Anda di halaman 1dari 9

ART MODERN

Obres generals
AINAUD DE LASARTE, J.: Cataluña. El Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico,
vol. II, “Tierras de España”, Fundación Juan March, Noguer, Barcelona 1978.

ALBAREDA i SALVADÓ, Joaquim (dir.): Desfeta política i embranzida econòmica.


Segle XVIII, “Història, política, societat i cultura dels Països Catalans”, vol. 5,
Enciclopedia Catalana, Barcelona 1995.

DD.AA.: Art català. Estat de la Qüestió, Diputació de Barcelona, Barcelona 1984.

DD.AA.: L’època dels genis. Renaixement i Barroc, Catàleg de l’exposició (Girona


1987-1988), Girona 1988.

DD.AA: El Barroc català. Actes de les jornades, Girona 17-19 de desembre de 1987,
Quaderns Crema, Barcelona 1989.

DD.AA.: Los siglos del Barroco, Akal, Madrid 1997.

DD.AA.: El siglo del Renacimiento, Akal, Madrid 1998.

FONTBONA, Francesc: Del Neoclassicisme a la restauració. 1808-1888, “Història


de l’Art Català”, vol. VI, Edicions 62, Barcelona 1988.

GABRIEL, Pere (dir.): Renaixement i Barroc. Segles XVI-XVII, “Història de la


cultura catalana”, vol. II, Edicions 62, Barcelona 1997.

GARRIGA i RIERA, Joaquim: L’època del Renaixement, s. XVI, “Història de l’Art


Català”, vol. IV, Edicions 62, Barcelona 1986.

MARÍAS, Fernando: El largo siglo XVI, Taurus, Madrid 1989.

MARTINELL, César: L’art català sota la unitat espanyola, Canosa, Barcelona


1933.

MARTINELL, Cèsar: L’Art Renaixentista i Barroc, “Art Català”, vol. II, Aymà,
Barcelona 1958.

PUIG, Arnau: Del Renaixement al Barroc. Història de l’art català, Taber, Barcelona
1970.

RÀFOLS, Josep-Francesc: Diccionario de artistas de Cataluña, Valencia y Baleares,


Edicions Catalanes S.A.- La Gran Enciclopedia Vasca, Barcelona-Bilbao 1980.

SEBASTIÁN, Santiago: Arte y Humanismo, Cátedra, Madrid 1978.

SEBASTIÁN, Santiago; GARCÍA GAINZA, M. Concepción; BUENDÍA, Rogelio: El


Renacimiento, “Historia del Arte Hispánico”, vol. III, Alhambra, Madrid 1980.

SERRA i PUIG, Eva; TORRES i SANS, Xavier (dir.): Crisi institucional i canvi
social. Segles XVI i XVII, “Història, política, societat i cultura dels Països Catalans”,
vol. 4, Enciclopedia Catalana, Barcelona 1997.

TRIADÓ, Joan-Ramon: L’època del Barroc, s. XVII-XVIII, “Història de l’Art Català”,


vol. V, Edicions 62, Barcelona 1984.

TRIADÓ, Joan-Ramon: “L’art català del segle XVII. Estat de la qüestió i problemes
metodològics”, D’Art, 12, març 1986, Universitat de Barcelona, Departament
d’Història de l’Art, pp. 161-171.

TRIADÓ, J.-R.: Arte en Cataluña, Cátedra, Madrid 1994.

Arquitectura

CAMÓN AZNAR, José: La arquitectura y la orfebrería españolas del siglo XVI,


“Summa Artis”, vol. XVII, Espasa Calpe, Madrid 1982.

CARBONELL i BUADES, Marià: L’Escola del Camp de Tarragona en


l’arquitectura del segle XVI a Catalunya, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon
Berenguer IV, Tarragona 1986.

CARBONELL i BUADES, M. i GARRIGA i RIERA, J.: El Palau de la Generalitat


a l’època del Renaixement, Generalitat de Catalunya- Museu Nacional d’Art de
Catlunya, Barcelona 2004.

Catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya, Direcció General


del Patrimoni Cultural, Servei del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Generalitat
de Catalunya, Barcelona 1990.

CHUECA GOITIA, F.: La arquitectura del siglo XVI, “Ars Hispaniae”, Madrid
1953.

