Anda di halaman 1dari 11

Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM 2013 – 2017

SOALAN STPM PENGGAL 1/2012

1. Huraikan struktur masyarakat feudal Jepun dalam era pemerintahan kesyogunan Tokugawa
dari tahun 1603 hingga tahun 1868.
2. Bincangkan usaha yang dilakukan oleh Bismarck bagi menyatupadukan penduduk berbangsa
Jerman selepas penyatuan negara Jerman pada tahun 1871.
3. Bincangkan faktor perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Eropah Barat dari abad ke-
16 hingga abad ke-18 Masihi.
4. Sejauh manakah Zaman Pencerahan pada abad ke-18 Masihi membawa perubahan landskap
politik, ekonomi dan sosial di Eropah?
5. “Peristiwa Dahagi yang berlaku di India pada tahun 1857 telah mengukuhkan cengkaman
kuasa British terhadap India.” Bincangkan.
6. Terangkan faktor yang menyebabkan Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914.

SOALAN STPM PENGGAL 2/2013

1. Bincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad
SAW.
2. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas baginda
berjaya menubuhkan negara Islam dim Madinah.
3. Sejauh manakah kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia pada hari ini merupakan cerminan
kepada kegiatan ekonomi penduduk Melaka pada zaman kesultanan Melayu Melaka?
4. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan telah memberi impak yang besar kepada
masyarakat hari ini. Bincangkan penyataan tersebut.
5. Analisiskan faktor perkembangan semangat nasionalisme pada awal abad ke-20 Masihi di
Syria.
6. Analisiskan faktor politik dan pengaruh luar yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Turki
Uthmaniyah pada awal abad ke-20 Masihi.

SOALAN STPM PENGGAL 3/2013

Bahagian A: Sejarah Malaysia


1. Jelaskan peranan raja-raja Melayu sebelum tahun 1874.
2. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu biarpun singkat telah meninggalkan pelbagai kesan
tehadap aspek politik, sosial dan ekonomi di Tanah Melayu. Berikan ulasan anda tentang
pernyataan tersebut.
3. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia dalam Persidangan Negara-
Negara Islam (OIC)

Bahagian B: Sejarah Asia Tenggara


4. Bincangkan ciri-ciri ekonomi tradisional di Vietnam sebelum berlakunya perluasan kuasa
Perancis.
5. Analisiskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan kesedaran nasionalisme di
Indonesia pada abad ke-19.
6. Nilaikan dasar luar Filipina dari tahun 1945 hingga tahun 1963.

1
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM Ulangan 2013

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 1/2013

1. Bincangkan faktor kemunculan Portugal sebagai kuasa maritim pada abad ke-15 dan abad
ke-16 Masihi.
2. Galurkan proses penyatuan negara bangsa di Itali pada abad ke-19 Masihi.
3. Bincangkan pelaksanaan Merkantilisme di England pada abad ke-17 Masihi.
4. Bincangkan perkembangan pemikiran dan pendidikan humanism di Eropah pada abad ke-16
dan abad ke-17 Masihi.
5. Bincangkan faktor penglibatan Jepun dan Jerman dalam Perang Dunia Kedua.
6. Bincangkan kesan Perang Dingin terhadap politik antarabangsa.

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 2/2013

1. Bincangkan kemunculan golongan baharu dalam masyarakat Islam pada zaman khulafa ar-
Rasyidin.
2. Bincangkan ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki oleh Sultan Muhammed al-Fateh
3. Bincangkan peranan Acheh sebagai pusat perkembangan ilmu di Nusantara pada abad ke-16
Masihi.
4. Nilaikan sumbangang Ibn Majid dalam bidang pelayaran.
5. Aspek pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kemunculan semangat nasionalisme
di Mesir pada abad ke-20. Berikan ulasan anda.
6. Berikan ulasan anda tentang pengelibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia
Pertama.

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 3/2013

Bahagian A: Sejarah Malaysia


1. Kegiatan ekonomi di Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri.
Walau bagaimanapun, terdapat juga kegiatan ekonomi lain yang diusahakan. Bincangkan.
2. Analisiskan sebab-sebab berlakunya penentangan terhadap penjajah British oleh pemimpin
tempatan di Perak padaabad ke-19 dan di Terengganu pada awal abad ke-20.
3. Bincangkan usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan bagi mewujudkan pembangunan sosial
melalui pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1970-an.

