Anda di halaman 1dari 73

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2018

UNIT 1

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH 22 JANUARI 2018 (ISNIN)
KELAS TAHUN 1
NILAI UNIT 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
TAJUK PEGANGAN HIDUP SAYA
MASA 9.00 – 10.00 PAGI
STANDARD 1.1, 1.2, 1.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 1.1, 1.2
PERASAAN MORAL -
PERLAKUAN MORAL 1.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru meminta seorang murid memilih gambar yang
menunjukkan ciptaan Tuhan berdasarkan gambar yang
dilekatkan di papan tulis.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru meminta murid meminta murid membuat bulatan.
2. Guru dan murid membaca buku teks muka surat 1.
3. Guru membimbing murid mengenalkan diri masing –
masing;
a. Nama
b. Agama
c. Tempat beribadat
d. Perayaan yang dirayakan
e. Perkara – perkara yang berkaitan dengan agama
dan perayaan ( makanan, hiasan, pakaian, ibadat)
4. Guru mengedarkan kertas dan membimbing murid
membuat peta bulatan berdasarkan maklumat yang
mereka nyatakan tadi.

PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini berdasarkan aktiviti
3.
EMK 1. Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, peta bulatan
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Peta bulatan
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
TAJUK INDAHNYA ALAM
MASA
STANDARD 1.3, 1.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 1.3
PERASAAN MORAL 1.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru membawa murid ke luar kelas.
2. Murid diminta melihat di persekitaran mereka.
3. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru mengedarkan kertas dan membimbing murid melipat
kepada 4 bahagian.
2. Guru meminta murid menyatakan apa yang mereka lihat di
luar kelas tadi dan melukis di kertas mengikut ruang.
3. Guru dan murid melihat buku teks muka surat 2 dan
memahami apakah ciptaan Tuhan dan bukan.
4. Murid diminta menggunting lukisan mereka tadi dan
mengasingkan Ciptaan Tuhan sebelah kanan dan ciptaan
manusia sebelah kiri.
5. Murid menyebutkan ciptaan Tuhan hasil lukisan mereka
tadi.
6. Murid diminta menyatakan perasaan mereka tentang
ciptaan Tuhan yang mereka lihat di buku teks.

PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini


- Ciptaan Tuhan dan bukan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, hasil lukisan murid
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Pengasingan lukisan dalam aktiviti 4.
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
TAJUK KENALI ALAM DAN AGAMA KITA
MASA
STANDARD 1.1, 1.3
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 1.1 , 1.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru mengetuai sesi menarik nafas seperti dalam
Pendidikan Jasmani.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu udara
adalah ciptaan Tuhan.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid melihat buku teks m/s 3.
2. Murid mengenalpasti yang mana ciptaan Tuhan dan yang
mana bukan.
3. Murid mewarna ciptaan Tuhan.
4. Seterusnya guru menunjukkan gambar rumah ibadat dan
kad perkataan agama.
5. Murid diminta memadankan.
6. Guru mengedarkan salinan m/s 3 dan murid menggunting,
memadan dan menampal di buku tulis.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Ciptaan Tuhan dan bukan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, salinan m/s 3, kad rumah ibadat dan kad perkataan
MENGAJAR agama
PENILAIAN PnP Aktiviti 3 dan aktiviti 6
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
TAJUK HARGAI CIPTAAN TUHAN
MASA
STANDARD 1.3, 1.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 1.3
PERASAAN MORAL 1.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan gambar kartun BOBOBOI kuasa 5
dan meminta murid menyatakan apakah kuasa 5 tersebut.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu ciptaan
Tuhan ; halilintar, air, api, gempa dan taufan.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami aktiviti di buku teks
m/s 4
2. Guru mengedarkan majalah lama dan salinan buku teks
m/s 4.
3. Murid menggunting gambar serta menampal gambar yang
sesuai di kertas tersebut.
4. Guru dan murid membincangkan hasil kerja murid.
5. Guru menunjukkan kad nilai murni dan menerangkan
maksud nilai Kepercayaan Kepada Tuhan kepada murid.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Ciptaan Tuhan dan bukan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, salinan m/s 4, majalah lama
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Aktiviti 3
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
TAJUK UJI MINDA
MASA
STANDARD 1.1, 1.2,1.3, 1.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 1.1, 1.2, 1.3
PERASAAN MORAL 1.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru meminta murid menyanyikan lagu ABC.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu
melengkapkan perkataan dengan huruf.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami aktiviti di buku teks
m/s 5.
2. Guru mengedarkan salinan buku teks m/s 5 dan murid
melengkapkan latihan
3. Guru dan murid membincangkan hasil kerja murid.
4. Murid membuat pembetulan bagi latihan A.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nama – nama agama
- Ciptaan Tuhan dan bukan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, salinan m/s 5
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Latihan m/s 5, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 2

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 2: BAIK HATI
TAJUK BAIK HATI AMALAN SAYA
MASA
STANDARD 2.1, 2.2, 2.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 2.1, 2.2
PERASAAN MORAL 2.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru menanya murid siapa yang boleh membantu guru
mengangkat meja ke tepi. Guru memuji murid yang rela
hati membantu.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu baik hati
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami gambar di buku teks
m/s 6.
2. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan buku teks
m/s 6.
3. Guru mencatat jawapan murid di papan tulis.
4. Guru membimbing murid menyebutkan semula catatan
tadi.
5. Guru membimbing murid melipat dan menggunting kertas
untuk mendapatkan simbol hati menggunakan kertas
warna merah.
6. Guru membimbing murid menulis perkataan “SAYA BAIK
HATI” di tengah – tengah kertas ‘hati” tadi.
7. Murid meletakkan kertas tersebut di dada dan beramai –
ramai melaungkan ‘SAYA BAIK HATI’.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sikap baik hati Ranjit Singh
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, kertas warna
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2)
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 2: BAIK HATI
TAJUK TANYA SAMA KAKAK
MASA
STANDARD 2.1, 2.3, 2.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 2.1, 2.3
PERASAAN MORAL 2.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru menerangkan maksud nilai baik hati.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu Tanya
Sama Kakak.
AKTIVITI 1. Guru memperdengarkan lagu TANYA SAMA POKOK.
2. Guru meminta murid menyanyi bersama.
3. Guru membimbing murid membaca senikata di buku teks
m/s 7.
4. Murid menyanyi mengikut rentak lagu TANYA SAMA
POKOK dengan bimbingan guru.
5. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 7.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sikap baik hati adik kepada kakak.
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lagu TANYA SAMA POKOK
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 5), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 2: BAIK HATI
TAJUK BANTU DENGAN IKHLAS
MASA
STANDARD 2.2, 2.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 2.2
PERASAAN MORAL 2.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan gambar/ video tentang Taman
Permainan.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai Baik
Hati.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid melihat dan memahami gambar
di buku teks m/s 8.
2. Guru meminta murid menyatakan apakah yang berlaku.
3. Guru mengulas dan memantapkan jawapan murid.
4. Guru memperlihatkan gambar situasi dan meminta murid
menyatakan pula respon mereka terhadap gambar.
5. Murid diminta menyatakan perasaan mereka apabila dapat
bersikap baik hati.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sikap baik hati adik kepada kakak.
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, gambar taman permainan atau video.
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2, 3 dan 5), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 2: BAIK HATI
TAJUK TOLONG MENOLONG AMALAN MULIA
MASA
STANDARD 2.2, 2.3, 2.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 2.2, 2.3
PERASAAN MORAL 2.4
PERLAKUAN MORAL 2.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan gambar- gambar binatang.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai Baik
Hati pada binatang.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid melihat dan memahami gambar
di buku teks m/s 9 dan membaca teks.
2. Guru membuat aktiviti simulasi dengan menjadikan semua
murid berperanan sebagai gajah. Murid diberi masa untuk
berfikir.
3. Guru meminta murid menyatakan jawapan masing –
masing berhubung dengan situasi setiap binatang.
4. Guru mengulas dan memantapkan jawapan murid.
5. Murid diminta menyatakan kenapa perlu bersikap baik hati.
6. Guru mencatat di papan tulis dan murid dibimbing
membaca semula.
7. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sikap baik hati gajah
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, gambar binatang
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3 dan 5), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 2: BAIK HATI
TAJUK TOLONG MENOLONG AMALAN MULIA
MASA
STANDARD 2.2, 2.3, 2.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 2.2, 2.3
PERASAAN MORAL 2.4
PERLAKUAN MORAL 2.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 3. Guru memperlihatkan gambar- gambar binatang.
4. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai Baik
Hati pada binatang.
AKTIVITI 8. Guru membimbing murid melihat dan memahami gambar
di buku teks m/s 9 dan membaca teks.
9. Guru membuat aktiviti simulasi dengan menjadikan semua
murid berperanan sebagai gajah. Murid diberi masa untuk
berfikir.
10. Guru meminta murid menyatakan jawapan masing –
masing berhubung dengan situasi setiap binatang.
11. Guru mengulas dan memantapkan jawapan murid.
12. Murid diminta menyatakan kenapa perlu bersikap baik hati.
13. Guru mencatat di papan tulis dan murid dibimbing
membaca semula.
14. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sikap baik hati gajah
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, gambar binatang
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3 dan 5), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 2: BAIK HATI
TAJUK MUHASABAH DIRI
MASA
STANDARD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 2.1, 2.2, 2.3
PERASAAN MORAL 2.4
PERLAKUAN MORAL 2.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu berkaitan dengan nilai baik
hati.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai baik
hati.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid membaca nilai baik hati dan
memahami maksudnya.
2. Murid diminta menyatakan sikap – sikap baik hati yang ada
dalam diri mereka.
3. Guru mengedarkan senarai semak dari buku teks m/s 10
dan murid menanda dengan bimbingan guru.
4. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sikap baik hati saya
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lagu
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2), senarai semak, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 3

