Anda di halaman 1dari 1

PERANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

SMK CHALOK MODEL KHAS SETIU, TERENGGANU.


Aktiviti Bulan Pelaksanaan
J F M A M J J O S O N D
1 PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN
1.1 Jawatankuasa PPDa / / /
1.2 Mesyuarat Jawatankuasa Induk / / / /
1.3 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana / / / /
1.4 Perancangan Pendidikan Pencegahan / /
Dadah
1.5 Pengurusan Sudut PPDa / / / / / / / / / / /
1.6 Perkembangan Staff / /
1.7 Pelaporan Aktiviti PPDa / / / / / / / / / / /
2 KURIKULUM
2.1 Mesej 5 minit PPDa / / / / / / / / / / /
2.2 PPDa Merentas Kurikulum / / / / / / / / / / /
2.3 Ceramah PPDa / / /
2.4 Pameran PPDa / / /
3 KOKURIKULUM
3.1 Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) / / / / / / / / / / /
3.2 Minggu PPDa / /
3.3 Pertandingan PPDa
 Poster /
 Penulisan Sajak /
 Buku Skrap /
 Dikir Barat /
 Deklamasi Sajak /
4 PEMBENTUKAN SAHSIAH
(UBK dan Disiplin)
4.1 Ujian Saringan Urin / / /
4.2 Kemahiran Personel dan Interpersonel / / /
4.3 Kaunseling PPDa / / / / /
4.4 Program Keibubapaan / /