Bahagian B: Sejarah Asia Tenggara


4. Bincangkan peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di Thailand pada
abad ke-19.
5. Bincangkan perkembangan dasar pendidikan Belanda di Indonesia pada abad ke-19.
6. Huraikan bentuk pemerintahan sistem republik di Filipina pada abad ke-20.

2
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM 2014

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1/2013

1. Bincangkan faktor kemunculan Portugal sebagai kuasa maritim pada abad ke-15 dan abad
ke-16 Masihi
2. Galurkan proses penyatuan negara bangsa di Itali pada abad ke-19 Masihi.
3. Bincangkan pelaksanaan Merkantilisme di England pada abad ke-17 Masihi.
4. Bincangkan perkembangan pemikiran dan pendidikan humanism di Eropah pada abad ke-16
dan abad ke-17 Masihi.
5. Bincangkan faktor penglibatan Jepun dan Jerman dalam Perang Dunia Kedua.
6. Bincangkan kesan Perang Dingin terhadap politik antarabangsa.

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2/2014

1. Analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang dilaksanakan oleh Umar Abdul Aziz
setelah dilantik sebagai khalifah kerajaan Bani Umayyah.
2. Jelaskan strategi yang digunakan oleh tentera Islam dalam Perang Khandak dan Perang
Badar.
3. Bincangkan konsep ekonomi Islam di Madinah semasa zaman pemerintahan Nabi
Muhammad SAW.
4. Jelaskan sumbangan Ibn Battutah dalam bidang penjelajahan dan penerokaan.
5. Sejauh manakah golongan intelektual berperanan menyemarakkan gerakan nasionalisme di
Mesir pada abad ke-20 Masihi?
6. Huraikan faktor dalaman yang mempercepatkan pembentukan negara bangsa di Turki dari
tahun 1856 sehingga tahun 1918.

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 3/2014

Bahagian A: Sejarah Malaysia

1. Bincangkan peranan undang-undang adat dalam mengekalkan keharmonian masyarakat di


Tanah Melayu sebelum campur tangan British.
2. “ Selain daripada beberapa faktor yang lain, masalah kewangan Pahang dikatakan
mempengaruhi British untuk menubuhkan Neger-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun
1896.” Bincangkan pernyataan tersebut.
3. Bincangkan dasar pendidikan di Malaysia dari tahun 1956 hingga tahun 1979.

Bahagian B: Sejarah Asia Tenggara


4. Bincangkan struktur sosial masyarakat di Vietnam sebelum campur tangan Barat.
5. “Penjajahan Belanda di Indonesia pada abad ke-19 telah mengakibatkan transformasi
ekonomi berlaku di negara itu.” Bincangkan pernyataan tersebut.
6. Nilaikan sumbangan Phibun Songkram terhadap perkembangan nasionalisme di
Thailand dari tahun 1938 hingga tahun 1944.

3
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM Ulangan 2014

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 1/2014


1. Huraikan ciri-ciri masyarakat agraria di China pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi.
2. Huraikan peranan Maharaja Rusia sehingga Revolusi Rusia pada tahun 1917.
3. Jelaskan faktor perkembangan pertanian di Belanda pada abad ke-18 Masihi.
4. Huraikan perkembangan sistem pendidikan di Perancis pada abad ke-19 Masihi.
5. Jelaskan faktor-faktor tercetusnya Revolusi China pada tahun 1911.
6. Bincangkan polisi ekonomi dan politik Amerika Syarikat di Eropah semasa era Perang
Dingin dari tahun 1945 hingga tahun 1955.

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 2/2014


1. Bincangkan pelaksanaan syura dalam pemilihan khalifah al-Rasyidin.
2. Bincangkan hubungan diplomatik yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW.
3. Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Maharaja Akbar bagi memantapkan sistem
pemerintahannya.
4. Nilaikan sumbangan pemikiran Ibn Khaldun tentang peradaban manusia.
5. Bincangkan peranan gerakan Islah dalam membangkitkan kesedaran politik di Mesir pada
abad ke-19 dan abad ke-20 Masihi.
6. Bincangkan faktor luaran yang membawa kemunculan negara bangsa di Turki.

