Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PAK 21

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 21 Januari 2019 (Isnin)


Masa 7.30 – 8.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Membaca
Bahasa
Standard 2.1 Asas membaca dan memahami.
Kandungan
Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul
Pembelajara (i) vokal (ii) konsonan
n
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul vokal dan
konsonan
Aktiviti Pandainya Arif (Buku Teks: 2-3)
1. Murid membaca huruf dengan sebutan yang
betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid membaca huruf mengikut urutan secara
latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan
tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru. (Buku Aktiviti: 1-2)
Sistem mengenal huruf vokal dan konsonan
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir
Kurikulum Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam,
Pembelajaran Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Baik
Kurikulum (EMK) Hati

BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja


Pentaksiran Mengenal dan menyebut huruf vokal dan konsonan
Pengayaan / Bermain dan menulis huruf-huruf vokal
Pemulihan
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 22 Januari 2019 (Selasa)
Masa 7.30 – 9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.1 Asas menulis
Kandungan
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis
Pembelajara (i) huruf
n
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Menulis secara mekanis - i) huruf

Aktiviti Belajar Menulis (Buku Teks: 4)


1. Murid menulis huruf dengan betulnya dan
kemasnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang
isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid menulis huruf kecil dengan tulisan
yang kemas secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat
kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi
oleh guru. (Buku Aktiviti: 3-6)
Sistem Mengenal huruf vokal dan konsonan
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke- Mahir Berkomunikasi
Kurikulum 21
Kemahiran Berfikir Mengaplikasi
Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran Membandingbezakan,
dan Pembelajaran Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Rajin
Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Menulis huruf vokal dan konsonan
Pengayaan / Bermain dan menulis huruf konsonan
Pemulihan
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 23 Januari 2019 (Rabu)
Masa 10.30 – 11.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.1 Asas menulis
Kandungan
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis
Pembelajara (i) huruf
n
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Menulis secara mekanis - i) huruf

Aktiviti Cantiknya Tulisan (Buku Teks: 5)


1. Murid menulis huruf dengan betulnya dan
kemasnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang
isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid menulis huruf besar dengan tulisan
yang kemas secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat
kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi
oleh guru. (Buku Aktiviti: 3-6)
Sistem Huruf vokal dan konsonan
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke- Mahir Berkomunikasi
Kurikulum 21
Kemahiran Berfikir Mengaplikasi
Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran Membandingbezakan,
dan Pembelajaran Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Rajin
Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Menulis secara mekanis huruf vokal dan


konsonan
Pengayaan / Menyambung titik pada huruf konsonan
Pemulihan

Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 24 Januari 2019 (Khamis)
Masa 7.30 – 9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons
Kandungan
Standard 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa
Pembelajara dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi
n (i) vokal (ii) Konsonan
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut 10 perkataan, frasa
dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi - i)
vokal
Aktiviti Sebutlah Arif (Buku Teks: 6)
1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan
yang mengandungi huruf vokal.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid mendengar perkataan, frasa dan ayat
yang mengandungi huruf vokal dan
menyebutnya secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan
tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru. (Buku Aktiviti: 7)
Sistem Perkataan dan frasa yang mengandungi pelbagai
Bahasa bunyi vokal
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir
Kurikulum Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam,
Pembelajaran Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Kasih
Kurikulum (EMK) sayang
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Mengajuk dan menyebut perkataan yang
mengandungi pelbagai bunyi vokal.
Pengayaan / Menyebut huruf vokal dan konsonan
Pemulihan
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 25 Januari 2019 (Jumaat)
Masa 7.30 – 8.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons
Kandungan
Standard 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa
Pembelajara dan ayat yang
n mengandungi pelbagai bunyi
(i) vokal
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan
ayat yang mengandungi pelbagai bunyi - i)
vokal
Aktiviti Ajari Arif (Buku Teks: 7)
1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan,
frasa dan ayat yang mengandungi huruf vokal.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid mendengar perkataan, frasa dan ayat
yang mengandungi huruf vokal dan
menyebutnya secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan
tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru. (Buku Aktiviti: 7)
Sistem Ayat tunggal
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir
Kurikulum Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam,
Pembelajaran Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Kasih
Kurikulum (EMK) sayang
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi vokal.
Pengayaan / Murid mewarna huruf vokal (Pengayaan)
Pemulihan Murid mengenal dan menyebut huruf vokal
(Pemulihan)
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 28 Januari 2019 (Isnin)
Masa 7.30 – 8.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons
Kandungan
Standard 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa
Pembelajara dan ayat yang
n mengandungi pelbagai bunyi
(i) vokal
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
2. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan
ayat yang mengandungi pelbagai bunyi - i)
vokal
Aktiviti Ajari Arif (Buku Teks: 7)
6. Murid mengajuk dan menyebut perkataan,
frasa dan ayat yang mengandungi huruf vokal.
7. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
8. Murid mendengar perkataan, frasa dan ayat
yang mengandungi huruf vokal dan
menyebutnya secara latih tubi.
9. Murid mendengar guru membuat kesimpulan
tentang isi pelajaran.
10. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru. (Buku Aktiviti: 7)
Sistem Ayat tunggal
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir
Kurikulum Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam,
Pembelajaran Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Kasih
Kurikulum (EMK) sayang
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi vokal.
Pengayaan / Murid mewarna huruf vokal (Pengayaan)
Pemulihan Murid mengenal dan menyebut huruf vokal
(Pemulihan)
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 29 Januari 2019 (Selasa)