CIRICI, Alexandre: L’arquitectura catalana, Teide, Barcelona 1975.

GARCÍA ESPUCHE, Albert: Un siglo decisivo. Barcelona y Catalunya, 1550-1640,


Alianza Editorial, Madrid 1998.

GARRIGA i RIERA, Joaquim: “Continuidad tipológica en la arquitectura religiosa


del siglo XVI en Cataluña”, Arte Gótico Postmedieval, C.E.H.A., Segovia 7-8 junio
de 1985, Caja de Ahorros de Segovia, Segovia 1987, pp. 133-139.

KUBLER, George: Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, “Ars Hispaniae”, vol.
XIV, Plus Ultra, Madrid 1957.

MÀRIA i SERRANO, Magdalena: Renaixement i arquitectura religiosa. Catalunya


1563-1621, Edicions UPC, Barcelona 2002.
MARTINELL, Cèsar: Arquitectura i escultura barroques a Catalunya. I El primer
barroc (1600-1670). II El barroc salomònic (1671-1730). III Barroc Acadèmic (1731-
1810), “Monumenta Cataloniae”, Alpha, Barcelona 1959-1963.

NARVÁEZ CASES, Carme: El tracista fra Josep de la Concepció (1626-1690),


Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2004.

NIETO, Víctor; MORALES, Alfredo J.; CHECA, Fernando: Arquitectura del


Renacimiento en España, 1488-1599, Cátedra, Madrid 1989.

PERELLÓ FERRER, Antònia M.: L’arquitectura civil del segle XVII a Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996.

PITA ANDRADE, José Manuel: La arquitectura española del siglo XVII, “Summa
Artis”, vol. XXVI, Espasa Calpe, Madrid 1982.

PLA DALMAU, Josep M.: La arquitectura barroca española y el churrigueresco,


Dalmau Carles, Girona 1951.

RÀFOLS, Josep-Francesc: Pere Blay i l’arquitectura del Renaixement a Catalunya,


Associació d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona 1934.

SAMBRICIO, Carlos: La arquitectura española de la Ilustración, Consejo Superior de


los Colegios de Arquitectos de España y Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid 1986.

TOVAR MARTÍN, Virginia; MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: El arte del Barroco.
I, Arquitectura y escultura, Taurus, Madrid 1990.

TRIADÓ, Joan Ramon: Arquitectura religiosa moderna i contemporània, “Art de


Catalunya”, vol. 5, Edicions L’Isard, Barcelona 1999.

VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: El Barroco y el Rococó. La arquitectura,


“Historia del Arte Hispánico”, vol. IV, Alhambra, Madrid 1980.

VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: La arquitectura española del siglo XVIII,


“Summa Artis”, vol. XXVII, Espasa Calpe, Madrid 1984.

Escultura

BOSCH i BALLBONA, Joan: Els tallers d’escultura al Bages del segle XVII, Obra
Cultura Caixa de Manresa, Manresa 1990.

BOSCH i BALLBONA, Joan (ed.): Alba daurada. L’art del retaule a Catalunya:
1600-1792, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya-Museu d’Art de
Girona, Girona 2006.

BOSCH i BALLBONA, Joan: Agustí Pujol: la culminació de l’escultura renaixentista


a Catalunya, Col·lecció Memoria Artium 7, Publicacions Universitat de Barcelona,
2009.

CAMÓN AZNAR, J.: “La escultura y la rejería española del siglo XVI”, Summa Artis,
vol. XVIII, Espasa-Calpe, Madrid 1961.

GÓMEZ MORENO, M. Elena: Escultura del siglo XVII, “Ars Hispaniae”, vol. XVI,
Madrid 1963.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: Escultura barroca en España, 1600-1770,


Manuales Arte Cátedra, Madrid 1983.

MARTINELL, Cèsar: Arquitectura i escultura barroques a Catalunya. I El primer


barroc (1600-1670). II El barroc salomònic (1671-1730). III Barroc Acadèmic (1731-
1810), “Monumenta Cataloniae”, Alpha, Barcelona 1959-1963.
MARA, Sofia; PARÍS, Jordi: Els Bonifàs. Una nissaga d’escultors, Institut d’Estudis
Vallencs, Valls 2006.