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 3/2014

Bahagian A: Sejarah Malaysia


1. Terangkan susun lapis masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum tahun 1874.
2. Bincangkan faktor-faktor yang menyekat penguasaan British di Johor sehingga tahun 1914.
3. Analisiskan rancangan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia
dari tahun 1957 hingga tahun 1963.

Bahagian B: Sejarah Asia Tenggara


4. Jelaskan sistem pembesar di Thailand sebelum kedatangan kuasa Barat.
5. “Pendudukan Jepun dari tahun 1941 sehingga tahun 1945 di Indonesia telah mempengaruhi
perkembangan gerakan nasionalisme di Indonesia.” Jelaskan.
6. Bincangkan penglibatan Filipina dalam organisasi antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua

4
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM 2015

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1/2014

1. Huraikan ciri-ciri masyarakat agraria di China pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi.
2. Huraikan peranan Maharaja Rusia sehingga Revolusi Rusia pada tahun 1917.
3. Jelaskan faktor perkembangan pertanian di Belanda pada abad ke-18 Masihi.
4. Huraikan perkembangan sistem pendidikan di Perancis pada abad ke-19 Masihi.
5. Jelaskan faktor-faktor tercetusnya Revolusi China pada tahun 1911.
6. Bincangkan polisi ekonomi dan politik Amerika Syarikat di Eropah semasa era Perang
Dingin dari tahun 1945 hingga tahun 1955.

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2/2015

1. Sejauh manakah masyarakat Arab Jahiliyah dianggap sebagai masyarakat yang tidak
bertamadun.
2. Bincangkan pembaharuan politik dan ekonomi yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-
Khattab r.a semasa pemerintahannya.
3. Bincangkan pengurusan sumber Baitumal pada zaman Khulafa al-Rasyidin
4. Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Mahkota Alam, institusi pendidikan
dikatakan sumbuh bagai cendawan selepas hujan. Jelaskan.
5. Bincangkan faktor perluasan kuasa Barat terhadap pemerintahan kerajaan Uthmaniyah
pada abad ke-18 hingga abad ke-20 Masihi.
6. Galurkan penglibatan khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama.

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 3/2015

Bahagian A
1. Huraikan prinsip umum Undang-undang Tubuh Johor dalam mengekalkan kestabilan
sosiopolitik di Johor pada abad ke-19.
2. Jelaskan reaksi penduduk tempatan di Sarawak terhadap British pada tahun 1946.
3. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mencapai
matlamat Dasar Perindustrian Negara dari tahun 1980-an hingga tahun 2000.

Bahagian B
4. Perihalkan peranan raja Vietnam dalam aspek politik, ekonomi dan sosial sebelum
penjajahan Perancis.
5. Huraikan kesan campur tangan British terhadap pentadbiran tempatan di Myanmar pada
awal abad ke-19 hingga abad ke-20.
6. Huraikan bentuk pemerintahan raja berperlembagaan yang diamalkan di Thailand pada
abad ke-20.

5
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM Ulangan 2015

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 1/2015

1. Huraikan ciri-ciri masyarakat feudal di England pada abad ke- 16 hingga abd ke- 17
2. Huraikan peranan maharaja dalam sistem pemerintahan negara China pada zaman
dinasti Ching.
3. Bincangkan tiga transformasi dalam bidang politik hasil daripada penubuhan kerajaan
republik di Perancis selepas berlakunya Revolusi Perancis.
4. Jelaskan perubahan ekonomi di Amerika Syarikat pada abad ke- 19.
5. Bincangkan kesan Perang Dunia Pertama terhadap aspek politik dan ekonomi negara
Jerman.
6. Terangkan kaedah perjuangan Mahatma Gandhi dalam menuntut kemerdekaan di India.

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 2/2015

1. Bincangkan sumbangan Khalifah Abu Bakar dalam membanteras golongan ar-Riddah.


2. Nilaikan kepimpinan Sultan Muhammad al-Fatih dalam bidang ketenteraan pada abad ke-
15 Masihi.
3. Huraikan cirri seni bina Islam di Andalusia pada abad ke-13 Masihi.
4. Nilaikan sumbangan al-Mas’udi dalam bidang penerokaan.
5. Terangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Syria pada awal abad ke-20
6. Huraikan faktor yang menyumbang pembentukan negara bangsa Mesir pada abad ke-20.

