Anda di halaman 1dari 45

Traian Dorz

Traian Dorz s-a născut la 25 decembrie 1914 în satul Livada Beiuşului,


comuna Mizieş, judeţul Bihor, într-o familie de ţărani săraci. La terminarea
celor 7 clase primare a primit ca premiu cartea „Corabia lui Noe” scrisă de
preotul Iosif Trifa, întemeietorul şi liderul „Oastei Domnului” din Sibiu, care
avea să-i schimbe definitiv sensul vieţii.
În iunie 1930, la vârsta de 15 ani, a devenit membru al mişcării religioase
„Oastea Domnului”. La scurt timp după aceea, a început să scrie poezii
creştine şi povestiri religioase, care i-au fost publicate în ziarele „Oastei
Domnului” din Sibiu. În 1934, la solicitarea preotului Iosif Trifa, devine
salariat al revistei „Oastea Domnului” din Sibiu, unde a lucrat până în 1938.
De-a lungul anilor 1939-1943 a fost concentrat şi mobilizat pe front. Din
pricina faptului că era bolnav, în martie 1943 i se permite să se întoarcă acasă,
în comuna Mizieş. Se angajează funcţionar la primărie, în paralel,
continuându-şi activitatea publicistică. Între 1946-1947 a lucrat la periodicul
„Isus Biruitorul”, organul de presă al „Oastei Domnului” din Sibiu, devenind,
în 1947, redactorul acestuia.
În decembrie 1947, din cauza activităţilor religios-misionare, este arestat
pentru prima dată de Siguranţa din Beiuş. A stat închis patru luni la
Penitenciarele Oradea şi Gherla, după care, în mai 1948, a revenit în satul
natal.
În februarie 1950 a fost arestat de Securitatea din Beiuş şi închis timp de
nouă luni în Penitenciarele din Beiuş şi Oradea. A fost eliberat în noiembrie
1950. În perioada 1951 – decembrie 1952 a lucrat la C.F.R. Simeria. La 25
decembrie 1952 a fost arestat pentru a treia oară, de această dată de
Securitatea din Deva.
În Deva a stat închis până în martie 1953, când a fost trimis la colonia de
muncă Ghencea, pentru ca în iunie 1953 de aici să fie dus la colonia de muncă
Popeşti-Leordeni. În noiembrie 1953 a fost trimis la Penitenciarul din
Caransebeş, unde a stat până la 2 iulie 1954.
Din 5 iulie 1954 până în 1956 a stat cu domiciliu obligatoriu (D.O.) în
comuna Dropia, judeţul Constanţa.
La 28 octombrie 1958, Direcţia Regională Cluj i-a deschis lui Traian
Dorz un dosar de urmărire informativă pentru a stabili „activitatea sa
duşmănoasă pe care o desfăşoară în prezent”.
A fost arestat din nou, la 13 mai 1959, din localitatea Călanul Mic,
unde îşi stabilise domiciliul. A fost condamnat prin Sentinţa nr. 510 din 19
noiembrie 1959 a Tribunalului Militar Cluj la 16 ani muncă silnică pentru
„uneltire contra ordinei sociale” şi a fost încarcerat la Penitenciarul Gherla.
A fost eliberat în 1964 pe baza Decretului nr. 310 din acel an şi a
revenit în satul natal. A fost obligat să muncească la CAP şi a fost şicanat
permanent de instituţiile comuniste. La 20 decembrie 1965 Securitatea din
Bihor i-a deschis un dosar de verificare, care va fi preschimbat în acţiune
informativă individuală la 1 octombrie 1966.
Motivul urmăririi îl constituia faptul că Traian Dorz era liderul
grupării religioase „Oastea Domnului”, interzisă de regimul comunist.
În 1982, deşi bătrân şi bolnav, a fost arestat din nou şi închis cu
deţinuţii de drept comun la Satu Mare. Acuzaţia care i s-a adus era aceea
de „posesie şi distribuire de materiale religioase neautorizate”. A fost
condamnat la 2 ani din care a executat doar 5 luni.
A murit la 20 iunie 1989 şi a fost înmormântat în cimitirul din comuna
Mizieş, la 22 iunie 1989.
1953
Referat al M.A.I. în care este sintetizată activitatea lui
Traian Dorz până în acel moment

Conform Deciziei M.A.I. nr. 508/1952 Traian Dorz fusese încadrat


în C.M. (colonie de muncă) pe timp de 60 de luni, urmând a fi
eliberat la 25 decembrie 1957.

