Anda di halaman 1dari 1

Kami Doktor Muda berikrar Kami Doktor Muda berikrar Kami Doktor Muda berikrar Kami Doktor Muda

ktor Muda berikrar Kami Doktor Muda berikrar

Bahawasanya kami akan Bahawasanya kami akan Bahawasanya kami akan Bahawasanya kami akan Bahawasanya kami akan sentiasa
sentiasa sentiasa sentiasa sentiasa
Melaksanakan peranan dengan
Melaksanakan peranan Melaksanakan peranan Melaksanakan peranan Melaksanakan peranan efektif
dengan efektif dengan efektif dengan efektif dengan efektif
Berdisiplin dan berakhlak mulia
Berdisiplin dan berakhlak Berdisiplin dan berakhlak Berdisiplin dan berakhlak Berdisiplin dan berakhlak
mulia mulia mulia mulia Berusaha menimba ilmu

Berusaha menimba ilmu Berusaha menimba ilmu Berusaha menimba ilmu Berusaha menimba ilmu Menjaga kesihatan diri

Menjaga kesihatan diri Menjaga kesihatan diri Menjaga kesihatan diri Menjaga kesihatan diri Membina hubungan secara
positif
Membina hubungan secara Membina hubungan secara Membina hubungan secara Membina hubungan secara
positif positif positif positif Menjauhkan diri dari sikap
negative
Menjauhkan diri dari sikap Menjauhkan diri dari sikap Menjauhkan diri dari sikap Menjauhkan diri dari sikap
negative negative negative negative Menghormati insan lain dan
Mengamalkan prinsip
Menghormati insan lain dan Menghormati insan lain dan Menghormati insan lain dan Menghormati insan lain dan rukunnegara
Mengamalkan prinsip Mengamalkan prinsip Mengamalkan prinsip Mengamalkan prinsip
rukunnegara rukunnegara rukunnegara rukunnegara