Anda di halaman 1dari 1

Boyolali, 16 Februari 2019

Mugi katur dhumateng


Bp/Ibu...........................
Ing ndalem.

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Nuwun, kanthi nyadhong Ridha lan barokahipun Allah SWT, mbok bilih Bp/Ibu/Sdr
sekalian dangan ing wekdal saha penggalih, kulo suwun rawuhipun wonten ing griyo kulo
mbenjing :
Dinten : Sabtu
Surya : 16 Februari 2019
Wanci : 19.30 WIB
Wonten Ing : Madumulyo RT 06/RW I Pulisen, Boyolali

Ingkang saperlu kulo suwun doa pangestu, pambiyantu saha eguh pratikel punopo
kemawon (rapat panitia kecil), anggen kulo bade nggadhahi hajat syukuran tuwin pawiwahan
ngemah-emahaken anak kulo :
ZAHARA NUR AZIZAH
Binti Saminu – Isnaini Wijaya Wardani
daup kalian
ADITYA AL FAJAR
Bin Muhammad Slamet – Dyah Pudyastutie

Saking kepareng rawuh panjenengan saha paring pambiyantu, kula sak keluarga
ngaturaken agenging panuwun tanpa upami.
Wasana awit kerawuhan panjenengan kulo ngaturaken agenging panuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Atur kulo

Saminu – Isnaini W.W