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 3/2015

Bahagian A
1. Terangkan bentuk dan pelaksanaan adat Perpatih dan adat Temenggung di Tanah
Melayu.
2. Bincangkan perjuangan Kesatuan Melayu Muda dalam gerakan nasionalisme di Tanah
Melayu dari tahun 1938 hingga tahun 1942.
3. Nilaikan sumbangan Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein dalam pembangunan ekonomi
di Malaysia hingga tahun 1974.

Bahagian B
4. Terangkan pengkomersialan ekonomi pertanian di Indonesia pada abad ke-19.
5. Terangkan perkembangan peranan Young Men Buddhist Association (YMBA) dalam
perkembangan nasionalisme di Myanmar.
6. Bincangkan penglibatan Thailand dalam South East Asia Treaty Organisation (SEATO).

6
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM 2016

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1/2015

1. Huraikan ciri-ciri masyarakat feudal di England pada abad ke- 16 hingga abd ke- 17
2. Huraikan peranan maharaja dalam sistem pemerintahan negara China pada zaman
dinasti Ching.
3. Bincangkan tiga transformasi dalam bidang politik hasil daripada penubuhan kerajaan
republik di Perancis selepas berlakunya Revolusi Perancis.
4. Jelaskan perubahan ekonomi di Amerika Syarikat pada abad ke- 19.
5. Bincangkan kesan Perang Dunia Pertama terhadap aspek politik dan ekonomi negara
Jerman.
6. Terangkan kaedah perjuangan Mahatma Gandhi dalam menuntut kemerdekaan di India.

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2/2016

1. Huraikan empat ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara di
Madinah.
2. Jelaskan sistem politik dan pentadbiran Akhbar dalam mengukuhkan pemerintahan
kerajaan Moghul di India.
3. Terangkan sumbangan Imam al-Ghazali dalam bidang falsafah.
4. Huraikan lima ciri seni bina Islam kerajaan Moghul di India pada abad ke-17 Masihi.
5. Jelaskan reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan Perancis di Algeria pada abad
ke-19 Masihi.
6. Syeikh Muhammad Abduh ialah seorang tokoh intelektual Mesir. Terangkan peranan
beliau dalam gerakan nasionalisme di Mesir.

SOALAN SEJARAH U2 / 2016

1. Jelaskan prinsip-prinsip daripada Piagam Madinah yang menjadi dasar pemerintahan Nabi
Muhammad SAW di Madinah.

2. Huraikan ciri kepemimpinan Salehuddin al-Ayyubi sebagai seorang pemimpin tentera yang
cemerlang.

3. Jelaskan pelaksanaan zakat pada zaman pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin.

4. Huraikan faktor-faktor yang menjadikan Andalusia sebagai pusat perkembangan ilmu naqli
dan aqli, iaitu pada zaman Khalifah Umayyah dari abad ke-11 Masihi hingga abad ke-13 Masihi.

5. Peluasan kuasa Barat pada zaman Khalifah Uthmaniyah berlaku kerana faktor
agama, politik, dan ekonomi. Huraikan.

6. Terangkan tiga peranan bidang kewartawanan dan media akhbar dalam gerakan nasionalisme
di Mesir pada akhir abad ke-19 Masihi hingga awal abad ke-20 masihi.

7
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 3/2016

Bahagian A :

1. Sebelum campurtangan British, masyarakat Melayu telah mempunyai system pentadbiran


yang sistematik dan Teratur. Huraikan hierarki pentadbiran dan tugas-tugas berkaitan
dengannnya. ( 20 )
2. Ancaman komunis di Singapura dan di Sarawak merupakan factor yang mempengaruhi
pembentukan Malaysia pada 1963. Jelaskan ( 20 markah )
3. Huraikan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (
ASEAN ) dari tahun 1967 hingga 1997. ( 20 )

Bahagian B :

1. Perihalkan institusi kemaharajaan di Vietnam dan institusi perajaan di Thailand pada


abad ke 9. ( 20 )
2. Bincangkan faktor meletusnya penentangan masyarakat tempatan di Indonesia terhadap
pentadbiran Belanda abad ke 19 ( 20 )
3. Jelaskan dasar ekonomi Thailand dan tahap perkembangannya pada tahun 1958 hingga
tahun 1990 an . ( 20 )

