
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Tilawah Surah Ali Imran : Ayat Aras 1 : Murid dapat membaca ayat 111--115 dengan - Bacaan Ayat - Kaedah Talaqi Mushafahah
104 - 111 makhraj yang betul. - Hukum Tajwid : Mim Sakinah
Aras 2 : Murid dapat membaca ayat 111-118 dengan betul
dan fasih. - Izhar Syafawi
.Aras 3 : Membaca ayat dengan bertajwid dan tarannum
* Nilai : Murid dapat menjaga kesucian Al-Quran
Ayat Surah Ali Imran : Ayat Aras 1 : Murid dapat menyatakan maksud ayat - Pengertian & Ciri2 “Khairul Ummah" - Perbincangan dalam kumpulan
Kefahaman 110 keseluruhannya. - Maksud 'amar makruf nahi mungkar" dan hukum - Mengadakan dialog atau kuiz
Aras 2 : Murid dapat menyatakan konsep Amal Makruf melaksanakan untuk mengajak kepada kebaikan.
Nahi Mungkar. - Konsep dakwah & Cara berdakwah yang berkesan

15
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan ciri umat terbaik. - Ciri-ciri orang mukmin dan fasik
* Nilai : Murid dapat mengajak orang lain kearah - Peranan pendakwah dalam masyarakat hari ini
kebaikan - Langkah persediaan untuk melahirkan “Khairul
Ummah” & Pengajaran ayat
Amali Solat Solat Ketika Sakit .Murid dapat menjelaskan maksud solat ketika sakit - Cara solat sambil baring mengiring - Tunjuk cara & Latihan solat
b. Solat Sambilangan * Nilai : Murid dapat melakukan amalan ziarah terutama dalam kumpulan
Mengiring orang sakit.
1. Tilawah Al-Quran Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 121 - 130 - Membaca ayat
- mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu
- membaca secara tartil
Tambahan
2. Pengukuhan PAFA Dapat menjawab soalan dengan betul. -
Dapat membaca ayat yang telah ditentukan.
MINGGU : 28
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Aqidah Kesan-Kesan Beriman Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian Rububiyah. - Aspek keimanan kepada Allah : - Perbincangan mengenai kesan
Kepada Allah Aras 2 : Murid dapat menyatakan kesan beriman kepada - Uluhiyyah (Keesaan Allah) keimanan terhadap Uluhiyyah
dari segi perbuatan,perkataan, pemikiran dan penampilan. - Rububiyyah (Maha Pencipta / Pentadbir ) Allah Sumbangsaran tentang
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan maksud Uluhiyyah . - Asma' wa Sifat pengorbanan orang yang yakin
* Nilai : Murid dapat membiasakan diri mentaati - Maksud Uluhiyyah dan Kesan beriman kepada Allah dengan Uluhiyyah
perintah Allah berdasarkan Uluhiyyah kepada : [ perbuatan /
perkataan / pemikiran / penampilan ].
- Murid membuat senarai semak
Aqidah Kesan-Kesan Beriman - Maksud Rububiyyat dan Kesan beriman kepada Allah perlakuan dan tindakan yang ada
Kepada Allah berdasarkan Rububiyyat, kepada : [ perbuatan / hubungan Rubbubiyyah dan
perkataan / pemikiran / penampilan ]. Uluhiyyah.
- Murid membuat buku skrap
cadangan untuk mengekalkan
perbuatan baik dan mengatasi
perbuatan buruk.
Amali Solat Solat ketika sakit spt .Murid dapat menjelaskan maksud solat ketika sakit Cara solat sambil baring mengiring - Amali dalam kumpulan
minggu 25 * Nilai : Murid dapat melakukan amalan ziarah terutama
orang sakit
1. Tilawah Al-Quran Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancar - Surah Al-Imran : 131 - 140 - Membaca ayat
- mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu
- membaca secara tartil
Tambahan
2. Budaya Ilmu Dapat menyatakan perbezaan komunikasi berkesan dan - Komunikasi Berkesan
tidak berkesan