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 3: BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK TANGGUNGJAWAB SURESH
MASA
STANDARD 3.1, 3.2, 3.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 3.1, 3.2
PERASAAN MORAL 3.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan kad perkataan yang tidak lengkap
dan meminta murid melengkapkan
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai
Bertanggungjawab.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid membaca nilai
Bertanggungjawab dan memahami maksudnya.
2. Murid diminta memberi contoh yang ada dalam diri
mereka.
3. Guru membimbing murid melihat dan memahami gambar.
4. Murid menyebutkan ayat – ayat di gambar tersebut.
5. Guru meminta murid menyatakan kenapa murid perlu
melakukan tugas – tugas tersebut.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Tanggungjawab Suresh.
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, kad perkataan
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 4 dan 5), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 3: BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK ROBOT YANG BERTANGGUNGJAWAB
MASA
STANDARD 3.4, 3.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL
PERASAAN MORAL 3.4
PERLAKUAN MORAL 3.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan patung Transformer.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu ROBOT
YANG BERTANGGUNGJAWAB.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid membaca nilai
Bertanggungjawab dan memahami maksudnya.
2. Guru membimbing murid melihat dan memahami gambar
di buku teks m/s 12.
3. Murid menyebutkan ayat – ayat di gambar tersebut dengan
bimbingan guru.
4. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan di
buku teks m/s 12.
5. Guru membimbing murid berlakon berdasarkan cerita di
buku teks m/s 12.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Tanggungjawab kita.
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, berlakon
BAHAN BANTU Buku teks, patung
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 4), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 3: BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK PATUT SAYA LAKUKAN SENDIRI
MASA
STANDARD 3.3, 3.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 3.3
PERASAAN MORAL 3.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru mengajak murid menyanyi lagu KALAU ANDA
GEMBIRA.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu
tanggungjawab.
AKTIVITI 1. Permainan: Guru meminta murid menunjukkan benda –
benda yang disebutkan oleh guru. Sesiapa yang lambat
dikira kalah dan terkeluar daripada permainan. (baju
sekolah, buku tulis, kasut sekolah, buku teks P.Moral)
2. Guru menerangkan aktiviti seterusnya iaitu berlakon
berdasarkan kad situasi (rujuk buku teks m/s 13 dan
tambah).
3. Murid memilih kad situasi, murid membaca dan
melakonkan tindakan yang sesuai.
4. Guru mengulas lakonan murid.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Tanggungjawab saya sebagai murid.
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, berlakon
BAHAN BANTU Buku teks, kad situasi
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 3: BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK POKOK TANGGUNGJAWAB DIRI
MASA
STANDARD 3.1, 3.2, 3.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 3.1, 3.2
PERASAAN MORAL 3.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru mengajak murid menyanyi lagu TANYA SAMA
POKOK.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu pokok
tanggungjawab.
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tanggungjawab
mereka di rumah/ dalam keluarga.
2. Guru mencatat jawapan murid di papan tulis.
3. Murid menyebut semula beramai – ramai.
4. Guru menerangkan aktiviti seterusnya iaitu membuat
POKOK TANGGUNGJAWAB.
5. Guru mengedar bahan dan membimbing murid
berdasarkan aktiviti di buku teks m/s 14.
6. Murid yang telah siap akan ke depan kelas dan
menerangkan tentang pokok tanggungjawabnya.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Tanggungjawab saya sebagai anak.
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, melukis
BAHAN BANTU Buku teks, peralatan melukis.
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 1), pokok tanggungjawab
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 3: BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK UJI DIRI
MASA
STANDARD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 3.1, 3.2, 3.3
PERASAAN MORAL 3.4
PERLAKUAN MORAL 3.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru mengajak murid menyanyi lagu IM4U
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu
tanggungjawab terhadap keluarga.
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tanggungjawab
mereka di rumah/ dalam keluarga.
2. Guru mengedarkan latihan dan menerangkan kepada
murid.
3. Murid membuat latihan suai padan di buku tulis.
4. Guru dan murid menyemak jawapan.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Tanggungjawab saya sebagai anak.
EMK Kreatif/ inovatif – memadan idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 1 dan 3), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 4

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 4: BERTERIMA KASIH
TAJUK TERIMA KASIH KAWAN - KAWAN
MASA
STANDARD 4.1, 4.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 4.1
PERASAAN MORAL 4.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memberikan hadiah kepada seorang murid dan
mengulas respon murid tersebut selepas menerima
hadiah.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai
Berterima kasih
AKTIVITI 1. Guru menerangkan maksud nilai berterima kasih.
2. Guru memperlihatkan manusia dan pakaian tradisional
mereka dan murid menyebutkan bangsa/ kaum
berdasarkan gambar tersebut.
3. Guru mengajak murid melihat buku teks m/s 16 dan
membaca ucapan – ucapan terima kasih yang pelbagai.
4. Murid menyebutkan semula tanpa bimbingan guru.
5. Guru menerangkan aktiviti seterusnya iaitu membuat tag
TERIMA KASIH.
6. Guru mengedar bahan dan murid membuat dengan
bimbingan guru.
7. Pengayaan: Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Pelbagai ucapan terima kasih.
EMK Kreatif/ inovatif – membuat tag
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP -
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