Masa 7.30 – 9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons
Kandungan
Standard 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa
Pembelajara dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi
n (ii) konsonan
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan
ayat yang mengandungi pelbagai bunyi - ii)
konsonan
Aktiviti Taman Mini (Buku Teks: 8)
1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan
yang mengandungi huruf konsonan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid menyebut perkataan, frasa dan ayat
yang mengandungi huruf konsonan secara
latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan
tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru. (Buku Aktiviti: 8)
Sistem Ayat tunggal
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir
Kurikulum Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam,
Pembelajaran Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan

Elemen Merentas Nilai Murni –


Kurikulum (EMK) Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi konsonan.

Pengayaan / Murid mewarna huruf konsonan (Pengayaan)


Pemulihan Murid mengikuti kelas Pemulihan Khas
(Pemulihan)
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PAK 21


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 30 Januari 2019 (Rabu)
Masa 10.30 – 11.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Membaca
Bahasa
Standard 2.1 Asas membaca dan memahami.
Kandungan
Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul
Pembelajara (ii) konsonan
n
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul konsonan
Aktiviti Pandainya Arif (Buku Teks: 2-3)
6. Murid membaca huruf dengan sebutan yang
betul.
7. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
8. Murid membaca huruf mengikut urutan secara
latih tubi.
9. Murid mendengar guru membuat kesimpulan
tentang isi pelajaran.
10. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru. (Buku Aktiviti: 1-2)
Sistem mengenal huruf konsonan
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir
Kurikulum Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam,
Pembelajaran Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Baik
Kurikulum (EMK) Hati

BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja


Pentaksiran Mengenal dan menyebut huruf konsonan
Pengayaan / Mewarna huruf konsonan (Pengayaan)
Pemulihan Bermain dan menulis huruf-huruf konsonan
(Penulihan)
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 31 Januari 2019 (Khamis)
Masa 7.30 – 9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.1 Asas menulis
Kandungan
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis
Pembelajara (i) huruf
n
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Menulis secara mekanis - i) huruf

Aktiviti Belajar Menulis (Buku Teks: 4)


1. Murid menulis huruf dengan betulnya dan
kemasnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang
isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid menulis huruf kecil dengan tulisan
yang kemas secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat
kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi
oleh guru. (Buku Aktiviti: 3-6)
Sistem Mengenal huruf vokal dan konsonan
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke- Mahir Berkomunikasi
Kurikulum 21
Kemahiran Berfikir Mengaplikasi
Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran Membandingbezakan,
dan Pembelajaran Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Rajin
Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Menulis huruf vokal dan konsonan
Pengayaan / Bermain dan menulis huruf konsonan
Pemulihan (Pengayaan)
Murid mengikuti Kelas Pemulihan Khas
(Pemulihan)
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 1 Februari 2019 (Jumaat)


Masa 7.30 – 8.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.1 Asas menulis
Kandungan
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis
Pembelajara (i) huruf
n
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Menulis secara mekanis - i) huruf
Aktiviti Cantiknya Tulisan (Buku Teks: 5)
1. Murid menulis huruf dengan betulnya dan
kemasnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang
isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid menulis huruf besar dengan tulisan
yang kemas secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat
kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi
oleh guru. (Buku Aktiviti: 3-6)
Sistem Huruf vokal dan konsonan
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke- Mahir Berkomunikasi
Kurikulum 21
Kemahiran Berfikir Mengaplikasi
Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran Membandingbezakan,
dan Pembelajaran Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Rajin
Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Menulis secara mekanis huruf vokal dan


konsonan
Pengayaan /
Pemulihan Menyambung titik pada huruf konsonan
(Pemulihan)

Refleksi
Catatan