Anda di halaman 1dari 7

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MELAYU

BI FOKUS STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN YA TIDAK CATATAN


L KANDUNGAN
1 (BM 1) (BM 1.1) Mendengar (BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat
Kemahiran dengan penuh dan memberi respons secara
Mendengar perhatian bertatasusila

(BM 1.1.7) Mendengar arahan dan


memberi respons

(BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di


persekitaran murid

(BM 1.1.9) Membezakan jenis bunyi


yang ada di persekitaran

(BM 1.1.10) Mengenal pelbagai suara


di persekitaran murid

(BM 1.1.11) Membezakan jenis suara di


persekitaran (Cth: ketawa, menjerit,
menangis)

(BM 1.1.12) Mengenal pasti dan


membezakan intonasi suara tinggi
dengan rendah dan perlahan dengan
kuat
(BM 1.1.13) Mendengar dan memberi
respons terhadap perbualan,
permintaan, cerita, lagu
(BM1.2) Mendenngar (BM 1.2.1) Mengenal perkataan dengan
dan mengecam bunyi suku kata awal yang sama
bunyi perkataan
(BM1.2.2) Mengenal perkataan dengan
bunyi suku kata awal yang berbeza

(BM1.2.3) Mengenal bunyi suku kata


akhir yang sama

(BM1.2.4) Mengenal bunyi suku kata


akhir yang berbeza

(BM2.0) (BM2.1) Berinteraksi (BM2.1.3) Berbual menggunakan ayat


Kemahiran dengan mesra mudah dengan sebutan yang betul
Bertutur
(BM2.1.4) Berinteraksi secara sopan
dan bertatasusila

(BM2.1.5) Menyatakan permintaan


dengan sopan

(BM2.1.6) Memberikan arahan kepada


rakan secara bertatasusila

(BM2.1.7) Menamakan objek di


persekitaran

(BM2.2) Bersoal (BM2.2.2) Menyoal dengan


jawab melalui menggunakan sebutan yang betul
rangsangan yang dengan bimbingan guru
diberi
(BM2.2.5) Mengemukakan soalan yang
sesuai dan mudah difahami
(BM2.2.6) Menjawab soalan dengan
ayat yang mudah dan sesuai

(BM2.2.7) Bersoal jawab secara


bersopan

(BM2.3) Melafazkan (BM2.3.2) Melafazkan pantun dengan


puisi dengan intonasi intonasi yang betul:
yang betul a. Pantun dua kerat
b. Pantun empat kerat

(BM2.3.3) Mendeklamasikan sajak


mudah / ringkas

(BM2.4) (BM2.4.1) Menceritakan perkara yang


Menceritakan didengar dengan menggunakan ayat
perkara yang yang mudah
didengar
(BM2.5) Melakonkan (BM2.5.1) Main peranan mengikut
watak – watak situasi dengan menggunakan bahasa
mengikut situasi yang sesuai untuk menghidupkan
watak dengan bimbingan

2 (BM3.0) (BM3.1) Mengenal (BM3.1.3) Menyebut huruf secara


Kemahiran bentuk huruf A – Z rawak
Membaca
(BM3.1.4) Menyebut huruf mengikut
urutan

(BM3.1.5) Mengenal pasti bentuk huruf


kecil
(BM 3.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf
besar

(BM3.1.7) Memadankan huruf kecil


dengan huruf besar

(BM3.2) Mengenal (BM3.2.3) Mengenal pasti huruf vocal


huruf vocal yang terdapat dalam perkataan

(BM3.3) Mengenal (BM3.3.2)Menyebut huruf konsonan


huruf konsonan dengan tepat

(BM3.3.3) Menyebut huruf konsonan


dalam perkataan yang ditunjukkan

(BM3.4) Membina (BM3.4.3) Membina dan membunyikan


dan membaca suku suku kata hasil gabungan huruf
kata konsonan dan huruf vocal (cth: ba)

(BM3.4.4) Membina dan membunyikan


satu suku kata terbuka secara rawak

(BM3.4.5) Membina dan membunyikan


dua suku kata terbuka secara rawak

(BM3.4.6) Membina dan membunyikan


tiga suku kata terbuka secara rawak

(BM3.4.7) Membina dan membunyikan


suku kata tertutup secara rawak
(BM3.5) Membaca (BM3.5.3) Membatangkan dua suku
perkataan kata terbuka untuk menjadi perkataan
(cth: buku)

(BM3.5.4) Membatangkan tiga suku


kata terbuka untuk menjadi perkataan
(cth: kereka)

(BM3.5.5) Membatangkan satu suku


kata tertutup untuk menjadi perkataan
(cth: dan)

(BM3.5.6) Membatangkan dua suku


kata tertutup untuk menjadi perkataan
(cth: emak)

(BM3.5.7) Membatangkan tiga suku


kata tertutup untuk menjadi perkataan
(cth: kakak)

(BM3.5.8) Membatangkan suku kata


terbuka dan suku kata tertutup untuk
menjadi perkataan (cth: buah)

(BM3.5.9) Membatangkan suku kata


tertutup dan suku kata terbuka untuk
menjadi perkataan (cth:anda)

(BM3.6) Membaca (BM3.6.2) Membaca frasa dengan


frasa sebutan yang betul
(BM3.7) Membaca (BM3.7.2) Membaca ayat tunggal yang
ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul
mudah

(BM3.8) (BM3.8.2) Mengenal tanda baca dalam


Membaca ayat ayat
dalam konteks
(BM3.8.3)Membaca ayat-ayat dalam
cerita dengan intonasi yang betul

(BM3.9) (BM3.9.2)Bercerita secara lisan ,tulisan


Memahami isi bahan atau lukisan berdasarkan bahan yang
bacaan yang dibaca dibaca.

(3.11.3)Bercerita secara lakonan,main


peranan atau nyanyian berdasarkan
bahan yang dibaca

(BM3.10) Membaca (BM3.10.2)Mengamalkan penjagaan


dengan cara yang buku dengan cara yang betul
betul (prabaca)
(BM3.10.3)Membaca nama judul buku
dan pengarang

(BM3.10.4)Membaca mengikut arah


dan cara yang betul (kiri ke kanan,
jarak dari mata ke buku, teknik
memegang buku)

(BM 3.11) (BM3.11.2)Membaca buku cerita yang


Mengamalkan tabiat menarik dan sesuai daripada pelbagai
membaca tema
3 (BM4.0) (BM4.1) Menguasai
Kemahiran kemahiran pratulis -
menulis
(BM4.2) Menguasai (BM4.2.4)Menulis huruf kecil dengan
kemahiran menulis cara yang betul

(BM4.2.5)Menulis huruf besar mengikut


cara yang betul

(BM4.2.6)Menyalin perkataan dengan


cara yang betul

(BM4.2.7)Menyalin ayat dengan cara


yang betul