CONTOH TAG:
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 4: BERTERIMA KASIH
TAJUK CATATAN DIARI JIA YUAN
MASA
STANDARD 4.2, 4.3
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 4.2, 4.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru meminta murid menayangkan TAG TERIMA KASIH
yang dibuat kelmarin.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai
Berterima kasih
AKTIVITI 1. Guru menerangkan maksud nilai berterima kasih. Murid
diminta menyebut mengikut guru.
2. Guru membimbing murid memahami dan membaca aktiviti
di buku teks m/s 17.
3. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan soalan –
soalan di buku teks m/s 17.
4. Guru mengulas jawapan murid dan menerangkan perlunya
berterima kasih.
5. Guru menerangkan aktiviti seterusnya iaitu membuat diari.
6. Guru mengedarkan kertas dan murid membuat diari, guru
membimbing jika perlu.( nama, tarikh, catatan) murid boleh
menghias diari masing – masing.
7. Pengayaan: Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Perlunya ucapan terima kasih.
EMK Kreatif/ inovatif – membuat dan mencatat diari
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, diari
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3), catatan diari, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 4: BERTERIMA KASIH
TAJUK BINGKAI TERIMA KASIH
MASA
STANDARD 4.4, 4.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL
PERASAAN MORAL 4.4
PERLAKUAN MORAL 4.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru menayangkan gambar – gambar berbingkai dan
meminta murid memberi pendapat tentang bingkai yang
mereka lihat.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai
Berterima kasih
AKTIVITI 1. Guru meminta murid menyebutkan ucapan terima kasih
daripada pelbagai kaum.
2. Murid mencatat di papan tulis.
3. Guru meminta murid melihat buku teks m/s 18 dan
menerangkan aktiviti tersebut.
4. Guru mengedarkan bahan dan murid membuat BINGKAI
TERIMA KASIH.
5. Murid mempamerkan hasil masing – masing dan
memberikan kepada rakan yang dipilih.
6. Murid menyatakan perasaannya setelah memberikan
bingkai tersebut.
7. Pengayaan: Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Cara berterima kasih.
EMK Kreatif/ inovatif – mereka bingkai terima kasih.
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, peralatan membuat bingkai terima
MENGAJAR kasih.
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 6), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 4: BERTERIMA KASIH
TAJUK HARGAI JASA
MASA
STANDARD 4.2, 4.3
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 4.2, 4.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru mengajak murid menyanyi lagu IBU ENGKAU RATU
HATIKU.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu
menghargai jasa keluarga.
AKTIVITI 1. Guru meminta murid menyatakan ahli keluarga yang ada
tinggal bersama mereka.
2. Murid diminta mengingati perbuatan baik yang pernah ahli
keluarga mereka buat untuk murid.
3. Guru membimbing murid membaca dan memahami
gambar di buku teks m/s 19.
4. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebaikan
memberikan penghargaan dan jenis – jenis penghargaan.
5. Guru mengedarkan latihan berdasarkan buku teks m/s 19
dan membimbing murid melengkapkan peta minda
tersebut.
6. Pengayaan: lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Jenis – jenis penghargaan.
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, latihan peta minda, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Peta minda, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 4: BERTERIMA KASIH
TAJUK UJI MINDA
MASA
STANDARD 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 4.1, 4.2, 4.3
PERASAAN MORAL 4.4
PERLAKUAN MORAL 4.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan dan mengajak murid menyanyi
lagu TERIMA KASIH CIKGU
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu berterima
kasih.
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid;
a. Perkara – perkara yang perlu berterima kasih
b. Kenapa perlu berterima kasih
c. Cara – cara berterima kasih
d. Perasaan apabila berterima kasih
2. Guru mengedarkan latihan berdasarkan buku teks m/s 20
dan membimbing murid jika perlu.
3. Guru dan murid berbincang hasil latihan tersebut.
4. Pengayaan : lembaran kerja
5. Pemulihan : pembetulan
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Berterima kasih
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, latihan
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Latihan, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 5

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 5: HEMAH TINGGI
TAJUK BUDI BAHASA AMALAN SAYA
MASA
STANDARD 5.1, 5.2
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 5.1, 5.2
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagi lagu TERIMA KASIH CIKGU
dan mengajak murid menyanyi sama.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu hemah
tinggi.
AKTIVITI 1. Guru mengajak murid melihat buku teks m/s 21 dan
membimbing murid membaca dan memahaminya.
2. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan soalan –
soalan di buku teks m/s 21.
3. Guru menerangkan aktiviti hari ini iaitu KIPAS HEMAH
TINGGI.
4. Guru mengedarkan bahan dan membimbing murid
membuat kipas serta menulis tutur kata sopan daripada
buku teks tadi di setiap bilah kipas.
5. Murid mempamerkan hasil dan membaca ayat – ayat pada
kipas mereka.
6. Pengayaan : lembaran kerja
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Tutur kata sopan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea/ membuat KIPAS HEMAH TINGGI
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, kipas murid
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 5: HEMAH TINGGI
TAJUK BERADAB SOPANLAH SELALU
MASA
STANDARD 5.1, 5.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 5.1
PERASAAN MORAL 5.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu NILAM.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pusat sumber
dan fungsinya.
2. Guru membimbing murid memahami kandungan buku teks
m/s 22.
3. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan aktiviti di
buku teks m/s 22.
4. Guru mengedarkan kad situasi kepada murid dan murid
mengenalpasti tingkah laku bersopan dan bukan.
5. Guru menetapkan ruang tingkah laku bersopan dan bukan
di dalan kelas.
6. Guru meniup wisel dan murid bergerak ke ruang yang
sesuai.
7. Murid membaca kad situasi masing – masing dan rakan
menyemak betul atau salah.
8. Guru mengulas aktiviti tadi dan membuat pengukuhan.
9. Pengayaan : lembaran kerja
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Tingkah laku sopan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, kad situasi
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 7), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 5: HEMAH TINGGI
TAJUK HEMAH TINGGI AMALAN MULIA
MASA
STANDARD 5.4, 5.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL
PERASAAN MORAL 5.4
PERLAKUAN MORAL 5.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu BUDI BAHASA nyanyian
Datuk Siti Norhaliza.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami gambar dan ayat di
buku teks m/s 23.
2. Murid memilih kad gambar dan melakonkannya
menggunakan ayat yang sesuai daripada buku teks.
3. Murid menyatakan perasaan mereka jika dapat
berkelakuan sopan.
4. Guru mengedarkan latihan di buku teks m/s 23 dan murid
menggunting dan melekat di buku tulis.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Tingkah laku sopan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, berlakon
BAHAN BANTU Buku teks, kad gambar
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 5: HEMAH TINGGI
TAJUK INDAHNYA BERSOPAN
MASA
STANDARD 5.2, 5.3
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 5.2, 5.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu TAHUN BARI CINA.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami gambar di buku teks
m/s 24.
2. Guru mengedarkan kad situasi dan murid memilih kad
gambar serta melakonkannya.
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang situasi – situasi
tadi.
4. Guru mengedarkan peta minda kepada murid dan
membimbing murid melengkapkannya.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Tingkah laku sopan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, berlakon
BAHAN BANTU Buku teks, kad situasi
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 5: HEMAH TINGGI
TAJUK INDAHNYA BERSOPAN
MASA
STANDARD 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 5.1, 5.2, 5.3
PERASAAN MORAL 5.4
PERLAKUAN MORAL 5.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu BUDI BAHASA dan murid
menyanyi bersama.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid;
a. Contoh – contoh tingkah laku sopan
b. Contoh – contoh tutur kata bersopan
c. Perasaan dapat menjadi orang yang bersopan
santun
d. Pentingnya berhemah tinggi
2. Guru mengedarkan latiha di buku teks m/s 25 dan murid
menjawab secara bertulis.
3. Lembaran kerja
4. Pengayaan: murid membuat KAD HEMAH TINGGI
berdasarkan ayat – ayat di buku teks m/s 25.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Berhemah tinggi
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja/ latihan, kertas warna
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 1), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 6