MORALES Y MARÍN, J.L.: Pintura y escultura españolas en el siglo XVIII, “Summa


Artis”, vol. XXVII, Espasa Calpe, Madrid 1984.

OTERO TÚÑEZ, Ramón: El Barroco y el Rococó. La escultura, “Historia del Arte


Hispánico”, vol. IV, Alhambra, Madrid 1980.

PÉREZ SANTAMARÍA, Aurora: Escultura barroca a Catalunya. Els tallers de


Barcelona i Vic (1680-1730 circa). Projecció a Girona, Lleida 1988.

TOVAR MARTÍN, Virginia; MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: El arte del Barroco.
I, Arquitectura y escultura, Taurus, Madrid 1990.

YEGUAS, Joan: L’escultor Damià Forment a Catalunya, Universitat de Lleida 1999.

YEGUAS, Joan: L’escultura a Catalunya entre 1490 i 1575: de la tradició medieval a


la difusió i consolidació de les formes "a la romana", Universitat Autònoma de
Barcelona 2001.

YEGUAS, Joan: El mausoleu de Bellpuig. Història i art del Renaixement entre


Nàpols i Catalunya, Saladrigues impressors, Bellpuig d’Urgell 2009.

Pintura

AINAUD DE LASARTE, Joan: La pintura catalana. Del esplendor gótico al Barroco,


Skira-Carroggio, Barcelona 1990.

ALCOLEA i GIL, Santiago: La pintura en Barcelona durante el siglo XVIII,


Barcelona 1961-1962.

ANGULO, Diego: Pintura del Renacimiento, “Ars Hispaniae”, vol. XII, Madrid 1952.
ANGULO, Diego: Pintura del siglo XVII, “Ars Hispaniae”, vol. XV, Madrid 1971.

BOSCH i BALLBONA, Joan; GARRIGA i RIERA, Joaquim (dir.): De Flandes a


Itàlia. El canvi de model en la pintura catalana del segle XVI: el bisbat de Girona,
Catàleg de l’exposició (Museu d’Art de Girona 1998-1999), Girona 1998.

BROWN, Jonathan: La Edad de Oro de la pintura en España, Madrid 1991.

CAMÓN AZNAR, J.: La pintura española del siglo XVI, “Summa Artis”, vol. XXIII,
Espasa Calpe, Madrid 1964.

CAMÓN AZNAR, J.: La pintura española del siglo XVII, “Summa Artis”, vol. XXV,
Espasa Calpe, Madrid 1977.

CHECA, Fernando: Pintura y escultura del Renacimiento en España 1450-1600,


Manuales Arte Cátedra, Madrid 1993.

CIRICI PELLICER, Alexandre: La pintura catalana, Moll, Palma de Mallorca 1959.

GUDIOL RICART, Josep; ALCOLEA GIL, Santiago; CIRLOT, Juan-Eduardo:


Historia de la pintura en Cataluña, Tecnos, Barcelona 1960.

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso: Pintura barroca en España 1600-1750, Manuales


Arte Cátedra, Madrid 1992.

POST, Ch.R.: The Catalan School in the Early Renaissance, vol. XII de la
col·lecció A History of Spanish Painting. New York: Kraus Reprint Co., 1970
(1958).

TORRAS TILLÓ, Santi: Pintura catalana del Barroc. L’auge col·leccionista i


l’ofici de pintor al segle XVII. Barcelona: Memoria Artium, 2012.

ART CONTEMPORANI

Obres generals
BARRAL I ALTET, X.(ed.): Art de Catalunya, Ars Cataloniae. vols, 3, 5, 7, 9,
11, 16. Barcelona: L’Isard, 1997.

BUSQUETS, J. : Barcelona, la construcción de una ciudad compacta, Ediciones


del Serbal, Barcelona 2004.

CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica de España: arte y arquitectura


del siglo XIX, Alianza, Madrid 1995.

CIRICI, A.: El arte modernista catalán, Aymà, Barcelona 1951.

COMADIRA, N.: Forma i prejudici. Papers sobre el Noucentisme, Émpuries,


Barcelona 2006.

CORREDOR MATHEOS, J.: La segona meitat del segle XX, “Història de l’art
català”, vol. IX, Edicions 62, Barcelona 1996.

D’ORS, C.: El Noucentisme. Presupuestos ideológicos, estéticos y artísticos,


Cátedra, Madrid 2000.

