Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PAK 21

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 11 Februari 2019 (Isnin)


Masa 7.30 – 8.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Standard 1.1 Mendengar dan memberi respons
Kandungan
Standard 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
Pembelajaran
mengandungi pelbagai bunyi :
(iii) diftong (iv) vokal berganding
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi: iii) diftong dan iv) vokal
berganding

Aktiviti Sehari di Putrajaya (Buku Teks: 10)


1. Murid mengajuk dan memyebut frasa dan ayat dengan betu;.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar frasa dan ayat yang mengandungi diftong –
dan vokal berganding, kemudian murid menyebut secara latih
tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti: 9-10)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Diftong, Vokal Berganding
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pembelajaran
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – Bersyukur
(EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
bunyi diftong dan vokal konsonan.
Pengayaan / Murid mengeja perkataan dua suku kata KV + KV (Pemulihan)
Pemulihan Murid membaca petikan pendek yang mengandungi perkataan KV
+ KV. (Pengayaan)
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 12 Februari 2019 (Selasa)
Masa 7.30 – 9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Membaca
Bahasa
Standard 2.1 Asas membaca dan memahami
Kandungan
Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul :
Pembelajaran (iii) suku kata
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul: iii) suku kata

Aktiviti Sehari di Putrajaya (Buku Teks: 11)


1. Murid membaca suku kata dengan sebutan yang betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membaca suku kata dengan betul dan menyebut
e(pepet) dan e(taling).
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang
isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
(Buku Aktiviti: 11)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Diftong, Vokal Berganding
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengenal pasti, Pembelajaran
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Kerjasama
Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Membaca dengan sebutan yang betul suku kata.
Pengayaan / Mengikuti kelas Pemulihan Khas (Pemulihan)
Pemulihan Menulis dengan betul suku kata. (Pengayaan)
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 13 Februri 2019 (Rabu)
Masa 10.30 – 11.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.1 Asas menulis
Kandungan
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis
Pembelajara (ii) suku kata, (iii) perkataan
n
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Menulis secara mekanis: ii) suku kata dan
iii) perkataan

Aktiviti Harmoninya Saudara-mara (Buku Teks: 12)


1. Murid menulis perkataan dengan betul dan
kemas.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid perkataan dengan cara yang betul
secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan
tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru. (Buku Aktiviti: 12)
Sistem Bijak Bahasa: Diftong, Vokal Berganding
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke- Mahir Berkomunikasi
Kurikulum 21
Kemahiran Berfikir Mengaplikasi
Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran Membandingbezakan,
dan Pembelajaran Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Kebersihan
Kurikulum (EMK) fizikal dan mental
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Menulis secara mekanis suku kata dan perkataan
Pengayaan / Murid mengikuti kelas Pemulihan Khas
Pemulihan (Pemulihan)
Murid membaca perkataan secara berpasangan
(Pengayaan)

Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 14 Februari 2019 (Khamis)
Masa 7.30 – 9.00 pagi
Kelas Tahun 5
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Aspek Seni Bahasa - Menyanyi
Bahasa
Standard 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan
Kandungan bahasa dalam bahan sastera.
Standard 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi
Pembelajara yang betul
n (i) lagu kanak-kanak
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi
yang betul - i) lagu kanak-kanak

Aktiviti Keluarga Bahagia (Buku Teks: 13)


1. Murid menyanyikan lagu dengan sebutan yang
betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid menyebut seni kata dan
menyanyikannya mengikut nyayian guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan
tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru.
Sistem Bijak Bahasa: Diftong, Vokal Berganding
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Mengaplikasi
Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran Menghubungkaitkan
dan Pembelajaran KP: Muzik
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Kasih
Kurikulum (EMK) Sayang
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Murid menyanyikan dengan sebutan dan intonasi
yang betul lagu kanak-kanak
Pengayaan / Murid mengeja dan menyebut suku kata
Pemulihan (Pemulihan)
Murid menulis lirik lagu Kanak-kanak dengan
kemas dan cantik (Pengayaan)
Refleksi

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 15 Februari 2019 (Jumaat)
Masa 7.30 – 8.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Tatabahasa
Bahasa
Standard 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata
Kandungan mengikut konteks.
Standard 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan
Pembelajaran
golongan kata mengikut konteks
(i) kata nama am
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan
kata mengikut konteks - i) kata nama am

Aktiviti Selamat Bercuti (Buku Teks: 14)


1. Murid becerita dengan menggunakan kata nama am
berdasarkan gambar.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mengenal pasti dan menggunakan kata nama am.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
(Buku Aktiviti: 13-14)
Sistem Bijak Bahasa: Kata nama am
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Menjana idea
Pembelajaran Pembelajaran Konstruktivisme
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Hemah Tinggi
Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Murid mengenal pasti dan menggunakan golongan kata


mengikut konteks kata nama am tersebut.
Pengayaan/ Murid menyebut suku kata KV (Pemulihan)
Pemulihan Murid membaca ayat pendek yang terdiri daripada
perkataan KV + KV (Pengayaan)
Refleksi

Catatan