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 6: HORMAT
TAJUK HORMATI DIRI DISANJUNG TINGGI
MASA
STANDARD 6.1, 6.2
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 6.1, 6.2
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan video klip UPIN IPIN- watak Jarjit
berpantun.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid membaca pantun di buku teks
m/s 26, dengan intonasi yang sesuai.
2. Guru dan murid berbincang untuk memahami isi pantun.
3. Murid menyebutkan sikap hormat diri yang terdapat dalam
pantun tadi.
4. Murid menerangkan faedah menghormati diri.
5. Guru mengulas dan mengukuhkan serta mencatat jawapan
murid di papan tulis.
6. Murid membuat origami kapal/ perahu dan menulis satu
sikap hormat diri di kapal tersebut.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Hormat diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, membina kapal
BAHAN BANTU Buku teks, video klip, kertas warna
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3 dan 4)
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 6: HORMAT
TAJUK HORMATI DIRI HIDUP BAHAGIA
MASA
STANDARD 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 6.2, 6.3
PERASAAN MORAL 6.4
PERLAKUAN MORAL 6.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan video klip tentang kebersihan
(https://www.youtube.com/watch?v=oY-H2WGThc8)
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru mengedarkan kad gambar berdasarkan aktiviti di
buku teks m/s 27.
2. Guru meminta murid menyusun dengan betul gambar yang
berkaitan.
3. Guru membuat pengukuhan berdasarkan gambar yang
telah disusun.
4. Guru meminta murid menyatakan faedah menghormati diri
yang lain.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Hormat diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, membina kapal
BAHAN BANTU Buku teks, video klip, kad gambar
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 4), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 6: HORMAT
TAJUK SAYA MENGHORMATI DIRI SENDIRI
MASA
STANDARD 6.1,6.3,6.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 6.1, 6.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 6.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan video klip lagu GOSOK GIGI dan
murid menyanyi bersama.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami gambar di buku teks
m/s 28.
2. Murid memberikan pendapat situasi hormat diri dan tidak
hormat diri.
3. Guru melekatkan beberapa gambar tentang situasi hormat
diri dan tidak hormat diri.
4. Murid menyusun mengikut ruang yang ditetapkan.
5. Guru mengulas dan mengukuhkan jawapan murid.
6. Murid membaca ayat – ayat di gambar yang telah disusun
dengan betul.
7. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Hormat diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, membina kapal
BAHAN BANTU Buku teks, video klip, kad gambar, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2 dan 4), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 6: HORMAT
TAJUK HORMATI DIRI HIDUP DIHARGAI
MASA
STANDARD 6.1, 6.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 6.1
PERASAAN MORAL 6.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu sekolah dan murid menyanyi
bersama.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami aktiviti di buku teks
m/s 29.
2. Murid memberikan pendapat berdasarkan situasi – situasi
tersebut.
3. Guru mengulas dan mengukuhkan jawapan murid.
4. Guru mengedarkan bahan dan murid membuat TAG
HORMAT bagi setiap jawapan bagi setiap situasi tadi.
5. Murid membaca semula TAG yang sudah siap.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Hormat diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, membuat TAG
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, TAG
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 6: HORMAT
TAJUK MENCARI PETUNJUK
MASA
STANDARD 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 6.1, 6.2, 6.3
PERASAAN MORAL 6.4
PERLAKUAN MORAL 6.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI
1. Guru memperdengarkan lagu HORMAT PADA SEMUA
(https://www.youtube.com/watch?v=dLHl83qn0Ng)
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami aktiviti di buku teks
m/s 30.
2. Murid mencari jawapan berdasarkan petunjuk diberi.
3. Murid membacakan jawapan yang diperolehi.
4. Murid membaca beramai – ramai ayat yang telah
dilengkapkan.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Hormat diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, mencari petunjuk
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 7

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 7: KASIH SAYANG
TAJUK SAYANGI DIRI SENDIRI
MASA
STANDARD 7.1, 7.2, 7.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 7.1, 7.2
PERASAAN MORAL 7.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu
SAYANG(https://www.youtube.com/watch?v=A9LRYN6ta8
E)
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu SAYANGI
DIRI SENDIRI.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami aktiviti di buku teks
m/s 31.
2. Murid menyatakan lagi cara – cara menyayangi diri selain
daripada di buku teks.
3. Murid membuat Buku Skrap SAYANGI DIRI SENDIRI.
Setiap murid mencari satu gambar daripada majalah lama,
menggunting, melekatkan di kertas warna yang diberi serta
menulis ayat yang sesuai dengan bimbingan guru. Murid
boleh menghias kertas masing – masing mengikut daya
kreativiti masing – masing.
4. Murid mempamer hasil masing – masing dan guru
mengulas hasil murid. Hasil murid dikumpul dan
dibukukan.
5. Pengayaan : Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sayangi diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, membuat buku skrap
BAHAN BANTU Buku teks, buku skrap, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 7: KASIH SAYANG
TAJUK KEMPEN KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN DIRI
MASA
STANDARD 7.3, 7.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 7.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 7.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu
SAYANG(https://www.youtube.com/watch?v=A9LRYN6ta8
E) dan murid turut menyanyi.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu SAYANGI
DIRI SENDIRI.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami gegantung di buku
teks m/s 32.
2. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 32.
3. Secara berkumpulan, murid membuat gegantung KEMPEN
KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN DIRI dengan mencari
dan menampal gambar di manila kad yang disediakan.
4. Murid mempamerkan hasil gegantung kumpulan masing –
masing.
5. Guru mengulas hasil murid.
6. Pengayaan : lembaran kerja
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sayangi diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, membuat gegantung
BAHAN BANTU Buku teks, gegantung, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2), gegantung, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 7: KASIH SAYANG
TAJUK POHON KASIH SAYANG
MASA
STANDARD 7.1, 7.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 7.1
PERASAAN MORAL 7.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu
SAYANG(https://www.youtube.com/watch?v=A9LRYN6ta8
E) dan murid turut menyanyi.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu SAYANGI
DIRI SENDIRI.
AKTIVITI 1. Guru mengedarkan kad ayat kepada murid dan murid
membaca kad masing – masing.
2. Murid mengenalpasti pernyataan yang berkaitan dengan
kebersihan diri, keselamatan dan perasaan.
3. Guru meminta murid menggantung kad di ranting pokok
yang disediakan jika berkaitan dengan kebersihan diri,
keselamatan dan perasaan.
4. Guru mengulas jawapan murid.
5. Guru mengedarkan salinan aktiviti di buku teks m/s 33 dan
murid menggunting dan menampal di buku tulis.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sayangi diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, ranting pokok
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2), latihan di buku teks m/s 33
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 7: KASIH SAYANG
TAJUK UTAMAKAN KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN DIRI
MASA
STANDARD 7.1, 7.3
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 7.1, 7.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang binatang
kesayangan mereka dan apakah yang mereka buat untuk
binatang tersebut.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu SAYANGI
DIRI SENDIRI.
AKTIVITI 1. Guru menayangkan video
(https://www.youtube.com/watch?v=X9xVat-jW7c) Tajuk:
MARI MENJAGA KEBERSIHAN DIRI dan
(https://www.youtube.com/watch?v=iShcWeQnFh0) Tajuk:
KSESELAMATAN
2. Berdasarkan video tadi guru bersoal jawab dengan murid
tentang keselamatandan kebersihan;
a. Cara menjaga keselamatan di rumah
b. Cara menjaga kebersihan diri
3. Guru membimbing murid memahami aktiviti di buku teks
m/s 34.
4. Murid membuat latihan m/s 34 di salinan yang disediakan.
5. Pengayaan : lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sayangi diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, video klip
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2), latihan di buku teks m/s 34, lembaran kerja.
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 7: KASIH SAYANG
TAJUK MUHASABAH DIRI
MASA
STANDARD 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 7.1, 7.2, 7.3
PERASAAN MORAL 7.4
PERLAKUAN MORAL 7.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan buah manggis dan meminta murid
menamakannya dan menyebutkan ciri – cirinya.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu SAYANGI
DIRI SENDIRI.
AKTIVITI
1. Guru membimbing murid membaca ayat – ayat pada
latihan di buku teks m/s 35.
2. Murid diminta berfikir sejenak untuk memastikan perkara –
perkara yang ada mereka lakukan.
3. Murid membacakan jawapan masing – masing di hadapan
kelas.
4. Guru mengedarkan salinan latihan ini dan murid
mewarnakan mengikut jawapan mereka tadi.
5. Pengayaan : lembaran kerja
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- sayangi diri
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, buah/ gambar buah
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3), latihan di buku teks m/s 35, lembaran kerja.
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 8

