Anda di halaman 1dari 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

:
Disciplina: EDUCAȚIE PLASTICĂ
Anul şcolar: 2018-2019
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Cetateni
Clasa: a VI-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conținuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


Crt. ore
1 2 3 4 5 6 7
1 Recapitulare şi evaluare 1
iniţială. -S 1

2 Dominanta de culoare. - Identificarea dominantelor şi gamelor în  Dominanta; -S 2


Game cromatice. reproduceri de artă;  Game cromatice: -S 3
- Realizarea unei dominante de culoare intr-o - gama ton în ton; -S 4
compoziţie, folosind - gama majoră; 4 -S 5
game cromatice; - gama minoră.
3 Contraste cromatice.  C. culorilor în sine; -S 6
- Observarea si obţinerea de contraste cromatice  C. complementar. 6 -S7
in diferite compoziţii; -S8
- Identificarea contrastelor cromatice; -S 9
- Utilizarea culorilor complementare in obţinerea -S10
griurilor colorate; -S11
- obţinerea unei suprafaţe picturale prin
suprapunere grafică
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii
închise sau deschise a elementelor de limbaj
plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de interes prin
elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a elementelor
decorative de construcţie, cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme din natură
- crearea unor structuri plastice prin extragerea
elementelor specifice formelor studiate;

4 Acorduri cromatice. - Utilizarea culorilor complementare in obţinerea -S12


griurilor colorate;  Amestecuri cromatice. 4 -S13
- obţinerea unei suprafaţe picturale prin -S14
suprapunere grafică -S15
- realizarea unei dominante de culoare într-o
compoziţie, folosind game cromatice
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii închise
sau deschise a elementelor de limbaj plastic, a
semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de interes prin
elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
5 Istoria artei . - Compararea trăsăturilor specifice artei gotice  Stilurile: -S16
cu cele ale artei - bizantin 2 -S17
romanice si ale artei bizantine; - romanic
- gotic
6 Contraste cromatice. - Observarea si obţinerea de contraste cromatice in  C. calitativ; -S18
diferite compoziţii;  C. cantitativ; -S19
- Identificarea contrastelor cromatice;  C. cald-rece; 11 -S20
- Utilizarea culorilor complementare in obţinerea  C. închis-deschis; -S21
griurilor colorate;  C. simultan şi succesiv. -S22
- obţinerea unei suprafaţe picturale prin -S23
suprapunere grafică -S24
- realizarea unei dominante de culoare într-o -S25
compoziţie, folosind game cromatice -S26
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii -S27
închise sau deschise a elementelor de limbaj -S28
plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele -S29
- realizarea centrului/centrelor de interes prin
elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a elementelor
decorative de construcţie, cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme din natură
- crearea unor structuri plastice prin extragerea
elementelor specifice formelor studiate;
7 Compoziţia plastică.* - identificarea ritmului plastic prin elementele de 3 S30
limbaj care-l formează  Ritmul în compoziţia -S31
-Observarea şi obţinerea de ritmuri cromatice şi plastică -S32
liniare in diferite compoziţii;
- folosirea ritmului, atât în compoziţiile plastice,
cât şi în cele decorative
- realizarea unei dominante de culoare într-o
compoziţie, folosind game cromatice
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii
închise sau deschise a elementelor de limbaj
plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
- realizarea centrului/centrelor de interes prin
elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a elementelor
decorative de construcţie, cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme din natură
- crearea unor structuri plastice prin extragerea
elementelor specifice formelor studiate;
8 Istoria artei. - Recunoaşterea trăsăturilor definitorii ale artei -S33
Renaşterii pe  Renaşterea -S34
reproduceri după operele unor artişti 3 -S35
reprezentativi;