(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, f. 21)


8 noiembrie 1955
Autobiografie redactată de Traian Dorz în timp ce se afla cu
domiciliul obligatoriu în comuna Dropia,
astăzi sat în judeţul Constanţa
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, ff. 24-27)
28 octombrie 1958
Hotărâre de deschidere a dosarului de urmărire
informativă a lui Traian Dorz, aprobată de colonelul Iosif
Breban, şeful Direcţiei Regionale Cluj

Scopul deschiderii dosarului era acela de a se obţine


informaţii cu privire la activitatea lui Traian Dorz.
Conform unor date deţinute de Securitate, acesta era
preocupat de reorganizarea grupării religioase „Oastea
Domnului”, interzisă de regimul comunist.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, ff. 2-4)
20 martie 1959
Notă despre demersurile întreprinse de Traian Dorz
pentru a obţine legalizarea grupării religioase
„Oastea Domnului”

Traian Dorz se întâlnise inclusiv cu patriarhul Justinian


Marina, care îi spusese că, în vederea legalizării, ar fi
necesară convocarea unui sinod al tuturor mitropoliţilor
ortodocşi.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 2, ff. 53-53v)
1960
Fişă personală a lui Traian Dorz, întocmită în perioada în
care se afla încarcerat la Penitenciarul Gherla

Traian Dorz fusese condamnat prin Sentinţa nr. 510 din 19


noiembrie 1959 a Tribunalului Militar Cluj la 16 ani
muncă silnică pentru „uneltire contra ordinei sociale”.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, f. 6)
1 octombrie 1966
Hotărâre de preschimbare a dosarului de verificare deschis
pe numele lui Traian Dorz la 20 decembrie 1965,
în acţiune informativă individuală

Motivul urmăririi îl constituia faptul că acesta era liderul


grupării religioase „Oastea Domnului”, interzisă de
regimul comunist.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 2, ff. 2-4)
2 aprilie 1970
Notă a informatorului „Popescu Ioan” despre discuţiile
purtate de Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, cu
Traian Dorz, la 28 martie 1970

Traian Dorz a încercat să obţină sprijinul mitropolitului în


vederea intrării în legalitate a grupării religioase „Oastea
Domnului”. Atitudinea mitropolitului a fost una
refractară, el insistând asupra obligaţiei membrilor
grupării de a respecta tradiţia ortodoxă şi legile statului.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 2, ff. 91-93)
30 decembrie 1970
Plan de acţiune întocmit de Serviciul I din cadrul
Inspectoratului de Securitate al Judeţului Bihor privind
prinderea „în flagrant” a membrilor grupării
„Oastea Domnului”.

Ofiţerii Securităţii intenţionau să-i surprindă pe „ostaşi”


în timpul întrunirilor religioase, să percheziţioneze
locuinţele în care se adunau clandestin şi să le confişte
materialele religioase pe care le deţineau.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, ff. 44-45)
31 martie 1971
Adresă a Inspectoratului de Securitate al Judeţului Bihor
către Procuratura Militară Oradea, semnată de
general-maior Gheorghe Ristea

În urma analizei dosarului penal nr. 1343/1970 deschis pe


numele lui Traian Dorz, liderul grupării religioase „Oastea
Domnului”, se propune scoaterea acestuia de sub urmărire
penală deoarece activitatea sa „nu întruneşte laturile
constitutive ale infracţiunii de propagandă împotriva
orânduirii socialiste”.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, ff. 49-50)
17 august 1972
Raport informativ redactat de maiorul Nicolae Moldovan
în urma discuţiei purtate cu
informatorul „Mândru Constantin”

În iunie 1972 informatorul primise vizita lui Traian Dorz,


liderul grupării religioase „Oastea Domnului”. Acesta i-a
povestit despre persecuţiile pe care le-a îndurat din partea
instituţiilor represive comuniste şi i-a adus la cunoştinţă
demersurile întreprinse în vederea legalizării „Oastei
Domnului”.

(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 3, ff. 85-87)


4 decembrie 1972
Raport al Inspectoratului Judeţean Bihor către Direcţia I
semnat de maiorul Traian Sima şi maiorul Vasile Lucaciu

Traian Dorz a fost atenţionat la 1 decembrie 1972 din


pricina demersurilor insistente întreprinse pentru a obţine
legalizarea grupării religioase „Oastea Domnului”.
Fiind ameninţat de ofiţerii Securităţii din Bihor, Traian
Dorz a promis că va sista aceste acţiuni, mai cu seamă că
discuţiile purtate cu înalţii ierarhi ortodocşi până atunci
nu duseseră la nici un rezultat favorabil.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 3, ff. 246-248)
23 mai 1974
Raport privind contactarea lui Traian Dorz întocmit de
un ofiţer al Serviciului I din cadrul
Inspectoratului Judeţean Bihor – Securitate

Contactarea periodică a liderului grupării religioase


„Oastea Domnului” se făcea cu scopul temperării şi
compromiterii acestuia.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 3, f. 45)
20 noiembrie 1979
Raport întocmit de căpitanul Aurel Zapodean din cadrul
Serviciului IV, Direcţia I – Bucureşti în urma discuţiilor
purtate cu Traian Dorz

Ofiţerul i-a reproşat lui Traian Dorz că unele lucrări i-au


fost scoase din ţară şi tipărite în străinătate şi i-a cerut să
nu mai încurajeze activitatea membrilor grupării
religioase „Oastea Domnului”.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 4, f. 223-223v)