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 8: KEADILAN
TAJUK ADIL MEMBAWA SEJAHTERA
MASA
STANDARD 8.1, 8.2, 8.3
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 8.1, 8.2, 8.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru melekatkan kad huruf di papan tulis dan meminta
murid menyusunnya semula membentuk perkataan yang
bermakna. Guru memberi klu (sikap sama rata)
2. Guru mengaitkan dengan nilai baru hari ini iaitu
KEADILAN.
AKTIVITI
1. Guru menayangkan video
https://www.youtube.com/watch?v=0qwyJaWD5X4
Tajuk: APA KATA YAYA: SENTIASA BERLAKU ADIL
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video tadi:
a. Apa masalah mereka
b. Penyelesaiannya
c. Kesan jika tidak adil
3. Guru meminta murid melihat buku teks m/s 36 dan
meminta beberapa orang murid membaca dialog.
4. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan buku teks
m/s 36.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Sikap adil
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, video klip
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2 dan 4), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 8: KEADILAN
TAJUK BERTINDAK ADIL
MASA
STANDARD 8.3, 8.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 8.3
PERASAAN MORAL 8.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI
1. Guru menayangkan cerita Pada Zaman Dahulu : KANCIL
MENJADI HAKIM
https://www.youtube.com/watch?v=VDeNtlR4WFQ
2. Guru mengaitkan dengan nilai hari ini iaitu KEADILAN.
AKTIVITI
1. Guru menerangkan maksud nilai KEADILAN.
2. Guru membimbing murid melihat dan memahami aktiviti di
buku teks m/s 37.
3. Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan
situasi tersebut.
4. Guru mengulang dengan murid yang lain dan / situasi/
bahan yang lain pula.
5. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 37 dan aktiviti tadi.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Sikap adil
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, Video, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Perlakuan (aktiviti 3 dan 4), Lisan (aktiviti 5), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 8: KEADILAN
TAJUK BENDA TERSEMBUNYI
MASA
STANDARD 8.4, 8.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL
PERASAAN MORAL 8.4
PERLAKUAN MORAL 8.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI
1. Guru meminta murid mencari benda – benda yang disebut
oleh guru ( yang ada di persekitaran kelas).
2. Guru mengaitkan dengan nilai hari ini iaitu BENDA
TERSEMBUNYI.
AKTIVITI
1. Murid menyebutkan maksud KEADILAN beramai - ramai
2. Guru membimbing murid melihat dan memahami aktiviti di
buku teks m/s 38.
3. Murid mencari benda tersembunyi.
4. Guru dan murid membincangkan dapatan aktiviti tersebut.
5. Guru memberi pula aktiviti lain membincangkan dapatan
murid.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Sikap adil
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran mencari benda tersembunyi, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Aktiviti 4 dan 5, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

NAMA:

KELAS:

Bantu Sang Beruang Mencari Benda Tersembunyi.


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 8: KEADILAN
TAJUK ADIL MENCERIAKAN HIDUP
MASA
STANDARD 8.1, 8.2, 8.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 8.1, 8.2
PERASAAN MORAL 8.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI
1. Guru mempamerkan sebuah gambar keluarga dan
meminta murid menamakan ahli keluarga tersebut
(Contoh: ibu. Bapa, abang, kakak, adik)
2. Guru mengaitkan dengan nilai hari ini ADIL
MENCERIAKAN KEHIDUPAN : KELUARGA GANESAN.
AKTIVITI
1. Guru membimbing murid melihat gambar dan membaca
tentang Keluarga Ganesan.
2. Guru dan murid bersoal jawab berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 39.
3. Guru memberikan sejumlah wang yang berbeza – beza
kepada murid dan meminta murid membahagi sama rata
kepada kawan – kawan mereka.
4. Guru dan murid mengulas aktiviti tadi.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Sikap adil
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, wang , lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 2) perlakuan(aktiviti 3), lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 8: KEADILAN
TAJUK UJI DIRI
MASA
STANDARD 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 8.1, 8.2, 8.3
PERASAAN MORAL 8.4
PERLAKUAN MORAL 8.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI
1. Guru memperdengarkan lagu ASSALAMUALAIKUM
nyanyian Faizal Tahir.
2. Guru mengaitkan dengan nilai hari ini KEADILAN iaitu
walaupun banyak perbezaan tetapi kita mesti berlaku adil.
AKTIVITI
1. Guru bersoaljawab dengan murid;
a. Maksud nilai Keadilan
b. Contoh – contoh perlakuan adil
c. Kepentingan berlaku adil
d. Perasaan bila dapat berlaku adil
2. Latihan di buku teks m/s 40 dan lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Sikap adil
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 1) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 9

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 9: KEBERANIAN
TAJUK BERANI MENGHADAPI CABARAN
MASA
STANDARD 9.1, 9.2, 9.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 9.1, 9.2
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 9.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI
1. Guru meminta murid aksi seni mempertahankan diri yang
mereka ketahui.
2. Guru mengaitkan dengan nilai baru iaitu KEBERANIAN.
AKTIVITI
1. Guru menerangkan maksud nilai KEBERANIAN.
2. Murid membaca buku teks m/s 41, beramai – ramai dan
murid yang dipilih.
3. Berdasarkan aktiviti tadi guru bersoal jawab dengan murid
berdasarkan soalan – soalan di buku teks m/s 41.
4. Guru menerangkan aktiviti seterusnya iaitu membuat TOPI
KEBERANIAN. Guru membuat demo dan murid
memerhati.
5. Guru mengedarkan bahan dan murid membuat TOPI
KEBERANIAN.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Maksud berani
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, membuat topi
BAHAN BANTU Buku teks
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 9: KEBERANIAN
TAJUK ANUGERAH WIRA KANAK - KANAK
MASA
STANDARD 9.1, 9.2, 9.4, 9.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 9.1, 9.2
PERASAAN MORAL 9.4
PERLAKUAN MORAL 9.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru menayangkan video tentang BULI ( A Brave Kid
Stands Up To Bullies - The BULLY Project
https://www.youtube.com/watch?v=jMVOh7TcWaE

