Anda di halaman 1dari 6

1.

0 Pengenalan

Perlembagaan merupakan sebuah dokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi


yang menjadi dasar dan panduan dalam pemerintahan sesebuah negara. Tambahan pula,
perlembagaan juga merupakan elemen penting dalam memupuk integrasi nasional. Dalam
konteks negara Malaysia, perlembagaan mengandungi beberapa peruntukan yang berkaitan
dengan corak pemerintahan negara, kewarganegaraan, agama, bahasa kebangsaan,
kewangan, kehakiman, kewarganegaraan, hak asasi, pilihanraya dan sebagainya.

Teras utama keluhuran Perlembagaan adalah melahirkan identiti bangsa.


Kesinambungan yang wujud hari ini adalah berasaskan kepada pendirian kepimpinan yang
mahu mencari titik keseimbangan dalam pentadbiran sebuah negara yang rencam dengan
alam persekitaran dan kehidupan yang unik ini. Sewaktu pembentukan Perlembagaan, kita
berhadapan dengan desakan luaran terutama penjajah dan desakan dalaman dari orang
Melayu dan bukan Melayu tetapi akhirnya sumbangan untuk ketika itu yang juga membawa
kepada penubuhan Malaysia dan penentangan komunis adalah Perlembagaan. Tujuan
Perlembagaan (2002) adalah :

1.Mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil.

2. Mengelakkan penyalahgunaan kuasa

3. Mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat

4. Menjamin keamanan dan kestabilan negara


2.0 Konsep Perlembagaan sebagai asas pembinaan jati diri dan Negara bangsa.

Persoalan mengenai pembentukan jati diri seseorang rakyat Malaysia sering menjadi tanda
tanya, kita tidak dapat lari daripada menjawab beberapa persoalan utama. Pertama, apakah
definisi jati diri? Kedua, bagaimanakah yang dikatakan jati diri acuan Malaysia? Ketiga,
bagaimanakah jati diri sesebuah Negara terbentuk dan boleh berubah?

Definisi Jati diri secara amnya membawa maksud rangkuman nilai, budaya, bahasa,
pegangan, fahaman, dan pandangan jagat sesuatu kaum. Manifestasi dari nilai-nilai tersebut
membentuk watak dan sifat peribadi, cara berfikir, cara hidup dan penampilan diri yang
melambangkan tradisi bangsa dan jati diri kaumnya. Harapan pemupukan jati diri boleh
dicapai kerana kita sudah sedia ada negara, bahasa, nilai, minat dan perlakuan yang sama
mengikat seluruh negara. Bersesuaian dengan taraf sebagai sebuah negara yang merdeka
dan berdaulat, sepatutnyalah Malaysia mempunyai budaya dan identiti sendiri yang sesuai
dengan negara ini.

Namun krisis yg berlaku pada tahun 1969 (peristiwa 13 Mei) mencerminkan rakyat
Malaysia belum mempunyai suatu budaya nasional yang menjadi asas bersama walaupun
sebelum kemerdekaan telah wujud permuafakatan di antara rakyat di negara mewujudkan
perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Setiap pembentukan sebuah
matlamat tidak akan dapat dicapai tanpa menempuhi cabaran yang mendatang. Seperti
peribahasa yang selalu diungkap, kalau tidak dipecahkan ruyung,manakan dapat sagunya.
Peribahasa ini bermaksud, tidak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan
bersusah payah.

Cabaran dalam membentuk jati diri di kalangan rakyat Malaysia adalah disebabkan
perbezaan budaya yang terdapat pada kaum di negara ini. Masing-masing mahu
mengamalkan budaya sendiri tanpa menghiraukan sensitiviti kaum lain. Sikap tidak
menghormati kaum lain, berlainan penggunaan laras bahasa yang sesuai boleh
meninggalkan perspektif yang negatif terhadap kaum tersebut. Dan ini menyukarkan proses
perpaduan antara kaum di Malaysia. Melalui proses sosialisasi, kita memperolehi budaya
masyarakat di mana kita dibesarkan. Bahasa merupakan asas kepada setiap budaya
masyarakat. Memandangkan bahasa merupakan asas sesebuah budaya, maka
penguasaan beberapa bahasa dilihat sebagai penting dalam perhubungan di antara
pelbagai bangsa.

2
Sebaik-baik jalan penyelesaiannya adalah kita haruslah berusaha untuk memupuk
kesedaran dan minat dalam diri anak-anak muda sekarang akan betapa pentingnya jati diri
kita sebagai seorang warganegara Malaysia. Jati diri yang mantap,baik meningkatkan
semangat patriotisme,iaitu semangat cintakan negara di dalam diri setiap rakyat Malaysia.
Bayangkan jika tiada jati diri, bagaimana kita mahu mempertahankan kemerdekaan yang
sudah 57 tahun dikecapi oleh negara. Bukanlah suatu angka yang kecil, tapi jika tidak
dipertahankan oleh setiap rakyat, tidak mustahil kita akan dijajah semula. Mungkin negara
kita secara fizikalnya tidak dijajah, tetapi jika tiada jati diri juga dianggap dijajah. Jika kita
mempunyai asas jati diri yang kuat, bukan setakat mental dan fizikal kita turut menjadi kuat,
bahkan ikatan perpaduan kita akan menjadi semakin utuh, sekaligus memudahkan kita
untuk mempertahankan agama, bangsa dan Negara kita daripada ancaman anasir-anasir
luar yang tidak pernah senang melihat keamanan Negara kita, Malaysia.