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1/2017

1. Terangkan cin-cin kemajuan masyarakat industri di England pada abad ke-19 Masìhi.
[20]
2. Bincangkan usaha Otto von Bismarck untuk menyatakan Jerman pada abad ke-19
Masihi. [20]
3. Huraì kan perkembangan sistem ekonomi feudalisme di Jepun pada abad ke-16
Masihi. (20 )
4. Huraikan tiga idea Adam Smith dalam bukunya yang beijudul The Wealth of Nation.
[20]
5. Perang Candu I (1839 - 1842) di China merupakan reaksi penentangan masyarakat
tempatan terhadap peluasan kuasa Barat. Bincangkan faktor-faktor berlakunya
perang tersebut [20]
6. Soviet Union dan Amerika Syarikat berperanan besar dalam usaha penubuhan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bincangkan usaha yang telah diambil oleh
kedua-dua ktiasa besar tersebut dan sumbangannya terhadap Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu sehingga tahun 1950. ( 20 )

8
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2 2017

1. Jelaskan struktur masyarakat Arab pada zaman jahilliah . ( 20 )


2. Huraikan factor politik, ekonomi dan social yang mempengaruhi zaman keemasan Islam
semasa pemerintahan Khalifah Harun Al Rasyid. ( 20 )
3. Huraikan perkembangan ilmu nakli pada zaman Khalifah Abbasiyah dari abad ke 11
Masihi hingga abad ke 13 Masihi . ( 20 )
4. Bincangkan tiga pemikiran Ibnu Khaldun dalam ketamadunan. ( 20 )
5. Perihalkana peranan Abdul Qadir Al Jazairi sebagai pelopor kepada gerakan penentangan
rakyat terhadap penjajahan Perancis di Algeria pada abad ke 19 Masihi. ( 20 )
6. Penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Peranng Duia Pertama memberikan kesan
politik, ekonomi dan social kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Bincangkan. ( 20 )

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2 (ULANGAN)2017

1. Huraikan kaedah pemilihan khalifah pada zaman Khulafa ar-Rasyidin.


2. Jelaskan struktur pemerintahan zaman Khalifah Uthmaniyah pada abad ke-16 dan abad
ke-17 Masihi.
3. Huraikan perkembangan institusi pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi.
4. Nilaikan sumbangan intelektual al-Khwarizmi dalam bidang matematik dan astronomi.
5. Bincangkan peranan golongan intelektual dan sasterawan dalam gerakan nasionalisme di
Syria.
6. Bincangkan dasar British terhadap penglibatan kerajaan Uthmaniyah dalam Perang Dunia
Pertama.

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 3 2017

Bahagian A
1. Jelaskan ciri-ciri ekonomi masyarakat Melayu tradisional sebelum campur tangan British.
2. Bincangkan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap British di Kelantan
pada awal abad ke-20.
3. Tun Hussein Onn memberikan pelbagai sumbangan penting dalam mengukuhkan
pembangunan sosial dan ekonomi di Malaysia dari tahun 1976 hingga tahun 1981.
Nilaikan.

Bahagian B
4. Jelaskan aktiviti ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia sebelum
kedatangan kuasa Barat.
5. Huraikan langkah-langkah untuk mendapatkan kemerdekaan di Myanmar selepas Perang
Dunia Kedua.
6. Terangkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang dijalankan di Filipina pada
abad ke-20.

9
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1/2018

1. Sejauh manakah kemunculan ekonomi merkantilisme menjadi asas perkembangan


Revolusi Perindustrian di England pada abad ke-18 dan abad ke-19?
2. Huraikan peranan pembesar dalam era pemerintahan Peter The Great di Rusia dari
aspek pemerintahan, kehakiman, dan ketenteraan.
3. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinasti Ming untuk memajukan
perdagangan dan pertanian pada abad ke-16.
4. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan Meiji untuk memajukan
sektor perindustrian pada abad ke-19 dan abad ke-20.
5. Bincangkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh British untuk mengukuhkan
kedudukannya selepas Peristiwa Dahagi di India pada tahun 1857.
6. Sejauh manakah perbezaan ideologi antara Rusia dengan Amerika Syarikat menjadi
penyebab berlaku Perang Dingin pada abad ke-20?

10
11