2. Guru mengaitkan dengan nilai baru iaitu KEBERANIAN.


AKTIVITI
1. Murid menyebutkan maksud nilai KEBERANIAN.
2. Guru membimbing murid memahami peristiwa di buku teks
m/s 42.
3. Guru bersoaljawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 42.
4. Guru menerangkan tentang aktiviti membuat KAD
KEBERANIAN. Murid menggunting gambar berkaitan
dengan keberanian dan menampal di kad yang diberi.
Murid menulis ayat SAYA BERANI ………(berdasarkan
gambar ditampal).
5. Murid mempamer dan menerangkan kad masing – masing.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Maksud berani
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, membuat topi
BAHAN BANTU Buku teks
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3) , kad keberanian, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 9: KEBERANIAN
TAJUK KINCIR ANGIN BERANI
MASA
STANDARD 9.1, 9.2, 9.4, 9.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 9.1, 9.2
PERASAAN MORAL 9.4
PERLAKUAN MORAL 9.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru menayangkan video klip lagu BERANI oleh Marlon
dan murid boleh menyanyi bersama.
https://www.youtube.com/watch?v=mujk6tA-hrc

2. Guru mengaitkan dengan nilai KEBERANIAN.


AKTIVITI
1. Murid menyebutkan maksud nilai KEBERANIAN.
2. Murid membaca teks di buku teks m/s 43.
3. Guru menerangkan tentang aktiviti membuat KINCIR
ANGIN BERANI.
4. Guru mengedarkan bahan dan murid membuat kincir
angin.
5. Murid mempamerkan, membaca dan menerangkan hasil
masing – masing.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Perlakuan berani
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, membuat kincir angin
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 2) , kincir angin, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 9: KEBERANIAN
TAJUK BADAK YANG BERANI
MASA
STANDARD 9.1, 9.2, 9.4, 9.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 9.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 9.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru menunjukkan gambar binatang BADAK.
2. Guru mengaitkan dengan nilai KEBERANIAN dalam cerita
BADAK YANG BERANI.
AKTIVITI
1. Guru membimbing murid memahami cerita BADAK YANG
BERANI di buku teks m/s 44.
2. Murid berlakon.
3. Rakan – rakan yang lain meramalkan kesudahan cerita.
4. Guru bersoal jawab dengan murid soalan 2 dan 3 ( buku
teks m/s 44).
5. Murid melukis kesudahan cerita mengikut pendapat
masing – masing.
6. Pengayaan : lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Perlakuan berani
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, melukis
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3 dan 4) , hasil lukisan, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 9: KEBERANIAN
TAJUK UJI DIRI
MASA
STANDARD 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 9.1, 9.2, 9.3
PERASAAN MORAL 9.4
PERLAKUAN MORAL 9.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Murid menyanyi lagu IM4U.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI
1. Guru bersoal jawab dengan murid:
a. Contoh – contoh perlakuan berani
b. Keperluan berlaku berani
c. Perasaan
2. Guru mengedarkan latihan daripada buku teks m/s 45.
3. Guru dan murid membincangkan hasil jawapan murid.
4. Pengayaan : lembaran kerja
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai berani
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 1) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 10

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 10: KEJUJURAN
TAJUK KOK HENG YANG JUJUR
MASA
STANDARD 10.1, 10.3, 10.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 10.1, 10.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 10.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperkenalkan nilai baru iaitu KEJUJURAN. Guru
meminta murid mengeja perkataan tersebut.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI
1. Guru menerangkan maksud nilai KEJUJURAN.
2. Guru menayangkan video klip ALL ABOUT HONESTY
https://www.youtube.com/watch?v=uo1n3JzEt7Y
3. Murid diminta menyebut dan menerangkan perlakuan –
perlakuan berkaitan dengan nilai kejujuran yang terdapat
dalam video tadi.
4. Beberapa orang murid dipilih untuk membaca dialog di
buku teks m/s 46.
5. Guru dan murid bersoal jawab berdasarkan soalan –
soalan di buku teks m/s 46.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kejujuran
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3 dan 5) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 10: KEJUJURAN
TAJUK SAYA AMALKAN KEJUJURAN
MASA
STANDARD 10.1, 10.2
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 10.1, 10.2
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru meminta murid menyanyi lagu HANG PI MANA.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan maksud nilai KEJUJURAN.
2. Murid membaca dialog di buku teks m/s 47.
3. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 47.
4. Guru menayangkan semula video kelmarin ALL ABOUT
HONESTY
https://www.youtube.com/watch?v=uo1n3JzEt7Y
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kejujuran
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, video
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 10: KEJUJURAN
TAJUK MAHKOTA KEJUJURAN
MASA
STANDARD 10.3, 10.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 10.3
PERASAAN MORAL 10.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru meminta membaca RUKUN NEGARA.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan maksud nilai KEJUJURAN.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang:
a. Contoh – contoh perlakuan jujur
b. kesannya
3. Guru membimbing murid memahami aktiviti di buku teks
m/s 48.
4. Guru mengedarkan bahan dan murid membuat MAHKOTA
KEJUJURAN dengan bimbingan guru.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kejujuran
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 10: KEJUJURAN
TAJUK SAYA JUJUR DAN IKHLAS
MASA
STANDARD 10.1, 10.3, 10.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 10.1, 10.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 10.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu TERIMA KASIH CIKGU.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu guru yang
jujur mengajar murid tanpa mengira latar belakang.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan maksud nilai KEJUJURAN.
2. Guru membimbing murid memahami aktiviti di buku teks
m/s 49.
3. Murid membaca dan melengkapkan dialog. Guru mengulas
jawapan murid.
4. Guru membimbing murid melengkapkan peta buih yang
disediakan.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kejujuran
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 3) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 10: KEJUJURAN
TAJUK UJI DIRI
MASA
STANDARD 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 10.1, 10.2, 10.3
PERASAAN MORAL 10.4
PERLAKUAN MORAL 10.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu NEGARA KU.
2. Guru mengaitkan dengan nilai KEJUJURAN.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan maksud nilai KEJUJURAN.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai kejujuran:
a. Contoh – contoh perlakuan jujur.
b. Kesannya
3. Guru mengedarkan latihan di buku teks m/s 50 dan murid
menjawab secara bertulis.
4. Pengayaan : Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kejujuran
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 11

