Anda di halaman 1dari 5

RUJUKAN

LAMPIRAN
TUGASAN 1
1.1 Dapatkan dua artikal yang membincangkan
tentang kaedah,teknik dan aktiviti pengajaran
Bahasa Melayu dan Matematik untuk murid
disleksia.
1.2 Cadangan intervensi yang sesuai untuk
membantu murid-murid yang mempunyai
masalah diskalkulia dan disgrafia.