16
MINGGU : 29
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Sirah Abu Hurairah ra Aras 1 : Murid dapat menyebut sifat mulia Riwayat Hidup dan sifat peribadi - Bercerita tentang biodata tokoh.
Abu Hurairah r.a.dan riwayat hidup - Kegigihannya dalam mengembangkan Islam - Sumbangsaran mengenai peribadi
Aras 2 : Menyatakan sumbangan dan - Sumbangannya dalam periwayatan hadis tokoh.
pengorbanan Abu Hurairah r.a. - Iktibar sifat kejujuran Abu Hurairah terhadap - Membuat kajian secara kumpulan
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan kejayaan Allah,manusia dan haiwan. tentang hadis yang diriwayatkan
Abu Hurairah r.a. - Faktor kejayaan Abu Hurairah dalam periwayatan oleh tokoh
Nilai : Murid dapat mengingatkan diri * hadis dan ilmu pengetahuan - Mengadakan kuiz. & peta minda
bertanggungjawab terhadap tugas yang
.diamanahkan

Amali Solat Solat Ketika Sakit Murid dapat menjelaskan maksud solat ketika - Cara solat sambil baring menelentang - Tunjuk cara solat
c. Solat Sambil baring .sakit - Amali berpasangan
Menelentang * Nilai : Murid dapat melakukan amalan
ziarah terutama orang sakit
1. Tilawah Al-Quran Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih - Surah Al-Imran : 141 – 150 - Membaca ayat
dan lancar - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu
- membaca secara tartil
Tambahan
2. Pengukuhan PAFA Dapat menjawab soalan dengan betul.
Dapat membaca ayat yang telah ditentukan.
MINGGU : 30
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Tilawah Surah Ali Imran : Ayat 133 - 140 Aras 1 : Murid dapat membaca ayat 133- - Bacaan ayat - Kadah Talaqi dan Mushafahah
140 dengan makhraj yang betul. - Hukum tajwid : Mim Sakinah
Aras 2 : Murid dapat membaca ayat 133-140
dengan betul dan fasih. - Ikhfa’ Syafawi
Aras 3 : Murid dapat membaca ayat 133-140
dengan mengikut hukum tajwid.
* Nilai : Murid dapat membiasakan diri
dengan membaca Al-Qur’an
Ayat Surah Ali Imran : Ayat 133 – 136 Aras 1 : Murid dapat menyatakan maksud - Pengertian ayat secara menyeluruh - Lembaran kerja.
Kefahaman ayat keseluruhannya. - Sifat-sifat orang bertaqwa berdasarkan ayat - Menggunakan peta minda
Aras 2 : Murid dapat menyatakan konsep - Konsep dan cara Istighfar mengenai sifat-sifat orang
taqwa. - Keperluan beristighfar dan berzikir terhadap Allah bertaqwa.
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan ganjaran - Maksud 'segera beristighfar ' dan sebab perlu - Latih tubi pelbagai lafaz istighfar
memaafkan orang lain.. segera beristighfar melalui kertas edaran.
* Nilai : Murid sentiasa bertakwa. - Perkaitan Istighfar dan Zikir dengan taubat - Perbincangan kumpulan berkaitan
- Kelebihan memberi kemaafan dengan cara pengurusan