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 11: KERAJINAN
TAJUK BLOG KERAJINAN
MASA
STANDARD 11.1, 11.2, 11.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 11.1, 11.2
PERASAAN MORAL 11.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Murid menyanyi lagu RAJIN ADIK RAJIN.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai
KERAJINAN.
AKTIVITI 1. Guru menerangkan nilai KERAJINAN.
2. Guru menerangkan tentang BLOG.
3. Murid membaca blog di buku teks m/s 51.
4. Berdasarkan bacaan tadi murid diminta menyenaraikan
sikap rajin Jackie di kad manila yang disediakan secara
berkumpulan.
5. Murid membentang hasil dapatan.
6. Murid menyatakan perasaan jika bersikap rajin.
7. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kerajinan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Aktiviti 5, , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 11: KERAJINAN
TAJUK LABAH – LABAH YANG RAJIN
MASA
STANDARD 11.2, 11.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 11.2
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 11.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Murid menayangkan video trailer SPIDERMAN.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu LABAH –
LABAH YANG RAJIN.
AKTIVITI 1. Murid membaca teks cerita di buku teks m/s 52.
2. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 52.
3. Guru mengedarkan kad manila dan murid membuat peta
buih bagi jawapan soalan kedua.
4. Murid membentang hasil dapatan.
5. Guru mengulas dapatan murid.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kerajinan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, peta buih, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2), peta buih , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 11: KERAJINAN
TAJUK MENANAM POKOK BAWANG
MASA
STANDARD 11.2, 11.4, 11.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 11.2
PERASAAN MORAL 11.4
PERLAKUAN MORAL 11.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu SEMUT BERKAWAD (Didi
and Friends).
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu sikap rajin.
AKTIVITI 1. Guru menerangkan aktiviti menanam bawang pada hari ini.
2. Guru mengedarkan bahan dan murid menanam bawang.
3. Guru dan murid membincangkan Jadual Bertugas
Menyiram Pokok Bawang.
4. Guru bersoal jawab dengan muridberpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 53.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kerajinan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, bawang, kotak telur
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lembaran kerja, aktiviti 2
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 11: KERAJINAN
TAJUK BEKAS PELBAGAI GUNA
MASA
STANDARD 11.1, 11.3
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 11.1, 11.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu 5 BUKU DI ATAS MEJA
(Didi and Friends).
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu sikap rajin.
AKTIVITI 1. Guru membawa murid melawat lokasi tong sampah kitar
semula di kawasan sekolah dan membincangkan
fungsinya mengikut warna.
2. Guru dan murid membincangkan perkara di buku teks m/s
54.
3. Guru dan murid merancang untuk membuat kraftangan
daripada bahan kitar semula yang ada disediakan.
4. Murid membuat kraftangan mengikut kreativiti masing –
masing.
5. Murid mempamerkan hasil masing – masing. Guru
meminta murid menyatakan sikap rajin yang ada semasa
aktiviti tadi.
6. Lembaran kerja
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kerajinan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea, kraftangan
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, bahan kitar semula
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lembaran kerja, aktiviti 4
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 11: KERAJINAN
TAJUK UJI DIRI
MASA
STANDARD 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 11.1, 11.2, 11.3
PERASAAN MORAL 11.4
PERLAKUAN MORAL 11.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Murid menyanyi lagu SEMUT BERKAWAD.
2. Guru mengaitkan dengan nilai KERAJINAN.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan maksud nilai KERAJINAN
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai kejujuran:
a. Contoh – contoh perlakuan rajin.
b. Kesannya
3. Guru mengedarkan latihan di buku teks m/s 56 dan murid
menjawab secara bertulis.
4. Pengayaan : Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kerajinan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 12

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 12: KERJASAMA
TAJUK KERJASAMA MEMBAWA BERKAT
MASA
STANDARD 12.1, 12.2, 12.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 12.1, 12.2
PERASAAN MORAL 12.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan dan
mengadakan pertandingan kawad mudah.
2. Kumpulan yang seragam diumumkan sebagai pemenang.
Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru menerangkan maksud nilai KERJASAMA.
2. Guru memperdengarkan LAGU TIGA KUPANG dan murid
bernyanyi bersama.
3. Murid membaca lirik lagu di buku teks m/s 57.
4. Murid menyanyi mengikut rentak LAGU TIGA KUPANG.
5. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 57.
6. Guru menerangkan aktiviti seterusnya iaitu
MEMBERSIHKAN KELAS. Murid sukarela untuk
menjalankan pelbagai tugas.
7. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kerjasama
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Aktiviti 6, , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 12: KERJASAMA
TAJUK SEMANGAT KERJASAMA SEMUT API
MASA
STANDARD 12.1, 12.3, 12.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 12.1, 12.3
PERASAAN MORAL 12.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru menayangkan lagu ENJIT – ENJIT SEMUT dan
murid menyanyi bersama.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid membaca dan memahami cerita
di buku teks m/s 58- 59.
2. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 59.
3. Murid melengkapkan PETA BULATAN di kad manila.
4. Murid membentang dan guru mengulas dapatan murid.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kerjasama
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, peta bulatan
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 2), peta bulatan, lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 12: KERJASAMA
TAJUK KERJASAMA BERPASUKAN AMALAN KITA
MASA
STANDARD 12.1, 12.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 12.1
PERASAAN MORAL 12.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru meminta murid menyatakan pasukan – pasukan
beruniform yang mereka ketahui.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini.
AKTIVITI 1. Guru menerangkan aktiviti hari ini berdasarkan buku teks
m/s 60.
2. Guru memulakan aktiviti.
3. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 60.
4. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- pentingnya kerjasama
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, kad huruf
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3), lembaran kerja, perlakuan( aktiviti 2)
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 12: KERJASAMA
TAJUK SAMBUTAN HARI KANAK - KANAK
MASA
STANDARD 12.2, 12.3, 12.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 12.2, 12.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 12.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. guru memperlihatkan lagu HARI KANAK – KANAK
SEDUNIA
https://www.youtube.com/watch?v=0a8H1cMpQjs
2. Guru mengaitkan dengan tajuk hari ini iaitu SAMBUTAN
HARI KANAK – KANAK SEDUNIA.
AKTIVITI 1. Guru menerangkan aktiviti SAMBUTAN HARI KANAK –
KANAK SEDUNIA.
2. Guru dan murid berbincang untuk pembahagian tugas.
Murid mencatat di carta yang disediakan.
3. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 61.
4. Guru mencatat jawapan bagi soalan kedua di papan tulis.
5. Guru mengedarkan belon dan murid menulis
menggunakan marker pen di belon.
6. Murid meniup belon dan menggantungnya.
7. Murid membaca ayat pada belon.
8. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- perlakuan kerjasama
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, belon, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3), lembaran kerja, perlakuan( aktiviti 2)
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 12: KERJASAMA
TAJUK UJI DIRI
MASA
STANDARD 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 12.1, 12.2, 12.3
PERASAAN MORAL 12.4
PERLAKUAN MORAL 12.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Murid menyanyi lagu BORIA SUKA –SUKA UPIN IPIN.
2. Guru mengaitkan dengan nilai KERJASAMA
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan maksud nilai KERJASAMA.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai kejujuran:
a. Contoh – contoh perlakuan kerjasama.
b. Kepentingannya
3. Guru mengedarkan latihan di buku teks m/s 62 dan murid
menjawab secara berkumpulan.
4. Murid membentang hasil dapatan dan guru mengulas.
5. Pengayaan : Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kerjasama
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 2) , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 13