DD.AA.: Art català. Estat de la Qüestió, Diputació de Barcelona, Barcelona 1984.

DE RIQUER I PERMANYER, B. (dir.): La Gran transformació: 1790-1860,


“Història, política, societat i cultura dels Països Catalans”, vol. 6, Enciclopedia
Catalana, Barcelona 1997.

DE RIQUER I PERMANYER, B. (dir.): La Consolidació del món burgès 1860-


1900, “Història, política, societat i cultura dels Països Catalans”, vol. 7,
Enciclopedia Catalana, Barcelona 1997.

DE RIQUER I PERMANYER, B. (dir.): L'Època dels nous moviments socials


1900-1930, “Història, política, societat i cultura dels Països Catalans”, vol. 8,
Enciclopedia Catalana, Barcelona 1997.

DE RIQUER I PERMANYER, B. (dir.): De la gran esperança a la gran


ensulsiada, 1930-1939, “Història, política, societat i cultura dels Països Catalans”,
vol. 9, Enciclopedia Catalana, Barcelona 1997.

FONTBONA, Francesc: Del Neoclassicisme a la restauració. 1808-1888,


“Història de l’Art Català”, vol. VI, Edicions 62, Barcelona 1988.

FONTBONA , F., MIRALLES, F.: Del Modernisme al Noucentisme, 1808-


1917, “Història de l’art català”, vol. VII, Edicions 62, Barcelona 1985.

FONTBONA, F.: El Romanticisme a Catalunya, Pòrtic, Barcelona 1999.

FREIXA, M.; El Modernismo en España, Cátedra, Madrid 1986.

GABRIEL, Pere (dir.): Romanticisme i renaixença: 1800-1860, “Història de la


cultura catalana”, vol. IV, Edicions 62, Barcelona 1997.

GABRIEL, Pere (dir.): Naturalisme, positivisme i catalanisme: 1860-1890,


“Història de la cultura catalana”, vol. V, Edicions 62, Barcelona 1997.

GABRIEL, Pere (dir.): El Modernisme: 1890-1906, “Història de la cultura


catalana”, vol. VI, Edicions 62, Barcelona 1997.

GABRIEL, Pere (dir.): El Noucentisme: 1906-1918, “Història de la cultura


catalana”, vol. VII, Edicions 62, Barcelona 1997.

GABRIEL, Pere (dir.): Primeres avantguardes: 1918-1930, “Història de la


cultura catalana”, vol. VIII, Edicions 62, Barcelona 1997.
GABRIEL, Pere (dir.): República, autogovern i guerra: 1931-1939, “Història de
la cultura catalana”, vol. IX, Edicions 62, Barcelona 1997.

HERNANDO, J.: El pensamiento romántico y el arte en España, Càtedra,


Madrid 1995.

MIRALLES, F.: L’època de les avantguardes, 1917-1970, “Història de l’art


català”, vol. VIII, Edicions 62, Barcelona 1989.

RÀFOLS, Josep-Francesc: Diccionario de artistas de Cataluña, Valencia y


Baleares, Edicions Catalanes S.A.- La Gran Enciclopedia Vasca, Barcelona-Bilbao
1980.

REYERO, C.; FREIXA, M.: Pintura y escultura en España (1800-1910),


Cátedra, Madrid 1995.

TRIADÓ, J.-R.: Arte en Cataluña, Cátedra, Madrid 1994.

Arquitectura

ALCOLEA GIL,S.; ALCOLEA BLANCH,S.: Escultura Catalana del segle


XIX. Del Neoclassicisme al Realisme (catàleg d’exposició), Fundació Caixa
Catalunya, Barcelona 1989.

BASSEGODA, J., El Gran Gaudí, Ausa, Sabadell 1989.

BOHIGAS, O.: Reseña y Catálogo de la arquitectura modernista, Lumen,


Barcelona 1983.

BUSQUETS, J. : Barcelona, la construcción de una ciudad compacta, Ediciones


del Serbal, Barcelona 2004.

CASANOVA, R. (coord..): Gaudí 2002. Miscel·lània, Planeta, Barcelona 2002.

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico Artístic de la ciutat de


Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques,
Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, 1987.

