Anda di halaman 1dari 42

LUKISAN ELEKTRIK &

ELEKTRONIK CAD (BBV40203)


LUKISAN BENTANGAN
PEMASANGAN DOMESTIK
Simbol Seni Bina
Simbol Seni Bina
Simbol Seni Bina
Simbol Seni Bina
Simbol Seni Bina
Melukis pelan
Melukis pelan
1. Pelan Rumah
a) Panduan asas Melukis Pelan Rumah:
• Daun pintu & pintu dilukis jelas ARAH ditutup &
dibuka.
• Setiap ruang mesti ditulis NAMA BILIK dengan
HURUF BESAR, JELAS, TIDAK TERLINDUNG mengikut
arah biasa (melintang).
• Tempat basuhan (sink), kolah, air pancut & yang
terlibat dengan penggunaan air & gas mesti ditunjuk
agar alatambah elektrik tidak dipasang di situ.
1. Pelan Rumah
Sambung…..
a) Panduan asas Melukis Pelan Rumah:
• Pintu & tingkap hendaklah dilukis.
• Bangunan mesti dilukis ikut SKALA atau nyatakan
ukuran dimensinya.
• Guna simbol arkitek yang betul untuk wakili sesuatu
bahagian, contohnya tangga, tiang dll.
1. Pelan Rumah
b) Teknik Melukis Semula Pelan Rumah
• Melalui cara pemindahan ukuran.
– Guna pembaris berskala atau jangka pembahagi
• Diperbesarkan 2 @ 3 kali ganda daripada
ukuran asal.
– Guna jangka pembahagi @ menambahkan ukuran
panjang menjadi 2 @ 3 kali ganda.
1. Pelan Rumah
Sambungan…
b) Teknik Melukis Semula Pelan Rumah
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

• Merupakan lukisan yg menunjukkan


kedudukan alatambah, peralatan &
kelengkapan elektrik dalam pelan rumah
dengan menggunakan SIMBOL.
• Perlu ambil kira jalan pintas pendawaian agar
kehilangan tenaga di kabel dapat dikurangkan.
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

a) Gaya Lukisan Bentangan


• Garisan lurus selanjar
• Garisan putus-putus
• Garisan lurus condong
• Garisan beriak
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

i) Gaya garis lurus


selanjar
• Keliru dengan garis
bangunan
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

ii) Gaya garisan


beriak
• Mudah
• Cepat
• Tak perlu alat
lukisan
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

iii) Garisan putus-


putus
berpenunjuk
• Mudah
• Cepat
• Perlu mas lukis
anak panah
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

iv) Garisan putus-


putus
• Mudah
• lambat
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

v) Garis condong
• Mudah
• Ceat
• Perlu alat lukisan
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

b) Pemilihan penempatan alatambah


• Sesuai dengan tempat.
• Ikut peraturan I.E.E.E & peraturan elektrik
– Contoh bilik mandi
• Soket alur keluar X di dalam
• Soket alur keluar pencukur boleh di dalam
• Di Malaysia, mesti ikut peraturan daripada
SURUHANJAYA TENAGA – Akta bekalan
Elektrik & Peraturan Pemasangan Elektrik.
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

b) Panduan Pemilihan penempatan alatambah


• Suis- tempat mudah dicapai
– Suis di tepi dinding pintu masuk bilik
– Suis 2 hala di laluan jalan/kaki lima/tangga
– Suis jenis tarik di tepi dinding pintu masuk bilik
mandi/rehat
– Suis-suis kawal lampu/kipas di 1 bilik dikumpulkan
bersama > jimat wayar, kemas
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

Sambungan…
b) Panduan Pemilihan penempatan alatambah
• Lampu
– Setiap bilik mesti sekurang-kurangnya 1 lampu.
– Kalau > 1 lampu, jaraknya min 2meter.
– Biasa di tengah-tengah bilik kecuali bilik
baca/jahitan/melukis dll
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

Sambungan…
b) Panduan Pemilihan penempatan alatambah
• Papan agihan & alat kawalan pengguna di
dalam bilik stor atau tepi dinding masuk
rumah
• Soket alur keluar dicadang jenis tunggal dan
dipasang berjauhan, tidak boleh pasang di
bilik mandi atau di paras < 150mm
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

Sambungan…
b) Panduan Pemilihan penempatan alatambah
• Untuk senang, sediakan JADUAL PENEMPATAN
& KEPERLUAN SUIS & KELENGKAPAN ELEKTRIK
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

c) Cara lukis pelan bentangan pemasangan


• Saiz simbol sepadan dengan ukuran pelan
rumah @ guna skala.
• 1 garisan penyambung di antara suis & beban
untuk menunjukkan suis kawalan beban.
– Boleh pelbagai gaya tapi mesti konsisten
– Tebal garis ~ 0.5mm
– Pensel 2B
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

d) Litar Akhir
• Tidak boleh melebihi HAD yang dibenarkan.
• Rujuk jadual permintaan arus.
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

Sambungan…
d) Litar Akhir
• Ada 3 kumpulan:
– Pengguna kuasa kecil
– Penguna kuasa sederhana
– Pengguna kuasa besar
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)
2. Luk.Bentangan Pemasangan Domestik (1 Fasa)

Sambungan…
d) Litar Akhir
• Untuk senangkan kerja lukis dan semak,
sediakan JADUAL RINGKAS.
3. Gambar rajah Skema

• GAMBARAJAH
SKEMA