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 13: KESEDERHANAAN
TAJUK PESANAN NENEK
MASA
STANDARD 13.1, 13.4, 13.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 13.1
PERASAAN MORAL 13.4
PERLAKUAN MORAL 13.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan gambar – gambar berkaitan dengan
lebihan makanan, pakaian yang banyak dan paip air yang
tidak ditutup dan meminta murid menyebutkan apa yang
mereka lihat.
2. Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini iaitu nilai
kesederhanaan.
AKTIVITI 1. Guru menayangkan video klip APA KATA YAYA- EATING
SCENE https://www.youtube.com/watch?v=xz3nblew7nE
2. Guru meminta murid menyatakan apa yang dilakukan oleh
watak BOBOBOI dan memberi pendapat yang sebaiknya
dilakukan.
3. Murid membaca petikan di buku teks m/s 63.
4. Guru dan murid bersoal jawab berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 63.
5. Guru menerangkan maksud nilai KESEDERHANAAN.
6. Murid membuat BUKU NOTA PESANAN NENEK; kertas
A4 dilipat 4 dan dipotong. Kelip di tepi dan tulis;
a. Tajuk : PESANAN NENEK
b. Pesanan nenek dari teks tadi; satu pesanan bagi
satu muka surat.
7. Pengayaan : lembaran kerja
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kesederhanaan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, buku nota
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 2 dan 4), , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 13: KESEDERHANAAN
TAJUK SAYA BERSIKAP SEDERHANA
MASA
STANDARD 13.1, 13.2, 13.3
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 13.1, 13.2, 13.3
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru meminta murid mengeia perkataan yang ditunjukkan
dan membunyikannya. (KOMPUTER)
2. Guru menerangkan aktiviti hari ini iaitu menggunakan
komputer untuk mencari maklumat.
AKTIVITI 1. Guru membimbing murid memahami maklumat di buku
teks m/s 64.
2. Guru mengedarkan kad manila dan murid mencari gambar
di internet, mencetak dan menampal seperti panduan di
buku teks tadi.
3. Murid membentang hasil dapatan dan guru mengulas.
4. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kesederhanaan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, komputer, printer
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3 dan 4), , lembaran kerja, hasil di kad manila
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 13: KESEDERHANAAN
TAJUK SAYA AMALKAN KESEDERHANAAN
MASA
STANDARD 13.1, 13.2, 13.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 13.1, 13.2
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 13.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru menghidangkan makanan di hadapan murid dan
meminta mereka mengambil makanan tersebut (Kek
Apollo/ gula – gula dsb).
2. Guru mengaitkan dengan nilai hari ini iaitu kesederhanaan.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan maksud nilai KESEDERHANAAN.
2. Guru membimbing murid memahami situasi di buku teks
m/s 65.
3. Murid menyatakan contoh – contoh berkaitan dengan
perlakuan sederhana.
4. Guru mencatat di papan tulis.
5. Murid membuat buku skrap berpandukan jawapan di
papan tulis tadi.
6. Murid mempamerkan hasil dan guru mengulas hasil murid.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kesederhanaan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, buku skrap murid
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3), hasil di buku skrap
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 13: KESEDERHANAAN
TAJUK MARI BERJIMAT CERMAT
MASA
STANDARD 13.3, 13.4, 13.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 13.3
PERASAAN MORAL 13.4
PERLAKUAN MORAL 13.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu PRICE TAG nyanyian Jessie
J dan murid menyanyi bersama.
2. Guru mengaitkan dengan nilai hari ini iaitu kesederhanaan.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan maksud nilai KESEDERHANAAN.
2. Guru membimbing murid memahami situasi di buku teks
m/s 66.
3. Murid membanding beza sikap sederhana Mu Wen dan
menyatakannya secara lisan.
4. Guru mengedarkan aktiviti di buku teks m/s 67 dan
membimbing murid melengkapkannya.
5. Murid menyatakan perasaan jika dapat bersikap sederhana
dan kehidupan seharian.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kesederhanaan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, Buku Catatan Jimat Cermat
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3 dan 5), hasil di Buku Catatan Jimat Cermat
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 13: KESEDERHANAAN
TAJUK TEKA SILANG KATA
MASA
STANDARD 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 13.1, 13.2, 13.3
PERASAAN MORAL 13.4
PERLAKUAN MORAL 13.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Murid menyanyi lagu PRICE TAG nyanyian Jessie J
dengan iringan muzik.
2. Guru mengaitkan dengan nilai hari ini iaitu kesederhanaan.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan:
a. Maksud nilai KESEDERHANAAN
b. Contoh – contoh perlakuan sederhana
c. Kebaikan bersederhana
2. Guru memberikan lembaran Teka Silang Kata dan murid
menyelesaikannya.
3. Murid membentangkan hasil masing – masing.
4. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai kesederhanaan
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, teka silang kata dan lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (aktiviti 1), teka silang kata dan lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL


TAHUN 1/2017

UNIT 14

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 14: TOLERANSI
TAJUK BERTOLAK ANSUR AMALAN SAYA
MASA
STANDARD 14.1, 14.2, 14.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 14.1, 14.2
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL 14.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru menunjukkan kasut roda dan meminta murid
menyebutkan apakah nama benda tersebut dan
kegunaannya.
2. Guru mengaitkan dengan tajuk hari ini.
AKTIVITI 1. Guru menerangkan nilai TOLERANSI.
2. Guru membimbing murid memahami gambar dan teks di
buku teks m/s 69.
3. Guru bersoal jawb dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 69.
4. Guru mengedarkan kad situasi TOLERANSI dan murid
diminta menyatakan sikap toleransi yang boleh mereka
amalkan dalam situasi tersebut.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai toleransi
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, kad situasi
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3 dan 4), , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 14: TOLERANSI
TAJUK BORIA TOLERANSI
MASA
STANDARD 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 14.1, 14.2, 14.3
PERASAAN MORAL 14.4
PERLAKUAN MORAL 14.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru meminta murid menyebutkan jenis – jenis tarian dan
kebudayaan yang mereka ketahui.
2. Guru mengaitkan dengan tajuk hari ini iaitu BORIA
TOLERANSI.
AKTIVITI 1. Guru menayangkan video klip Upin Ipin BORIA SUKA –
SUKA https://www.youtube.com/watch?v=Oq-XABOTF4E
2. Guru membimbing murid membaca dan menyanyi lagu
boria di buku teks m/s 70.
3. Murid membuat persembahan.
4. Guru bersoal jawab dengan murid berpandukan soalan –
soalan di buku teks m/s 70.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Nilai toleransi
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 4), , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 14: TOLERANSI
TAJUK PERJALANAN TOLERANSI
MASA
STANDARD 14.1, 14.2, 14.4
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 14.1, 14.2
PERASAAN MORAL 14.4
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru meminta murid berjalan ke depan dan belakang.
2. Guru mengaitkan dengan tajuk hari ini iaitu PERJALANAN
TOLERANSI.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan nilai TOLERANSI.
2. Murid menulis satu contoh perlakuan toleransi, menulis di
kertas warna yang diberi dan menampal di buku tulis
masing – masing.
3. Guru membimbing murid memahami dan menyelesaikan
aktiviti di buku teks m/s 71.
4. Murid menyebutkan dapatan masing – masing.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Kepentingan toleransi
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 2 dan 3), , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 14: TOLERANSI
TAJUK DAM TOLERANSI
MASA
STANDARD 14.1, 14.2
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 14.1, 14.2
PERASAAN MORAL
PERLAKUAN MORAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperlihatkan jenis – jenis permainan dalam dan
meminta murid menyebutkan namanya.
2. Guru mengaitkan dengan tajuk hari ini iaitu DAM
TOLERANSI.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan nilai TOLERANSI. Dan contoh –
contoh perlakuan toleransi.
2. Guru menerangkan permainan DAM TOLERANSI.
3. Murid mula bermain sambil menjawab soalan – soalan
dalam permainan.
4. Guru menamatkan permainan dan bersoal jawab dengan
murid berpandukan soalan – soalan di buku teks m/s 72.
5. Murid mencatat jawapan di buku tulis.
6. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Perlakuan toleransi
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 3 dan 4), , lembaran kerja
REFLEKSI
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1/2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


TARIKH
KELAS
NILAI UNIT 14: TOLERANSI
TAJUK UJI DIRI
MASA
STANDARD 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5
PEMBELAJARAN
PENAKULAN MORAL 14.1, 14.2, 14.3
PERASAAN MORAL 14.4
PERLAKUAN MORAL 14.5
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SET INDUKSI 1. Guru memperdengarkan lagu KALAU RASA GEMBIRA
oleh Didi and Friends.
2. Guru mengaitkan dengan nilai TOLERANSI.
AKTIVITI 1. Murid menyebutkan nilai TOLERANSI dan contoh – contoh
perlakuan toleransi.
2. Guru mengedarkan kertas dan murid membuat poster
PERLAKUAN TOLERANSI mengikut daya kreativiti masing
– masing.
3. Murid menampal di buku tulis.
4. Guru membimbing murid menjawab latihan di buku teks
m/s 74.
5. Lembaran kerja.
PENUTUP Guru dan murid merumus pelajaran hari ini
- Perlakuan toleransi
EMK Kreatif/ inovatif – menjana idea
BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja, poster
MENGAJAR
PENILAIAN PnP Lisan (Aktiviti 1 dan 4), , lembaran kerja
REFLEKSI