Kita kembali menghayati lima prinsip Rukun Negara, memahami Perlembagaan


Persekutuan, menjiwai maksud tersirat lirik lagu Negaraku serta menghormati Jalur
Gemilang bagi mengembalikan jati diri dan rasa cinta akan negara.Rukun Negara telah
digubal oleh Majlis Perundangan Negara dan diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Ia dirumus
berasaskan kepercayaan, keyakinan dan iltizam untuk membentuk jati diri rakyat Malaysia.
Rukun Negara dengan prinsip-prinsip yang bertunjangkan semangat Perlembagaan diharap
dapat membentuk jati diri rakyat Malaysia sebagai satu Bangsa Malaysia. Ramai kalangan
rakyat Malaysia yang lancar menyebut lima prinsip Rukun Negara. Menyanyikan lagu
Negaraku dan menyenaraikan warna-warna serta lambing-lambang yang terdapat pada
Jalur Gemilang tetapi tercengang dan tergagap-gagap apabila diminta menerangkan
maksudnya.Rakyat Malaysia seharusnya berasa bangga dengan tanah air yang didiami ini.
Keharmonian dan kedamaian yang dinikmati tidak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Kesedaran terhadap betapa berharganya keamanan negara perlu ditanam dalam jiwa setiap
rakyat Malaysia bak kata pepatah “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. “

3
Usaha yang lebih mantap bagi memperkasakan Bahasa Kebangsaan perlu
digerakkan dengan mewujudkan sasaran yang jelas, pendekatan yang menyeluruh dan
koordinasi antara badan penggerak utama bahasa. Usaha ini amat penting untuk memupuk
perasaan cintakan Bahasa Kebangsaan kerana ia merupakan identiti unik Bangsa Malaysia.
Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk memperkukuh kedudukan Bahasa Melayu sebagai
Bahasa Kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa
komunikasi moden. Matlamatnya adalah untuk melahirkan generasi masa depan Bangsa
Malaysia yang fasih, menghormati dan berbangga dengan bahasa yang menjadi identiti
mereka sehingga dapat mempromosikannya di mana sahaja mereka berada. ( Ghazalie
Shafie, 1983)

Beralih kepada pembinaan Negara Bangsa berteraskan Perlembagaan Malaysia,


proses yang perlu dilalui juga adalah panjang berdasarkan perkembangan negara masing-
masing ( Chamil Wariya, 2010). Pembentukan Negara Dan Bangsa Malaysia merupakan
satu perjuangan yang masih belum selesai persoalan negara bangsa dan bangsa Malaysia
menarik perhatian pelbagai pihak selepas bekas perdana menteri Malaysia yang keempat,
Tun Dr Mahathir Mohamad mengemukakannya pada tahun 1991. Dalam ulasannya
terhadap Wawasan 2020, beliau menegaskan bahawa dalam usaha menjadikan Malaysia
sebuah negara maju menjelang tahun 2020, kita perlu berusaha ke arah membentuk
sebuah masyarakat yang liberal dan bertolak ansur tetapi pada masa yang sama bebas
mengamalkan adat, kebudayaan dan pegangan agama masing-masing. (Mahathir
Mohamad, 1991)

Walaupun begitu, rakyat Malaysia perlu meletakkan kesetiaan yang tidak berbelah
bagi kepada negara. Reaksi masyarakat terhadap konsep negara bangsa mahupun bangsa
Malaysia kerap menimbulkan pelbagai perbahasan yang menarik. Dari segi konseptual, ada
yang menganalisis ‘bangsa Malaysia’ secara legalities dengan menghubungkannya dengan
konsep ‘warganegara’ manakala ada yang melihatnya sebagai ‘ras’. Abdul Rahman Embong
( 2006 ) dalam Negara-Bangsa: Proses dan Perbahasan mendefinisikan bangsa sebagai
satu komuniti politik yang terbentuk dalam sejarah yang ditautkan melalui perkongsian
wilayah, budaya dan bahasa serra perasaan sebangsa. Beliau turut membicarakan
perbezaan pengalaman pembinaan negara bangsa di Eropah dengan Malaysia.Namun
begitu, pembentukan negara bangsa di Malaysia bukanlah sesuatu yang baru. Proses ke
arah itu, dikatakan telah bermula sejak era penjajahan British.

4
3.0 Rumusan

Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, perlembagaan merupakan sebuah


dokumen yang penting dalam sesebuah negara. Ia merupakan dasar yang menyatakan hala
tuju dalam pemerintahan sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia, proses
penggubalannya memakan masa yang panjang dan mengambil kira pelbagai faktor seperti
kedudukan orang Melayu, kerakyatan etnik imigran, kedudukan sistem beraja, agama,
bahasa dan sebagainya.

Pengorbanan orang Melayu dan penerimaan etnik imigran terhadap perkara-perkara


yang terkandung dalam perlembagaan telah membawa kepada keamanan negara,
perpaduan yang jitu di kalangan rakyat. Kesejahteraan dan keharmonian hidup ini
membolehkan kerajaan menumpukan usaha untuk membangunkan negara ke arah menjadi
negara maju menjelang tahun 2020.

5
4.0 Rujukan

Abdul Rahman Embong (2006) Negara-bangsa : proses dan perbahasan. Bangi : Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Chamil Wariya (2010) Asas pembinaan Negara Bangsa, Institusu Pemerintahan, Lambang
Kebangsaan. Petaling Jaya : SPC Printing.

Ghazalie Shafie. (1983) Malaysia: Nilai Politik dan Budaya. Kuala Lumpur : Penerbitan
Pustaka Antara.

Mahathir Mohamad, Tun Dr. (1991). Malaysia Melangkah Ke Hadapan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka & Institusi kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia
(ISIS)

Perlembagaan Persekutuan. Kuala Lumpur : International Law Book Service. (2002)

Ruatam A Sani. (1993). Melayu Baru dan Bangsa Malaysia, Tradisi Cendekia dan Krisis
Budaya. Kuala Lumpur : Utusan Publications and Distributors.