17
- Orang-orang yang mendapat keampunan Allah harta,memberi kemaafan dan
- Kesan dan ganjaran orang yang bertaubat meminta maaf dalam versi jawi.
Amali Solat Solat Ketika Sakit Murid dapat menjelaskan maksud solat ketika Penjelasan cara solat dengan Isyarat - Penerangan guru
d. Solat Secara Isyarat .sakit - Amali dalam kumpulan
* Nilai : Murid dapat melakukan amalan
ziarah terutama orang sakit
1. Tilawah Al-Quran (Hafazan) Dapat memperdengarkan bacaan ayat - Surah Al-Imran : 27 -
2 Waktu .hafazan dengan fasih dan lancar
Tambahan 2. Jawi Dapat mengenal kata-kata hikmat tokoh -
terkemuka
MINGGU : 31
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Aqidah Beriman Kepada Malaikat Aras 1 : Murid boleh menyatakan tugas- - Pengertian beriman kepada malaikat - perbincangan tentang kejadian
tugas malaikat. - Kejadian Malaikat dan keistimewaannya malaikat.
- Hakikat Wujud Malaikat Aras 2 : Murid dapat menyatakan nama- - Sifat-sifat malaikat - Membuat perbandingan antara
nama malaikat yang wajib diketahui. - Perbezaan malaikat sifat malaikat dengan manusia kejadian malaikat dengan manusia.
Aras 3 : Murid dapat menghuraikan - Bukti wujudnya hubungan manusia dengan malaikat - Perbincangan dengan
bagaimana malaikat menjalankan tugas. - Kesan beriman kepada malaikat menggunakan CD atau
* Nilai : Murid sentiasa mentaati internet tentang perbezaan
perintah Allah. tugas manusia dan malaikat
Aqidah Beriman Kepada Malaikat Aras 1 : Murid dapat menyenaraikan nama- - Tugas-tugas umum malaikat - Sumbangsaran tentang
nama Malaikat dan tugas-tugasnya. - Nama malaikat yang wajib diketahui dan tugas pengawasan malaikat terhadap
- Tugas Malaikat Aras 2 : Murid dapat menghuraikan cara mereka gerak-geri manusia seperti kesan
- Kesan Beriman Kepada Malaikat Malaikat menjalankan tugas. - Cara malaikat menjalankan tugas kepada kehidupan manusia dan
Aras 3 : Murid dapat membezakan antara - Fungsi peranan malaikat dalam kehidupan manusia membantu manusia.
tugas manusia dan malaikat. - Membezakan tugas malaikat dengan manusia - Membuat carta perbandingan
- Kesan beriman kepada malaikat dari segi sifat dan antara kesan beriman kepada
Nilai : Murid sentiasa istiqomah dan * fungsi kepada : malaikat dan kesan tidak beriman
yakin dengan tugas-tugas Malaikat yang kepada malaikat.
.mengawal segala gerak geri manusia - Perkataan - Sumbangsaran tentang kesan
- Perbuatan beriman dengan malaikat dari segi
- Pemikiran perkataan, perbuatan, pemikiran
- Hati dan hati.
Amali Solat Doa Memohon Kebaikan Dunia dan Murid dapat membaca contoh doa selepas - Bacaan doa untuk kebaikan Dunia dan Akhirat - Talaqqi dan musyafahah
Akhirat .solat - Musyafahah dalam kumpulan
Nilai : Murid dapat mempraktikkan *
.sifat amanah dalam diri
1. Tilawah Al-Quran Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih - Surah Al-Imran : 151 - 160 - Membaca ayat secara tartil
2 Waktu dan lancar - mengenal pasti hukum tajwid
Tambahan
2. Budaya Ilmu Dapat menyatakan konsep Riadah - Konsep Riadah
MINGGU : 32
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP

18
Tilawah Surah Ali Imran : Ayat 159 - 164 Aras 1 : Murid dapat membaca kalimah - Bacaan ayat - Tunjuk cara
dengan mengikut makhrajnya. - Hukum tajwid : Mim Sakinah : - Kaedah Talaqqi dan Musyafahah
Murid dapat membaca ayat yang ditentukan
dengan betul - Idgham Mithlain
Aras 2 : Murid dapat membaca ayat yang
ditentukan dengan fasih, lancar dan
bertajwid.
Aras 3: Murid dapat membaca ayat tertentu
.mengikut bacaan tartil dan tadwir
* Nilai : Murid sentiasa
bertanggungjawab menjaga kemuliaan
kesucian Al-Quran.
Ayat Surah Ali Imran : Ayat 159 Aras 1 : Murid dapat menyenaraikan sifat- - Pengertian ayat secara menyeluruh - Soal jawab atau sumbangsaran
Kefahaman sifat terpuji seperti musyawwarah, - Sifat-sifat terpuji berdasarkan ayat: [ lemah mengenai pengertian sifat-sifat
tawakkal dan lain- lain. lembut / tidak keras hati / terpuji.
Aras 2 : Murid dapat menghuraikan maksud pemaaf / memohon keampunan bagi pihak orang lain - Melakonkan satu mesyuarat
sifat-sifat terpuji di atas. / bertukar fikiran / berazam / tawakkal / pengagihan tugas dalam kelas yang
Murid dapat menjelaskan konsep tawakkal. keputusan bersama ]. diikuti dengan perbincangan
: Aras 3 - Kebaikan sifat-sifat tersebut mengenai adab bermesyuarat,
Murid dapat menerangkan kelebihan - Maksud dan kepentingan sifat tersebut keputusan mesyuarat, penyertaan
.bermesyuarat - Kesan tidak bersifat dengan sifat tersebut ahli dalam mesyuarat ketika
Murid dapat menghuraikan akhibat kerja - Kesan membuat keputusan tanpa mesyuarat membuat keputusan.
.tanpa mesyuarat - Hikmah bertawakal dalam membuat keputusan - Sumbangsaran mengeluarkan
Nilai : Murid akan sentiasa gigih * bersama pengajaran-pengajaran ayat.
berusaha dan bertawakal untuk mencapai - Akibat bertawakal tanpa usaha
kejayaan. - Pengajaran ayat
Amali Solat Doa Ketika Menerima Sedekah Murid dapat membaca contoh doa selepas - Bacaan Doa ketika menerima sedekah - Talaqqi dan musyafahah
.solat - Musyafahah dalam kumpulan
* Nilai : Murid dapat mempraktikkan
sifat amanah dalam diri.
1. Tilawah Al-Quran Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih - Surah Al-Imran : 161 - 170 - Membaca ayat
dan lancar - mengenal pasti hukum tajwid
2 Waktu
- membaca secara tartil
Tambahan
2. Jawi Dapat menulis dan membaca artikel dalam
akhbar jawi / rumi
MINGGU : 33
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Aqidah Beriman Kepada Kitab-Kitab Suci Aras 1 : Murid dapat menerangkan maksud - Maksud beriman kepada kitab suci - Perbincangan dalam kumpulan,
Allah yang diturunkan oleh Allah beriman kepada Kitab-kitab Allah. - Hukum beriman dengan kitab suci maksud beriman kepada kitab,
(Taurat,Injil,Zabur dan Al-Quran) Aras 2 : Murid dapat menyatakan kita-kitab - Dalil wajib beriman dengan kitab suci ciri-ciri kitab Al-Quran dan
suci Allah satu persatu. - Kitab-kitab suci Allah : [ nama / penerima / kandungannya.
Aras 3 : Murid dapat menerangkan Kitab- bahasa / kandungan / umat / zaman ]
kitab suci Allah dan penerimanya.

19
* Nilai : Murid dapat menjadikan Al-
Quran sebagai rujukan dan bahan bacaan
Aqidah Beriman Kepada Kitab-Kitab Suci Aras 1 : Murid dapat menyebut pengertian - Cara kitab-kitab suci diturunkan - Perbincangan
Allah yang diturunkan oleh Allah kitab dan jumlahnya serta penerimanya. - Tujuan Kitab Al Quran diturunkan - Sumbangsaran tentang kesan
(Taurat,Injil,Zabur dan Al-Quran) Aras 2 : Murid dapat menyatakan perbezaan - Al Quran sebagai mukjizat beriman kepada Al-Quran.
antara kitab suci Allah dengan kitab-kitab - Kesan beriman kepada Al Quran - Menyediakan senarai semak
lain. - Aspek kandungan Al-Quran tentang jadual membaca dan
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan Al-Quran mengamalkannya.
sebagai penghulu segala kitab. - Kuiz, syarahan, tadarus dan
* Nilai : Murid dapat mematuhi segala tasmi’ hafazan.
perintah Allah - Kajian perpustakaan mengenai
kelebihan mempelajari Al-Quran.

Amali Solat Doa masuk tandas Murid dapat membaca contoh bacaan doa - Teks doa dan terjemahannya. - Talaqqi dan musyafahah bacaan
.keluar tandas - Musyafahah dalam kumpulan
Nilai : Murid dapat memastikan diri *
sentiasa berwudhuk
2 Waktu - -
Tambahan
MINGGU : 34
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING AKTIVITI PDP
Sirah Abdul Rahman bin Auf ra Aras 1 : Murid dapat menyebut sifat mulia - Riwayat hidup dan sifat peribadi - Perbincangan kumpulan mengenai
Ahli Perniagaan Yang Berwawasan Abdul Rahman Bin Auf r.a. dan riwayat hidup. - Ciri-ciri keistimewaan beliau riwayat hidup tokoh, sifat
Aras 2 :Murid dapat menyatakan sumbangan - Sumbangan dan jasa peribadi, sifat positif usahawan
dan pengorbanan Abdul Rahman Bin Auf r.a. - Faktor kejayaan Abdul Rahman bin Auf sebagai muslim.
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan kejayaan seorang korporat. - Membuat buku skrap mengenai
Abdul Rahman Bin Auf r.a. - Kesan bersifat dengan peribadi beliau kepada sejarah hidup tokoh.
Nilai : Murid sentisa mengamalkan * masyarakat Islam - Kuiz sumbangan dan jasa-jasa
.sifat berani kerana benar Abdul Rahman bin Auf.