DOMÈNECH i GIRBAU, Ll. (coord..): Domènech i Montaner, any 2000,


COAC, Barcelona 2000.

FONTBONA, F., (ed.). El modernisme. L’arquitectura, Edicions L’Isard,


Barcelona 2002.

FREIXA, M., El modernisme a Catalunya, Barcanova, Barcelona 1991.

GALERA, M.; ROCA, F.; TARRAGÓ, S.: Atlas de Barcelona, COAC,


Barcelona 1982.
GARCÍA ESPUCHE, A. (dir.): El Modernisme, Catàleg de l'exposició celebrada
a Barcelona. Museu d'Art Modern , 10 d'octubre 1990 a 13 de gener 1991,
Lunwerg, Barcelona 1990.

GARCÍA ESPUCHE, A.: La formació de l’Eixample de Barcelona.


Aproximacions a un espai urbà, L’Avenç, Barcelona 1990.

GIRALT-MIRACLE, D. (coord.): Gaudí. Art i Disney, Catàleg d’exposició,


Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona 2002.

HERNANDO, J.: Arquitectura en España, 1700-1900. Madrid: Cátedra,1989.


LAHUERTA, J.J., Antoni Gaudí 1852-1925, Electa, Milà 1992.

MACKAY, D.: L’arquitectura moderna a Barcelona.(1854-1939), Edicions 62,


Barcelona 1989.

MARTORELL PORTAS, V. (et. al): Historia del urbanismo en Barcelona,


Labor, Barcelona 1970.

MERCADER, L. (ed.): Antoni Gaudí. Escritos y documentos, Quaderns Crema,


(El acantilado, 54) Barcelona 2002.

NAVASCUÉS, P.: Arquitectura española, 1808-1914, “Summa Artis”, vol.


XXXV, Espasa Calpe, Madrid 1994.

ROVIRA, J.M: La arquitectura noucentista, UPC, Barcelona 1983.

TERAN, F. DE : Historia del urbanismo en España III. Siglos XIX y XX,


Cátedra, Madrid 1999.

TRIADÓ, Joan Ramon: Arquitectura religiosa moderna i contemporània, “Art de


Catalunya”, vol. 5, Edicions L’Isard, Barcelona 1999.

Escultura

ALCOLEA GIL,S.; ALCOLEA BLANCH,S., Escultura Catalana del segle XIX.


Del Neoclassicisme al Realisme (catàleg d’exposició), Fundació Caixa
Catalunya, Barcelona 1989.

FONTBONA, F., DURÁ,V., Catàleg del Museu de la Reial Acadèmia Catalana


de Belles Arts Sant Jordi (I- Pintura). Barcelona: Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts Sant Jordi,1999.

SUBIRACHS, J., L’Escultura del segle XIX a Catalunya: del romanticisme al


realisme. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1994.

VÉLEZ, P., Catàleg del Museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
Sant Jordi (II- Escultura i medalles), Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
Sant Jordi, Barcelona 2001.

Pintura

BOHIGAS, O. (et alt.): Avantguardes a Catalunya, 1906-1939, Catàleg


exposición, Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona 1992.

COLL., I.: Ramon Casas. Una vida dedicada a l’art. Catàleg raonat de l’obra
pictòrica, El Centaure Groc, Barcelona 1999.

COLL, I.: Santiago Rusiñol i la pintura europea, Catàleg d’exposició, Sitges,


Consorci del Patrimoni de Sitges, 2006.

FONTBONA, F., (ed.): El modernisme. Pintura i dibuix, Edicions L’Isard,


Barcelona 2002.

JARDÍ, E.: Història de les arts plàstiques a Catalunya en el darrer segle. Palma
de Mallorca: Moll, 1973.

JULIAN, I.: Les avantguardes pictòriques a Catalunya, Els llibres de la


Frontera, Barcelona 1986.

LAPLANA, J. de C.: Santiago Rusiñol. El pintor, l’home, Abadia de Montserrat,


Barcelona1995.

MENDOZA, C.; DOÑATE, M. (dir.): Ramon Casas. El pintor del Modernisme,


Catàleg d’exposició, Museu d’Art Modern del MNAC, Fundación Cultural
Mapfre Vida, Barcelona 2001.

PUIG, A.: Les avantguardes artístiques catalanes, Barcanova, Barcelona 1993.