Adab Adab beribadat Aras 1 : Murid dapat menyebut adab-adab - Keperluan adab dalam beribadat - Sumbangsaran dan membuat
ketika beribadah - Tujuan memelihara adab beribadat rumusan tentang keperluan
Aras 2 : Murid dapat menyatakan adab - Adab-adab beribadat yang menepati kehendak mengekalkan adab beribadah,
beribadah yang diterima Allah. syarak tujuan memelihara adab-adab
Aras 3 : Murid dapat menjelaskan kesan jika - Ciri-ciri adab beribadat yang diterima oleh Allah beribadah kepada Allah.
tidak mengamalkan adab semasa - Perbezaan adab beribadat dengan adat - Kajian perpustakaan mengenai
beribadah. - Akibat meninggalkan adab beribadat kepada perbezaan adab dan ibadah.
individu - Lawatan ke masjid dan
* Nilai : Murid sentiasa mengingati Allah - Implikasi memelihara adab beribadat terhadap mengerjakan solat sunat
individu,masyarakat dan negara. Tahiyyatul Masjid.
- Carta adab-adab beribadah dalam
tulisan jawi.
Amali Solat Doa Keluar Tandas Murid dapat membaca contoh bacaan doa Bacaan doa keluar tandas - Talaqqi dan musyafahah bacaan

20
.keluar tandas - Musyafahah dalam kumpulan
Nilai : Murid dapat memastikan diri *
sentiasa berwudhuk
1. Tilawah Al-Quran Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih - Surah Al-Imran : 171 - 180 - Membaca ayat secara tartil
2 Waktu dan lancar - mengenal pasti hukum tajwid
Tambahan
2. Pengukuhan / pemulihan Dapat menyebut ciri-ciri keadilan Allah SWT - Al-Adlu

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGU : 35 - 39
BHG TAJUK/SUB TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PDP

Tilawah/Hadis ULANGKAJI PERSEDIAAN Mengetahui format soalan PAT berdasarkan - Edaran kertas soalan latih tubi
Aqidah PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN format PT3 - Menjawab dalam kumpulan
Sirah (PAT) Mendapat pendedahan teknik menjawab - Perbincangan jawapan
Ibadah soalan KBAT - Penerangan dan pembetulan
Adab
Amali Solat Doa Keluar Tandas Murid dapat membaca contoh bacaan doa Bacaan doa keluar tandas - Talaqqi dan musyafahah bacaan
.keluar tandas - Musyafahah dalam kumpulan
Nilai : Murid dapat memastikan diri *
sentiasa berwudhuk
1. Tilawah Al-Quran Dapat membaca ayat al-quran dengan fasih - Surah Al-Imran : 171 - 180 - Membaca ayat secara tartil
2 Waktu dan lancar - mengenal pasti hukum tajwid
Tambahan
2. Pengukuhan / pemulihan Dapat menyebut ciri-ciri keadilan Allah SWT - Al-Adlu

Minggu 40 PEPERIKSAAN AKHIR Pelajar dapat menjawab dalam keadaan terkawal dan - Taklimat Peperiksaan
berdisiplin - Edaran kertas soalan
TAHUN
Pelajar dapat menjawab soalan mengikut format PT3 - Mengawas peperiksaan
- Kutipan kertas jawapan

MINGGU : 41 - 42

PERBINCANGAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PELAKSANAAN & PEMARKAHAN AKHIR PENTAKSIRAN UJIAN PAFA TINGKATAN 2
PENGUKUHAN AYAT HAFAZAN TINGKATAN 1 DAN 2
LATIH TUBI PEMANTAPAN JAWI
PENGUKUHAN PBS MODL OFFLINE

 Guru Pendidikan Islam dikehendaki merujuk kepada:

21
i. Huraian Sukatan Pelajaran ( HSP ) untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang hasil pembelajaran serta dengan aktiviti
ii. Buku Panduan Amali ( BPA ) untuk mendapatkan maklumat tentang panduan melaksanakan amali

22